Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noli Me Tangere Deciphered-kab05

Noli Me Tangere Deciphered-kab05

Ratings: (0)|Views: 8,490|Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

 
 
KABANATA 5ISANG BITUIN SA GABING MADILIM
63
Pumanhik si Ibarra patungo sa kanyang silid, na nasa tabi ng ilog,pabagsak na umupo sa isang silya, nakatingin sa walang katapusangkalawakan, na nasa kanyang harapan, sa bukas na bintana.Ang bahay sa tapat, na nasa kabilang panig ng ilog,
1
ay malabis nanaliliwanagan at umaabot hanggang sa kaniyang kinaroroonan silid, angmasasayang musika na mula sa mga panugtog na kuwerdas. Kung hindinagwawalang bahala ang isipan ng binata, at naging mapag-usisa nang kaunti,at tinanaw sana sa tulong ng isang
larga vista 
ang nangyayari sa gitna ngliwanag na iyon, ay hinangaan sana niya ang isang malikmata. Na katulad sakahanga-hangang panoorin na makikita sa malalaking tanghalan sa Europa.
2
 Ngunit ang panooring ito, ngayon ay nagaganap sa bahay na nasaharapan ng kaniyang silid. Kasabay sa mga timping tugtog ng orkesta ay nakikitang lumilitaw sa gitna ng liwanag na katulad ng buhos ng diyamante atginto sa kagayakang silanganin. Nababalutan ng manipis na habi; ang isangdiwata, isang
silfide 
,
3
na dumarating na halos hindi tumutuntong sa sahig, nanalilibutan ng isang maningning na sinag sa kaniyang ulunan: sumisibol sakaniyang harapan ang mga bulaklak, ginigising ang tugtugin, at koro ng mgadiablo
,
4
mga
ninfa,
mga
satiro,
mga
genio,
mga dalagang may hiyas na bulaklak,mga anghel, at mga pastol ay nagsasayawan, iniwawagayway ang kanilang mga
 pandereta,
nakapaligid at bawat isa ay naghahandog ng isang alay sa paanan ng
MGA PALIWANAG
1 Sa kapakinabangan ng mambabasa. Ang likuran ng daang Anloague (Juan Luna) ay ang Estero ng Binondo at ang kabilang panig ng estero ay ang kalsada na kinaroroonanng Fonda Lala Ari. Magkatapat sa pagitan ng Estero ng Binondo ang bahay ni Kapitan Tiyago at ang hotel na pansamantalang tinutuluyan ni Ibarra.2 Hindi istranghero si Rizal sa mga kahanga-hangang panoorin sa Europa, siya ay masugid na tagapanood sa mga pagtatanghal na ginagawa sa mahahalagang tanghalansa Espanya.3 Silfide (
sylp 
h) - diwata na nakalutang sa hangin katulad ni
Tinkerbel 
- katawagan dinsa isang balingkinitan at magandang babae.4 Ano kaya ang bulaklak ang gumigising sa koro ng mga diablo?
Kung hindi monaiintindihan, intindihin mo
, dahilan sa maraming mga ganitong hanay ng salita ukolsa bulaklak na gagamitin si Rizal sa iba·t ibang kabanata ng
oli 
. Maaring ang gamitinsa pagpapaliwanag ukol sa bulaklak na sumisibol sa harapan ni Maria Clara ay angisang kuwento ni Rizal na aking sinipi:Sa tapatang sabi ² ang patuloy ni Sinag-tala sa himig na lalong malungkot,- minamabuti ko pang mamatay na dalaga kaysa sa pakasal at iasa angaking kapalaran sa mga kamay ng isang alipin.At kung mamatay ka, - ang tanong ni Maligaya, sino ang aakay sa iyoupang makaraan sa makitid na tulay na patungo sa kaluwalhatian.Sinasabi ni Katipunlang iyon ang siyang kapalaran ng mga namatay nadalaga, sa dahilang hindi sila pinakanibangan ng daigdig, sa anumangbagay, Ang babae ² anya ay isang bulaklak na hindi nararapat na magingbaog bagkus nararapat na magbigay bunga!
Si Maligaya at Si Sinag-tala 
Rizal: Mga Akdang Pampanitikan sa Tuluyan
 
