Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION- Malayalam _front_matter

HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION- Malayalam _front_matter

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,863|Likes:
Published by vijimon

More info:

Published by: vijimon on May 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

sADArN\u0160A\u00c4\u00c6M a\ue002r\u02dcie\u00c0R ElAkE\u02dc\u0160H kw\u00ddv\u00af\ue003v\u00c4\u00c6M Ev\u00eci \u00e8EtYkM t\ue001ARA\u0160iytANH pri\u00b2\u00d6 eebbiLie\u00c0R \u00f6Q pti\u2013H. vYv\u00d0Apit mlyALBAx vAyic\ue000H kArY\u00cd\u00c5 mn\u00c8ilA\u0160A\u00c0 av\u00c4\u00c6 vLer bu\u00d6im\u2026\u201c@\u00ecH. ElKnBAxy\u2026mAy\u2026\u2122 pricyM av\u00c4\u00c6 vLer \u203aRvAytANiti\u00bd kArNM. BAxApricyM vLery\u2026\u2122v\u00c4\u0160H \u00f6etA\u00af \u00e8zHnml\u00c2. \u203a\u201cikL@M mlyALM o\u00af viEdz BAxyAyi pWi\u00c6\ue003v\u00afM m\u00b7nvDiyAL@kL@M \u00f6Q eevxmY\u00cd\u00c5 Enriw\u2026\ue003vrANH. vAyi\u00c6ky\u2026M o\u2013M mn\u00c8ilA\u00c6ky\u2026M ec\ue001A\u00c0 \u00f6ver shAyi\u00c6kyANH \u00f6Q priBAxy\u2026ew l\ue002YM.

nl\u00c2 priBAxyilUew nl\u00c2 \u0152zy vinimyM q\ue003tH ti\u00afev}u\u02dcie\u00c0R \u00f6Q BAxY
\u02dci\u00bd E\u00e8ri\u2013ic\ue000 sMgtikLielA\ue003ANH
. eebbi\u00c5 rcyitA\u0160L@ew sE\u2022zM a\u0160Al\u02dcH
jn\u00cd\u00c5 q\u00cden Pl\u00e8dmAyi a\u00bdBvic\ue000

@EvA aEt sVABAvik tEyAw\u2026M Pl\u00e8dmAy rItiyiluM \u0152 sE\u2022zM \u00f6\ue003e\u02dc vAyn\u0160Ar\u00bd pk\u00c4\u00dd ekAw\u2026\u00c6key\ue003tANH priBAxk\u00afew m\u2026KYmAy tA\u00c7prYM. niG\u00ecuviel a\u00c4\u00d8M pk\u00c4\u02dcivyH\u00c6kyl\u00c2 stYs\u00d3mAy priBAx. \u0152yir\u0160N\u0160inH v\u00c4x\u00cd\u00c5\u00c6 m\u2026\u00dbH m\u2020lsE\u2022zM q\u00d2mA\u00d2M tI\u00ebtEyAew sVADInM eclu\u02dciyi\u00af\u00ddEvA aEt a\u00c4\u00d8\u02dci\u00c7 \u00f6\ue003H \u0152 sE\u2022ze\u02dc pun+s]xHwi\u00c6\ue003 \u00e8\u0192iyyANitH. Pl\u00e8dmAy \u0152zyvinimyM \u00f6Q #nHT\u02dcie\u00c0R priBAxk\u00c4\u00c6 \u00e8DAnYmAyi\u00af\u00dd. q\ue003A\u00c7 priBAxy\u2026ew \u00e4tYtey a\u00abm\u2020lM nirsiyH\u00c6\u00ddmil\u00c2. \u00e4tYtey\ue003A\u00c7 \u0152zy \u00cdL@ew stYs\u00d3mAy \u0152vixHkrNmANH, al\u00c2Aet vA\u00c6kL@ew vAcYA\u00c4\u00d8ml\u00c2 q\ue003H \u00f6tie\u00c0R priBAxk\u00c4 mn\u00c8ilA\u00c6\u00dd.

ti\u00afev}ue\u02dc}utiyv\u00c4, \u00e8EtYkic\ue000H pri\u00b2\u00d6 eebbiLie\u00c0R rcyitA\u0160\u00c5, anA yAsm\u2026\u2122 \u0152zyvinimy\u02dci\u00bd shAykmA\u203a\ue003 o\u00af BAxAeezliyANH sVIkri c\ue000

i\u201c@\u2122tH
. \u0152 eezliy\u2026M smIpnvumANH \u00f6tie\u00c0R priBAxk\u00c4\u0160H mAt]
kyAyiri \u00c6\ue003tH
.

