Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 8 - Duc Phoi Thep

Chuong 8 - Duc Phoi Thep

Ratings:
(0)
|Views: 1,689|Likes:
Published by romeo07c1c

More info:

Published by: romeo07c1c on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
- 94 -
Ch
ươ 
ng VIII
Đ
ÚC PHÔI THÉP
8.1.
 
Phân lo
i và
đặ
c
đ
i
m
Đ
úc phôi là m
t khâu quan tr 
ng trong quy trình s
n xu
t thép cán. Ch
t l
ượ 
ng phôi
đ
úc
nh h
ưở 
ng l
ớ 
n
đế
n ch
t l
ượ 
ng c
a s
n ph
m cán c
ũ
ng nh
ư
nhi
u ch
tiêu kinht
ế
, k 
thu
t khác.Tùy thu
c quy mô s
n xu
t và v
n
đầ
u t
ư
, có th
s
d
ng ph
ươ 
ng pháp
đ
úc phôi b
ng khuôn ho
c
đ
úc liên t
c.Trong ph
ươ 
ng pháp
đ
úc khuôn (hay còn g
i là
đ
úc t
 ĩ 
nh), thép l
ng
đượ 
c rót vàokhuôn
đị
nh hình, ngu
i
đ
ông
đặ
c t
o thành th
i có kích th
ướ 
c và hình d
ng theoyêu c
u. Hình d
ng và kích th
ướ 
c th
i
đ
úc ph
thu
c hình dáng và kích th
ướ 
c c
a lòngkhuôn.
Đặ
c
đ
i
m c
a
đ
úc khuôn là v
n
đầ
u t
ư
th
 p, nh
ư
ng n
ă
ng su
t th
 p, t
l
hao phíkim lo
i l
ớ 
n, th
ườ 
ng
đượ 
c
ng d
ng khi s
n l
ượ 
ng nh
và v
a.Trong ph
ươ 
ng pháp
đ
úc liên t
c, thép l
ng
đượ 
c rót liên t
c vào thùng k 
ế
t tinh
đượ 
c làm ngu
i b
ng n
ướ 
c, trong thùng k 
ế
t tinh thép l
ng ngu
i nhanh và
đ
ông
đặ
ct
o thành th
i và
đượ 
c kéo ra kh
i thùng k 
ế
t tinh m
t cách liên t
c trong su
t quá trình
đ
úc. Ti
ế
t di
n ngang c
a phôi
đ
úc ph
thu
c hình d
ng ti
ế
t di
n ngang c
a lòng thùng
ế
t tinh, chi
u dài phôi không h
n ch
ế
.
Đặ
c
đ
i
m c
a ph
ươ 
ng pháp là n
ă
ng su
t cao,ch
t l
ượ 
ng phôi t
t, nh
ư
ng v
n
đầ
u t
ư
l
ớ 
n, ch
phù h
ợ 
 p khi s
n l
ượ 
ng l
ớ 
n.
8.2.
 
Lý thuy
ế
t v
quá trình k 
ế
t tinh
Quá trình k 
ế
t tinh c
a phôi
đ
úc là quá trình v
t lý ph
c t
 p, hi
u rõ quá trình k 
ế
ttinh cho phép ta tác
độ
ng vào quá trình hình thành phôi,
để
 
đạ
t
đượ 
c c
u trúc kim lo
itheo mong mu
n và h
n ch
ế
các khuy
ế
t t
t có th
x
y ra. Nh
ư
chúng ta
đ
ã bi
ế
t, s
ế
t tinh c
a thép l
ng c
ũ
ng nh
ư
kim lo
i nói chung,g
m hai quá trình x
y ra
đồ
ng th
ờ 
i:+ Quá trình t
o m
m k 
ế
t tinh: m
m t
sinh ho
c m
m có s
n, là các tinh th
xu
thi
n ban
đầ
u có kích th
ướ 
c l
ớ 
n h
ơ 
n ho
c b
ng m
t kích th
ướ 
c t
ớ 
i h
n
để
có th
ti
ế
 pt
c phát tri
n (l
ớ 
n lên) thành h
t tinh th
.+ Quá trình phát tri
n tinh th
: tinh th
ti
ế
 p t
c l
ớ 
n lên và t
o thành h
t tinh th
.
 
