Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ministerul Afacerilor Externe şi Misiunile Diplomatice ale Japoniei

Ministerul Afacerilor Externe şi Misiunile Diplomatice ale Japoniei

Ratings: (0)|Views: 460 |Likes:
Published by alexandru2286

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: alexandru2286 on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
ReferatMinisterul Afacerilor Externe şi Misiunile Diplomatice ale JaponieiMinisterul Afacerilor Externe (Japonia)Ministrul Afacerilor Externe este membru al cabinetului responsabil. Potrivit legii, şeful ministerului este un ministru al cabinetului, şi "misiunea sa este dea îmbunătăţi profiturile din Japonia şi a proteja cetăţeni japonezi, să contribuie la întreţinerea paşnică şi în condiţii de siguranţă a societăţii internaţionale.În conformitate cu Constituţia 1947, cabinetul exercită responsabilitatea principală pentru desfăşurarea afacerilor externe, care fac obiectul supravegherii deansamblu a Dietei Naţionale. Prim-ministru este obligat să facă rapoarte periodice privind Relaţii Externe în faţa dietei, superioare şi inferioare ale căror case au fiecare câte un comitet de afaceri externe. Comitete ad-hoc sunt formate din când în când să ia în considerare întrebări speciale. Dieta membrii au dreptul de a ridica probleme de politică pertinentă-oficial, denumit interpelări pentru ministrul afacerilor externe şi de prim-ministru. Tratate cu ţări străine necesită ratificarea de către Dieta. Ca şef al statului, împăratul îndeplineşte funcţia ceremoniale de a primi trimişii străini şi care să ateste misiunile străine,să semneze tratatele ratificate de Dieta.Ca director executiv şi constituţional figura dominantă în sistemul politic, prim-ministru are ultimul cuvânt în deciziile majore de politică externă. MinistrulAfacerilor Externe, un membru senior al cabinetului, acţionează în calitate deconsilier-şef al prim-ministru în materie de planificare şi implementare. Ministru este asistat de către miniştrii de doi vice: unul care se ocupă de administrare, care a fost la vârful Ministerului Afacerilor Externe ca funcţionar superior, precum şi celălalt care se ocupă de legătura politică cu Dieta. Alte poziţii cheie în cadrul Ministerului includ membri ai Secretariatului ministerului, careare divizii consulare, emigrare, de comunicaţii, precum şi funcţiile de schimburi culturale, precum şi direcţiile diverselor birouri regionale şi funcţionale încadrul ministerul.Paersonalul Ministerului Afacerilor Externe include un corp cu o carieră de elită, recrutat pe baza unui examen competitiv şi, ulterior, instruiţi de către Ministerul de Externe Serviciul de Training Institute. Conducerea aspectelor specifice legate de politica externă este de obicei, împărţită între birourile geografice şi funcţionale pentru a minimiza funcţiile care se suprapun. În general, problemele bilaterale sunt atribuite birourilor geografice, precum şi problemele multilaterale pentru birourile funcţionale. Biroul tratatelor, cu largă gamă de responsabilităţi, tind să se implice în întregul spectru de probleme. Biroul se angajează în probleme de analiza a informaţiei , de cercetare, precum şi planificare în anchete politice globale şi coordonare şi planificare.Mult timp este considerată o profesie de prestigiu social ridicat, serviciul diplomatic din perioada Meiji, prin al doilea război mondial a fost de a conservaaceastă profesie prin selectarea diplomaţilor din straturile sociale superioare.În plus faţă de titluri oficiale de calificare, cerinţele de dinainte de războide admitere au fost pe origine socială, legături de familie, precum şi absolvirea de la Tokyo Imperial University (astăzi Universitatea din Tokyo). După al doilea război mondial, aceste cerinţe au fost schimbate, ca parte a măsurilor de reformă democratice. Cele mai multe cariera de ofiţeri diplomatici a trecut de după război prin serviciul de examinare înainte de intrarea în serviciu. Multe dintre aceste examine de succes au fost absolvenţi ai Facultăţii de Drept de prestigiu de la Universitatea din Tokyo. Aproape toate numirile ambasador din anii 1950
 
