Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
172Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hari Deepavali

Hari Deepavali

Ratings:
(0)
|Views: 6,589|Likes:
Published by vimalanletchumanan

More info:

Published by: vimalanletchumanan on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
Hari Deepavali
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
Diwali/Deepavali
Juga
 
dinamakan
 Terjemahan: Deretan pelita; Deepavali,Pesta Cahaya
Diraikanoleh
 Secara keagamaan oleh penganutagamHindu, danJain. Orang India lain meraikan aspek-aspek budayanya.
Jenis
 Kegamaan,India 
Keutamaan
 Meraikan kemenangan terhadap kejahatan,dan penanggalan kegelapan rohani
Tarikh
Hari anak bulanKartika, tetapi perayaan bermula dua hari sebelumnya dan tamat duahari selepas hari itu
Perayaan
 Menghiasi rumah dengan pelita,mercun,mengagihan gula-gula dan hadiah.
Amalan
 Upacara sembahyang dan keagamaan(lihat puja, prasad)
Hari Deepavali
(bahasa Hindi:
 äç÷ðîù 
,bahasa Tamil:
 
)
juga dikenalisebagai
Diwali
dan
Divali
(bahasa Hindi:
 äùð÷îù 
)
merupakan perayaan yang disambut oleh semuapenganut yang beragamaHindudi seluruh dunia dan merupakan hari cuti diMalaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan "Dipa" yang beerti cahaya dan perkataan "Gavali" yangbeerti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke 14 bulan Aipasidalamkalendar  Tamil(antara bulan Oktober dan November 
)
dan juga dikenali sebagai pesta cahaya.Menurut lagenda,Raja Naragasurayang kejam dan selalu memeras rakyatnya, telah dikalahkan dandibunuh olehMaha Krishnan. Sebelum mati, Raja Naragasura meminta semua manusia agar merekamerayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada yang mereka yang baik tentang godaanhantu dan syaitan, peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripadamembuat kejahatan sesama manusia.Pelita yang dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganut Hindu bagimelambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaanDeepavali.
I
si kandungan
[sorok ]
 
1
Tarikh-tarikh dalam pelbagai kalendar  
 
 
2 Kepen
ti
ngan da
l
am agama H
i
ndu 
o
 
2.
 
 
C
er 
it
a berka
it
an Deepava
li
 
o
 
2.2 Kepen
ti
ngan eso
t
er 
i
 
o
 
2.3 L
i
ma har 
i
D
iw
a
li
 3 Sambu
t
an Deepava
li
d
i
 
M
a
l
ays
i
a 
4
Ru
 j
ukan 
5
Pau
t
an
l
uar  
[sun
ti
ng]
Tar 
i-t
ar 
i
a
l
am
l
aga
i
a
l
ndar 
 
K
anak
-
kanak
 
menya
l
akan
 
¡  
e
lit
a
 
ap
i
da
l
am
 
¢  
en
t
uk
 
swas
ti
ka
 
sehar 
i
sebe
l
um
 
perayaan
 
£  
eepava
li
d
i
sambu
t.
P
erayaan
i
n
i
d
i
sambu
t
se
l
ama
t
empoh
 
yang
 
berbeza
 
o
l
eh
 
komun
iti
berbeza
.
¤   
a
l
aupun
 
har 
i-
har 
it
erasnya
 
ada
l
ah
 
sama
 
dan
j
a
t
uh
 
pada
 
har 
i-
har 
i
yang
 
sama
 
d
i
se
l
uruh
 
¥  
epa
l
dan
I
nd
i
a
,
namun
 
har 
i-
har 
i t
ersebu
t j
a
t
uh
 
pada
 
bu
l
an
-
bu
l
an
 
¦  
regor 
i
an
 
yang
 
berbeza
 
bergan
t
ung
 
kepada
 
vers
i
ka
l
endar 
 
§  
i
ndu
 
yang
 
d
i
gunakan
 
da
l
am
 
se
t
empa
t. V
ers
i
 Amanta
 
¨© 
t
ama
t
pada
 
anak
 
bu
l
an"
 
 
ka
l
endar 
 
  
i
ndu
 
d
i
ama
l
kan
 
sebaga
i
ka
l
endar 
 
kebangsaan
I
nd
i
a
.
   
eng
i
ku
t
ka
l
endar 
i
n
i
yang
l
uas
 
d
i
gunakan
 
d
iI
nd
i
a
 
se
l
a
t
an
 
dan
 
   
aharash
t
ra
,
kera
i
an
 
enam
 
har 
i i
n
i
d
i
bawa
 
dar 
i
empa
t
har 
i t
erakh
i
 
bu
l
an
  A
shwayu
 j
a
 
¨ 
 A
shw
i
n
 
da
l
am
 
bahasa
 
   
ara
t
h
i)
dan
 
dua
 
har 
i
per 
t
ama
 
bu
l
an
 
baru
 K
ar 
ti
ka
.
   
enuru
t
vers
i
Purnimanta
 
¨ 
"
t
ama
t
pada
 
bu
l
an
 
purnama"
)
yang
 
me
l
uas
 
d
iI
nd
i
a
 
u
t
ara
,
  
i
wa
li j
a
ti
h
 
pada
 
per 
t
engahan
 
bu
l
an
A
shwayu
 j
a/
 A
shv
i
n
.
  
