Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legendele Olimpului - Volumul 1 - Zeii - Alexandru Mitru

Legendele Olimpului - Volumul 1 - Zeii - Alexandru Mitru

Ratings: (0)|Views: 2,320|Likes:
Published by alina10popescu
Legendele Olimpului - Volumul 1 - Zeii - Alexandru Mitru
Legendele Olimpului - Volumul 1 - Zeii - Alexandru Mitru

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: alina10popescu on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
Legendele Olimpului
Volumul 1 - Zeii –
de Alexandru Mitru
 ALEXANDRU MITRU LEGENDELE OLIMPULUI 
Volumul 1
ZEII
Coperta colecţiei de STAN DONEDesenul copertei şi planşa de VINTILă MiHĂESCUBiblioteca pentru toţi copiii apare sub îngrijirea lui Tiberiu Utanslucrare distincu premiul Ion Creangă" al Academiei RepubliciiSocialiste RomâniaPREFAŢĂLa cele mai multe conferinţe rostite în public, conferenţic rul, în genere unom de cultură cu mare reputaţie, apare la tr: bună în tovărăşia uneipersoane - foarte cumsecade - care-prezintă printr-o scurtă alocuţiune.Alocuţiunea aceasta este ca o prefaţă orală, similară cele scrise, sau, celpuţin, acesta este rostul ei.Numai că eu, de multe ori, ca un cetăţean ascultător din sal; am auzit cudrept cuvînt în jurul meu : „Dar cine-i acela car prezintă ? ! Cine prezintăprezentatorul ? !" Căci, realist voi bind, dacă ar fi avut totuşi vreun sens,conferenţiarul ar fi iot mai normal -l prezinte el pe prezentator,inversînd rolurihO întîmplare ca asta mi-a venit imediat în minte cînd a fos vorba să scriuaceastă prefaţă, care, în prim loc, are ca rol cla sic acela de a prezenta peautor (conferenţiar în scris). Să-prezint deci pe Alexandru Mitru ! Şi să-lprezint ca autor e acestei cărţi : „Legendele Olimpului".El este însă cunoscut de generaţii întregi de tineri care-savurează scrisulşi cu plăcere şi cu folos de ani de zile ! Ia cartea a apărut în cîteva ediţii,şi într-un foarte mare tiraj. P Alexandru Mitru îl cunoaşte deci o lume întreagă, mai ales c fiecare cititor, din altruism sau din slăbiciune, are celpuţi] unul sau doi semeni succesivi, cărora le-a împrumutat car tea - ceeace măreşte considerabil numărul real al cititorilo)Nu este paradoxal să-l prezint eu pe el ? !Generaţiile de cititori, mai ales cînd e vorba de o carte pen tru tineret, sesucced însă repede, şi apoi cartea, în această nou ediţie, este destinatăunor noi cititori, altor generaţii ; de azi ş de mîine. Destinul ei este dedurată, ca însuşi destinul legen delor pe care le cuprinde.Dar acele generaţii au referinţele certe, indiscutabile, ale ge neraţiiloranterioare de cititori, şi vor avea, de îndată, de 1; prima pagină a cărţii pecare vor citi-o, o idee proprie pentri care orice prezentare aici echivaleazăcu a prezenta cuiva i rudă sufletească apropiată şi care, pe deasupra, esteşi faimi acelei familii.
Pagina 1 din 143
 