atinA\u00c7 \u00f6tie\u00c0R a\u00c4\u00d8M vAyn\u0160A\u00c4\u00c6 mn\u00c8ilA\u203a\ue003 rItiyi\u00c7 sVABAvikvuM lLitvumAy BAxyilANv\u00c4 ecyHti\u201c@\u2122tH. \u00f6tiel BAx vAyic\ue000@ mn\u00c8ilA\u0160A\u00c0 bu\u00d6im\u2026\u201c@\u00ecA\u00c6\ue003tl\u00c2. pkrM vlieyA\u00af viBAgM ml yALM vAyn\u0160A\u00c4\u0160H ti\u00afev}u\u02dciel stY\u00cd\u00c5 \u00abR\u0160A\u00bd\u2122 tAE\u0160A\u00c7 \u0152yi\u201cANH \u00f6tiel BAx \u0178pEyAgic\ue000iri\u00c6\ue003tH.

vAyn\u0160Ar\u00bd mn\u00c8ilA\u00c6vA\u00c0 shAyi\u00c6\ue003 o\u00afpAwH \u00e8EtYktk\u00c5 \u00f6Q priBAx yilu\u00ecH. vixmM piwic\ue000EtA a\u00c4\u00d8M avY\u00e5mAyEtA \u0152y pd\u00cd\u00c5\u0160H vizdIkr N\u00cdELA prYAy\u00cdELA \u00e8EtYkM Ec\u00c4\u02dci\u201c@\u00ecH. vizdIkrN\u00cd\u00c5 \u00f6wvAkY\u00cdLAyi \u00e9AyH\u0160\u00b7i\u00c7 ekAw\u2026\u02dciri\u00c6\u00dd. pU\u00c4\u00ccmAy\u2026M vizdIkrNM Ev\u00ec vA\u00c6k\u00c5\u00c6Em\u00c7 n\ue002\u00d2ci\u02c6mi\u201ciri\u00c6M. atA\u00ab Epji\u00c7 awi\u00c6Ri\u2013Ayi atie\u00c0R vizdIkrNvuM \u0178\u00ecA\u203aM. atilum\u2026priyAyi p}yniym\u02dci\u00c7 ni\u00ddM sAmYpAWm\u2026\u2122 \u0178\u00d6rNik\u00c5 ke\u00ec\u02dci awi\u00c6Ri\u2013i\u00c7 Ec\u00c4\u02dci\u201c@\u00ecH

. vA\u00c6kL@ewEyA \u00e8sH
tAvnkL@ewEyA a\u00c4\u00d8M
cil \u00e8kAr\u02dci\u00c7 vY\u00e5mAE\u0160\u00ec\u00abe\u00ec\u00dci\u00c7 a\u00cdeny\u2026M ecyHti\u201c@\u00ecH. av p\u203ati
vii
sHkVy\u00c4 \u00e9AyH\u0160\u00b7ilANH sUci\u2013ic\ue000iri\u00c6\ue003tH.
mmm
muuu
uKKK
Kvvv
vuuu
urrr
r
\u00fepusHtk\u00cd\u00c5\u00ff q\ue003\u00c4\u00d8M v\u00af\ue003 #I\u00c6pd\u02dci\u00c7 ni\ue003ANH eebbi\u00c5 q\ue003 vA\u0160H
\u0178\u00ecAytH
. eebbi\u00c5 yTA\u00c4\u00d8\u02dci\u00c7 r\u00ecu pusH
tk\u00cdL@ew o\u00af smAhArmANH
. \u00feniymM\u00ff
q\ue003 vA\u0160H \u00fe\u0178w\u00dbwi\u00ff q\ue003 a\u00c4\u00d8\u02dcilANH priBAxe\u2013w\u2026\u02dciyiri\u00c6\ue003tH

. EmAezy\u2026ew kAl\u02dcH eedvM yi\ue004AEy\u00c7jnty\u2026mAy\u2026\u00ecA\u0160iy krARumAyi b\u00d3e\u2013\u201cu\u2122 rcnkL@ew smAhArmANH p}yniymM. putiy niymmAke\u201c, Ey\u00b2\u0192isHt@vi\u00c7 vizVsi\u00c6\ue003 ql\u00c2