au fost făcute din rândul diplomaţilor veteran.Diplomaţie în Japonia postbelică nu a fost un monopol al Ministerului AfacerilorExterne. Având în vedere importanţa primordială a factorilor economici în relaţiile externe, ministerul a colaborat îndeaproape cu Ministerul Finanţelor pe probleme vamale, tarife, finanţe internaţionale, şi a ajutoarelor externe; cu Ministerul Comerţului Internaţional şi Industriei (MITI) asupra exporturilor şi a importurilor; precum şi cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, precum şi în domeniul pescuitului pe probleme Externe a importurilor agricole şi a drepturilor de pescuit. Ministerul Afacerilor Externe, de asemenea, este consultat de diferite agenţii, cum ar fi Agenţia de Apărare, Fair Trade Commission, Japonia de Export-Import Bank, Japonia External Trade Organization (JETRO). Pe multe probleme careafectează ţările străine privind activităţi economice, relaţiile sale diplomatice, precum Ministerul Afacerilor Externe şi, uneori, MITI şi Ministerul Finanţelor au fost cunoscute în favoarea liberalizării restricţiilor de import. Ministerul Agriculturii, Padurilor, precum şi în domeniul pescuitului şi a altor ministere, cu toate acestea, a luat o poziţie mai protecţioniste, evident, din cauza presiunilor din partea unor grupuri de interes special.Importanţa vitală a afacerilor externe, sa extins afectind aproape fiecare aspect al vieţii naţionale în Japonia postbelică, şi multiplicitatea agenţiilor implicate în afacerile externe, a continuat să fie o sursă de confuzie şi ineficienţaîn formularea politicii externe. Totuşi, după cum generaţia de după război a liderilor politici şi a început să-şi asume un rol mai mare în decizia guvernuluişi luînd atitudine publică pe probleme de politică externă. Ministrul AfacerilorExterne actual este de Katsuya Okada.Organizarea şi funcţionareaSecretariatul . Aceasta include: Divizia de personal, Divizia Comunicare şi Informaţii, Afaceri financiare, divizia de peste mări , Divizia de presă, Divizia deRelaţii Publice, Asistentul Secretarului de presă. Secretariatul ministrului preia coordonarea generală şi de administrare din cadrul Ministerului şi alte funcţii obişnuite. Funcţii referitoare la informaţiile publice constau din următoarele: în Japonia difuzarea de informaţii şi cunoştinţe cu privire la situaţia internaţională şi a politicilor diplomatice; în străinătate diseminarea de informaţii privind situaţia politică internă şi diplomatică, precum şi colectarea de informaţii şi datele necesare pentru a îndeplini funcţiile de mai sus.Departamentul de Diplomatie Publică: Divizia Diplomaţie Publică Planificarea, Afaceri CulturaleDepartamentul de Diplomatie Publica preia următoarele aspecte; punerea în aplicare a acordurilor internaţionale pentru a promova schimburile culturale; cooperării cu organizaţiile internaţionale culturale, şi; introducerea culturii japonezeîn străinătate şi promovarea schimburilor culturale cu ţările străine, precum şi de supraveghere al Fundaţiei Japonia .Politica externă Biroului. Divizia Politică de Coordonare, Securitate naţională, Divizia Naţiunilor Unite pentru planificarea şi gestionarea, Divizia pentru Naţiunile Unite, Drepturile Omului şi Afaceri Umanitare.Politica externă a Biroului e responsabilă de: planificarea de bază şi de mijlocsau politica externă pe termen lung din puncte de vedere mai largi şi de coordonare a politicilor formulate de alte birouri. Un accent deosebit se pune pe probleme de securitate naţională şi aspecte legate de Organizaţia Naţiunilor Unite., de asemenea, joacă un rol principal în cazuri de urgenţă grave.Departamentul Dezarmare, non-proliferare şi Ştiinţă include următoarele diviziuni: Arme Cntrol şi dezarmare, Non-proliferarea, Ştiinţă şi energie nucleară.Funcţii: Dezarmare, Neproliferare şi Ştiinţă Departamentul preia următoarele aspecte: controlul armamentelor şi dezarmarea; non-proliferare; energia nucleară, şi, cooperarea ştiinţifică şi alte afaceri ştiinţifice.Biroul Asia şi afaceri din Oceania include următoarele diviziuni: Politica regională, Asia de Nord-est China şi Mongolia, Oceania.Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formulareapoliticilor în ceea ce priveşte ţările din Asia şi Oceania şi coordonarea genera
 
