Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noli Me Tangere Deciphered-kab013

Noli Me Tangere Deciphered-kab013

Ratings:
(0)
|Views: 2,780|Likes:
Premonisyon ng Bagyo
Premonisyon ng Bagyo

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

 
148
KABANATA 13PREMONISYON NG BAGYO
Sa sandaling lumalabas ang matanda ay siya namang paghinto sadaanan ng isang karwaheng nagpapahiwatig na nagmula sa isangmahabang paglalakbay.
1
Ito ay puno ng alikabok at ang mga kabayo ay pinagpapawisan pa. Pumanog si Ibara, kasunod ang isang matandangutusan; at sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay ay pinaalis angsasakyan at tahimik na tinungo ang libingan.´
Dahilan
s
a
 
aking
 
karamdaman
 
at
 
iba
p
ang
 
mga
 
gawain
 
ay
 
hindi
 
ako
 
nakabalik!µ
ang pakumbabang sabi ng matanda, ´ang sabi niKapitan Tiyago ay siya na ang magpapagawa ng isang nitso; nguni·tnilagyan ko ng mga bulaklak at isang krus na aking ginawa« Si Ibarraay hindi sumagot.´
Doon
p
o
s
a
 
likod
 
ng
 
malaking
 
kru
s
!
µ ang patuloy ng utusan nanakaturo sa isang sulok nang sila ay makapasok na sa pintuan.Dahil sa mga alalahaning taglay ay hindi napuna ni Ibarra angpamamangha ng ilang katao nang siya ay makilala, mga taong pinigilang pagdarasal at sinundan siya ng mausisang tingin.
2
 Ang binata ay maingat na naglalakad, umiiwas na dumaan saibabaw ng mga libingan na madaling malaman dahil sa lubog ng lupa.Nang siya ay bata pa ay tinutuntungan niya ang mga iyon at sa ngayonay kanyang iginagalang; ang kanyang ama ay nakalibing na rin doon.Ang kanyang kasama ay napahinto na hindi malaman ang gagawin;humahanap ng bakas sa lupa nguni·t walang krus kahit saan dako.´Dito kaya?µ ang bulong, ´hindi, doon; ngunit nakabungkal ang lupa!µMalungkot siyang tinitingnan ni Ibarra.
3
 
MGA PALIWANAG
1 Mapapansin sa pagbubukas ng kabanata ay halos pinagtagpo ni Rizal siPilosopo Tasyo at si Ibarra sa may pintuan ng simenteryo. Ang una ay isangmatanda na katutubong intilekwal ng bayan at ang binata na inaasahan namayroong liberal na kaisipan na mula sa malayo ang pinanggalingan ngkaalaman.2 Mapapansin na ang mga tao ay namangha sa pagdating ni Ibarra sasimenteryo upang bisitahin ang libingan ng kaniyang ama. Alam ng mga taosa San Diego sa kanilang mga palihim na kuwentuhan ang nangyari sabangkay ni Don Rafael. Subalit sa malalim na
layer 
ay nais na ilarawan niRizal na ang pamamangha ng mga karaniwang tao sa istoryang ito ay isangpailalim na simbolismo sa nagiging reaksyon ng mga ito sa biglaang paglitawng liberal na kaisipan sa kanilang kalagitnaan.3 Hindi ba alam ng matandang utusan ni Ibarra ang nangyari sa bangkay niDon Rafael? Maari ba naman niyang hindi malaman ang ginawangpaglapastangan sa bangkay ni Don Rafael, napakaliit ng bayan ng SanDiego at nagkaroon ng pag-iimbestiga si Tinyente Guevarra, na nagresultasa pagkakaalis ni Padre Damaso. Maari rin siyang nagkukunwaring walangalam, dahilan sa natatakot siyang sabihin ang totoo kay Ibarra at hayaan na
 
149
´Siya nga pala, naaalala ko ng may isang bato sa tabi; anglibingan ay may kaunting kaiklian; ang sepulturero ay may sakit noonkaya isang magsasaka pa ang tumulong para mahukay iyon; ngunititanong natin sa sepulturero kung ano ang nangyari sa inilagay kongkrus.µ Tinungo nila ang sepulturero na sila ang labis na tinitigan.Ang sepulturero ay bumating nag-alis ng salakot.´Masasabi po ba ninyokung alin ang libingang may isang krus doon?µ ang tanongng alila. Tiningnan ngpinagtanungan ang pook naitinuro at saka nag-isip ´Isangkrus na malaki?µ´Oo nga, malaki,µmasayang patotoo ng matandana tumingin nang may kahulugan kay Ibarra nanagbigay ng liwanag sa anyongmalungkot na mukha.´Isang krus na may mga ukit
 
at natatalian ng yantok?µ mulingtanong ng sepulturero.´Iyon nga, iyon nga, ganito,µ at iginuhit ng alila sa lupa ang
i
s
ang
 
kru
s
na
 
katulad
 
ng
 
gawang
-
Bizantina 
.
4
´At sa baunan ay may mgatanim na bulaklak?µ
lamang ang binata ang makatuklas ng masakit na katotohanan.
M
aging
s
i
 T
inyente
G
uevarra
 
ay
 
hindi
 
rin
s
inabi
 
kay
I
barra
 
ang
 
nangyari
s
a
 
bangkay
 
ng
 
kaniyang
 
ama.
 
