Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Texte Magazine Nr. 1

Texte Magazine Nr. 1

Ratings:
(0)
|Views: 444|Likes:
Published by bogdan nita
Published in February 2009, the first issue of Texte focuses on the status of literary theory, in the past and nowadays. As Sorana Ghitea explained in the „Argument“, the literary theory of the present can not be separated from that of the past, considering its inextricable connection with literature, which cannot exist outside the dialogue between past and present. Thus, the purpose of this first number is a diachronic approach to literary theory, and therefore, the articles tackle various significant aspects of 20th century literary theory. Alexandra Florescu focuses on the issue of the author, raising the question of where he can be found, concluding that „the author lies somewhere between fact and fiction“. Irina Georgescu speaks about the multiple ways a text can be interpreted and the impossibility of encompassing it in a strict formula. Sorana Ghitea brings into question the radical changes that have occurred within the paradigm of the reader, through the centuries, highlighting the fact that now, the ideal reader is the one who „does not interpret anymore“. Bogdan Niţă tackles the relationship between the signifier and the signified, emphasizing that understanding the word is intimately linked to the evolution of mankind and language. Last but not least, Cristina Tohăneanu discusses different Avant-garde movements and poetics, making distinctions between various currents and beliefs.


The concept described in this first number of Texte is „phenomenology“, Bogdan Niţă pointing out the major moments in its history, since the first use of the concept, in the 18th century.


For the “Recommendation“ section, Alexandra Florescu and Bogdan Niţă selected three sites (www.fabula.org, www.fabula.org/lht, contextes.revues.org), one blog (www.caligraf.net) and six books: Roland Barthes, Imperiul semnelor and Incidente; Azar Nafisi, Citind Lolita în Theran – memorii despre cărţi; Jean Baudrillard, Simulări şi simulacra; Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile; Michel Onfray, O contra istorie a filosofiei. Înţelepciunile anticilor.


In the „Screening“ section, Miruna Vasilescu speaks about the failures and successes of Neil Jordan’s The End of the Affair (1999), after Graham Green’s novel: although the movie manages to convey the paradoxes of each character, it fails to get the subtleties across.

This first number of Texte also includes several reviews: Alexandra Florescu speaks about Umberto Eco’s Memoria vegetală şi alte scrieri de bibliofilie, Irina Georgescu discusses Răul, Paul Ricoeur’s study on the concept of evil, George Neagoe reviews Antoine Compagnon’s Antimodernii, Silvia Dumitrache speaks about the notions of memory and identity in Poveste despre dragoste şi întuneric by Amos Oz, and Magda Răduţă highlights the theoretical method of Jacques Dubois in Stendhal. Une sociologie romanesque.
Published in February 2009, the first issue of Texte focuses on the status of literary theory, in the past and nowadays. As Sorana Ghitea explained in the „Argument“, the literary theory of the present can not be separated from that of the past, considering its inextricable connection with literature, which cannot exist outside the dialogue between past and present. Thus, the purpose of this first number is a diachronic approach to literary theory, and therefore, the articles tackle various significant aspects of 20th century literary theory. Alexandra Florescu focuses on the issue of the author, raising the question of where he can be found, concluding that „the author lies somewhere between fact and fiction“. Irina Georgescu speaks about the multiple ways a text can be interpreted and the impossibility of encompassing it in a strict formula. Sorana Ghitea brings into question the radical changes that have occurred within the paradigm of the reader, through the centuries, highlighting the fact that now, the ideal reader is the one who „does not interpret anymore“. Bogdan Niţă tackles the relationship between the signifier and the signified, emphasizing that understanding the word is intimately linked to the evolution of mankind and language. Last but not least, Cristina Tohăneanu discusses different Avant-garde movements and poetics, making distinctions between various currents and beliefs.


The concept described in this first number of Texte is „phenomenology“, Bogdan Niţă pointing out the major moments in its history, since the first use of the concept, in the 18th century.


