Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an Xu Ly Nuoc Thai Mia Duong

Do an Xu Ly Nuoc Thai Mia Duong

Ratings:
(0)
|Views: 3,785|Likes:
Published by macsin

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: macsin on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
M
C L
C
CH
ƯƠ 
NG I. PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
U.................................................................1
I.1.
Đặ
t v
n
đề
...............................................................................1I.2. M
c tiêu và n
i dung th
c hi
n..............................................1
CH
ƯƠ 
NG II. T
NG QUAN V
NGÀNH CÔNG NGHI
PMÍA
ĐƯỜ 
NG VÀ HI
N TR 
NG Ô NHI
M C
A NNH Y...2
II.1. T
ng quát quy trình công ngh
s
n xu
t ..............................2II.1.1.Thành ph
n c
a mía và n
ướ 
c mía ................................2II.1.2.Hóa ch
t làm trong và t
y màu......................................3II.1.3.Công ngh
s
n xu
t
đườ 
ng thô......................................4II.1.4.Công ngh
s
n xu
t
đườ 
ng tinh luy
n..........................7II.2.S
ơ 
l
ượ 
c hi
n trang ngành s
n xu
t
đườ 
ng
ở 
vi
t nam............7II.3.N
ướ 
c th
i ngành công ngh
êp s
n xu
t
đườ 
ng .....................8II.3.1.N
ướ 
c th
i t
khu ép mía................................................8II.3.2.N
ướ 
c th
i r 
a l
c, làm mát, r 
a thi
ế
t b
và r 
a sàn.......9II.3.3. N
ướ 
c th
i khu lò h
ơ 
i.....................................................9II.3.4.
Đặ
c tr 
ư
ng c
a n
ướ 
c th
i nhà máy
đườ 
ng .....................9II.4. Kh
n
ă
ng gây ô nhi
m ngu
n n
ướ 
c c
a n
ướ 
c th
i ngànhcông nghi
 p
đườ 
ng .....................................................................10
CH
ƯƠ 
NG III. QUY TRÌNH CÔNG NGH
X
Ử 
LÝ N
ƯỚ 
C TH
INHÀ MÁY
ĐƯỜ 
NG ..............................................................................12
III.1.L
a ch
n quy trình công ngh
............................................15III.2.Thuy
ế
t minh quy trình công ngh
.......................................15III.3.Mô t
các công trình
đơ 
n v
................................................16III.3.1. Song ch
n rác ...........................................................16III.3.2. H
thu gom...............................................................16III.3.3. B
l
ng cát ................................................................16III.3.4. B
 
đ
i
u hòa ..............................................................16III.3.5. B
l
ng I....................................................................17III.3.6. B
UASB..................................................................17III.3.7. B
Aerotank..............................................................18III.3.8. B
l
ng II...................................................................18III.3.9. B
nén bùn ...............................................................19
CH
ƯƠ 
NG IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH
ĐƠ 
N V
..............20
IV.1. Tính b
UASB...................................................................20IV.2. Tính b
Aerotank...............................................................24IV.3. Tính h
thu.........................................................................40IV.4. Tính b
 
đ
i
u hòa ...............................................................41IV.5. Tính b
l
ng I.....................................................................41
1
 
 
CH
ƯƠ 
NG V. TÍNH TOÁN CHI PHÍ VÀ K 
T LU
N .....................42
V.1. Tính toán chi phí.................................................................42V.1.1. Chi phí xây d
ng........................................................42V.1.2. Chi phí thi
ế
t b
............................................................42V.1.3. Chi phí phát sinh........................................................42V.1.4. Chi phí t
ng c
ng.......................................................42V.2. K 
ế
t lu
n ..............................................................................43
TÀI LI
U THAM KH
O......................................................................44M
C L
C................................................................................................45
2
 
 
CH
ƯƠ 
NG I. PH
N M
Ở 
 
ĐẦ
UI.1.
 
