Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normativ Zidarie

Normativ Zidarie

Ratings: (0)|Views: 496 |Likes:
Published by pistvan_20

More info:

Published by: pistvan_20 on Apr 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC
Ţ
IILOR
Ş
I TURISMULUIDIREC
Ţ
IA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
IIREFERAT DE APROBARE
În cadrul ac
ţ
iunilor de revizuire a fondului na
ţ
ional de reglement
ă
ri tehnice, se înscrie
ş
ielaborarea
Codului de proiectare pentru structuri din zid 
ă 
rie
, elaborat de INCERC, în cadrulcontractului nr.184/2005, încheiat cu MTCT.Codul de proiectare pentru structuri din zid
ă
rie, indicativ
CR6-2006
, va fi utilizat pentruproiectarea cl
ă
dirilor civile, industriale
ş
i agrozootehnice sau ale p
ă
r
ţ
ilor acestora, realizate cupere
ţ
i structurali din zid
ă
rie.Prevederile prezentului Cod referitoare la alc
ă
tuirea de ansamblu
ş
i la calculul cl
ă
dirilor custructuri din zid
ă
rie precum
ş
i cele referitoare la detalierea constructiv
ă
a p
ă
r
ţ
ilor/elementelorpentru construc
ţ
ie sunt aplicabile numai pentru structurile curente ale cl
ă
dirilor civile, industriale
ş
i agrozootehnice.Acest sistem structural este folosit în mod curent pentru:
 
cl
ă
diri etajate cu în
ă
l
ţ
ime pân
ă
la P+4E inclusiv: locuin
ţ
e, alte cl
ă
diri cu func
ţ
iuni similare(hoteluri, moteluri, c
ă
mine, internate, cre
ş
e,etc.), cl
ă
diri pentru înv
ăţă
mânt
ş
i ocrotireas
ă
n
ă
t
ăţ
ii, alte tipuri de cl
ă
diri social-culturale care nu necesit
ă
spa
ţ
ii libere mari
ş
i care aufunc
ţ
iuni în general fixe (care nu sunt susceptibile de a suferi transform
ă
ri majore în timpulexploat
ă
rii);
 
cl
ă
diri tip "hal
ă
 /sal
ă
" cu deschideri
ş
i în
ă
l
ţ
imi moderate (de regul
ă
, cu deschideri maxime de9.00
÷
15.00 m
ş
i în
ă
l
ţ
imi de 6.00
÷
8.00 m) pentru s
ă
li de gimnastic
ă
, ateliere, depozite, cl
ă
diriagrozootehnice, etc.Având în vedere cele prezentate, v
ă
rug
ă
m s
ă
aproba
ţ
i ordinul de aprobare areglement
ă
rii tehnice "
Cod de proiectare pentru structuri din zid 
ă
 rie
", indicativ
CR6-2006 
.
DIRECTORCRISTIAN PAUL STAMATIADE
 
INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
II
Ş
IECONOMIA CONSTRUC
Ţ
IILOR – INCERC
COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID
Ă
RIE 
Indicativ CR 6 - 2006
Elaboratori: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Construc
ţ
ii
ş
iEconomia Construc
ţ
iilor - LABORATORUL ZIP
 
S.C. PROVEST PROIECT S.R.L.Colectiv de elaborare:Capitolele 1….7 Prof.univ.dr.ing. Radu PetroviciCapitolele 8,9Ing. Claudiu Matei
2006
 
2
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Domeniul de utilizare
ş
i scopul Codului1.2. Rela
ţ
ia cu alte norme1.3. Definitii principale1.4 Notatii, unitati de masuri in Sistemul International1.5. Documente normative de referinta
2
.
BAZELE PROIECT
Ă
RII CONSTRUC
Ţ
IILOR DIN ZID
Ă
RIE
2.1. Cerin
ţ
e fundamentale2.2. Conditii tehnice asociate cerintei de « rezistenta si stabilitate »2.3. Principiile proiectarii la stari limita ultime pentru cladiri din zidarie2.4. Variabile de baza
3. MATERIALE
3.1. Elemente pentru zidarie3.2. Mortare3.3. Beton3.4. Oteluri pentru armaturi3.5. Alte materiale pentru armarea zidariei
4. ZID
Ă
RIE
4.1. Propriet
ăţ
ile mecanice ale zidariei.4.2. Propriet
ăţ
ile fizice ale zidariei4.3. Durabilitatea zid
ă
riei
5. PROIECTAREA PRELIMINARA A CLADIRILOR CU PERETI STRUCTURALI DINZIDARIE
5.1. Proiectarea preliminara arhitectural-structurala a cladirilor etajate curente5.2. Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale verticale ( pereti structurali)5.3. Proiectarea preliminara a subansamblurilor structurale orizontale ( plansee, sarpanta)5.4. Proiectarea preliminara a infrastructurii.
6. CALCULUL CLADIRILOR CU PERE
Ţ
I STRUCTURALI DIN ZID
Ă
RIE
6.1. Principii generale de calcul6.2. Calculul structurilor la incarcari verticale6.3. Calculul structurilor din zidarie la incarcari orizontale6.4. Calculul peretilor structurali si nestructurali la incarcari orizontale perpendiculare pe planulperetelui6.5. Calculul planseelor6.6. Calculul rezistentei de proiectare a peretilor de zidarie6.7. Calculul rezistentei de proiectare a planseelor6.8. Verificarea sigurantei cladirilor din zidarie
7. PREVEDERI CONSTRUCTIVE PENTRU CLADIRI DIN ZIDARIE
7.1. Prevederi constructive privind suprastructura7.2. Prevederi constructive privind infrastructura7.3. Prevederi constructive pentru elementele nestructurale din zidarie
8. EXECU
Ţ
IA CONSTRUC
Ţ
IILOR DIN ZID
Ă
RIE
8.1. Generalitati8.2. Materiale8.3. Executarea zidariilor8.4. Protectia zidariei nou executate
9. CONTROLUL PROIECT
Ă
RII
Ş
I EXECU
Ţ
IEI CONSTRUC
Ţ
IILOR DINZID
Ă
RIE
9.1. Controlul proiect
ă
rii9.2. Controlul execu
ţ
iei

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Neacsu Radu liked this
alina_dobre liked this
Iuli Ana liked this
popiciu liked this
kontzopistu liked this
pevali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->