For the “Recommendation“ section, Alexandra Florescu and Bogdan Niţă selected three sites (www.fabula.org, www.fabula.org/lht, contextes.revues.org), one blog (www.caligraf.net) and six books: Roland Barthes, Imperiul semnelor and Incidente; Azar Nafisi, Citind Lolita în Theran – memorii despre cărţi; Jean Baudrillard, Simulări şi simulacra; Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile; Michel Onfray, O contra istorie a filosofiei. Înţelepciunile anticilor.


In the „Screening“ section, Miruna Vasilescu speaks about the failures and successes of Neil Jordan’s The End of the Affair (1999), after Graham Green’s novel: although the movie manages to convey the paradoxes of each character, it fails to get the subtleties across.

This first number of Texte also includes several reviews: Alexandra Florescu speaks about Umberto Eco’s Memoria vegetală şi alte scrieri de bibliofilie, Irina Georgescu discusses Răul, Paul Ricoeur’s study on the concept of evil, George Neagoe reviews Antoine Compagnon’s Antimodernii, Silvia Dumitrache speaks about the notions of memory and identity in Poveste despre dragoste şi întuneric by Amos Oz, and Magda Răduţă highlights the theoretical method of Jacques Dubois in Stendhal. Une sociologie romanesque.

More info:

Published by: bogdan nita on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
    s    u    m    a    r
Editorial
Dialog textier
Argument
Sorana Ghitea 
Teoria literară ieri şi azi
Dosar
 alexandra FloreScu
Condiţia resurecţiei autorului:derealizarea lui
irina GeorGeScu
Cuvîntul seducător
Sorana Ghitea 
Schimbarea modeluluicititorului model
BoGdan ni 
Semn, semnificaţie şi reprezentare-o microistorie a interpretării cuvîntului-
criStina tohneanu
Poetici sau antipoetici avangardiste?
Concept
BoGdan ni 
Fenomenologie 
Recomandări
Site-uri, cărţi, autori
Ecranizări
Miruna VaSileScu
Graham Greene,
Sfîrşitul unei iubiri 
-O secvenţă de literatură sublimăşi banalizarea ei prin cinema-
Recenzii
 alexandra FloreScu
Cine să povestească viaţa interioarăa unei cărţi?
irina GeorGeScu
Răul şi răutatea
GeorGe neaGoe
Două feţe ale modernilor
SilVia duMitrache
Memorie şi identitate
MaGda rdu 
Sociologia romanescului
234121724303536394142434547
 
