Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Cosmos Nr 6

Revista Cosmos Nr 6

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by VACONDA

More info:

Published by: VACONDA on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

 
 Ajutaţi Vi 
 
 
ul Rom 
 
ânesc! 
 
Mesajul  Evangheliil  
 
or esenien 
 
 
Ştiţi ce sunt El  
 
ementalii? 
 
 Rolul cetaceelor înviaţa noastră
 Spiritul şi a cincea dimensiune!
 
ANUL II. NR.6 - IANUARIE 2008, 24 PAGINI - PREŢ: 2 LEI
REVISTĂ LUNARĂ DE TERAPII ŞI SPIRITUALITATE
 
Anul II, Număr
 
ul 6 • Ianuarie 2008
PAGINA2
C O S M O S
EDITORIAL
Contele Incappucciato
Trăim vremuri în care schimbările au uncaracter rapid şi amplu. Fenomenele care se petrec pe Terra şi în afara ei ne dau de vestecă profeţiile ancestrale încep să seîmplinească. Tocmai de aceea, haideţi săvorbim în cele ce urmează despre un aspect  prea puţin discutat de 17 ani încoace. Visul românesc...
Vedem de la al doilea război mondialîncoace, mult mai pregnant manifestată,atitudinea americanilor şi a francezilor referitoare la ţările lor. Prin înseşi constituţiilelor cele două naţiuni îşi apără şi propagă, atâtîn interior, cât şi în exterior, propriile valorinaţionale. Ce mândri sunt francezii de patrialor! Dar şi mai mândri sunt americanii de ţaralor!! La noi, dacă un Vadim Tudor, un TraianBăsescu ori un alt politician cunoscut şi-aafirmat dorinţa şi poziţia de a fi patriot, a fostimediat catalogat drept extremist. Ce e rău îna-ţi apăra valorile şi cultura? Dacă americanii,care se cred puterea politică numărul 1 înlume, sunt atât de patrioţi, de ce la noiaceeaşi atitudine e catalogată cu totul altfel?
Cine era Făt Frumos?
Să ne reamintim de frumuseţea basmelor noastre în care eroul principal era un tânăr cavaler numit Făt Frumos. Cum Făt vine de lafăt, respectiv copil, putem înţelege că înrealitate era vorba despre călătoriile CopiluluiDivin Interior, pe care îl are fiecare şi careîntotdeauna rămâne pur. Aşa era şi Făt Frumos.Dar acest personaj reprezintă de fapt modeluleroului care aparţine tuturor, deci trebuie să neaxăm pe figura spirituală a acestui Cavaler Alb,care poate transfigura Visul Românesc.Aceasta nu înseamnă deloc substituirea luiIisus cu un alt personaj, ci mai degrabă avemşansa de a aduce figura emblematică, de omare forţă spirituală, a Conştiinţei Christice, ce poate lua formă întruchipată în Cavalerul Alb.Îl putem numi Cavalerul Ra Man, adică OmulLuminii, Omul Soarelui, şi vă voi dezvăluicum se poate materializa acest uluitor VisRomânesc, pentru ca acest Cavaler Ra Man săse manifeste aproape fizic în viaţa societăţiinoastre.
Principiul Materializării Mentale
În literatura esoterică din toate timpurileexistă principii de tip hermeneutic foarte clare,ce demonstrează posibilitatea folosirii proprieiforţe spirituale pentru crearea de forme gând.Un exemplu la îndemână este proverbulromânesc: ”de ce ţi-e frică nu scapi”, acestenunţ indicînd faptul că dacă te vei gândimereu la ceva rău, acel lucru se va întâmplamai devreme sau mai târziu. La fel este şi pe partea bună a lucrurilor. Este cunoscut deasemenea şi un alt adevăr şi anume că magiidin vechime foloseau două tehnici; prima – creau forme gând numite egregori, care cu câtera energia magului mai amplă, cu atât eraumai capabile şi a doua – capacitatea acelui magde a stăpâni entităţi numite Elementali, care