A m\u00bdxY\u00afmAyi eedvM \u0178\u00ecA\u0160iyiri\u00c6\ue003 \u0178w\u00dbwiy\u2026mAyi b\u00d3e\u2013\u201cu\u2122 rcnkL@ew
smAhArvumANH.
ey\u00b8djntyH

\u0160iwyi\u00c7 eedvM nw\u02dciy mh\u02dcAy \u00e8v\u00c4\u02dcn\u00cdeL\u2013RRiy\u2026\u2122 kN\u00c6M ElAk\u02dci\u00bd m\u2026}uv\u00bdM te\u00c0R a\u00bd#h\u00cdeL\u02dci\u00c6\ue003tinH \u0152 jntey \u0178pEyAgiE\u0160\u00ec ti\u00bd\u2122 eedv\u02dcie\u00c0R p\u00d6ti evLie\u2013w\u2026\u00cf\ue003\u00abmANH p}yniym\u02dci\u00c7 vivri\u00c6\ue003tH

.
te\u00c0R p\u00d6tik\u00c5 nw\u2013ilA\u00c6\ue003tinH eedvM ayyH

\u0160Aniri\u00c6\ue003 o\u00af r\ue002ke\u00c0R (mzIh) vrvien \u0178RR@EnA\u00c6kyANH \u0152 rcnk\u00c5. putiyniymM p}yniymkTy\u2026ew o\u00af \u00abw\u00c4c\ue000yANH. \u0152 r\ue002ke\u00c0R (Ey\u00b2\u0192isHt@) vrvien\u00c6Ric\ue000@M atie\u00c0R a\u00c4\u00d8em\u00d9A yiri\u00c6em\ue003tien\u00c6Ric\ue000@M m\u2026}uv\u00c0 m\u00bdxY\u00c4\u00c6M vivri\u00c6kyANH putiyniym\u02dci\u00c7. putiyniymM mn\u00c8ilA\u00c6\ue003tinH o\u00af p\u00cbA\u02dclem\ue003nilyi\u00c7 p}yniym\u02dcinH vLer \u00e8ADAnYm\u2026\u00ecH

. p}yniy m\u02dci\u00c7 \u0152rMBi\u00c6\ue003 r\ue002y\u2026ew kT putiyniym\u02dci\u00c7 pU\u00c4\u02dci
yAvukyANH.
ppp
p}}}
}yyy
ynnn
niii
iyyy
ymmm
mMMM
M
vYtYsH
t ElKk\u00e3Aer}utiy m\u2026\u2013e\u02dcA\u00c0p\u00ab pusH

tk\u00cdL@ew smAhArmANH p}yni ymM. purAtn yi\ue004AEylie\u00c0R BAxyAy q\u00e9Ay BAxyilANH av q}ute\u2013\u201ciri\u00c6 \ue003tH. bAbiElANiel c\u0192v\u00c4\u02dciy\u2026ew oQEdYAgik BAxyAy arAmYyi\u00c7 q}utiy cil BAg\u00cdL@M a\u00d5\u201c\u02dcilu\u00ecH. \u017dkEdzM m\u2020vAyir\u02dc\u2019URu v\u00c4x\u00cd\u00c5\u0160\u2013@RmANH p}yniym\u02dcie\u00c0R BAg\u00cd\u00c5 q}ute\u2013\u201ctH. \u0152dYE\u02dc\u00abM avsAnE\u02dc\u00abmAy pusHt k\u00cd\u00c5 rci\u0160e\u2013w\u2026\ue003tiniwyi\u00c7 \u0152yir\u02dcilDikM v\u00c4x\u00cd\u00c5 k}i\u2019i\u00af\u00dd. \u00f6Q smAhA r\u02dci\u00c7 niymM, cri\u00d2M, gdYM, gAn\u00cd\u00c5, kvit jH

{AnikL@ew \u0178pEdz\u00cd\u00c5 q\ue003ivy\u2026\u00ecH
.
p}yniyme\u02dc niymM, \u00e8vAck\u00e3A\u00c4, vi\u00b2\u00d6liKit\u00cd\u00c5 q\ue003I m\u2020\ue003H BAg\u00cdLAyi
tiri\u0160ARu\u00ecH
. niymBAg\u02dcH \u00feEmAezy\u2026ew a\u00c9u pusH
tk\u00cd\u00c5\u00ff \u0152\u00b9\u2122tH
. \u0178\u00c7\u2013\u02dciyANH
\u0152dYpusH
tkM. nm\u2026e\u0160l\u00c2