- 95 -Trong quá trình thép l
ng k 
ế
t tinh, th
ườ 
ng x
y ra nhi
u hi
n t
ượ 
ng liên quan
đế
ns
hình thành phôi
đ
úc nh
ư
: co ngót, hòa tan và ti
ế
t khí, thiên tích ...
nh h
ưở 
ng l
ớ 
n
đế
n ch
t l
ượ 
ng phôi.
8.2.1.
 
Đ
i
u ki
n hình thành và l
ớ 
n lên c
a tinh th
 
Trong quá trình k 
ế
t tinh thì n
ă
ng l
ượ 
ng t
do c
a h
s
gi
m, t
c
0G
<
.G
i
là bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng t
do khi m
t
đơ 
n v
th
tích kim lo
i k 
ế
t tinh
ở 
 
độ
 quá ngu
iT
, ta xác
đị
nh
đượ 
c
độ
gi
m n
ă
ng l
ượ 
ng t
do c
a h
do quá trình k 
ế
t tinhm
t th
tích V gây ra:V.G
V
=
 Trong
đ
ó:
V
G
- bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng t
do khi k 
ế
t tinh;V - th
tích kim lo
i k 
ế
t tinh;
- bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng t
do
đơ 
n v
.M
t khác, khi tinh th
hình thành b
m
t tinh th
có di
n tích S
đượ 
c t
o ra,n
ă
ng l
ượ 
ng b
m
t xác
đị
nh b
ở 
i công th
c:
S.G
S
σ=
 T
ng bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng c
a h
:
S.V.GGG
SV
σ+=+=
(8.1)Gi
s
tinh th
có d
ng hình c
u bán kính r, thì th
tích (V) và di
n tích b
m
t (S) c
anó là:
3
.43V
π=
 
2
4S
π=
 Thay vào công th
c (8.1), ta có:
23
4.. 43G
πσ+π=
 Bi
u di
n
V
G
,
S
G
G
trên
đồ
th
ta có hình 8.1.
 
- 96 - T
 
đồ
th
ta nh
n th
y, v
ớ 
i
<
khi tinh th
phát tri
n (l
ớ 
n lên) thì n
ă
ng l
ượ 
ngc
a h
t
ă
ng do
đ
ó quá trình không th
ti
ế
 p t
c. Ng
ượ 
c l
i v
ớ 
i
thì khi tinh th
pháttri
n thì n
ă
ng l
ượ 
ng c
a h
gi
m do
đ
ó quá trình có th
ti
ế
 p t
c. Ng
ườ 
i ta g
i r 
là kíchth
ướ 
c t
ớ 
i h
n c
a m
m tinh th
, giá tr 
c
a nó xác
đị
nh b
ở 
i bi
u th
c:2
σ=
(8.2)V
y
đ
i
u ki
n
để
m
m tinh th
l
ớ 
n lên là ph
i có kích th
ướ 
c ban
đầ
u l
ớ 
n h
ơ 
nkích th
ướ 
c t
ớ 
i h
n.Kích th
ướ 
c t
ớ 
i h
n c
a m
m ph
thu
c vào s
c c
ă
ng b
m
t
σ
gi
a pha r 
n(tinh th
) và pha l
ng (kim lo
i l
ng) và bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng
đơ 
n v
 
f t
c là ph
 thu
c vào
độ
quá ngu
i
T.Hình 8.2 bi
u di
n s
ph
thu
c c
a bán kính tinh th
gi
ớ 
i h
n
ng v
ớ 
i cácnhi
t
độ
quá ngu
i khác nhau (T
1
<T
2
<T
3
), ta th
y khi
độ
quá ngu
i càng l
ớ 
n thì kíchth
ướ 
c tinh th
t
ớ 
i h
n càng nh
(r 
k1
< r 
k2
<r 
k3
).
G
G
V
G
S
G
 
 
 
Hình 8.1 Bi
ế
n thiên n
ă
ng l
ượ 
ng t
do c
a h
khi k 
ế
t tinh

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huy Thực liked this
Dương Đoàn liked this
HuuNhat Tran liked this
Dương Đoàn liked this
Dương Đoàn liked this
Dương Đoàn liked this
Vuong Le liked this
Vuong Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->