Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Istoria antica Universala1a

Istoria antica Universala1a

Ratings:

4.58

(12)
|Views: 16,459|Likes:
Published by Lucian Musteata

More info:

Published by: Lucian Musteata on May 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IA
Ş
IFACULTATEA DE ISTORIE
Inv
ăţă
mânt la distan
ţă
 
ISTORIA ANTIC
Ǎ
 UNIVERSAL
Ă
 
I. ISTORIA ORIENTULUI
 
Conf.univ.dr. MIHAIL VASILESCU
SEMESTRUL I2004 - 2005
 
 4
CUPRINS
Introducere în studiul istoriei antice...........................................................................................51 EGIPTUL.........................................................................................................................111.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................111.2 Periodizarea istoriei Egiptului......................................................................................121.3 Epoca predinastic
ă
........................................................................................................152 MESOPOTAMIA.............................................................................................................232.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................232.2 Periodizarea istoriei Mesopotamiei..............................................................................242.3 Preistoria Mesopotamiei...............................................................................................242.4 Perioada protoliterar 
ă
...................................................................................................252.5 Epoca sumerian
ă
...........................................................................................................252.6 Epoca accadian
ă
...........................................................................................................272.7 Epoca domina
ţ
iei gutilor..............................................................................................282.8 Epoca Isin
ş
i Larsa........................................................................................................282.9 Regatulvechiului Babilon.............................................................................................292.10 Epoca Kassi
ţ
ilor.......................................................................................................292.11 Assyria......................................................................................................................302.12 Regatul Noului Babilon (Chaldeea).........................................................................333 PALESTINA....................................................................................................................353.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................353.2 Izvoare..........................................................................................................................363.3 Istoria evreilor..............................................................................................................384 FENICIA..........................................................................................................................424.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................424.2 Istoria fenicienilor.........................................................................................................425 HITTI
Ţ
II..........................................................................................................................455.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................455.2 Istoria hitti
ţ
ilor..............................................................................................................466 IRANUL...........................................................................................................................496.1
Ţ
ara
ş
i popula
ţ
ia...........................................................................................................496.2 Regatul Mediei ............................................................................................................516.3 Imperiul Ahemenizilor ................................................................................................51
TEM
Ă
DE CONTROL ……………………………………………………………………..55
 
 5
 INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI ANTICE
Prin Antichitate se în
ţ
elege acea perioad
ă
îndelungat
ă
din trecutul omenirii, deaproximativ patru milenii, care se situeaz
ă
între Epoca Preistoric
ă
sau a Societ
ăţ
iiPrimitive
ş
i Evul Mediu. Începuturile acestei epoci istorice se plaseaz
ă
c
ă
tre cea de-adoua jum
ă
tate a mileniului IV a.C., când, ca urmare a progreselor realizate de unelecomunit
ăţ
i umane, a fost f 
ă
cut saltul calitativ c
ă
tre un nou tip de civiliza
ţ
ie. Sfâr 
ş
itulAntichit
ăţ
ii este considerat anul 476, când dispare Imperiul Roman de apus. Este o dat
ă
  pur conven
ţ
ional
ă
, deoarece, în realitate, lumea antic
ă
nu a disp
ă
rut în mod catastrofic,la o anumit
ă
dat
ă
, ci ca urmare a unor îndelungate
ş
i foarte complicate proceseeconomice, sociale
ş
i politice care s-au manifestat cu intensitate diferit
ă
 
ş
i încircumstan
ţ
e diferite în arealul geografic al Antichit
ăţ
ii.Antichitatea, în întreaga sa complexitate, este obiectul de studiu al istoriei antice.Este o istorie care, din punct de vedere geografic, se limiteaz
ă
la un spa
ţ
iu relativrestrâns al globului terestru care se întinde, în linii foarte generale, de la Oceanul Pacificîn est, pân
ă
la Oceanul Atlantic în vest. C
ă
tre nord, lumea antic
ă
se separ 
ă
 