lă de punere în aplicare a unor astfel de politici; afaceri politice în ceea cepriveşte judeţele din Asia şi Oceania (inclusiv de protecţie a resortisanţilor japonezi şi a bunurilor lor în aceste ţări), precum şi colectarea de informaţii necesare, precum şi desfăşurarea de cercetări şi studii necesare asupra lor.Subdiviziunea Sud-est şi sud-vestul Departamentul de afaceri din Asia În primulrând divizia Asia de Sud-Est În al doilea rând Asia de Sud-Est, Asia de sud-vest.Biroul de afaceri din Sud-est şi sud-vestul preia următoarele aspecte: lucrărilede planificare legate de formularea politicilor referitoare la sud-vest de Sud-Est şi ţările din Asia şi coordonarea generală de punere în aplicare a acestor politici, şi; afaceri politice cu privire la sud-vest de Sud-Est şi ţările din Asia, precum şi colectarea de informaţii referitoare la aceste ţări, precum şi decercetare şi studii asupra lor.Biroul de Afaceri a Americii de Nord. În primul rând Divizia America de Nord Înal doilea rând, Divizia Tratatului de Securitate Japonia-SUABiroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formulareapoliticilor în ceea ce priveşte ţările din America de Nord şi de coordonarea generală de punere în aplicare a acestor politici; afaceri politice în ceea ce priveşte ţările din America de Nord şi colectarea de informaţii referitoare la aceste ţări , precum şi de cercetare şi studii.Biroul America Latină şi Caraibe afaceriBiroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formulareapoliticilor în ceea ce priveşte America Latină şi ţările din Caraibe şi coordonarea generală de punere în aplicare a acestor politici; afaceri politice în ceeace priveşte America Latină şi Caraibe şi de colectare informaţiilor referitoarela aceste ţări, precum şi de cercetare şi studii.Biroul Afaceri Europene. Diviziuni Politica Europeană, Europa de Vest, Europa Centrală şi de Sud-Est, Rusă.Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formulareapoliticilor referitoare la ţările europene şi coordonarea generală a punere în aplicare a unor astfel de politici; afaceri politice cu privire la ţările europene şi colectarea de informaţii referitoare la aceste ţări ca precum şi de cercetare şi studii.Biroul Orientul Mijlociu şi AfricaOrientul Mijlociu şi Africa de afaceri Biroul preia următoarele aspecte: lucrările de planificare legate de formularea politicilor referitoare la Orientul Mijlociu şi ţările africane şi coordonarea generală de punere în aplicare a acestor politici,; afaceri politice cu privire la Orientul Mijlociu şi ţările africane şicolectarea de informaţii cu privire la aceste ţări, precum şi de cercetare şi studii.Economic Affairs Bureau.Afaceri economice Biroul preia următoarele aspecte: protecţia şi promovarea intereselor Japoniei referitoare la comerţul externă şi de navigaţie; cooperării cuorganizaţiile internaţionale de probleme economice şi în ceea ce priveşte tratatele de comerţ şi de navigaţie şi cu alte acorduri comerciale şi economice, şi; studiu al internaţionale situaţia economică şi elaborarea statisticilor şi colectarea de date referitoare la economia internaţională.Cooperarea internaţională BirouluiCooperare Internationala Biroul preia următoarele aspecte: formularea de politici şi punerea în aplicare a asistenţei oficiale pentru dezvoltare, de politică externă pe cooperarea economică şi cooperarea cu organizaţiile internaţionale referitoare la cooperarea economică; probleme legate de securitatea umană de politică externă pe ONU şi alte agenţii specializate în ceea ce priveşte afacerile sociale şi economice problemele legate de mediul global şi schimbările climaticeprotecţia şi promovarea intereselor cu privire la investiţiile japoneze de pestemări; trecere în revistă a situaţiei internaţionale de cooperare economică şielaborarea de statistici şi colectarea de date privind cooperarea economică internaţională; supraveghere a Agenţiei de Cooperare Internaţională Japonia, problemele privind asistenţa umanitară şi punerea în aplicare a legii cu privire la transmiterea de echipe de salvare Japonia caz de dezastru, asistenţă pentru ONG-ur

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marta Antoci liked this
irisha01 liked this
Ceban Victoria liked this
Dragosh Tanasov liked this
Ceban Victoria liked this
Arteom Iurcenco liked this
Cristina Arion liked this
Daniela Fomov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->