îlajutau să creeze din energie tot felul de alteentităţi. Noi vom opta pentru tehnica formelor gând,deoarece ne bazăm pe emisia mentalăcreatoare a tuturor cititorilor, care nu suntdeloc puţini.Cum veţimaterializaşi cum veţi da viaţăCavaleruluiRa Man? Mecanismul este cît se poate desimplu. Timp de 33 de zile, în fiecare zi cîte 33de minute, de preferat seara după ora 20, priviţi portretul din medalionul de pe această pagină.Priviţi-l contemplîndu-l, gândindu-vă că esteun personaj cât se poate de real, care vă vaîndeplini dorinţa de IUBIRE, PACE,PROSPERITATE, PROTECŢIE şi AJUTOR,atât în plan personal, cât şi pentru cei cunoscuţişi dragi vouă. Veţi întreba poate, dar cum săîndeplinească o singură figură, un singur  personaj, toate dorinţele noastre? Răspunsul esimplu. Ştiinţa esoterică explică foarte clar căo entitate creată se poate divide din ea însăşi încâte părţi vom dori noi, doar dacă îi vomcomanda asta. Iar diviziunea depinde de câtăenergie este introdusă în entitatea respectivă.De asemenea introduceţi ideile voastre de bunăstare, de pace, de iubire, de ajutor şi de totce consideraţi CU ADEVĂRAT BUN, înfotografia de pe această pagină. Veţi vedea cădupă cele 33 de zile într-un fel sau altulCavalerul Ra Man se va manifesta în viaţa personală. Daţi-i lui Ra Man dorinţa voastră de bine, de ajutor pentru cei pe care voi înşivănu-i puteţi ajuta, pentru că sunteţi departe. Estenecesar să înţelegeţi un lucru simplu. Ra Manse poate divide în atâtea părţi câte gânduri sunt,faceţi din el simbolul dreptăţii care săacţioneze peste tot unde este nevoie. Uneoris-ar putea să nu-l vedeţi, dar în mod sigur îlveţi simţi.
Toate religiile au un singur Dumnezeu
 Noi românii suntem un neam destul detolerant, primitor şi avem suflet bun. Chiar dacă alţii din jurul ţării nu prea ne înghit penoi ca naţiune, avem dreptul şi obligaţiasă-i respectăm pe toţi, pentru că toţideopotrivă sunt Copiii lui Dumnezeu. Oridacă noi îi vom respecta, vom deveni unmodel de urmat. Trebuie aplicat principiul toleranţei şi al frăţieispirituale, chiar dacă cei de dincolo degraniţa vestică a ţării sunt catolici,chiar dacă trăiesc la noi şi budişti şitibetani şi chinezi şi africani, adică detoate religiile. Priviţi-i aşa cum ar fivrut Iisus să-i priviţi: ”Iubeşte-ţiaproapele ca pe tine însuţi” şi aceasta poruncă nu-i priveşte doar pe cei din propria familie, din cartier, oraş sau ţară.Şi africanul, şi chinezul şi orice om dinorice neam şi religie, este Copilul luiDumnezeu Tatăl şi sunt şi ei cei care pot ficonsideraţi aproapele nostru, deoarece mareafamilie umană nu are graniţe, cu toţii suntemUnul, creaţi după chipul şi asemănarea luiDumnezeu. Dacă cineva îl respinge pe chinez, pe african, pe sud american sau pe oricare altsemen terestru, atunci îl respinge peDumnezeu. Căci cu toţii suntem ai lui şi aşacum El nu face nici o separaţie faţă de noi toţi,nici noi să nu mai facem separaţie faţă devreun alt semen. Dacă a greşit unul, iertaţi-l cutoată inima, dacă a făcut vreun rău, ajutaţi-lsă-l îndrepte, dacă nu poate, ajutaţi-l cu un sfatsau cu o faptă.Căci ce-ar fi dacă şi Dumnezeu ar fi atât de părtinitor faţă de unii dintre Copiii Săi? Văspun eu... am trăi într-o lume de sclavi care nuar mai avea Liber Arbitru, ori tocmai acestaeste darul nostru cel mai de preţ pe careDumnezeu Tatăl ni l-a lăsat...
Visul  românesc  
 
