Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Renzo Piano

Renzo Piano

Ratings: (0)|Views: 896|Likes:
Published by abhishek behera
renzo piano
“Why become an architect when you can be a builder?”
is what his father haid said to him when he was young.
a short study on his life and style and case studies of two of his works
renzo piano
“Why become an architect when you can be a builder?”
is what his father haid said to him when he was young.
a short study on his life and style and case studies of two of his works

More info:

Published by: abhishek behera on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

 
  x  o  k  r  l   p   e  m  k  l
mhdesdoa hodoxm
 
Xokrl Pemkl vms hlxk ekzl m gmnei lghueijoxs ek Foklm) Ezmi ek =536+Des hoekf m gmnei lg clkzxmczlxs1ekciujekf des fxmkjgmzdox) gmzdox) glux ukcios mkj m hxlzdox1 vms up mfmeksz zdoejom lg des cdllsekf mxcdezoczuxo ms mcmxoox lpzelk+ Des gmzdox dmj lkco msaojden
Vdu hoclno mk mxcdezocz vdok
lu cmk ho m hueijox<„
Xokrl Pemkl
xoboczoj des gmzdox“s zxmjo
mkj szujeoj mxcdezoczuxo mz NeimkPlizocdkec Mxcdezoczuxo Scdlli+Juxekf des szujeos do vlxaoj ukjox zdojosefk fuejmkco lg Kol.XmzelkmieszGxmkcl Miheke+ Mgzox des fxmjumzelk ek =57:Xokrl Pemkl vlxaoj ek des gmzdox&sclnpmk glx m hxeog poxelj) fmekekfpxmczecmi otpoxeokco+ Juxekf =57?.=560Xokrl Pemkl vlxaoj ek lggecos lg Ilues E+Amdk ek Pdeimjoipdem mkj R S NmalvsaeekIlkjlk+
  o  m  x   i     i   e   g  o
Juxekf des zxmwois ek Mnoxecm mkj Ilkjlk) do noz Bomk Pluwxo) m Gxokcdnozmi vlxaox mkj josefkox+ Des gxeokjsdep vezd den es smej zl dmwo joopiekgiuokcoj des pxlgosselkmi iego+Juxekf zdes zeno) Pemkl nllkiefdzoj lk des lvk pxlboczs) ekciujekf m soxeoslg zonplxmx szxuczuxos gomzuxekf szooi spmco gxmnos vxmppoj vezdxoekglxcoj.plioszox pmkois+ Zdoso omxi pmweielks xowomi m kunhox lgzdonos zdmz xuk zdxlufd minlsz mii lg des suhso}uokz vlxa2 zl nekenero m
hueijekf“s mczumi mkj mppmxokz voefdz) mk otpoxenokzmi mppxlmcd zl
nmzoxemis) mk lhsosselk vezd ekwokzewo vms lg clkkoczekf hueijekfoionokzs) mkj m akmca glx zuxkekf otplsoj) xopozezewo szxuczuxo ekzlplozec glxn+
Ek zdo =560s mkj omxi “40s) Pemkl clkzekuoj zl otpilxo klzelks lg nlheiez
ek pxlboczs sucd ms mk otpoxenokzmi wodecio glx Gemz) m nlheio clkszxuczelkukez glx uso ek Sokofmi) mkj m zxmwoiiekf otdehezelk pmweielk glx EHN+
Pemkl“s ekwoszefmzelks ek zonplxmx mxcdezoczuxo ioj zl des gexsz nmblx 
clnnesselk2 zdo Ezmiemk Ekjuszx Pmweielk mz zdo Lsmam Otpl ek =560+ Mzokseio szxuczuxo vezd m szooi gxmno mkj xoekglxcoj.plioszox pmkois) zdofemkz xoczmkfuimx hueijekf clkbuxoj enmfos lg m defd.zocd cexcus zokz+ Mkotpoxenokz ek pxogmhxecmzelk) zdo hueijekf vms sdeppoj zl Bmpmk ek =?clkzmekoxs+Vdeio szeii szujekf ek Neimk) Xokrl Pemkl nmxxeoj NmfjmMxjuekl) m fexi dodmj aklvk gxln scdlli jms ek Foklm+ Zdo dmwo zdxoo cdeijxok.zvlslks mkj m jmufdzox+
 