AmRiyAvu\ue003\u00abEpAel ElAk\u02dcie\u00c0R \u0152rMBM \u0152dimm\u00bdxYrAy \u0152dAM, hv\ue000, av\u00afew eedv\u02dcientiery\u2026\u2122 \u0152dYe\u02dc pApM q\ue003ivey\u2013RRiy\u2026\u2122 kArY\u00cdLANH \u0178l\u00f8\u02dciyilu\u2122tH. mhA\u00e8Lye\u02dcy\u2026M eedvM \u00e8Ly\u02dci\u00c7ni\u00ddM r\ue002e\u2013 w\u2026\u02dciy \u203aw\u2026Mb\u00cdeLy\u2026M \u203aRic\ue000

@M yi\ue004AEy\u00c7rAxH
\\u02dcie\u00c0R \u0152rMBe\u02dc\u2013RRiy\u2026M eedvM
\u00e8EtYk kArY\u00cd\u00c5\u0160Ayi tire\u2019w\u2026\u02dcver\u2013RRiy\u2026emAe\u0160 ati\u00c7 pRy\u2026\u00dd.
aaa
a\u00e9\u00e9
\u00e9
\u00e9AAA
Ahhh
hAAA
Ammm
miii
ieee
e\u00c0\u00c0\u00c0
\u00c0RRR
Rkkk
kTTT
T

mhAvizVAsiyAy a\u00e9AhAm\u2026mAyi eedvM o\u00af krARu\u00ecA\u0160i. \u0152 krARi\u00c7 a\u00e9AhA mien vlieyA\u00af jnty\u2026ew pitAvA\u0160Aem\u00ddM aE\u201dh\u02dci\u00bdM aE\u201dh\u02dcie\u00c0R pi\u00c0gAmi k\u00c5\u00c6M knA\u00c0EdzM n\u00c7kAem\u00ddM eedvM vAgH

dAnM ecyH
t@tA\u00c0 krA\u00c4 sVIkric\ue000
tAyi

kANi\u0160A\u00c0 a\u00e9AhAM pricHECdn k\u00c4\u2014M ecyHt@. pricHECdn pi\ue003IwH eedvvuM te\u00c0R jnty\u2026mAy\u2026\u2122 krARie\u00c0R etLivAyi\u02dcI\u00afky\u2026M ecyHt@. eedvM vAgHdAnM ecyHt kArY\u00cd\u00c5 q\u00cdenyANH nw\u2013ilA\u00c6key\ue003H a\u00e9AhAminRi\u2019u\u0153wAyi\u00af\u00dd. q\u00dciluM a\u00e9AhAM eedv\u02dci\u00c7 vizVsic\ue000@. atH eedve\u02dc vLer s\u00daxHwnA\u0160i.

eedvM a\u00e9AhAmiEnAwH emsAepAE\u201cAmiyyiel q\u00e9Ay\u00c4\u0160iwyilu\u2122 ave\u00c0R vIwH vi\u201c@EpA\u203avA\u00c0 kl\u00f8i\u00c6ky\u2026M vAgHd\u02dc \u00aemiyAy knA\u00c0 (pAlsHtI\u00c0) EdzE\u02dc\u0160H nyi\u00c6ky\u2026M ecyH

t@. vA\u00c4\u00d6kY\u02dci\u00c7 a\u00e9AhAminH yisH

hA\u0160H qe\ue003A\u00af pu\u00d2\u00bd\u00ecAyi. yisHhA\u0160inH yAE\u0160AbH qe\ue003A\u00af mk\u00bd\u00ecAyi\u00af\u00dd. yAE\u0160AbinH (yi\ue004AEyel\u00ddM viLi\u00c6M) p\u00d7\u00ecupu\u00d2\u00e3A\u00afM o\u00af pu\u00d2iy\u2026m\u2026\u00ecAyi\u00af\u00dd. \u00f6Q \u203aw\u2026MbM yi\ue004AEy\u00c7 jntyAyi\u02dcI\u00c4\u00dd. pE\ue002 ori\u0160luM av\u00c4 t\u00cdL@ew EgA\u00d2prmAy eept]kM mR\ue003il\u00c2. yi\ue004AEylie\u00c0R p\u00d7\u00ecuEgA\u00d2\u00cdeL\u00dd t\u00cdeL\u2013RRi pRy\u2026\ue003\u00ab av\u00c4 \u00abw\u00c4\u00dd.