C O S M O S
PAGINA3
Anul II, Număr
 
ul 6 • I
 
anuar
 
ie 20
 
08
LEGI SPIRITUALE
 
Despre esenieni şi Evangheliile eseniene
Cecilia David
„A studia această învăţătură şi a o pune în practicăînseamnă a face să renască în inima fiecărui omcunoaşterea intuitivă capabilă să rezolve atât problemelesale individuale, cât şi pe cele ale lumii întregi” spune încartea sa Evanghelia eseniană Edmond BordeauxSzekely.“Principiile acestei învăţături se regăsesc în mai toatereligiile din vechea Persie, Egipt, India,Tibet, China,Palestina, Grecia, dar forma sa cea mai pură a fosttransmisă de către esenieni (această fraternitatemisterioasă, care a trăit pe ţărmul Mării Moarte, înPalestina şi pe ţărmul lacului Mariotis în Egipt), în perioada secolelor III şi II î. Hr. şi secolul I d. Hr. ÎnPalestina ei erau numiţi esenieni, în Egipt terapeuţi sauvindecători”.De asemenea pitagoreicii şi stoicii Greciei antice auurmat principiile şi o mare parte din modul vieţiieseniene. Esenienii trăiau departe de oraşe sau sate,lângă ape, fiind agricultori şi arboricultori de excepţie,cultivînd cu un minim de efort, cu ajutorul cunoaşteriilor, o mare varietate de legume şi fructe într-un solaproape deşertic. Ei nu aveau servitori sau sclavi(condamnau aceste practici) şi împărţeau totul între ei. Nu aveau nici bogaţi, nici săraci, aceste stări fiindconsiderate devieri de la Lege.Sistemul esenian se baza pe Lege şi au demonstrat cătoate nevoile omului pot fi satisfăcute fără probleme şifără lupte respectînd Legea. Esenienii consacrau multtimp educaţiei, tehnicilor de vindecare şi astronomiei.Făceau profeţii după ajunări îndelungate. Moştenitori aicaldeenilor şi perşilor în astronomieşi ai egiptenilor în vindecare, erauexperţi în utilizarea plantelor pentruoameni şi animale.Duceau o viaţă simplă cu sculatulzilnic înaintea zorilor pentru studiu şicomuniuni cu forţele naturii. Seîmbăiau în apă rece în mod ritualic şi purtau îmbrăcăminte albă. Dupămunca zilnică luau masa în comun întăcere deplină. Trăiau cu respect profund faţă de tot ce era viu, nu beau băuturi fermentate şi nu mâncauniciodată carne. Aceste meseîncepeau şi se încheiau totdeauna curugăciuni. Începutul zilei era seara,iar sabatul începea de vineri seara, prima zi a săptămînii pentru ei. Această ziera pentru studiu, vizitatori, muzică, dialog. Trăiau pânăla 150-200 ani, viguroşi şi sănătoşi. Toate activităţile lor exprimau Iubirea creatoare. Apartenenţa la Fraternitatese dobândea după o perioadă de încercare de 1 an şi oiniţiere de 3 ani. Şi după aceea, mai erau necesari încă 7ani până la învăţătura integrală. Din rândul lor au plecatîn lume vindecători şi învăţători ca Sfântul Ilie, IoanBotezătorul, Sfântul Ioan, marele Învăţător Iisus.Învăţătura eseniană spune că Arborele Vieţii se aflăîn Grădina Eternităţii din Marea Eternităţii şi că are 7ramuri spre cer şi 7 rădăcini în pământ. Cele 7 ramurisunt alcătuite din cei 6 îngeri ai Tatălui Ceresc împreunăcu Tatăl, iar rădăcinile din cei 6 îngeri ai MaiciiPământeşti, împreună cu Maica Pământească.Îngerii Tatălui Ceresc sunt: Îngerul Înţelepciunii,Îngerul Puterii, Îngerul Creaţiei, Îngerul Vieţii Eterne,Îngerul Păcii şi Îngerul Iubirii, iar îngerii MaiciiPământeşti sunt: Îngerul Soarelui, Îngerul Apei, ÎngerulAerului, Îngerul Pământului, Îngerul Vieţii şi ÎngerulBucuriei.Dacă omul, dimineaţa şi seara îşi face timp să intreîn comuniune cu aceste fiinţe celeste, viaţa lui devineuna conştientă. Pentru că trupul fizic este al MaiciiPământeşti şi dacă păstrăm comuniunea cu Ea şi cuÎngerii ei, ne păstrăm sănătatea şi viaţa îndelungată. Şidacă păstrăm comuniunea cu Îngerii Tatălui Ceresc, neactivăm latura spirituală şi accesăm Împărăţia Veşnică,care este singura noastră moştenire de fapt. Dar întotdeauna trebuie păstrat un echilibru între Cer şiPământ.
Cecilia David