Întotdeauna
azi 
înraportcu
ieri 
presupuneactualizareauneirelaiiistoristeşievoluioniste.Cîndspunemistorismnunereerimlacurentînsine.Nunereerimlaocontextualizareexageratşiladeterminismistoric,cilainerentaistoricitatedecaresueroriceobiectartisticodatceaosteliberatînlume.Nereerimlaacelsimistoricdecarevorbea.S.Eliotîn
radiţie şi talent personal 
,ladexteritateadeavedeape
azi 
pşindpeurmelelui
ieri 
.Sincroniaîndiacroniepresupuneconsolidareaprezentuluipeseamatrecutului,esteexactimagineapiticilorurcaipeumeriiuriaşilor.Opereleartisticeseînlnuiede-alungultimpuluicamrgelelepea.Recuperareaunuianumittrecutprinprezentpresupunedeecaredatorearanjareamrgelelor.Astelcprezentulpoateinuenatrecutullaeldebinecumtrecutulinueneazprezentul.Prinireversibilacapturareatrecutuluiînprezent,istoricitateanusepierde,cidincontr,seconsolideaz.Sincronianupresupuneanulareacontextului,cireormularealuipebazaunorasemnricepresupunlarîndullordeosebiricarele-auexclusdinaltecombinaiiderecontextualizri.Iarconştiinadierenelor,adeosebirilor,estetocmaiceeacestlabazaistoricitii.Opereledeartnupotexistaînaaraistoriei,deoareceelenuperoreazunmonolog,cidinpotriv,eledialogheazînpermanenunelecualtele.eorialiterar,indcînsoeşteoperaaşacumumbraînsoeştepepmîntpasreacezboar,esupusaceleiaşiorganizri.eoriadeazinupoateseparatdeceadeieri,eavinecuunbagajdeormuleşiconceptedejaexistente,pecareuneorilereactualizeaz,iaralteoriledesineaz.eoriadeazirespingeanumitetendineextremistepecareteoriadeierinuaezitatslepromoveze,respingepozitivismulşieroareabiograstalesecoluluialXIX-lea,respingeacelsoidebehaviorism(nuînsenspsihologic,cicamoddepermanentraportarelacondiiiledemediu,socialeşipolitice)şi,nuînultimulrînd,respingestructuralismulsecoluluialXX-leacumodelelesalerigidedeierarhizare.Certecdelanivelulprezentuluiesteoartegreustraseziodireciecorectdespreprezent.Încontextulactual,noiuniledecritic,deteorieşichiardeliteraturşi-aulrgitconsidedrabilsera.Înîntîmpinareleiesstudiileculturale,care,cudiversitatealorsuocant,rstoarnobunpartedincuceririlevremurilornudemultapuse.Valoareaestetic,pecarecuatîtagreutateoinstituisemodernismulesteacumînlturat,iarînlocul
    E    d    i    t    o    r    i    a    l    a    r    g    u    m    E    n    t
Teoria liTerar ieri i azi
Sorana Ghitea 
eisîntadusetradiionalul,tipicitileşipicanteriile„valorilor“multinaionale(şimarginale,îngenere),într-oambiioasîncercaredespargereacanonului.S-arpreacastareprezint,astzi,otendinnouşirprecedent.Înacestprimnumr,amabordattemateorieiîndiacronie,încercîndstrasmodireciepecîtposibil just.Amurmritaspectealeteorieicareaudevenit,cutimpul,perene.Suntmrgelelecareîşischimbmereulocul,venindmaiîna.Subpretextulteoriilorinterpretrii,amadusîndiscuieanumiteaspectealesemiologiei,alelosoeişialeseducieilimbajuluisauamrepunctatmomenteimportantealeliteraturiisecoluluialXX-lea,avangardele,care,pringratuitateapecarei-auinstituit-oartei,auavutunroldecisivînmodicareaesteticilorreceptrii.Astelcteorialiterarneapare,dinprezentulmileniuluitrei,canecesarşi,poatepentruprimaoar,indispensabil.Spunastadeoareceteorialiteraraostvzutmereucaoaianeagratrio-uluidincareacparteşicriticaşiistorialiterar.Graievanitiisale,pecareMurrayKriegerosemnalaîn1976în
eoriacriticii 
,teoriaeste„mîndr,bachiarplindeiose“,indînacelaşitimprscpare„steril,prinînsşiexistenasa“(Krieger,EdituraUnivers,1982,p.31),pentruc„experienaîntîlniriiintimecuartainterziceprezenanedoritauneiteoriimediatoare“(Krieger,1982,p.33).Însteoriajoacrolulunuiaparatdecontrolprincaresocietateasupravegheazşicontorizeazproduciadevaloriliterareşidenonvalori.Nuneîndoimcliteraturaşicelelatearten-arputeastriascşircritici,istoricişiteoreticieniliterari(vzuitoicanişteparazii),dar„datindnzuinanoastr(aoamenilor)sprecoerenatotal“,exist„înoricedomeniualexperieneiumaneopropensiunectresistemşictreregularizare“(Krieger,1982,p.31).eoria,alcreietimongrecescînseamndoarocunoaşteredetipspeculativ,nuşiaplicarepractic,reprezintastzi,chiarşiînprezenaacestuihandicap,omodalitatedeacerneliteraturadestudiileaşa-zisculturale.Cercetrileteoreticealeultimelordeceniitragsemnaledealarmcuprivirelaeterogenitateacrescîndastatutuluiliteraturii.Ne-amîntorsacum,separe,launnoutipdeeterogenitateprodusdeunnoutipdeconuzie,întreliteraturşistudiileculturale.Nuemaipuinprobabilca,încontextulmodicriiobiectuluidestudiu,teorialiterarsdevinpînlaurmşiea,nicimaimult,nicimaipuin,teoriecultural.
 
