Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perjanjian Burney 1826

Perjanjian Burney 1826

Ratings: (0)|Views: 1,278 |Likes:
Published by ZULHILMI MAT ZAIN

More info:

Published by: ZULHILMI MAT ZAIN on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
Perjanjian Burney 1826
Pengenalan:
Pengaruh Siam di negeri-negeri Melayu Utaramembimbangkan British kerana perkembangan ini menjejaskanpendudukan British di Pulau Pinang serta kepentingan British di TanahMelayu. Akibatnya pada Disember 1825, Kapten Burney dihantar olehRobert Fullerton bagi mengadakan rundingan dan menandatanganiperjanjian dengan Siam. Henry Burney telah diarah berbincangmengenai hubungan perdagangan dan persahabatan antara Siamdengan British, kepentingan British di Tanah Melayu mengenaiperdagangan, masalah pembahagian takhta, Sultan Ahmad Tajuddindan soal kemerdekaan Perak dan Selangor. Selepas berada di Siamselama 6 bulan, Henry Burney berjaya menandatangani perjanjianpada 20 Jun 1826.
Syarat-syarat perjanjian
1.
 
Pedagang-pedagang British dibenarkan berdagang di Bangkokdan dikenakan cukai yang berpatutan.2.
 
Mengenai Kedah:a.
 
Kedah kekal sebagai tanah jajahan Siam.b.
 
Sultan Kedah tidak dibenarkan tinggal di Pulau Pinang,Seberang Perai, Perak, Selangor atau Burma.c.
 
British bertanggungjawab untuk menghalang Sultan Kedahdan pengikut-pengikutnya menyerang Siam dan wilayah-wilayahnya.d.
 
British dibenarkan berdagang di Kedah tetapi tidak bolehcampur tangan dalam hal pentadbiran.e.
 
Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang danSeberang Perai.3.
 
Mengenai Perak:a.
 
Siam mengiktiraf kemerdekaan Perak dan Selangor.b.
 
British dibenarkan berdagang di Perak tetapi tidak bolehcampur tangan dalam hal pentadbiran.c.
 
Siam dibenarkan menghantar perwakilan antara 40-50 orangke Perak tetapi tidak dibenarkan menyerang, mengancam danmencabul Perak.d.
 
British bertanggungjawab menghalang Selangor menyerangPerak.e.
 
Mengenai penghantaran bunga emas dan lain-lain hantaranke Siam, negeri Perak diberi kebebasan sama ada menghantaratau tidak. Sekiranya Perak bersetuju menghantar ke Siam,maka British tidak berhak untuk menghalang.4.
 
Mengenai Kelantan dan Terengganu:a.
 
Siam berjanji tidak akan mengganggu perdagangan British diKelantan atau Terengganu.b.
 
British dibenarkan berdagang di Terengganu tetapi tidakboleh campur tangan dalam hal pentadbiran.
 
c.
 
Kelantan dan Terengganu akan terus menghantar ufti yangberupa bunga emas kepada Siam tiap-tiap 3 tahun sekali.
Kesan-kesan perjanjian
1.
 
Kedah
:
Perjanjian Burney yang telah ditandatanganimengecewakan Sultan Ahmad dan baginda tidak dapatmenerimanya. Baginda kecewa kerana dengan terang British telahmemperdayakannya. Oleh itu, Sultan Ahmad yang masih menetapdi Pulau Pinang mengambil keputusan melancarkan serangan keatas Siam. Dengan bantuan orang Melayu Kedah, Kelantan dan Terenngganu, Sultan ahmad menyerang Kedah pada tahun 1831,1836 dan 1838 tetapi kesemua serangan ini gagal kerana Britishtelah mengepung dan melindungi Kedah daripada serangan SultanAhmad. Malah, Sultan Ahmad telah dipindahkan dari Pulau Pinanguntuk menetap di Melaka. Baginda terpaksa menetap di Melakasehingga 1842 bagi mematuhi syarat-syarat Perjanjian Burney.Menjelang tahun 1840, sikap Sultan Kedah, Raja Siam dan Britishmulai berubah. Sultan Ahmad yang telah lanjut usianya merasaipenentangan terhadap Siam tidak berfaedah kerana pihak Britishtetap menyebelahi mereka. Pihak Siam pula merasapenglibatannya dalam hal ehwal negeri Kedah tidak lagi pentingkepada mereka. Pertempuran-pertempuran yang berterusan hanyaakan membebankan negeri Siam. Melalui kesedaran itu, SultanAhmad mengambil jalan yang lebih berkesan iaitu melaluirundingan. Dengan kerjasama British, satu perwakilan yangdiketuai oleh Putera Sultan Ahmad, iaitu Tengku Daik telahdihantar ke Bangkok pada tahun 1841 bagi membincangkan soalpembahagian takhta Sultan Ahmad Tajuddin. Pada tahun 1842,Sultan Ahmad Tajuddin diserahkan kembali takhtanya dan Kedahmestilah kekal sebagai jajahan takluk Siam dan menghantar bungaemas tiap-tiap 3 tahun sekali. Kedah juga diperkecilkankawasannya iaitu Setul dan Kubang Pasu diletakkan di bawahpemerintahan Siam dan Perlis dipisahkan dan diperintah oleh SyedSapee dengan gelaran Raja Perlis.
2.
 
