Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wat verwachten we van de ontwikkelingsdoelen type 3

Wat verwachten we van de ontwikkelingsdoelen type 3

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,684|Likes:
Published by MarcVanGils
We staan stil bij de kenmerken van een school voor kinderen met gedragsproblemen.
Van daaruit denken we na over het werken met ontwikkelingsdoelen.
We staan stil bij de kenmerken van een school voor kinderen met gedragsproblemen.
Van daaruit denken we na over het werken met ontwikkelingsdoelen.

More info:

Published by: MarcVanGils on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2012

pdf

text

original

 
Samen nadenken over de ontwikkelingsdoelen type 3.
Inhoud
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/05/yyontwikkelingsdoelen type 31
 
Bedoeling van deze nota
Vanuit de werkgroep van directies type 3 ontstond een werkgroep ontwikkelingsdoelentype 3. Hieraan nemen leerkrachten, paramedisch personeel en directies deel vanuit deveertien type 3 - scholen die verbonden zijn met het VVKBuO.We vernamen dat DVO start met het uitwerken van ontwikkelingsdoelen voor type 3 enwillen daar pro-actief op inspelen door onze verwachtingen naar die ontwikkelingsdoelen teformuleren. We kwamen met de werkgroep ‘ontwikkelingsdoelen type 3’ vijf maal bijeen.Vanuit die werkgroep ontstond deze nota.We vertrekken vanuit de opdracht van een type 3 - school en formuleren een aantaluitgangspunten. Daarna schetsen we een aantal kenmerken van een type 3 - school enkomen zo tot specifieke schoolkenmerken. Tenslotte formuleren we een aantal concretevoorstellen voor de uitwerking van de ontwikkelingsdoelen type 3.
1.Specifieke uitgangspunten van het basisonderwijs type 3
1.1.Een complexe beginsituatie als vertrekpun
In het Decreet basisonderwijs lezen we dat type 3 onderwijs aangepast is aan deopvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen.Binnen type 3 werken we met kinderen die ernstige emotionele en/of gedragsproblemenhebben waardoor ze moeilijkheden ervaren in hun schools en/of sociaal functioneren, zelfs alhebben ze goede cognitieve mogelijkheden. Sommige kinderen binnen type 3 hebben naasthun ernstige emotionele of gedragsproblemen minder cognitieve mogelijkheden. Dat vraagtdan weer een specifieke aanpak. Daarnaast komen kinderen met leerproblemengecombineerd met emotionele- en of gedragsproblemen ook in type 3 – scholen terecht. Zokomen we tot een zeer heterogene samenstelling van de populatie binnen type 3 – scholen.Algemeen kunnen we stellen dat de gedrags- en emotionele stoornissen het strikt schoolseen onderwijskundige domein overstijgen.. De problematiek binnen type 3 situeert zichvoornamelijk op affectief – relationeel vlak met invloed op het leerproces.Gedragsproblemen kunnen ontstaan vanuit de context en ze kunnen ook het gevolg zijn vaneen organisch bepaalde stoornis; vaak zijn ze ontstaan door een combinatie van beide. Insommige gevallen is een positieve evolutie te bereiken, in andere dan weer minder. Dezekinderen zullen er mee moeten leren omgaan zoals een kind met motorische problemen zalmoeten leren leven met de motorische beperking.Type 3 onderwijs wordt sterk beïnvloed door twee belangrijke eigenheden van het kind,namelijk de ontwikkeling van het kind en de sociale – familiale context . Met deze tweecomponenten wordt steeds rekening gehouden wanneer men met een kind samenwerkt. Zijbepalen mede de houdingen die men ten opzichte van het kind aanneemt en de weg diemen moet volgen bij de begeleiding.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/05/yyontwikkelingsdoelen type 32
 
1.2.De context van het kind als aandachtspunt en werkgebied 
Systematisch rekening houden met de gezinscontext
De ontwikkeling van een kind wordt beïnvloed door relatie met de opvoedingsfiguren ende familie waarin het opgroeit. De ouders of vervangouders hebben een voorbeeldfunctievoor het kind. Het kind spiegelt zich aan wat het waarneemt bij zijn ouders of opvoedingsfiguren.Een gezonde ontwikkeling van het kind is maar mogelijk indien er een adequaterelatievorming is met de ouders of opvoedingsfiguren. Dit is voor het kind eennoodzakelijkheid. Alles wat tot ontwikkeling zal moeten komen zal maar kunnengerealiseerd worden door middel van een voldoende goede relatie met de ouders of vervangouders. Is er met de ouderfiguren geen bevredigende relatie dan kan deontwikkeling van het kind moeizaam en problematisch verlopen.
Ouders ondersteunen in het begeleiden van hun kind
De belangrijkste omgeving voor het kind is ongetwijfeld het gezin. Naarmate het kind jonger is zal deze invloed in het algemeen sterker zijn, alhoewel ook na het verlaten vanhet gezin de gezinsinvloeden veelal hun sporen nalaten ten goede of ten kwade.Er bestaat een sterke loyaliteit tussen de ouders en hun kind. Met loyaliteit bedoelen wedat je elkaar trouw bent. Voor die loyaliteit dienen we zorg te dragen. We kunnen slechtshelpen als we die loyaliteit respecteren en binnen deze grenzen hulp aanbieden.Het belang van de familie betekent dat in het werk met de kinderen de ouders steedsbetrokken worden waarbij ze in de eerste plaats geholpen worden om hun kind zo goedals mogelijk aan te voelen en te begrijpen.
De impact van de school
Naar school gaan betekent voor de kinderen heel wat. Ze leren er een hele boel dingendie essentieel zullen blijven gedurende de rest van hun leven.Ze verwerven er vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen waardoor ze competentiesontwikkelen die niet alleen nuttig zijn maar bovendien hun zelfwaardegevoel, positief zelfbeeld en zelfvertrouwen sterk ondersteunen.Daarnaast ervaren ze in de school wat rust, vriendschap, aanvaarding, veiligheid,geborgenheid, vertrouwen en verbondenheid kunnen betekenen.De school is ook de plaats waar ze de wereld buitenhuis ontdekken, zowel door wat zeleren in de klas als door de ervaringen die ze opdoen op de speelplaats.en bij uitstappen.Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen welke gevolgen het uitblijven vansucceservaringen zowel in de klas als op de speelplaats hebben op kinderen.
Samenwerking met andere ondersteunende diensten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/05/yyontwikkelingsdoelen type 33

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Liesbeth De Bruyn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->