Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cai cach GiaoDuc VN

Cai cach GiaoDuc VN

Ratings:

4.81

(1)
|Views: 1,976|Likes:
Published by pipapipo310

More info:

Published by: pipapipo310 on Sep 16, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2010

pdf

text

original

 
(Bn hãy giúp Ngi Yêu Nc gi bài vit này cho càng nhiu ngi càng tt)
ưưế ư
th xem và download bài vit ti đây:
ế
http://nguoiyeunuoc2008.googlepages....enGiaoDuc.htmlGi bài vit này (đã có mã BBCode) lên din đàn dng VBB/IPB, download file này:
ế
http://nguoiyeunuoc2008.googlepages....uc_VBB_IPB.rtfGi bài vit này n din đàn dng PHPBB, download file y:
ế
http://nguoiyeunuoc2008.googlepages....Duc_PHPBBB.rtfMã HTML đ gi bài vit này lên các Website/Blog (sau khi m ca s son tho ca
ế
 Blog bn hãy tìm và click vào nút View HTML Source hoc code ri copy - paste vào,
 Blog Yahoo ch cho ti đa 65536 t/ bài n y gi tnh nhiu bài):
http://nguoiyeunuoc2008.googlepages....bsite_blog.rtfThay đi t duy giáo dc Vit Nam + 100 Sáng Kin GD
ư ế
Vit tt: TD = T duy(thinking) , TD L = t duy đc lp (Independent Thinking),
ế ư Đ ư
 GD = Giáo dc, VN = Vit Nam, HS = hc sinh, SV = sinh viên, GT = Gc ta đ, ST
Đ
 = sáng to (creation), HV= hc viên, QT = quc t, TG = th gii, HT = h ta đ,
ế ế Đ
 CT = ch th, KT = khách th , CL = công lp , NCL = ngi ng lp, XH = xã hi,
 XHH = hi a, HQC = h quy chiu, GV = go vn, H= đi hc, THPT = trung
ế Đ
 hc ph thông, THCS = trung hc c s , PHHS = Ph huynh hc sinh , TTN = thanh
ơ
 thiu nn, PH = Ph huynh, TL = tài liu, TrQ = Trung Quc, DN = Doanh nghip, SP
ế
 = sn phm, NT = Nhà trng, T = đào to, CNTT&TT = công ngh thông tin & truyn
ưĐ
 thông, PNTE = ph n, tr em
1)So sánh t duy giáo dc Vit Nam và ca nc ngoài:
ư ư
Vit Nam(VN): Coi ngi thày, SGK là trng tâm, là ch yu, là ch th ca vic
ưế
 hc, quá đ cao vai trò ca thày và SGK, xem nh vai trò ca ngi hc, coi ngi
ưư
 hc là khách th.
Nc Ngoài (NN): Ly ngi hc làm trng tâm, là ch yu, là ch th ca vic
ưưế
 hc, đ cao ngi hc hn là ngi thày và SGK, thày và SGK s là khách th.
ươ ư
VN: đu vào trng H rt khó, ra trng rt d(đã vào là hu ht s ra trng,
ưĐ ưế ư
 gn nh không có tính đào thi).
ư
NN: đu vào trng H rt d, nhng đ ra trng thì rt khó(tính đào thi rt
ưĐ ư ư
 cao).VN: HS gii vào trng công lp(CL), HS yu vào trng ngoài công lp (NCL).
ưế ư
NN: HS gii vào trng NCL, HS yu vào trng CL.
ưế ư
VN: Mc lc đ cui sách.
ụ ụ ể ố
NN: Mc lc đ đu sách.
Mt trong nhng nguyên nhân ca t duy này xut phát t lch s và vn hóa, cng
ư ă ũ
 nh ngôn ng.
ư
Ngôn ng:
Ngi Vit nói: àn chim bay trên bu tri. (Ly mình làm ch th, làm gc ta đ
ưĐ
 đ nói v đi tng khác, đàn chim là khách th)
ư
Nc ngoài: The birds are flying in the sky. (đàn chim bay trong bu tri, Ly
ư
 đàn chim là trng tâm, là ch th,là gc ta đ, đt mình vào v trí khách
 th,ngi quan sát đi tng)
ưư
VD tng t:
ươ
VN: L tr chi ngoài vn.
ũ ơ ư
NN: The children are playing in the garden. (L tr chi trong vn)
ũ ơ ư
Ngi Vit luôn th hin ý kin ch quan v đi tng, luôn ly mình là gc ta
ưế ư
 đ, là ch th , còn đi tng đc nói đn li là khách th >>> Ý kin đa ra
ưế ế ư
 thng mang yu t ch quan, phin din. Trong khi đó ngi NN coi mình là khách
ưế ế ư
 th, đóng vai trò quan sát khi nói v đi tng, ly đi tng đc nói đn làm
ưưưế
 trng tâm, làm ch th, làm gc ta đ >> Ý kin đa ra thng khách quan và
ế ư ư
 
