Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pa 2

Pa 2

Ratings: (0)|Views: 634 |Likes:
Published by biey88

More info:

Published by: biey88 on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2011

pdf

text

original

 
 
PENGANGGURAN SISWAZAH Disediakan oleh: Normah Bte Bolhassan SMK AGAMA SIBU, SARAWAK  PENGENALAN Sejak kebelakangan ini, jumlah siswazahmenganggur semakin meningkat di negara ini. Masalah ini haruslah dibendung segera sebelummenjadi dilema yang semakin serius.FAKTORi) Kegawatan ekonomi meningkatkan pengangguran siswazah.· Kegawatan ekonomi yang melanda pada tahun 1997 menjejaskan hampir kesemua kegiatanekonomi negara kita.· Pengenalan operasi dan produk serta penutupan kilang dan syarikat menyekat peluang pekerjaan untuk para graduan.· Banyak syarikat diambil alih dan dimodali semula menyebabkan pekerjanya dihentikan atau dibuang kerja.ii) Masalah kerelevanan kursus yang diikuti di universiti · Kebanyakan kursus yang ditawarkan oleh pihak universiti tidak sesuai mengikut kehendak  pasaran kerja.· Syarikat memerlukan latihan yang dapat diamalkan dan bukan terlalu berorientasikan teori semata-mata.· Graduan untuk bidang sastera terlalu ramai berbanding bidang yang diperlukan seperti bidangsains, teknologi ,kejuruteraan dan perubatan.iii) Terlalu Ramai graduan yang dihasilkan setiap tahun· Universiti tempatan dan institusi pengajian tinggi swasta mementingkan kuantiti berbandingkualiti. Contohnya, tidak kurang 150000 graduan dilahirkan setiap tahun.· Pengeluaran graduan melebihi permintaan dari segi pekerjaan.iv) Masalah sikap graduan yang terlalu memilih kerja 
 
· Sikap graduan yang terlalu memilih merupakan punca utama ramai graduan masih menganggur .· Kebanyakan graduan memilih dan mengharapkan pekerjaan kolar putih yang menawarkan pendapatan tinggi.· Ada juga graduan yang masih mengamalkan paradigma lama, iaitu hanya mahu makan gaji dantidak mahu berdikari USAHA MENGATASI / MENGURANGKAN i ) Mengkaji semula penawaran kursus di universiti · Sukatan pelajaran kursus universiti dikaji dari semasa ke semasa.· Kursus yang ditawarkan mestilah diselaraskan dengan keperluan pasaran kerja.· Penekanan haruslah diberikan kepada kemahiran dan amali supaya kursus universiti menjadi lebih praktikal.ii ) Mengubah sikap graduan· Sikap memilih pekerjaan haruslah dikikis.· Menceburi bidang mengikut permintaan pasaran pekerjaan.· Mengikuti latihan semula siswazah dalam pelbagai kemahiran seperti kemahiran berbahasa,latihan pengurusan dan sebagainya untuk memenuhi kehendak pasaran kerja.· Mengubah amalan paradigma lama, iaitu mahu sanggup berdikari dalam menjalankan pekerjaan.KESAN PENGANGGURAN  Pengangguran yang berlaku dalam sesebuah negara akan menimbulkan kesan kepada ekonomi dan sosial.Kesan pengangguran terhadap ekonomi: i.) Mengurangkan keluaran negara.Apabila terdapat ramainya tenaga buruh yang menganggur,maka pengeluaran dari beberapa sektor ekonomi akan berkurangan dan akibatnya keluarannegara bagi negara berkenaan akan berkurangan.ii.) Menurunkan taraf hidup.Taraf hidup penduduk di sesebuah negara diukur denganmenggunakan pendapatan per kapita. Apabila terdapatnya ramai tenaga buruh yang menganggur,maka keluaran negara kasar akan berkurangan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita rendah, maka taraf hidup penduduk juga akan rendah.iii.) Mengurangkan pendapatan negara.Apabila kadar pengangguran adalah tinggi, maka pendapatan atau keuntungan pengusaha akan berkurangan. Ini akan mengurangkan jumlah cukai  pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dapat dipungut oleh kerajaan dan seterusnyaakan mengurangkan pendapatan negara.iv). Melambatkan proses pembangunan negara.Apabila pendapatan negara berkurangan, makakerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur yang perlu untuk menjana
 
 pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan tersebut terpaksa dikurangkan dan akan melambatkan proses pembangunan negara.v). Menambahkan kadar kemiskinan.Pengangguran yang tinggi kadarnya akan meningkatkankadar kemiskinan dalam negara. Kerajaan terpaksa merancang beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ini akan menjejaskan usaha kerajaan untuk memajukan negara.Kesan pengangguran terhadap sosial i.) Mewujudkan keadaan tidak tenteram dalam keluarga.Apabila berlaku pengangguran, keadaanrumah tangga berada dalam keadaan tidak tenteram kerana akan berlaku pergaduhan dan pertengkaran dan akhirnyanmembawa kepada penceraian.ii ). Peningkatan kejadian anti sosial dalam masyarakat.Akibat dari masalah kewangan yangdihadapi oleh pengangguran, maka mereka sanggup melakukan rompakan, pembunuhan dan lain-lain kegiatan anti sosial untuk mendapatkan wang.iii.) Masalah tekanan jiwa dan tiada keyakinan diri penganggur yang telah lama menganggur akanmengalami masalah tekanan jiwa yang hebat dalam kehidupannya. Ia akan sentiasa berfikir bagaimana tanggungjawabnya terhadap keluarga dapat disempurnakan dalam keadaan ia sedangmenganggur.KESIMPULAN · Kesemua pihak harus berganding bahu untuk menyelesaikan masalah pengangguran di kalangan siswazah.Tabungan Usahawan Siswazah haruslah ditubuhkan untuk melatih semuladam memberi khidmat nasihat termasuk pinjaman bagi membolehkan para siswazah memulakan perniagaan dan mengisi kekosongan mengikut pasaran pekerjaan.
Posted by cikgusueat 5:19 PM1 comments Labels:BAHAGIAN A THURSDAY, NOVEMBER 27, 2008 
Nota Bahagian A : R & D
PENYELIDIKA.N DAN PENBANGUNAN(R&D)OLEH: AMINAH BTE CHE JENI(6A2)SMK AGAMA SIBU, SARAWAK  A) KEPENTINGAN i)PENGHASILAN BARANG YANG KREATIF R&D akan menghasilkan barangan yang kreatif dan inovatif.Sebagai contohnya Malaysia mampu menghasilkan lampu bijak(smart lamp) yang dapat padam dan menyala secara automatik.Lampu ini kini dihasilkan secara besar-besaran di seluruh dunia.Pasarannya meluas keranakeistimewaannya.R&D Jerman pula Berjaya menghasilkan beg udara(air bag) dalam kereta.Bagi 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zunnurin_wpkl liked this
zunnurin_wpkl liked this
dikir liked this
umagandhi liked this
irfaniez liked this
SOBBANAA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->