viii
yAE\u0160Abie\u00c0R p\u00d7\u00ecu pu\u00d2\u00e3A\u00afew pi\u00c0gAmik\u00c5 \u00f6vrAyi\u00af\u00dd+ \u00b1Eb\u00c0, ziemEyA\u00c0,
aaa
avvv
vttt
tAA
A
Arrr
riii
ikkk
k
Elvi, ey\u00b8dA, dA\u00c0, nPHtAli, gAdH, \u0152Ez\u00c4, yi\u00c8AKA\u00c4, esbUlU\u00c0, EyAEsPH,
ebnYAmI\u00c0. a\u00e9AhAM, yisH
hA\u0160H
, yAE\u0160AbH q\ue003ivrANH m\u2020\u00dd \u00e8DAn pU\u00c4v\ue000
ik\u00e3A\u00c4.
\u00feyi\ue004AEylie\u00c0R pitA\u0160\u00e3A\u00c4\u00ff aTvA \u00fekArNv\u00c4\u00ff q\ue003H \u00f6v\u00c4 aRiye\u2013w\u2026\u00dd.

a\u00e9AhAM meRRA\u00af rItiyiluM o\u00af \u00fepitAvH\u00ff \u0152yi\u00af\u00dd. purAtn yi\ue004AEyli\u00c7 eedvM pltvN cil vY\u00e5ikeL te\u00c0R v\u00e5A\u0160LAyi viLi\u0160ARu\u00ecH. \u00f6Q v\u00e5A\u0160\u00c5 aTvA \u00e8vAck\u00e3A\u00c4 jn\u00cd\u00c5\u0160iwyi\u00c7 eedv\u02dcie\u00c0R \u00e8tiniDikLANH

. \u00f6Q \u00e8vAck \u00e3ArilUewyANH eedvM yi\ue004AEy\u00c7jntyH\u0160H vAgHdAn\u00cdL@M tA\u0160I\u00abkL@M niym\u00cdL@M \u0178pEdz\u00cdL@M p}y a\u00bdBv\u00cdLi\u00c7 ni\u00dd\u2122 pAW\u00cdL@M BAvi a\u00bdBv\u00cdLiEl\u00c6\u2122 pAW\u00cdL@emAe\u0160 n\u00c7\u203a\ue003tH

. \u00feq\u00e9AynAy\u00ff a\u00e9AhAM \u0152NH p}yniym\u02dci\u00c7 prAm\u00c4
zi\u0160e\u2013\u201ciri\u00c6\ue003 \u0152dY\u00e8vAck\u00c0.
yyy
yiii
i\ue004\ue004\ue004
\ue004AAA
AEE
E
Eyyy
y\u00c7\u00c7\u00c7
\u00c7aaa
awww
wiii
imm
m
mttt
tVVV
V\u02dc\u02dc\u02dc
\u02dciii
i\u00c7\u00c7\u00c7
\u00c7nnn
nii
i
i\u00dd\u00dd\u00dd
\u00ddMMM
MEEE
Emmm
mAAA
Accc
ciii
ittt
trrr
rAAA
Ayyy
yiii
i

q}upEtALM aMg\u00cdL@\u00ecAyi\u00af\ue003 yAE\u0160Abie\u00c0R (yi\ue004AEy\u00c7) \u203aw\u2026MbM vL\u00c4\u00dd. ave\u00c0R pu\u00d2\u00e3Ari\u00c7 o\u00afvnAy EyAEsPH, \u00f6QjipHtiel \u0178\ue003t\u0178EdYAg\u00d0nAyi\u02dcI \u00c4\u00dd. kWinmAy \ue002Amm\u2026\u2122 o\u00af kAlmAyi\u00af\u00dd atH. atinA\u00c7 yAE\u0160AbuM \u203aw\u2026MbvuM sm]\u00d6mAyi B\ue002Nm\u2026\u2122\u00abM jIvitM sugmmAy\u00abmAy \u00f6QjipHtiEl\u0160H EpAyi. q\u00e9Ay \u00afew \u00f6Q EgA\u00d2M o\u00af ecRiy jntyAyi vL\u00c4\u00dd. \u00f6QjipHtiel rAjAvAy PREvA\u00c0 aver awimkLA\u00c6ky\u2026M ecyH