 
cnh xác hn.
ơ
Vn hóa:
ă
Trong ca dao tc ng VN nhng u: Không ty đ y làm n, Mun con hay ch
 thì yêu ly thày,(Luôn th hin tính th đng, ph thuc, da dm, li)
"có mi ni c" << Ý ca câu này là phê phán, chê bai nhng con ngi gp nhng
ũ ư
 điu mi m mà xa ri nhng cái đã quen thuc vi mình, tc là nhng cái c, k
ũ
 c nhng h tc lc hu luôn đc khuyn khích duy trì. Trong thi đi hi nhp
ưế
 chúng ta không nên s dng câu này na, vì nh th là bo th, hp hòi. Chúng ta
ư ế
 phi luôn luôn vn đng, luôn luôn thay đi, luôn luôn chp nhn nhng cái mi,
 cho dù nó ph đnh cái c, nhng nó là cái tin b hn cái c, chúng ta phi luôn
ũ ư ế ơ ũ
 luôn xóa b nhng t duy c k, nhng li mòn trong ngành GD.
ư ũ
"t có l, quê có thói" , nhng bc ra sân chi quc t mà ta c dùng cái l,
Đư ươ ế
 thói y thì thua i chc.
Thành ng NN: No pain, No Gain ( Nu không chu đau thì s không đt đc điu
ế ư
 gì).You Will Win If You Want (Bn s thng nu bn mun). >>> cao tính đc lp, ch
ế Đ
 đng, s c gng ca bn thân, không li da dm).
Nhng câu ca dao tc ng trong thi đi này có l đã li thi và lc hu khi áp
 dng, và ch nên s dng vi ý ngha lch s, vn hóa ch không nên áp dng vào
ỉ ử ĩ ă
 thc tin.
Di sn ca vn hóa phong kin vn còn di cn đn ngày nay, vn hóa này cng đ cao
ă ế ă ế ă ũ
 vai trò ca tp th, xem nh vai trò ca cá nhân, xem nh nhng ngi tr tui.
ư
 Nu có thành ng là thành công ca tp th (khi đó tai cng có công), tht bi
ế ũ
 là tht bi ca tp th (khi đó thì chng ai có li c, vì là li ca tp th mà),
 vai trò ca cá nhân b lu m. Khi có li thì ngi n đ li, đy trách nhim cho
ư
 ngi kia, chng ai nhn li, khi có công thì ai cng nhn v phía mình. Còn nc
ưũ ư
 ngoài thì sao, mi mt tm bê tông khi đ ngi công nhân phi đóng du tên mình
ư
 vào đó, khi công trình b nt hng, c lt bê tông lên, thy tên ai thì x ngi
ư
 đó > vai trò, trách nhim ca cá nhân rt rõ ràng và luôn đc đ cao. Trong thi
ư
 đi này chúng ta nên phát trin vn hóa theo hng b đi nhng yu t li thi,
ă ưế
 lc hu, tip cn vi nhng vn minh hin đi ca quc t.
ế ớ ữ ă ủ ố ế
Vn hóa tiu nông,n xi thì, làm n chp git, ch nhìn thy cái li trc
ă ă ă ư
 mt, không ngh đn lâu dài.Tiu nông khi sng ba bãi, vô trt t, vô t chc.
ĩ ế
 in nh nh khi mua tem vé tháng xe bus, n xe, n ung , o n vn đng
Đ ư ă
 không bao gi ngi VN có khái nim xp hàng, tt c đu nháo nhào, chen ln, xô
ưế
 đy, kéo áo nhau > 1 VD v vn hóa tiu nông, nh vy thì s nhanh cho 1 s
ă ư
 ngi, nhng s chm hn cho tt c( VD có 100 ngi mua tem vé tháng xe bus, nu
ưư ơ ưế
 xp hàng ln lt tng ngi 1 thì ch mt 100 phút là ai cng mua đc, nhng
ế ưưũ ưư
 nu nháo nhào,chen ln,xô đy s mt 200 phút đ ai cng mua đc, nh vy vì
ế ũ ưư
 không xp hàng trung bình mi ngi đã mt đi 1 phút vô ích, gi s trung bình 1
ế ư
 ngày mi ngi VN có 1 ln không xp hàng thì trong 1 ngày 83 triu ngi s mt
ưế ư
 83 triu phút vô ích ( ~ 158 nm),và 1 nm s mt ~57.639 nm vô ích!!!). Ngi VN
ă ă ă ư
 n có ti quen "gi cao su", tác phong làm vic cha tt, đi m tmun 5 > 15
ư
 phút, c ngh m thì li sm hn 5 > 15 phút, trong gi m tkhi n l
ĩ ơ ơ
 là, làm vic khác, còn ngi nc ngoài thì đi làm không mun 1 giây (có máy chm
ưư
 công, nu mun 1 giây cng coi nh đi mun), tác phong làm vic công nghip, tp
ế ũ ư
 trung ti đa vào công vic, còn 1 phút na là ht gi h vn làm cho ht phút cui
ế ế
 