ş
i deopotriv
ă
 se une
ş
te cu alte arii de civiliza
ţ
ie, unde locuitorii au continuat s
ă
-
ş
i duc
ă
existen
ţ
aînvechile forme ale preistoriei, printr-o linie ideal
ă
care ar l
ă
sa în sudul s
ă
u China,subcontinentul indian
ş
i Afganistanul, înaintând c
ă
tre vest prin sudul M
ă
rii Aral, alM
ă
rii Caspice
ş
i al mun
ţ
ilor Caucaz, pentru a se îndrepta apoi spre nord, incluzând o
ş
ie îngust
ă
de p
ă
mânt de pe litoralul M
ă
rii Negre pân
ă
la Dun
ă
re, urmând apoi cursulDun
ă
rii
ş
i al Rhinului, cu unele excep
ţ
ii, cum au fost Dacia roman
ă
 
ş
i teritoriul dintreDun
ă
re
ş
i Rhin, cunoscut de romani sub numele Agri Decumates, pentru a se termina lalimita dintre Anglia
ş
i Sco
ţ
ia. În sud, spa
ţ
iul antichit
ăţ
ii includea nordul Africii, Egiptul pân
ă
în Nubia, regiunea syro-palestinian
ă
 
ş
i Mesopotamia pân
ă
la Golful Persic. ApeleGolfului Persic, ale Oceanului Indian
ş
i ale M
ă
rii Chinei delimiteaz
ă
mai departe c
ă
treest arealul sudic al antichit
ăţ
ii.Rezult
ă
c
ă
cea mai mare parte a planetei noastre nu a cunoscut Antichitatea. Dar chiar 
ş
i în teritoriul acesteia, evolu
ţ
ia istoric
ă
de la Preistorie la Antichitate nu s-a produs simultan. Cât se poate judeca dup
ă
datele care stau ast
ă
zi la dispozi
ţ
ia istoricilor,cele maivechi civiliza
ţ
ii antice au luat na
ş
tere în cea de a doua jum
ă
tate a mileniului IVa.C. în valea Nilului
ş
i în sudul câmpiei dintre Tigru
ş
i Eufrat. Poate ceva mai târzii suntciviliza
ţ
iile antice ap
ă
rute în nordul Syriei
ş
i pe Eufratul mijlociu, precum Ebla
ş
i Mari,ca
ş
i cele din Canaan Assyria
ş
i Elam. Treptat, elementele constitutive lumii antice auap
ă
rut
ş
i în Anatolia, Creta preelenic
ă
 
ş
i Grecia mycenian
ă
. C
ă
tre Orientul îndep
ă
rtat,civiliza
ţ
ia Indusului
ş
i cea chinez
ă
au ap
ă
rut dup
ă
prima jum
ă
tate a mileniului III a.C. În bazinul M
ă
rii Egee, dup
ă
dispari
ţ
ia lumii myceniene, Grecia revine pentru mai multesecole la formele de via
ţă
gentilic
ă
, Antichitatea revenind treptat, începând cu prima jum
ă
tate a secolului VIII a.C. Cam în aceea
ş
i perioad
ă
, grecii
ş
i etruscii au dat primulimpuls major c
ă
tre lumea veche pentru popoarele italice, fiind urma
ţ
i de romani care, prin cucerirea treptat
ă
a întregului bazin mediteraneean, au impus sistemul lor politic,economic
ş
i social la numeroase popula
ţ
ii, precum tracii illyrii, gallii, celtiberii etc.Prin cucerirea roman
ă
, lumea antic
ă
cunoa
ş
te maxima sa dezvoltare, în primele deceniiale secolului II a.C.A
ş
adar, de la primele manifest
ă
ri ale Antichit
ăţ
ii
ş
i pân
ă
la maxima sadezvoltare, au trecut peste trei milenii, ceea ce vorbe
ş
te de la sine despre evolu
ţ
ia

Activity (145)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dragos Radu liked this
Csegoldi Dani liked this
Cristina Dicusar liked this
Alin Chirica liked this
Timofei Vozian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->