Perak 
:
Siam tidak mematuhi Perjanjian Burney berkaitan denganPerak. Pada bulan Ogos 1826, pihak berkuasa di Selatan Siam, iaituRaja Ligor telah menghantar satu angkatan tentera ke Perakdengan alasan untuk membantu Perak dalam hal ehwalpentadbiran. Muslihat Raja Ligor yang sebenarnya ialah untukmemaksa Raja Perak menghantar bunga emas ke Siam. PadaSeptember 1826, Sultan Perak telah memohon bantuan British bagimenghapuskan naungan Siam ke atas Perak. Akibatnya, GabenorFullerton telah menghantar satu angkatan ke Perak yang terdiridaripada 40 orang askar yang diketuai oelh Kapten James Low kePerak. James Low telah diarahkan untuk menasihati Sultan Perakmengenai haknya untuk memilih sama ada hendak menghantar
 
bunga emas ke Siam atau tidak. Selain itu, Low juga memberi jaminan bantuan kepada Sultan Perak jika Perak diserang olehSiam. Setelah di Perak, Low berjaya menggulingkan golongan pro-Siam. Askar-askar Siam juga berundur dari Perak. Pada 18 Oktober1826, Low telah melampaui arahan dan menandatanganipersetiaan dengan Sultan Abdullah. Syarat-syaratnya ialah:a.
 
Perak berjanji tidak akan mengadakan hubungan politikdengan Siam atau negeri-negeri lain.b.
 
Perak bersetuju tidak akan menghantar bunga emas atau lain-lain persembahan kepada Siam atau negeri-negeri Melayu lain.c.
 
British beratnggungjawab untuk melindungi Perak daripadasebarang serangan luar.d.
 
Pedagang-pedagang dari mana-mana negeri dibenarkanberdagang di Perak asalkan mereka tidak campur tangan dalamhal ehwal Perak.e.
 
Sultan Perak tidak akan membenarkan wakil-wakil yang lebihdaripada 30 orang lelaki daripada negara-negara lain masuk kePerak dengan tujuan untuk campur tangan dalam hal ehwalpolitik.f.
 
Dinding dan Pulau Pangkor diserahkan kepada British. James Low juga berjaya menghancurkan kegiatan lanun di SungaiKurau selepas tertangkapnya ketua lanun, iaitu Nakhoda Udin yangpro-Siam. Tindakan British ini telah berjaya menyelamatkan Perakdaripada menerima nasib seperti Kedah dan menghentikankemaraan Siam.
3.
Kelantan/Terangganu
:
Perjanjian Burney tidak menentukandengan jelas hubungan Kelantan dan Terengganu dengan Siam.Akibatnya, Kelantan menerima pertuanan Siam tetapi Terengganu menolaknya. Terengganu menganggap negerinyatidak pernah dijajah oleh Siam. Penghantaran bunga emas hanyamenjadi tradisi dan mengekalkan persahabatan dengan Siam.Oleh itu, Siam berusaha untuk mengukuhkan pengaruhnya di Terengganu dan mengekalkan pengaruhnya ke Pahang. Usahaini dijalankan dengan melibatkan diri dalam perang saudara diPahang (1857-1863) antara Wan Ahmad dan Wan Mutahir. PadaOktober 1862, satu angkatan Siam telah tiba di Kuala Terengganu dalam usaha membantu Wan Ahmad menyerangPahang. Selain itu, kehadiran angkatan tersebut juga bertujuanmembantu Sultan Mahmud dari Lingga merampas takhta Terengganu daripada bapa saudaranya, Sultan Omar yang tidakmenerima pertuanan Siam. Kekacauan yang berlaku bukansahaja mengganggu perdagangan di Pahang tetapi juga diKelantan dan Terengganu. Akibat dari desakan pedagang-pedagang, gabenor Negeri-negeri Selat, iaitu Cavenagh telahmenghantar sebuah kapal perang ke Kuala Terengganu padaNovember 1862 dengan tujuan hendak mendesak Siam dan

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ZusTira HaNani liked this
Mizyna Gumiho liked this
Napie Husin liked this
Fazi Ieera added this note
klaw da note cam ni.boleh lha faham sejarah.....
Nurul Afifah Mohd Yatim added this note
terima kasih kerana perkongsian. banyak membantu dalam tugasan..:)
Nurul Fazreen added this note
WOW.....BEST
Ezan Rosnizan liked this
Naim Zaiki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->