Dialog TexTier
Bg:
bun.avemorevistdeL,acumcescriemîneditorial?
 a:
îneditorialscriemcevremsacemcuea.
B:
şicevremsacemcuea?
 a:
sincer,vreausscpmderustrareacexistzeciderevistedeliteraturpepia,zecidepaginialepoeilorşicriticilorliterari...şiteîntrebienervatlamasteruldeL,cuii-ericdeteorialiterar?noidecenuavemunsite
 abula
?decenuavemun
southatlantic quarterly 
?
B:
pioartebine,decenuavemoliteraturputernic,decenureuşimsieşimdinpropriamentalitateînchistatîncomunism?întrebrilepotcontinualanesîrşit.cebunaroregîndirealiteraturiinoastre...bamaimult,poatereuşimsacemcunoscuteteoriileliterareşicititorilor,launnivelcîtmailarg.poatereuşimsoerimoalternativvaloric,decareceimaimuliaunevoie.poateşiiarşipoate.îns,eclar,vomaveauneectbenecînspaiulcultural.
 a:
mieîmiplacemultcaioştachetaşaridicatşiobiectiveaşanobile.darcredc,înprimulrând,vomumpleolips:unmediuîncaressediscutenumaidespreteorieliterar,numaiîntrespecialişti,înmodconstant,nucuocazialansriivreuneicrideteorieetc.m-amsturatdeteorialiterarcaanexlaalteprobleme...
B:
revista
Texte 
vaunbunreper,pînlaurm.vaprietenulcititoruluişi,înacelaşitimp,„pedagogul”lui.Revistavaavea,totodat,putereanecesardeaunterenimportantpentrudezvoltareateoriilorliterare,ccitotseadreseazeastudenilordelaLitereşicelorinteresaideL.
 a:
mbine,decicescriemîneditorial?direciedecercetareteoreticînRomânianuexist,şcolideteorieliteraridem,existnumaimastereşicentredestudii,înuniversitilemari.sepregtescteoreticieni,se„aruncînlume”.celeoerimnoi,decesneciteasc?snumipocriişisupercialisspunemcavemnoiînşineodirecie,unprogram.slespunempeşleaucsuntemoredaciedemasteranzicarestudiazLşicareîicheamsscrieşisciteascdespreteorialiterar„deierişideazi”,cumspuneSorana.
B:
nuavemodireciebinedenitsaucevadegenulsta,daracestelucrurivorveniîntimp.laurmaurmei,cumputemaveaunscopîncadrulunorteoriiceeliminacestlucru.problematizarealorvinedintr-onouproblematizareşitotaşa.scopulvarmâneasociattemeiecruinumr.nuputemaveaunscopperansamblu,nucredcsepoatevorbideaşaceva.şiîntr-unnal,carepoatescopuluneirevistedeLdacnuchiarproblematizareateoriilorprinintermediulunornoiposibilitiepistemice?
 a:
...bine,decidirecienuavem,scopnuavem-înaaraacordriiunuispaiuteorieiliterare-editorialnuscriemccinuavemunprogram.începscredcaialesoartebinetitlulrevistei.ceesterevistaasta?orevistdetexte,textedeteorieliterar.
Redactor şe:Bogdan NiţăRedactor şe adjunct:Alexandra FlorescuSecretar general de redacţie:Silvia DumitracheRedactori:Irina Georgescu, Cristina Tohăneanu, Sorana GhiteaConcept graic, Dtp, Ilustraţii:Bogdan DumitrescuColaboratori:George Neagoe, Miruna VasilescuColegiu de redacţie:Ioana Both, Oana Fotache, Mircea Martin,Carmen Muşat, Liviu Papadima, Magda RăduţăCorectură:Răzvan Cosma, Alexandra IrimiaP.R.:Roland Niţă, Cristian Paleologu, Andreea GlodeaContact:revista.texte@greenartline.roTeleon:0749 280 269Revista apare sub egida Centrului interdisciplinarde studii culturale europene şi româneşti “Tudor VianuISSN-2065-6637

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nikos Valkanos liked this
bododo liked this
Victor Gheorghe liked this
bododo liked this
panush_svetlana liked this
mirenna mi liked this
annecka liked this
livia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->