t@. pi\ue003IwH nA\u00beERALM v\u00c4x\u00cd\u00c5\u00c6EzxM \u00e8vAcknAy EmAezey \u0178pEyAgic\ue000H eedvM aver \u00f6QjipHtiel awimtV\u02dci\u00c7ni\u00ddM EmAci\u2013ic\ue000H pAlsH

tIniEl\u0160H ekA\u00ecuEpAy et\u00cdeney\ue003H \u00fepuR\u2013AwH
\u00ff q\ue003 pusH
tk\u02dci\u00c7 vivri
\u00c6\u00dd\u00ecH
. av\u00afew sVAt\u00d7Y\u02dcinH \u00f6QjipH
t@kA\u00c4 vliy vil n\u00c7Ek\u00eciv\u00dd. ow\u2026vi\u00c7
av\u00c4\u00c6 sVAt\u00d7YM n\u00c7kAem\ue003H PREvA\u00c0 s\u2014ti\u00c6Mver \u00f6QjipH

t@kA\u00c4\u00c6M PREvA\u00bdM av\u00afew \u0152dYjAt\u00e3Aer nxHe\u2013\u201c@. jn\u00cd\u00c5 sVt\u00d7rA\u203a\ue003tinAyi \u0152dYjAt\u00e3A\u00c4\u0160H mriE\u0160\u00eciv\u00dd. t\u00cdL@ew \u0152rADnyiluM blikLiluM \u00f6\u0160ArYM yi\ue004AEy\u00c7jnt plvi D\u02dci\u00c7 pi\ue003IwH a\u00bdsHmric\ue000@.

yi\ue004AEy\u00c7jnt t\u00cdL@ew sVt\u00d7Y\u02dciEl\u00c6\u2122 yA\u00d2yH\u0160H t\ue001AeRw\u2026\u00cf k}i\u2019i\u00af\u00dd. \u00f6QjipHti\u00c7ni\u00dd\u2122 r\ue002epwlinH av\u00c4 o\u00af\u00cdiyi\u00af\u00dd. oAErA \u203aw\u2026MbvuM oAErA \u203a\u2019Awien ekA\u00dd. eedv\u02dci\u00bd\u2122 \u00e8EtYk awyALmAyi av\u00c4 t\u00cdL@ew vAti\u00c7\u2013 wikLi\u00c7 \u203a\u2019Awie\u00c0R r\u00e5M pur\u201ci. puLi\u2013i\u0160A\u02dc mAvuekA\u00ecH D]tievc\ue000H av\u00c4 t\u00cd L@ew a\u2013m\u2026\u00ecA\u0160i. \u0152 rA\u00d2i eedv\u02dcie\u00c0R d\u2020t\u00c0 \u0152 \u00e8Edz\u00cf \u0153wi kw\u00dd EpAyi. vAti\u00c7\u2013wikLiE\u00e3\u00c7 \u203a\u2019Awie\u00c0R r\u00e5mil\u00c2A\u02dc \u203aw\u2026Mb\u02dciel \u0152dYjAt\u00c0 mric\ue000@. yi\ue004AEy\u00c7jnt sVt\u00d7rAyi. awimk\u00c5 \u00f6QjipHtH viwAenA\u00af\u00cdiyE\u2013A\u00c5 PREvA\u00c0 te\u00c0R mnSmARRi. yi\ue004AEylY awimkeL piwic\ue000@ tiriek ekA\u00ecuvrA\u00c0 aE\u201dhM te\u00c0R eesnYe\u02dc ayc\ue000

@. q\ue003A\u00c7 eedvM te\u00c0R jntey r\ue002ic\ue000

@. eedvM ec\u00dcwlien r\u00ecAyi viBAgi\u00c6ky\u2026M te\u00c0R jntey atilUew sVAt\u00d7Y\u02dcie\u00c0R mRukryiel \u02dci\u00c6ky\u2026M aver pi\u00c0\u00abw\u00c4\u00dd v\ue003 \u00f6QjipHtHeesnYe\u02dc nzi\u2013i\u00c6ky\u2026M ecyHt@. an\u00d9rM aERbY\u00c0 \u0178p\u00aeK$\u02dciel sInAyH m\u00af\u00aemiyiel o\u00af mlyi\u00c7vc\ue000H eedvM \u0152 jnty\u2026mAyi o\u00af krARu\u00ecA\u00c6ky\u2026M ecyHt@.