Legendele Olimpului
Volumul 1 - Zeii –
de Alexandru Mitru
Sâspun totuşi că Alexandru Mitru e un scriitor temerar, că nu şfra propussă scrie o carte facilă, cu poveşti de adormit copii» ci o carte şi plăcută şifolositoare, care i-a ridicat o sumedenie de obstacole grele, pe care le-atrecut cu un succes stlucit. Lectura Studiului semnat de un marespecialist : Prof. Nicolae I. Barbu, dă o idee de proporţiile, dificultăţile şinurul obstacolelor pe care le avea de trecut Alexandru Mitru înalegerea materialului acestei cărţi, pe care, cu mare curaj şi încredere însine, singur şi l-a ales.Legendele Olimpului respirau greu de bătrîneţe - Alexandru Mitru le-a întinerit, le-a dat suflul proaspăt al limbii şi talentului său, făcînd din elesimboluri de totdeauna ale nă-zuinţii omului de a se depăşi pe sine. El aumanizat personaje devenite de mult statui, a creat fiinţe din simplesimboluri, a apropiat via zeilor şi a eroilor legendari, de noi, cutempera-lităţile lor supranaturalmentul 1 lor, cu întrupf narea cu ce cepţJI' eugenaan, ae noi, cu tempcalităţile lor supranaturale, cu urile şi dragostea nan totuşi şi în ei, căcichiar zeii, care erau ' au fost creaţi după chipul şi asemă-iJCit priveşteeroii, ei au fost oameni /ificaţi pentru faptele lor mari şi ex-care i-auadmirat cu recunoştinţă, sensurile date faptelor de către autor, ceastaumanizare, care apropie un tre-dar neuitat, de timpul de astăzi, creîndversală şi fără moarte, căci legenda e oci cartea nu are nevoie de o prezentare în prefaţa acealHci ea a avut decurînd, în anul 1972, o recomandare suprema dată de către „AcademiaRepublicii Socialiste România", prin premiul „Ion Creangă" ce i-a fostacordat, după ce a fost atent judecată de secţia de literatură şi artă aAcademiei, de sub preşedinţia acelui integru, serios şi doct Alexandru Al.Philippide şi compudintr-un nur de scriitori şi artişti cu mareexperienţă. Ce rost ar mai avea, după aceasta, aprecierea mea ?Doar aceea a unui cititor deprins să descifreze şi interesul şi frumuseţileunei cărţi, adică o operaţiune pe care oricare cititor o va face cu aceeaşiobiectivitate şi acelaşi entuziasm, în taina camerei sale de lectură şi înintimitatea delectării lui intime. „Legendele Olimpului" e socotită drept o carte pentru tineret, în primulrînd pentru virtuozităţile ei pedagogice, ceea ce, într-o anumită mentalitate a unora, are un sens oarecum peiorativ. Acestsens a fost creat de o practică facilă şi steril fantezistă, obişnuită unorasemenea cărţi, asupra cărora de obicei nimeni nu se opreşte prea mult.Dar „Legendele Olimpului" este în adevăratul sens al cuvîn-tului - ilustrîndun vechi dicton - o carte pentru tineretul de la 10 la 80 de ani, aşa cumau fost socotite cărţile pentru tineret ale lui Lev Tolstoi. Eu însumi, aflat lalimita superioară, prin lectura admirativă a cărţii am adus o confirmare desimplu cititor acestei „butade" care într-o formă amuzantă formulează unmare adevăr.Alexandru Mitru, prin cărţile sale, dar îndeosebi prin aceasta, a afirmat lacea mai înaltă treaptă literatura pentru copii şi pentru tineret. Fără a avea
Pagina 2 din 143
 
Legendele Olimpului
Volumul 1 - Zeii –
de Alexandru Mitru
tuşi de pin un iz didactic, Legendele" lui Alexandru Mitrufamiliarizeatineretul (şi bă-trînetul !) cu legendele istoriei antice alumii, din vremea cînd şi realităţile cele mai fireşti constituiau un mister,altfel inexplicabil det prin existea unei puteri supranaturale şiatotputernice, întrupată într-o fiinţă, pentru o mai apropiată înţelegere.Aşa fiind, cartea lui Alexandru Mitru e istorie ? e o înşiruire de legende ? eo lungă poveste ? Poate, cel mai puţin, asta din urmă. Ea este o naraţiunea preistoriei şi istoriei antice, cu zei, cu eroi şi sîngeroase conflicte întreei, făcută cu talent şi cu putere de evocare, aşa încît legenda să capetetărie de adevăr, de întîmplare de mari proporţii, a cărei memorie a ajunspînă în zilele noastre.Comentariul din text, ce aparţine autorului, un farmec deosebitlegendei, încadrînd-o pitoresc în mentalitatea contemporană, cu umoruneori, cu spirit critic alteori : „Tezeu n-a fost nicicînd un trîndav, precumse ştie că sînt regii. Cît a domnit el în Atena n-a pierdut vremea la ospeţe,căci s-a însoţit cu alţi viteji şi a pornit spre Calidon !"După mine, greu de definit cartea lui Alexandru Mitru. Poate fi şi unroman, unic prin personaje şi întâmplări, al istoriei, cea mai depărtată alumii ştiute, nu prea departe totuşi de noi. Ea se citeşte ca atare, de la început pînă la sfîrşit.După atîtea spuse, concluzia este că această prefaţă nu face altceva decîtsă mărturisească, onest, impresiile unui cititoi mai dornic să vadă pe zei,oameni, decît pe oameni, zei.DEMOSTENE BOTEZ aprilie 197?Spre ţărmurile EladeiAmurgul s-a lăsat pe nesimţite.Abia de se mai cern pe masăStropi roşiatici de lumină.In călimara de argint,Phna-mi, din aripă de vultur,Pare-o corabie pe careO ţine ancora la ţărm...Mai stă încă la ţărm,Da-n noaptea astaVoi da semnalul de plecare.Şi trîmbiţele vor suna.Corabia, plină de viseŞi de legende,Şi poeţi,O să pornească iarPe marea învolburatăA fanteziei.Priviţi !Pe punte s-a urcatHomer cel orb şi înţelept. „Binevenit să fii, bâtrîne,
Pagina 3 din 143

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stoian Mioara liked this
Ionela Slt liked this
Ioana Marc liked this
Clayton Martinez liked this
gaby elena liked this
Ioana Bădără liked this
Ioana Bădără liked this
ele miss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->