Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nöjesjägare

nöjesjägare

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by Ebbe_Cederblad_3153

More info:

Published by: Ebbe_Cederblad_3153 on Apr 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2010

pdf

text

original

 
7/Mar/2010 19:23-NöjesjägareEn taleskvinna för Svenska Jägarförbundet, Anja Kjellsson, framhåller med stolthet att andelen kvinnor i Svenska Jägarförbundet har öket med 73% under de senaste tio åren och nu uppgår antalet kvinnor till omkring 13.500 av Jägarförbundetsca 130.000. Anledningen till varför de går med i Svenska Jägarförbundet sägs vara att kvinnor i Jägarförbundet är särskilt intresserade av djur och natur enligtjaktvårdskonsulenten Anja Kjellsson.-Ur ett projektarbete i journalistik höstterminen 2005 vid Södertörns högskola:"Varje år börjar allt fler kvinnor i Sverige jaga. Umgänget, dramatikenoch naturen lockar. Möt kvinnorna som trivs i skogen, som fascineras avjaktens spänning och som älskar att skjuta."-Den ingressen kanske bättre speglar vad intresset för naturen går ut på: -"ochsom älskar att skjuta."-Vidare ur projektarbetet::"17 tjejer skjuter viltMörkret ligger kvar över åkrarna och skogen när jägarna anländer till den rödaladan. Klockan är åtta och det är lördag morgon, tre dagar innan Lucia. Utanförden stora porten ligger granris. Doften av glögg och brinnande ljus möter i dörren.Brandalsunds kvinnliga jaktlag ska ut på jakt.De åtta hundarna springer glatt kring benen, nosar och är nyfikna på dagens kommandeäventyr. På ett av styckningsborden i ladan ligger en rödvitrutig duk. Skålar medmandariner, pepparkakor och termosar står tillsammans med en brinnande luciakronaklädd i lingonris. Det ryker från glöggmuggarna och de pratande munnarna. På väggenhänger troféer och ett stort uppstoppat hjorthuvud stirrar ut över rummet.Jaktlaget bildades 1997 då den dåvarande markägaren gick i konkurs och sålde markentill Stockholms stad. Kommunen beslutade att marken skulle arrenderas ut till ett kvinnligtjaktlag och kom i kontakt med Ewa Klingspor som idag är jaktledare i laget. Honsamladeihop ett tiotal damer och jaktlaget blev det första av sitt slag i landet. Idagbestår det avtotalt 17 kvinnor, varav de flesta är i medelåldern. De jagar minst två gånger iveckan.- -PANG! Skottet ljuder över nejden.- Det är en träff, ett smaldjur tror jag. Ewas uppspelta röst sprakar ur radion.
 
