Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Bazele Teoretice a Panificatiei

Bazele Teoretice a Panificatiei

Ratings: (0)|Views: 1,405|Likes:
Published by miha1987

More info:

Published by: miha1987 on Apr 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
1
Universitatea Tehnică a Mo
ldovei
Facultatea Tehnologie şi Management în
 
Industria Alimentară
 
Catedra Procese
 şi A
 parate, Tehnologia Produselor Cerealiere
BAZELE TEORETICE A
PANIFICAŢIEI
 
CICLU DE PRELEGERI 
Chişinău
 U.T.M.
 2007 
 
 
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrity ofthis document
 
2
Bazele ştiinţifice şi aspectele practice ale acestei problematicia ştiinţei şi tehnologiei panificaţiei sunt prezentate în urma studieriiunei largi bibliografii de specialitate, sintetizării şi interpretăriidatelor experimentale. Cartea valorifică experienţa şi acumulărilealtor cercetători şi
se adres
ează inginerilor, studenţilor 
 
şi
celor care
sunt interesaţi de ştiinţa şi tehnologia panificaţiei.
 Ciclul de prelegeri este de
stinat studenţilor FacultăţiiTehnologie şi Management în Industria Alimentară, specialităţii
2202 -
Tehnologia panificaţiei
, secţiile de zi şi frecvenţă redusă.
 Autor: dr., conf.
Olga LUPU
 Redactor responsabil: dr., conf.
Olga LUPU
Recenzent:
Şef adjunct al laboratorului central
 
de încercări S.A. „Franzeluţa
 
Olga NICULICA 
 
3
CUPRINST
EMA
1.
 
I
NDUSTRIA AMIDONULUI
ŞI PRODUSELOR 
DERIVATE
............................................................................................5
1.
 
A
MIDONUL NATIV
..............................................................5S
TRUCTURA AMIDONULUI NATIV
.....................5
PROPRIETĂŢILE FIZICE
 
ALE AMIDONULUI ŞI CO
MPONENTELORSALE
...................................................
 
6
T
EMA
2.
 
T
EHNOLOGII DE EXTRACŢ
IE A AMIDONULUI
......................7
1.
 
S
URSE
................................................................................72.
 
T
EHNOLOGIA DE EXTRACŢ
IE A AMIDONULUI DE PORUMB
..73.
 
T
EHNOLOGIA DE EXTRACŢ
IE A AMIDONULUI DE
GRÎU
........84.
 
T
EHNOLOGIA DE EXTRACŢ
IE A AMIDONULUI DINTUBERCULII DE CARTOFI
.....................................................85.
 
U
TILIZAREA AMIDONULUI
..................................................9
T
EMA
3.
 
T
EHNOLOGII DE OBŢINE
RE AMIDONULUI MODIFICAT
........9
1.
 
A
MIDONURI PREGELATINIZATE
........................................102.
 
T
EHNOLOG
IA DE OBŢINERE A DEX
TRINELOR
....................113.
 
A
MIDONUL MODIFICAT CU ACIZI SAUAMIDONUL
FLUID
................................................................114.
 
A
MIDONUL MODIFICAT CHIMIC
........................................11
T
EMA
4.
 
C
EREALE
.
 
C
ARACTERISTICA CEREALELOR
......................12
1.
 
C
ONSIDERAŢII GENERALE
.................................................122.
 
T
IPURI DE CEREALE
.........................................................133.
 
P
ROPRIETĂŢILE MASEI D
E BOABE
....................................144.
 
P
OSIBILITĂŢI DE GESTI
ONARE A PRODUSELOR
 
CEREALIERE
...........................................................................16
T
EMA
5.
 
F
ĂINA
.
 
C
OMPOZIŢIA CHIMICĂ ŞI
 
BIOCHIMICĂ A FĂINII
..17T
EMA
6.
 
O
MOGENIZAREA
,
 
AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA FĂINII
...29
1.
 
O
MOGENIZAREA FĂINII
....................................................292.
 
A
MBALAREA FĂINII
..........................................................303.
 
D
EPOZITAREA
 
.................................................................30
T
EMA
7.
 
D
ROJDIA DE PA
NIFICAŢIE
..................................................35

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Raia Ceban liked this
1967nicu liked this
Sorin Ratiu liked this
mihai400 liked this
mihai400 liked this
irlandfairy liked this
irlandfairy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->