Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taalspel Montessori

Taalspel Montessori

Ratings: (0)|Views: 1,311 |Likes:
Published by Nienke Krook
Taalspelen in het montessori onderwijs
Taalspelen in het montessori onderwijs

More info:

Published by: Nienke Krook on Apr 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

 
TAALSPELBij taalspelen gaat het om het beleven van taal.Onder taalspelen vallen heel veel verschillende soorten spelletjes met de taal.In de onderbouw staat het bevorderen van de mondelinge taalontwikkeling centraal, naast deondersteuning van de leesvoorwaarden en het leren lezen en schrijven..In de midden- en bovenbouw kan het ook gaan om schriftelijk taalgebruik.Vaak worden de taalspelen gebruikt om de betekenis van taal niet alleen te 'begrijpen' of te'kennen', maar ook te 'ervaren' of te 'beleven' door handelingen uit te voeren. Het kind zaldoor de taalspelen gevoelsmatig bij het veroveren van de betekenis betrokken worden, zodathet leren echt een
opdoen van ervaringen in een omgeving
wordt, in plaats van schools leren.Tegelijkertijd geven de taalspelen het kind inzicht in de opbouw en het gebruik van de taal.Het materiaalboek maakt een onderscheid in
individuele taalspelen en groepsspelen
.Alle namenlesjes met het materiaal en met andere voorwerpen noemen zij individueletaalspelen; de opleiding is geneigd dat geen taalspelen te noemen, omdat het aanleren vanbegrippen daar centraal staat in plaats van de beleving van de taal.De meeste taalspelen kunnen met de hele groep gedaan worden of met een kleiner groepje.Sommige kunnen ook individueel gedaan worden. Veel taalspelen die in het materiaalboek beschreven worden, hebben de functie: iets wat aangeleerd is samen herhalen of iets op een'gezellige', speelse manier doen.Voor bovengenoemde taalspelen verwijzen we dus naar het materiaalboek deel I. Detaalspelen staan niet alleen onder de taalspelen zelf (blz. 70 en 71) vermeld, maar ook onderheel veel andere lesjes.In deze reader vind je eerst enkele algemene aandachtspunten bij de taalspelen. Vervolgensvolgen er een groot aantal voorbeelden van taalspelen vooral voor de onderbouw. Daarbijkomen taalspelen aan de orde ter bevordering van de mondelinge taalvaardigheid en tervoorbereiding van het schrijfleerproces gedaan worden. Ze zijn per doel gerubriceerd.
AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TAALSPELEN
 Taalspelen nemen soms maar een korte tijd in beslag. Daarom zijn ze zeer geschikt als kortegroepsactiviteiten als er een moment over is of bij het namen lezen. Zo kan de schooltijdeffectief gebruikt worden. Meestal wordt het taalspel in de kring gedaan aansluitend aan eenandere activiteit, maar het kan ook in het speellokaal.Dat een taalspel soms maar kort is, wil niet zeggen, dat je het niet goed moet voorbereiden.Je schudt niet zonder voorbereiding tien raadsels van verschillende moeilijkheidsgraad uit jemouw. Het is dan ook aan te raden om een grote verzameling taalspelen aan te leggen liefstgerubriceerd per doel. Zo kun je zorgen, dat je aan alle relevante doelen werkt.Met behulp van deze reader en de literatuurverwijzingen is het aanleggen van eenverzameling niet moeilijk. Je kunt dan gemakkelijk zelf taalspelen bedenken.
 
B
Het is belangrijk om precies te weten welk doel je nastreeft met een taalspel. Alleen dan kun je goede feedback geven op het gedrag van de kinderen. Goede feedback bestaat altijd uit hetherhalen of goed verwoorden van het antwoord van het kind, soms ook met een verklaring.Bedenk een duidelijke uitleg bij elk taalspel. Het moet de kinderen duidelijk zijn wat er vanhen wordt verwacht. Voor de jonge kleuters en anderstaligen is een uitleg niet altijdvoldoende. Je begint dus met een voorbeeld. Bij moeilijker taalspelen geef je eerst een paaroudste kleuters de beurt. Bij andere taalspelen, waar het steeds moeilijker wordt om nognieuwe antwoorden te vinden, geef je juist eerst de beurt aan de jongste kleuters. Stem dussteeds de opdracht af op het taalniveau van het kind.Denk aan het eind van het spel aan variaties, waarbij de inbreng van de kinderen aan bodkomt.
MONDELINGE TAAL
We onderscheiden taalspelen op het gebied van:
taalgebruiktaalinhoudtaalvorm
De taalspelen op het gebied van de taalvorm, zeker die op het gebied van de klanken,overlappen met die van de leesvoorwaarden.
Taalgebruik
Bij taalgebruik gaat het om het leren gebruiken van taal in verschillende contexten en metverschillende bedoelingen. Daarvoor zijn rollenspelletjes heel geschikt. Enerzijds kun je eenrollenspel spelen en vragen/laten raden naar de bedoeling, anderzijds kun je ze laten spelen.Help kinderen zonodig bij het verwoorden.Bij de bakkerGeef een kind de rol van bakker en een kind de rol van klant.Bespreek kort wat de klant gaat kopen.Laat het spelen.Bespreek het spel na.Was de bestelling duidelijk?Kwam alles aan de orde? Bestellen, inpakken, betalen?
 
C
Emoties
Bespreek kort de emoties „bang‟, „blij‟, „boos‟, „verdrietig‟. Bijvoorbeeld door gezichtjes op het
bord te tekenen met lachende/pruilende mondjes en bijbehorende wenkbrauwen. Koppelgebeurtenissen aan deze emoties.Zeg een zinnetje en laat de kinderen raden welke emotie ze horen.Laat een kind een zinnetje zeggen en laat de anderen raden welke emotie. (NB. Vraag eerst aanhet kind welke emotie hij bedoelt.)TelefonerenBij telefoneren is er geen steun van de c
ontext. Je kunt dus niet zeggen: “ Hier is brand.” Wat bedoel je dan met “hier”?
 Laat een kind een brand melden aan een ander die brandweerman speelt.Bespreek na op volledigheid van de informatie.
Taalinhoud
Op dit gebied zijn er zo veel mogelijkheden, dat het onmogelijk is een representatief beeld teschetsen. Het gaat om woordenschat, zinsrelaties en verhalen.NB. Het zijn steeds verwerkingen/ herhalingen en geen aanbiedingen. Om een woord echtbewust te leren, moet je natuurlijk de trappen van het namenlesje hanteren. Soms zal een kindbij een taalspel wel incidenteel een nieuw woord leren. Het doel is vooral herhalen en ordenen.Namen van voorwerpen begrijpenHet gaat hierbij simpel om de relatie tussen het woord en het voorwerp.Leg een aantal voorwerpen in de kring.
Geef eerst de opdracht: “ Ik wil graag de ........”
 Geef dan de beurt aan een kind.Als variatie kan een kind de opdracht geven.Namen van voorwerpen (zelfstandige naamwoorden) namen van handelingen (werkwoorden)en eigenschappen (bijvoeglijke naamwoorden) begrijpen.Het gaat hierbij simpel om de relatie tussen het woord en het voorwerp/eigenschap/handeling.Laat een kind een voorwerp of iets met een bepaalde eigenschap (bijv. kleuren) uit de klasaanwijzen/brengen of een bepaalde handeling uitvoeren.Geef eerst de opdracht en pas dan de beurt. Vraag de andere kinderen of het goed is en herhaalhet woord een paar keer.Vervolgens kunnen ook kinderen een opdracht geven.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->