Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPH - Ikan Hiasan

RPH - Ikan Hiasan

Ratings:
(0)
|Views: 917|Likes:
Published by 050464

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: 050464 on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
1 |Page 
Kelas
: 5 Sarjana
Bi
l. Mur 
id
: 33 orang
T
ar 
ikh/H
ar 
i
: 21.10.2009 / Rabu
Masa
: 10:15 pagi hingga 11:15 pagi
Topik
: Ikan Hiasan
S
ubt
opik
: Penyediaan Bekas
P
engeta
h
uan
S
e
di
a A
d
a
i) Murid pernah melihat akuarium yang dihias di rumah.ii) Murid telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan.
Obje
k
t
if 
 
P
engajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:i) Menyebut 6 daripada 8 aksesori bekas akuarium dengan betul.ii) Menyatakan 7 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan menghias bekasakuarium dengan betul.iii) Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukkan ikan hiasan ke dalambekas akuarium dengan betul.iv) Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan aksesori yangdibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian lengkap denganbetul.
K
B
KK
: membuat inferens, menjana idea, membuatgambaran mental, mengingat kembali, menyusunikut keutamaan dan membuat rumusan
P
enera
p
an N
i
la
i
: Kerjasama, kebersihan fizikal dan mental,kesederhanaan, kasih sayang
BB
M
: Video, power point, bekas akuarium, pam penapis,batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster,model, lampu akuarium, ikan hiasan, kad nama,papan tulis, marker pen, gula-gula, pensil,pemadam dan nota edaran.
Kaj
i
an Masa De
p
an
: Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagaipunca pendapatan sampingan
 
2
|Page 
L
ang
k
a
h/
MasaIs
i
 
P
engajaranA
k
t
ivi
t
i
 
P
engajaran
d
an
P
embelajaranCatatan
Set induksi(5 minit)1. Video kartun µFindingNemo¶.2. Soalan:i. Siapakah yangpernah menontonvideo ini?.ii. Apakah nama ceritaini?.iii. Adakah hidupan air itu cantik?.iv. Siapakah yang sukapada ikan hiasan?1. Guru menayangkan videokepada murid.2. Murid diminta menontonvideo tersebut dan fahamapa yang ditonton.3. Guru bersoal jawab denganmurid.4. Guru mengaitkan set induksidengan pelajaran pada hariini.BBM:VideoKBKK:Membuatinferens,menjanaidea.NILAI:Kasih sayangPerkembanganLangkah 1(10 minit)Kelengkapan dan aksesoriakuarium.i. Pamii. Penapisiii. Batuiv. Pasir v. Tumbuhan akuatikvi. Kayu burukvii. Poster viii. Model1. Murid diedarkan notarujukan.2. Murid melihat tayanganpowerpoint sambilmendengar peneranganguru mengenai langkahpenyediaan akuarium ikanhiasan.3. Guru menunjukkan langkahpenyediaan akuarium ikanhiasan.BBM:Nota edaran,powerpoint,pam,penapis,batu, pasir,tumbuhanakuatik, kayuburuk,poster,model,akuariumKBKK:Membuatgambaranmental,mengingatkembaliNILAI:KerjasamaLangkah 2(15 minit)Langkah-langkah menyediadan menghias bekasakuarium.i. Bersihkan bekasakuarium denganmenggunakan spanatau gentian kapas.ii. Bersihkan dan bilasbahan hiasanseperti pasir, batudan kayu buruk.iii. Masukkan pasir,batu dan kayu burukke dalam akuarium.iv. Masukkan pam air 1. Murid-murid dibahagikankepada 4 kumpulan.2. Wakil kumpulan akanmengambil segala peralatandan aksesori akuarium yangakan dipasang di meja kerjakumpulan mereka.3. Murid mengikut langkahpenyediaan bekas akuariumsecara amali di dalamkumpulan setelahditerangkan oleh guru.4. Murid diingatkan tentangkeselamatan dan kerjasamaberkumpulan.KBKK:Menyusunmengikutkeutamaan,membuatgambaranmentalNILAI:Kerjasama,kesederhanaan,kebersihanfizikal danmental
 
3
|Page 
dan alat penapis kedalam akuarium.v. Letakkan tumbuhanakuatik ke dalamakuarium.vi. Letakkan model diatas pasir.vii. Masukkan air yangke dalam akuarium.viii. Titiskan bahan antiklorin ke dalamakuarium.ix. Hidupkan suis pamair.Langkah 3(15 minit)Teknik memasukkan ikanhiasan ke dalam akuariuam.i. Rendamkan begplastik yangmengandungi ikanhiasan ke dalamakuarium selama 20hingga 30 minit.ii. Buka ikatan begplastik dan biarkanikan hiasan keluar dengan sendiribersama-sama air ke dalam akuarium.iii. Setelah semua ikahiasan keluar daribeg plastik,keluarkan pula begplastik tersebut.1. Murid melihat tayanganpowerpoint teknikmemasukkan ikan hiasan kedalam akuarium.2. Guru menunjukkan teknikmemasukkan ikan hiasan kedalam akuarium.3. Murid memasukkan ikanhiasan ke dalam akuariumdan melabelkannya dengannama kumpulan.BBM:Powerpoint,ikan hiasanKBKK:Menyusunmengikutkeutamaan,membuatgambaranmentalNILAI:KerjasamaLangkah 4(10 minit)Kuiz berkumpulan 1. Wakil kumpulan meletakkanakuarium mereka di atasmeja cikgu.2. Wakil kumpulan akanmengambil papantulis,marker pen dan pemadam.3. Murid dikehendakimenjawab secara bertulisdengan memaparkan jawapan pada papan tulis.4. Murid diberikan gula-gulaapabila jawapan betul.5. Kumpulan yang menangakan menerima hadiahdaripada guru.BBM:Papantulis,marker pen,pemadam,gula-gula,hadiahNILAI:Kebersihanfizikal danmental,kerjasamaPenutup(5 minit)Rumusan1. Langkah penyediaanbekas akuarium.1. Murid dibimbing untukmembuat rumusan.2. Guru menayangkan semulaKBKK:Membuatrumusan

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amira Zabidi liked this
Amira Zabidi liked this
سيتي ذهره محمد ياتم liked this
Eshalini Deewi liked this
Aisyah Chua liked this
Santha Unns liked this
Lynn Jamaludin liked this
CikAnisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->