Pansinin ang sagot ng matandang utusan: ´Dahilan sa aking karamdamanat iba pang mga gawain ay hindi ako nakabalik!µ at ´ang sabi ni Kapitan Tiyago ay siya na ang magpapagawa ng isang nitso; nguni·t nilagyan ko ngmga bulaklak at isang krus na aking ginawa«µ
A
ng
 
mga
s
agot
 
na
 
ito
 
ay
 
higit
 
na
p
agdadahilan
.
4
Malupit talaga ni Rizal sa simbolismo! Mapansin sana ang disenyo ng krussa libingan ni Don Rafael ay Byzantine Cross at hindi Roman Cross. anguna ay ginagamit Greek Orthodox Church at ang ikalawa ay ng RomanCatholic Church
B
akit
 
Byzantine Cross 
 
ang
 
na
s
a
 
libingan
 
ni
 
Don
R
afael?
 
Pansinin ang pagkakaiba ng paniniwala ng Simbahang Romano saSimbahang Orthodox
 The Orthodox believe that when a person dies his soul is´temporarilyµ separated from his body. Though it may linger for ashort period on Earth, it is ultimately escorted either to heaven orhell. The soul·s experience of either of these states is only a´foretasteµ until the Final Judgment.
T
he
O
rthodox
 
believe
 
that
 
the
s
tate
 
of 
 
the
s
oul
 
in
 
hell
c
an
 
be
c
hanged
 
by
 
the
 
love
 
and
 
 
150
´Mga
adelfa,
sampaga at
 pensamiento 
Iyon nga!µ ang tugong masaya ng alila at dinulutan ng isangtabako ang kausap.
5
 ´Ituro ninyo sa amin kung alin ang libingan at kung nasaan angkrus.µKinamot ng sepulturero ang kanyang tainga at sumagot nakasabay ang paghikab. ´Ang krus ay«sinunog ko na.µ
6
 ´Sinunog? At bakit ninyo sinunog?µ´
S
a
p
agkat
 
uto
s
ng
 
kurang
 
malaki
´Sino ang kurang malaki?µ ang tanong ni Ibarra.´Sino? Yong kurang namamalo, si Padre
arrote 
.
µHinaplos ni Ibarra ang kanyang noo. ´Subalit masasabi ba ninyosa amin kung nasaan ang libingan? Dapat ninyong maalala.µAng sepulturero ay ngumiti. ´Wala na riyan ang patay!µ angpanatag na sagot.´Ano ang sabi ninyo?µ´Aba!µ ang sagot ng lalaki, ´mga isang linggo pa lamang, angipinalit ko sa kanyang libingan ay ang bangkay ng isang babae.µ´Ulol ka ba?µ ang tanong ng alila, ´wala pa mang isang taongkalilibing doon!µ´Oo nga! May ilang buwan nang hinukay kong muli. Iniutos saakin ng kurang malaki
7
para ilipat sa libingan ng mga Insik.
8
Dahilan samabigat at umuulan nang gabing yaon«µ
p
rayer
s
of 
 
the
 
righteou
s
u
p
until
 
the
 
la
s
t
j
udgment;
 
while
 R
oman
C
atholi
cs
maintain
 
that
p
rayer
s
only
c
an
 
benefit
 
the
 
righteou
s
in
p
urgatory
(
whi
c
h
 
the
O
rthodox
 
do
 
not
 
believe
 
in)
 and Protestants generally do not pray for the dead at all.
5 Makikita sa pananalitang ito ang kahinaan ng empleyado ng kolonyal napamahalaan sa maliit na anyo ng suhol ² tabako lang, puwede na. Lalo nakung may pamiryenda pa at lihim na bigay na pera.6 Sinunog ng sepulturero ang
yzantine cross 
? ² isang patagongpaglalarawan ni Rizal sa paghihiwalay sa kasaysayan ng Kristiyanismo ngGreek Orthodox Church at Roman Catholic Church.7 Ang paghukay ng bangkay ng isang pinaniniwalaang erehe ay nagingkagawian nang mga alagad ng simbahan sa Kalagitnaang Panahon saEuropa.Maging ang bangkay ni Papa Formosus ay ipinahukay pa ng papa nahumalili sa kaniya upang iharap ang bangkay sa paglilitis. Maaring i-searchsa internet ang
Th 
e Cadaver Synod: 
Th 
e Strangest 
rial In History 
.
 Subalit ang pinakakilalang itinuring na erehe ng simbahan ay ang teologona si John Wyclife na ang kaniyang bangkay ay hinukay sa libingan,sinunnog ang mga buto at itinapon ang abo sa ilog.http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe#Last_days 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Misthi Mythz liked this
Choi Chu liked this
Aivz Carambunay liked this
lac118 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->