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
 Ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng là m
t trong nh
ng ngành công nghi
 pchi
ế
m v
trí quan tr 
ng trong n
n kinh t
ế
n
ướ 
c ta. Trong n
ă
m 1998, c
n
ướ 
c
đ
ãs
n xu
t
đượ 
c 700.000 t
n
đườ 
ng,
đ
áp
ng
đượ 
c nhu c
u tiêu dùng trong n
ướ 
c.Tr 
ướ 
c n
ă
m 1990, h
u h
ế
t trang thi
ế
t b
, máy móc, dây chuy
n công ngh
 trong các nhà máy
đườ 
ng
đề
u c
ũ
, l
c h
u, trình
độ
và ch
t l
ượ 
ng s
n ph
mcòn th
 p. Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, do s
 
đầ
u t
ư
công ngh
và thi
ế
t b
hi
n
đạ
i, các nhà máy
đườ 
ng
đ
ã không ng
ng nâng cao ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m.Tuy nhiên n
ướ 
c th
i c
a ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng luôn ch
a m
tl
ươ 
ng l
ớ 
n các ch
t h
u c
ơ 
bao g
m các h
ợ 
 p ch
t c
a cacbon, nit
ơ 
, ph
tpho.Các ch
t này d
b
phân h
y b
ở 
i các vi sinh v
t, gây mùi th
i làm ô nhi
mngu
n n
ướ 
c ti
ế
 p nh
n.Ph
n l
ớ 
n ch
t r 
n l
ơ 
l
ng có trong n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p
đườ 
ng
ở 
 d
ng vô c
ơ 
. Khi th
i ra môi tr 
ườ 
ng t
nhiên, các ch
t này có kh
n
ă
ng l
ng vàt
o thành m
t l
ớ 
 p dày
ở 
 
đ
áy ngu
n n
ướ 
c, phá h
y h
sinh v
t làm th
c
ă
n chocá. L
ớ 
 p bùn l
ng này còn ch
a các ch
t h
u c
ơ 
có th
làm c
n ki
t oxy trongn
ướ 
c và t
o ra các l
ai khí nh
ư
H
2
S, CO
2
, CH
4
. ngoài ra, trong n
ướ 
c th
i cònch
a m
t l
ượ 
ng
đườ 
ng khá l
ớ 
n gây ô nhi
m ngu
n n
ướ 
c.Chính vì t
m quan tr 
ng c
a công tác b
o v
môi tr 
ườ 
ng,
đề
tài v
x
n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng mang tính th
c t
ế
.
Đề
tài s
góp ph
n
đư
a ra các quy trình x
lý chung cho lo
i n
ướ 
c th
i này, giúp các nhà máy cóth
t
x
lý tr 
ướ 
c khi x
ra c
ng thóat chung, nh
m th
c hi
n t
t nh
ng quy
đị
nh v
môi tr 
ườ 
ng c
a nhà n
ướ 
c.
I.2.
 
M
C TIÊU VÀ N
I DUNG TH
Ự 
C HI
N
 
M
c tiêu c
a
đề
tài là thi
ế
t k 
ế
h
th
ng x
lý n
ướ 
c th
i nhà máys
n xu
t
đườ 
ng
đạ
t tiêu chu
n lo
i B
 
 N
i dung c
a
đề
tài Nghiên c
u c
ơ 
s
ở 
lý thuy
ế
t.Thu th
 p các ph
ươ 
ng án x
lý n
ướ 
c th
i ngành công nghi
 p mía
đườ 
ng.Phân tích l
a ch
n ph
ươ 
ng án công ngh
kh
thi x
n
ướ 
c th
i nhàmáy
đườ 
ng.
3
 

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kenny Dương liked this
Phan Thành liked this
ngoi1010325 liked this
Dang Ha Nhat Phuong liked this
Phi Phụng Phạm liked this
Phạm Thới Đông liked this
Ho Hoan liked this
Khoa Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->