„Adevăraţii voştri fraţi sunt toţi aceia care ascultă devoinţa Tatălui vostru Ceresc şi a Maicii voastrePământeşti, şi nu fraţii voştri de sânge. Adevăr zic vouă,că adevăraţii voştri fraţi după voinţa Tatălui Ceresc şi aMaicii Pământeşti vă iubesc de o mie de ori mai multdecât fraţii voştri de sânge. Căci de la Cain şi Abel, dinziua când fraţii de sânge au încălcat voinţa luiDumnezeu, nu mai există fraternitate adevărată desânge. Fraţii se comportă ca străini faţă de fraţii lor. Iată pentru ce vă spun: iubiţi pe adevăraţii voştri fraţi dupăvoinţa lui Dumnezeu de o mie de ori mai mult decâtfraţii voştri de sânge.”„CĂCI TATĂL VOSTRU CERESC ESTE IUBIRE”„CĂCI MAICA VOASTRĂ PĂMÂNTEASCĂ ESTEIUBIRE”„CĂCI FIUL OMULUI ESTE IUBIRE”„Prin iubire Tatăl Ceresc, Maica Pământească şi FiulOmului sunt una. Căci spiritul Fiului Omului a fostcreat de spiritul Tatălui Ceresc şi corpul său din corpulMaicii Pământeşti. În consecinţă fiţi perfecţi ca spiritulTatălui vostru Ceresc şi corpul vostru de asemenea perfect ca al Maicii voastre Pământeşti. Iubiţi pe Tatălvostru Ceresc aşa cum El vă iubeşte sufletul; iubiţi peMaica voastră Pământească aşa cum vă iubeşte Eacorpul; iubiţi pe adevăraţii voştri fraţi aşa cum îi iubescTatăl vostru Ceresc şi Maica voastră Pământească.Atunci Tatăl vostru Ceresc vă va da spiritul Său celSfânt şi Maica voastră Pământească, corpul Său Sfânt.Atunci Fiii Oamenilor, ca fraţi adevăraţi, se vor iubiunii pe alţii, aşa cum au fost iubiţi de Tatăl lor Cerescşi de Maica lor Pământească. Atunci ei vor deveni unii pentru alţii adevăraţi consolatori; atunci vor dispare de pe Pământ toate relele şi toate tristeţele şi va fi iubire şi bucurie pe Pământ. Pământul se va asemăna atuncicerurilor şi împărăţia lui Dumnezeu va sosi. Apoi FiiiOamenilor îşi vor împărţi moştenirea lor Divină,împărăţia lui Dumnezeu. Căci ei trăiesc în Tatăl Cerescşi Maica Pământească şi Tatăl Ceresc şi MaicaPământească trăiesc în ei.Şi atunci cu împărăţia lui Dumnezeu se va ajunge lasfârşitul timpului, căci iubirea Tatălui Ceresc dă tuturor viaţă eternă în împărăţia lui Dumnezeu. Căci iubirea esteeternă. Iubirea este mai tare decât moartea.”„Chiar dacă eu vorbesc limba oamenilor şi a îngerilor,dar nu am iubire, sunt ca alămurile sonore sau chimvalulcare răsună. Chiar dacă prezic viitorul, dacă cunosc toatesecretele şi am toată înţelepciunea, chiar dacă am ocredinţă puternică, capabilă să ridice munţii, dacă nu amiubire, eu sunt nimic. Şi chiar dacă împart toate bunurilemele săracilor şi le dau tot ce am primit de la Tatăl meuCeresc, dacă nu am iubire, eu nu voi obţine nici un profitde înţelepciune. Iubirea este răbdătoare, iubirea estetandră. Iubirea nu este invidioasă, ea nu face rău, ea nucunoaşte nici orgoliu, nu este crudă; niciodată nu esteegoistă, ea este înceată la mânie, ea nu-şi imagineazănecredinţa, nu se bucură de nedreptate, ci de dreptate.Iubirea apără totul, iubirea crede în toţi, iubirea sperătotul, iubirea suportă totul; niciodată ea nu se lasă;scrierile şi cuvintele pier, cunoaşterea dispare, dar iubirea rămâne. Noi trăim parţial în eroare, parţial înadevăr, dar când se va ajunge la plenitudinea perfecţiunii, tot ce este parţial va fi şters. La vârstacopilăriei omul vorbeşte ca un copil, gândeşte ca uncopil, înţelege ca un copil. Devenind matur elabandonează toate aceste vederi copilăreşti, pentru cănoi vedem ca printr-o sticlă şi prin maxime obscure.Cunoaşterile noastre sunt fragmentare în prezent; dar când vom ajunge în faţa lui Dumnezeu nu vom cunoaşteadevărul în parte, ci după cum ne va învăţa El. În prezentne rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea; dar cea mai mare dintre ele este iubirea.”
Un mesaj de la Iisus- Evanghelia Eseniană

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
geacomserv liked this
mariget liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->