 
y. Có 1 u chuyn ng nn khá hay th y: Nm y hn hn mt a, dân cng
ế ă
 đói khát bèn bc thang lên tri xin n (lúc đó ch có ngi Nga, ngi Trung Quc
ă ưư
 và ngi VN). Ngi Nga và ngi Trung Quc đn trc gõ cng tri nhng Ngc
ưưưế ưư
 Hoàng đu bo Thiên Lôi không đc m ca. Nhng khi ngi VN đn gõ cng thì
ưư ườ ế ổ
 Ngc Hoàng li sai Thiên Lôi m cng ra, Thiên Lôi ngc nhiên hi: "D bm Ngc
 Hoàng, ti sao li m cng cho ngi VN ?", Ngc Hoàng nói: "Có m ra thì chúng
ư
 nó cng không vào đc...", Thiên Lôi kinh hãi: "D bm Ngc Hoàng, ti sao li
ũ ư
 nh th ?", Ngc Hoàng ci nói: " Vì cng nó kéo áo nhau!!!"
ư ế ư
Tâm lý trò phi thua thày, tr phi thua già coi thng ngi tr còn ph bin
ưưẻ ổ ế
 trong xã hi (rt là hãm i). i tâm lý đó cng là 1 điu cn tr TD L và ST
ũ Đ
 ca nhng ngi tr, làm h thiu t tin khi thuyt trình trc nhng "cây đa,
ưế ế ư
 y đ". C bo m sao thanh thiu niên (TTN) VN li nhút nhát, rt , th
ế
 đng hn TTN các nc khác, ti sao XH, ri ngành GD c chê bai điu đó khi mà
ơ ướ ạ
 chính TD GD cha đúng đn, và c t duy ca XH còn bo th, c k gây ra ? Không
ư ư ũ
 ch trong hc tp, mà trong rt nhiu hot đng khác TTN luôn b coi là khách th,
 là nhân vt ph, là đi tng đ cho ngi ln phc v, ti sao không đ TTN là
ưư
 ch th, là nhân vt chính ? Mi ngi ln đu đã tng là TTN vy cng phi hiu
ưũ
 đc 1 chút gì đó tâm lý, mong mun ca TTN ch?
ư
Khi TTN làm sai, hoc sa ngã , ngi ln luôn luôn tch móc, pphán, kt ti
ưế
 TTN, vy xin hi trách nhim ca ngi ln đâu khi không to ra nhng sân chi
ươ
 lành mnh cho TTN (c thc ln o), khi không GD TTN đn ni đn chn, đúng cách,
ế ơ ế
 đúng mc, khi coi thng TTN, và khi chính ngi ln cng sai trái (tham nhng,
ưưũ ũ
 tiêu cc, ti ác, lut bt thành vn,...) ? Mt con dao có 2 li, 1 vn đ có 2
ă ư
 mt, có nói đi thì cng phi nói li , sao ngi ln ch nhìn thy 1 li ca con
ũ ưư
 dao, ch nhìn thy 1 mt ca vn đ, ch có nói chiu đi ?
Truyn thng tôn s trng đo, kính trên nhng di có l cng nên đc thay
ư ưưũ ư
 đi, nên đc hin đi hóa cho phù hp thi đi . Bi vì khái nim thày và trò có
ư
 th hiu rng ra là khái nim ngi cho kin thc (Knowledge Provider - KP) và
ưế
 ngi nhn kin thc (Knowledge Receiver - KR), nh vy đôi khi trò là KP, thày
ưế ư
 là KR, và quan h cho kin thc - nhn kin thc (KP to KR) s vô cùng đa dng,
ế ế
 bi vì có th nhn kin thc t vô s ngun t thc tin, sách báo, truyn hình,
ế
 Internet,...Còn khái nim kính trên nhng di cng tr thành 1 khái nim tng
ưưũ ươ
 đi, ch không còn đng ngha vi ít tui - nhiu tui nh xa : VD nh 1 ngi
ĩ ư ư ư ư
 mi ch ngoài 20 đã bt đu chi chng khoán, còn ngi khác ngoài 50 mi bt đu
ơ ư
 chi, và cái ngi ngoài 20 tui y li là ngi chi lâu nm hn, nhiu kinh
ơ ưươ ă ơ
 nghim hn cái ngi ngoài 50, nh vy khái nim trên và di nên đc hiu rng
ơ ưư ưư
 ra là nhng ngi đi trc, có nhiu kinh nghim hn trong 1 lnh vc nào đó là
ưươ ĩ
 ngi trên, ngi đi sau, ít kinh nghim là ngi di.
ưưưư
Lch s:
Nn vn minh lúa nc, tính cng đng rt cao, đ cao vai trò ca tp th (b tc,
ă ư
 làng xóm, h mc, gia phong,...), vai trò ca cá nhân b lu m. Tính cng đng là
 yu t mang tính cht li, da dm đã n sâu vào tim thc qua nhiu th h >>
ế ă ế
 không ch cho TD L ST > không còn phù hp trong thi đai ngày nay.
Đ
***********************************************2)Thay đi cách hiu v cp khái nim Thày - Trò
Ti sao chúng ta c quan nim máy móc rng, ngi đng trên bc ging, đeo th GV
ứ ệ ư
 tlà thày, n HSSV ngi di là trò?
ướ
Quan nim đó rt đúng thi xa xa khi mà trình đ phát trin ca XH rt thp,
ư
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vhnhcm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->