EEE
Emmm
mAAA
Aeee
ezzz
zyyy
y\u2026\u2026\u2026
\u2026eee
ewww
wnnn
nYYY
YAAA
Ayyy
y\u00e8\u00e8\u00e8
\u00e8mmm
mAAA
ANNN
NMMM
M
eedvM yi\ue004AEy\u00c7jntey r\ue002epw\u2026\u02dciy\u00abM av\u00afmAyi sInAyi\u00c7vc\ue000H krARu\u00ecA
\u0160iy\u00abM \u0152 jntey mRR@\u2122vri\u00c7ni\u00ddM vYtYsH
trA\u00c6\u00dd. yi\ue004AEylY\u00c4\u00c6\u2122 vAgH
dA
n\u00cdL@M nYAy\u00e8mAN\u00cdL@M \u0152 \u0178w\u00dbwiyilu\u00ecH
. \u00f6Q krARie\u00c0R p\u00cfkl\u00f8

nk\u00c5 q\ue003Riy e\u2013w\u2026\ue003 o\u00af BAgM eedvM r\u00ecu kl\u00f8lkkLi\u00c7 q}uti jn\u00cd\u00c5\u00c6 n\u00c7kiytANH. yi \ue004AEylY\u00c4\u00c6\u2122 jIvitmA\u00c4\u2039d\u00c4zn\u00cdL@ew awi\u00d0An ttV\u00cdLANH \u00f6Q kl\u00f8nk\u00c5. yi \ue004AEy\u00c7 avy\u2026ew awi\u00d0An\u02dci\u00c7 jIvi\u0160Nem\ue003ANH eedvM \u00e8tI\ue002iyH\u00c6\ue003tH. te\u00c0R eedvE\u02dcAw\u2026M \u203aw\u2026MbE\u02dcAw\u2026M shjIvikELAw\u2026M o\u00af yi\ue004AEylY\u00bd\u2122 kwmkL@M atilu\u00ecH.

sInAyimlyi\u00c7 vc\ue000H n\u00c7ke\u2013\u201c p\u00cf kl\u00f8nkL@M bA\u0160i c\u201c\u00cdL@M vcn\u00cdL@M \u00feEmA ezy\u2026ew nYAy\u00e8mANM\u00ff qE\ue003A evRuM \u00fenYAy\u00e8mANM\u00ff qE\ue003A aRiye\u2013w\u2026\u00dd. plE\u2013A }uM \u00f6Q pdM \u203aRiyH\u00c6\ue003tH p}yniym\u02dciel \u0152dYe\u02dc a\u00c9u pusHtk\u00cdeLyANH. cilE\u2013A\u00c5 p}yniyme\u02dc m\u2026}uv\u00c0 te\ue003 \u00f6Q pdM \u203aRi\u0160ARu\u00ecH. p\u00cf kl\u00f8nk\u00c5\u00c6M mRR@ ep\u00afmARRc\ue000\u201c\u00cd\u00c5\u00c6M puREm, EmAezy\u2026ew nYAy\u00e8mAN\u02dci\u00c7 puErAhit\u00e3A\u00c4, blik\u00c5, \u0152rADn, vi\u00b2\u00d6divs\u00cd\u00c5 q\ue003ivey\u2013RRiy\u2026\u2122 c\u201c\u00cdL@m\u2026\u00ecH. ElvYApu sHtk\u02dcilANH \u00f6Q c\u201c\u00cd\u00c5 kA\u00b9\ue003tH. EmAezy\u2026ew nYAy\u00e8mANm\u00bdsric\ue000H ql\u00c2A puErAhit\u00e3A\u00afM av\u00afew shAyikL@M Elvi EgA\u00d2\u0160ArAyiri\u0160NM. \u00fcElvY\u00c4\u00fd q\ue003ANH \u0152 shAyik\u00c5 viLi\u0160e\u2013w\u2026\ue003tH

. \u017dRRvuM \u00e8DAn puErAhiten mhApuErAhiten\u00dd
ix
viLi\u00c6\u00dd.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sherin Philip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->