  v  l  x   a  s
Zdo gexsz sefkegecmkz mssefknokz lg Pemkl vms ek =575 vdokdo dmj zl josefkoj zdo Ezmiemk pmweielk mz
Otpl“60
ekLsmam) Bmpmk+ Zdo owokz vms enplxzmkz ek m vm) ms donoz Xecdmxj Xlfoxsvdl vms enpxossoj h zdo vmXokrl dmj pimkkoj zdo okzexo opesljo+ Zdoex iemeslk vmsgxuezgui ek zdo glxzdclnekf owokzs ms hlzd okzoxoj zdoekzoxkmzelkmi clnpozezelk glx zdo Folxfos PlnpejluCokzxo
+ M clkzxlwoxsemi soioczelk) Pemkl mkj Xlfoxs“s
josefk oiecezoj dlvis lg sclxk gxln clksoxwmzewo cxezecsmkj jogokjoxs lg mkceokz Pmxes+Zdo voxo hlzd ekzxljucoj zl szxuczuxmi okfekoox Pozox Xeco juxekf zdo clkszxuczelk lg Plnpejlu Cokzxo+Ms Pemkl zmcaioj nmblx clnnesselks) sucd ms zdo NokeiCliioczelk ek Dluszlk $clnpiozoj ek =547%) Smk KeclimSzmjeun ek Hmxe) Ezmi $=546%) mkj Amksme Mexplxz ek Lsmam)Bmpmk $=55:%) Xeco doipoj den ekzofxmzo szxuczuxo mkjglxn ek omcd pxlbocz+Des lzdox vlxas ekciujo zdo Gemz IekflzzlGmczlxxoklwmzelk) mkj zdo Bomk.Nmxeo ZbehmluCuizuxmi Cokzox 
ek Kov Cmiojlkem ek zdo “50s1 mkj zdo Xlno Mujezlxem)
zdo KmsdoxScuipzuxo Cokzox) zdo HooioxGlukjmzelk)
Hoxiek“s
PlzsjmnoxPimzr) zdo Rokzxun Pmui Aioo) mkj zdoPmjxo PelPeifxenmfo Cduxcd ek zdo 8=sz cokzux+Des mheiez zl zmno zdo oklxnlus scmio lg Amksme mkjIekflzzl) zl otpxoss zdo spexez lg zdo ekjefoklus Amkma cuizuxo usekf m zdlxlufdi nljoxk wlcmhuimx ek KovCmiojlkem) mkj zl cxomzo ot}uesezo spmcos glx weovekfmxz mz zdo Kmsdoxmkj Hooioxjonlkszxmzoj zdo xmkfolg des zmiokzs+ Zdxlufdluz zdes poxelj) Pemkl kowox 
jowoilpoj m sefkmzuxo ’szio)„ huz zdo guselk lg
okfekooxekf vezd mxcdezoczuxo hocmno m fuejekfpxekcepio sdmpekf mii lg des vlxa+ Mklzdox glxco jxewekf desvlxa vms m cliimhlxmzewo josefk pxlcoss zdmz zuxkojwmxelus clksuizmkzs) gmhxecmzlxs) mkj clkzxmczlxs ekzl
ossokzemi zomn nonhoxs+ Ms m xosuiz) omcd lg Pemkl“s
hueijekfs illaoj jeggoxokz) sdmpoj h jeggoxokz dmkjsmkj xosplkjekf zl jeggoxokz sozs lg usox koojs mkj ilcmiclkzotzs+
Pemkl“s suxo dmkj vezd spmcos glx mxz) ek pmxzecuimx zdlso
mz zdo Nokeimkj Hooiox) dms hxlufdz den m gillj lgnusoun blhs ek zdo _+S+) ekciujekf xocokzi clnpiozojhueijekfs glx zdo Defd ek Mzimkzm) zdo Nlxfmk Iehxmx ekKov Ulxa Cez) mkj zdo Ils Mkfoios Clukz Nusoun lgMxz $IMCNM%) ms voii ms lkflekf pxlboczs glx zdo Aenhoiiek Glxz Vlxzd) zdo Mxz Ekszezuzo lg Cdecmfl) zdo Vdezko ekKov Ulxa Cez) zdo Esmhoiim Szovmxz Fmxjkox ek Hlszlk)zdo Dmxwmxj _kewoxsez Mxz Nusouns ek Cmnhxejfo)Nmssmcdusozzs) mkj zdo Cmieglxkem Mcmjon lg Sceokcosek Smk Gxmkcescl+

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
xjtl liked this
Shrila liked this
poojasannamani liked this
0000 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->