a
l
amka
l
endar 
 
  
regor 
i
an
,
  
eepava
li
b
i
asanya
ti
ba
 
pada
 
bu
l
an
 
  
k
t
ober 
 
a
t
au
 
  
ovember 
.
[sun
ti
ng]
K
epen
ti
ngan
 
da
l
am
 
agama
i
ndu
 
P
erayaan
i
n
i
menandakan
 
kemenangan
 
kuasa
 
keba
i
kan
t
erhadap
 
kuasa
 
ke
 j
aha
t
an
,
ser 
t
a
 
penangga
l
an
 
kege
l
apan
 
rohan
i. S
ecara
 
s
i
mbo
li
k
,
  
eepava
li
menandakan
 
kemba
li
nya
 
semanga
t
muh
i
bah
 
dan
 
kepercayaan
 
se
t
e
l
ah
l
ama
 
menyep
i,
seper 
ti
yang
 
d
i
cer 
it
akan
 
da
l
am
  
amayana
.
 
PerkataanSanskrit"Deepavali" bermaksud satu pameran pelita
 
pelita yang menandakankemenangan cahaya ke atas kegelapan. Oleh sebab pengetahuan bahasa Sanskrit merosot, namaperayaan ini sering diubah menjadi Divali, terutamanya di India utara.Pada hari Deepavali, ramai yang memakai pakaian baru, berkongsi gula
 
gula dan makanan ringan.Beberapa komuniti niaga India utara memulakan tahun kewangan pada hari Divali, maka buku akaunbaru akan dibuka pada hari ini.
[
sunting
]
C
erita berkaitan Deepavali
OrangHindumemperingati beberapa peristiwa mitos penting yang berkaitan dengan Deepavali:
 
K
embalinya Lord Rama ke Ayodhya
: Deepavali juga meraikan kembalinyaRama,Raja Ayodhya, bersama ratunyaSitadan adindanyaLakshmanake Ayodhyasetelah 14 tahun hidup dalam buangan, disusuli satu perang yang menyaksikan Rama membunuh rajasyaitanRavana. Adalah dipercayai bahawa rakyat Ayodhya menyala pelita sepanjang jalan untukmenerangi laluan mereka dalam kegelapan. Oleh sebab Rama pergi dari India Selatan kekerajaannya di India Utara, maka baginda merentasi bahagian selatan terlebih dahulu. Inilahsebabnya perayaan ini disambut sehari lebih awal di India Selatan. Di India Utara, perayaan inidisambut pada hari terakhir kalendar Vikram. Hari berikutnya menandakan tahun baru India Utarayang bergelar  Annakut.
 
P
embunuhan Narakasura
: Disambut sebagai Naraka Chaturdasi, dua hari sebelum hariDeepavali, hari ini memperingati pembunuhanNarakasura(Naragasuri dalam bahasa Tamil
)
,seekor syaitan durjana yang mencetus huru
 
hara, olehSatyabhama, isteri RajaKrishna(Maha Krishnan
)
. ini berlaku diDwapar Yugaketika detik ini dalamavatar (jelmaan
)
Raja Krishna ini.Sebelum kematian Narakasura, dia meminta rahmat dari ibunya, Satyabhama (dipercayaisebagai satu avatar Bhudevi 
 
ibu Narakasura
)
, bahawa semua orang patut menyambutkematiannya dengan chaaya berwarna
 
warni.
 
K
ezahidanShakti:
MenurutSkanda Purana, dewiShaktimematuhi 21 hari kezahidan bermula daripadaashtamishukla paksha (hari kelapan tempoh pencerahan bulan
)
untuk memperolehseparuh jasadRaja Shiva.Vrata(kezahidan
)
ini dikenali sebagai kedhara vrata. Deepavali ialahhari pelengkapan kezahidan ini. Inilah harinya Raja Shiva menerima Shakti ke dalam separuh kiri jasadnya lalu menjelma sebagai Ardhanarishvara. Penganut
 
penganut yang kuat peganganagamanya mematuhi vrata 21 hari ini dengan melakukankalashadengan 21 benang dalamnyadan 21 jenis persembahan selama 35 hari. Hari terakhirnya disambut sebagai kedhara gaurivrata.
 
K
rishna menewaskanIndra:
Govardhan Puja disambut sehari selepas Deepavali. Inilah harinyaRaja Krishna menewaskan Indra, dewa petir dan hujan. Alkisah, Krishna memantau persediaanbesar 
besaran untuk persembahan tahunan kepada Dewa Indra dan menyoal ayahandanyaNanda mengenai ini. Krishna berbincang dengan para penduduk kampung mengenai apasebenarnya 'dharma' mereka. Mereka adalah golongan petani, maka mereka patut menjalankan

Activity (172)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zulaiha Rizu liked this
Zulaiha Rizu liked this
Sc Lu liked this
Zatie Zulkifli liked this
William Girin liked this
Rainus TeNg liked this
Khairilizzak Mazhar liked this
Anisa Prayet Anis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->