Anotasyon ng Noli Me Tangere
 64
diwata. Nakita sana ni Ibarra ang isang napakaganda at balingkinitangbinibini, nadadamitan nang magandang kasuotan ng mga anak sa Pilipinas, sagitna ng isang bilog na binubuo ng iba·t ibang lahi ng taong nagkukukumpas atdi mapakali:
5
doon ay may Insik, Kastila, Pilipino, militar, kura, matatandangbabae, kabinataan, atbp. Si Padre Damaso ay nasa tabi ng dilag na iyon. SiPadre Damaso ay nakangiting parang isang taong pinagpala;
6
pati na si Pray Sibyla, ay nakikipag-usap sa binibini,
7
at inaayos ni Donya Victorina samalagong buhok ng dalaga ang isang tuhog ng kumikinang na perlas atbrilyante. Ang dalaga ay maputi, marahil ay napakaputi; ang mga mata niyangpalaging nakatungo ay nagpapakita ng isang malinis na kaluluwa kapagitinataas, at kapag siya ay ngumingiti ay makikita ang kanyang mapuputi atmaliliit na ngipin, ay masasabing ang rosas ay isang halaman lamang at anggaring ay pangil lamang ng elepante. Sa pagitan ng manipis na pinyang hinabi,at sa paligid ng kanyang maputi at makintab na leeg ay nagkukurapan
,
ayon sakasabihan ng mga Tagalog, ang masasayang mata ng isang
collar 
na brilyante.Iisang tao lamang ang parang hindi naaakit ng kanyang kagandahan; ito ay isang batang Pransiskanong payat, mukhang maysakit, putlain, na nakamasidlamang na walang kakilos-kilos, buhat sa malayo, at halos hindi humihinga.
8
 Ngunit hindi ito nakikita ni Ibarra: ang kaniyang mga mata ay nakatanaw sa ibang bagay. Apat na hubad at maruruming dingding angnakabakod sa isang munting kulungan; sa isang panig na dingding ay mgarehas ng bakal; sa ibabaw ng marumi at nakadidiring sahig ay may isang banig,at sa ibabaw nito ay may isang matandang naghihingalo sa kamatayan: angmatanda ay nahihirapan sa paghinga, palingap-linga sa lahat ng dako atumiiyak na binabanggit ang isang pangalan; ang matanda ay nag-iisa;paminsan-minsang naririnig ang tunog ng isang tanikala o ang isang daing natumatagos sa dingding« Samantalang doon sa malayo, ay may nagaganap na
5 Bakit nagkukumpas at di mapakali? Dahil sa labis silang humahanga sa kagandahanng dalaga? Kung ikaw ay isang tunay na lalaki at nakakita ng isang kaakit-akit nakagandahan: Tiyak na ikaw ay kukumpas na hindi mapakali. Kaya lang huwag mongipakita sa iba.
May makikita pa kayong ganitong simbolikong pananalita sa mgasusunod na kabanata
.6 Mapapansin dito na higit ang pagmamalaki ni Pray Damaso sa kagandahan ngkaniyang inaanak na si Maria Clara.7 Mukhang nais na palitawin dito ni Rizal na maging si Padre Sybila ay isa sa mganagising sa sumisibol na bulaklak sa harapan ni Maria Clara.8 Ipinakita sa unang pagkakataon si Padre Salvi. Sa bahaging ito ng kuwento nakita niPadre Salvi ang kagandahan ni Maria Clara, ngunit mapapansin na siya nakamasidlamang sa malayo at walang kibo.Bakit nakamasid lamang at walang kibo?Una ay dahilan sa biglang pagdating ng paghanga sa kaniyang puso sakagandahan ng dalaga; at ikalawa ay dahilan sa mayroon siyang nalalamang lihim ukolsa tunay na sanhi ng pagiging tao ng dalaga.Maging ang paggamit ni Rizal ng pangalan ng kontra-bida sa kaniyang nobela ay isang makaling kabalintunaan ´
Salviµ
na mas malapit sa salitang
salve 
o kaligtasan. Oisang pagpapaikli lamang ng salitang
alvaje 
. Ang apelyidong Salvi ay isang apelyidongItalyano na hinango sa
 Diotisalvi
na nangangahuluigan na ³Iligtas ka ng Diyos´
 Sa mga nakabasa ng akda ni Eugene Sue na
e Juif errant 
o
The Wandering Jews 
² ang katulad ni Padre Salvi ay ang tauhan ni Sue na si Padre Rodin na isangtusong Jesuita.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cute_10 liked this
Delai Obo liked this
kbantoc liked this
Jill Sayuri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->