- Nu ligger det.Wachteln skäller. Den har fått upp ett rådjur igen.- Kristina var beredd, uppmanar Kattis som går i drevet. Hon har sett att djuret, somwachteln jagar, springer mot åkern där Kristina sitter i ett torn. Men djuret vänder tillbakain i skogen och hunden tröttnar efter en stund. Ewa blåser av jakten och beger sig ner pååkern där hennes fällda rådjur lagt sig till vila.Hundarna och några från drevet går också ut på åkern för att möta Ewa.-Det är en bock. Utan horn. Den ljusbruna pälsen glänser.Kristina och Kattis hjälps åt att hålla hundarna i styr. Ewa snittar upp magen på djuretoch öser ut allt innehåll på marken. Hundarna blir som tokiga.- Ett leverskott, det blir ingen lever till middag idag, säger Ewa.Kattis tar hand om en del inälvor i en plastpåse. Dem ska hon ha till hundmat.- Det är så roligt när det skjuts, och hundarna blir så glada, utbrister Kattis.Hundarna hoppar och viftar på svansarna.Ewa är en mycket duktig skytt och den i jaktlaget som fäller flest djur.- Jakten kräver en närvaro och koncentration som gör att man glömmer bort alla andraproblem. Blandningen av spänning och allvar är det som fascinerar mig, säger Ewa.Tillsammans vänder jägarna rådjuret så att det ligger på magen. Blod rinner ut.Despänner ett koppel kring rådjurets hals och släpar det upp mot vägen. Den frostigtljusbeigegröna åkern får en mörkröd stringa."-"Etiska problemNågot jag funderat på i början av arbetets gång var hur jag skulle skriva för att inte uppröramänniskor som tycker det är obehagligt med vapen och döda djur. Det har varit lite av enutmaning att försöka få folk som inte jagar, eller som inte har någon erfarenhetav jakt ellernaturupplevelser, bli lockade till att läsa mina artiklar.Många tycker att jakt kan vara motbjudande, att det handlar om att döda djur. För att kommaundan det har jag försökt att visa alla delar av jakten, spänningen, hundarna, umgänget, allvaret,vilt- och skogsvården."--Kvinnor som jagar i Sverige är som framgår redan av projektarbetet medelåldersdamer och inte sällan ur högre samhällsskikt, kvinnor med maktställning i näringslivet, i stat och kommun. För dem syns det inte otänkbart att använda rätten att bära vapen som ett eftersträvansvärt mål i jämställdhetsdebatten, att synas med en Beretta Perennia för 32.500 med silverbeslag eller en Browning Bar Long trac för 24.995, tillhörande jaktkostymering för är också ett måste för att begeistras av naturen. Det är djupt olustigt att se utspökade kvinnor i medelåldern hyckla ett naturintresse och använda det hyckleriet som ursäkt för att bedriva rennöjesjakt men det är vad som sker på utarrenderad och avstäng mark, det kan rörasig om hundratals jägare män och kvinnor, utstyrda båda till fots och till hästi pråliga jägarkostymer, jägarhattar och skallande hornsignaler.Att Sverige dessutom har begåvats med en miljöminister som tillstyrker både okontrollerad vargjakt och senast nu en helt onödig lodjursjakt visar på nödvändigheten att se upp Med Svenska Jägarförbundets lobbying ända inunder källaren i riksdaghuset, stryk framför allt kvinnliga jägare men också manliga som kandiderar f
 
ör en riksdagsplats.red:"saknar debattvinkel"-spolad-Sanningen om vindkraften, -en dyster läsningNäringsminister Maud Olofsson vill att det ska byggas 2000 fler vindkraftverk iSverige fram till år 2020.Riksdagen har satt upp ett mål att det år 2015 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en produktion på 10 TWh. Det motsvarar en utbyggnad på exempelvis 2000 vindkraftverk på 2 MW. Energimyndigheten har föreslagit att det ska planeras för30 TWh vindkraft. Den verkliga utbyggnaden kommer att ske med såväl mindre och större vindkraftverk och sannolikt både till lands och till havs.-"Pressmeddelande4 mars 2010MiljödepartementetKlartecken för 1101 vindkraftverk som ger upp till 12 TWh förnybar el i Markbygden i PiteåRegeringen har beslutat tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdeti Piteå kommun. Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktionoch motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008."--Ur information från "Vindkraft Norr, Statkraft och SCA:"Sex vindparker med bra förutsättningarVåra sex planerade vindparker ligger alla i skogslandskap med lite bebyggelse. Den största delen är SCA mark men även ett fåtal andra fastighetsägare blir berörda. Varje vindpark omfattar mellan 300-3000 hektar med ca 10-240 vindkraftverk.Det enskilda vindkraftverket blir 100-115 meter högt med ett vingspann på 90 meter.Våra bedömningar och konkreta vindmätningar visar att områdena har bra förutsättningar för vindkraft. Vindförhållandena är goda och stora kraftledningar finns inärheten vilket innebär lättare anslutning och begränsade kraftöverföringsförluster.Till vindparkerna behöver vi förstärka befintliga vägar och anlägga nya i och till områdena. Vi tittar även på lämpliga placeringar av transformatorstationer och byggnader för service."-Ur ett informationsmöte i norr:"Informationsmöten om läget i vindkraftprojektetEtt 80-tal intresserade kom till våra informationsmöten i Albacken (2 mars) ochRamsele (3 mars) för att höra mer om läget i projektet.Våra sex tillståndsökningar godkändes vid årets början av Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation. Samtliga tillstånd har också överklagats, och vi har börjatsätta oss in i detaljerna för att se om och hur vi kan hitta lösningar. Tidplanen framöver beror på tillståndsprocessen och vi räknar med att projektet blir ca6
12 månader försenat.Många frågor bland åhörarna ledde till bra diskussioner som fortsatte i fikapausen. (Bilden är från mötet på Faxen i Ramsele.)"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->