Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adam Fawer - Empati

Adam Fawer - Empati

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,804|Likes:
Published by Fevzi Özcan
Adam Fawer - Empati
Adam Fawer - Empati

More info:

Published by: Fevzi Özcan on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

 
ADAM FAVVEREMPAT
Đ
 
Đ
nsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur, ama onlara neler hissettirdi
ğ
inizi asla unutmaz."~ Maya Angelou ~Ya
ş
amınızın kontrolü sizde de
ğ
il.Öyle oldu
ğ
unu dü
ş
ünebilirsiniz, ama yanılıyorsunuz.Elbette ki kendi kararlarınızı kendiniz vermekte özgürsünüz.Bu kitabı kapatabilirsiniz.O sandalyede oturmaya devam edebilirsiniz.Ya da gözlerinizi oymak gibi çılgınca bir
ş
ey yapabilirsiniz.Ne isterseniz yapabilirsiniz.Ama sorun
ş
urada: Ne isteyece
ğ
inizi kontrol edemezsiniz.Her davranı
ş
ınızı önceden belirleyen arzularınız ruhunuzun o kadar derinlerine i
ş
lemi
ş
tir ki, onlara dikkatbile etmezsiniz. Ve bu da sizi mükemmel bir köle yapar.Bu nedenle, hayatınızı ya
ş
amaya devam edin. Ne isterseniz yapın.Sadece 'isteklerinizin' tümüyle sizin kontrolünüzde olmadı
ğ
ı gerçe
ğ
i üzerine kafanızı çok fazla yormamayaçalı
ş
ın.Samantha Zinser 3 Mart 1991ÖNSÖZ8 EK
Đ
M 2005Saat 23:09 (Yargı Gecesine 2 yıl, 84 gün kala)Dr. Elliot Dietrich sa
ğ
anak ya
ğ
mur altında ko
ş
arak basamakları çıktı. Cebini bir an karı
ş
tırdıktan sonra evininanahtarını çıkarttı ve kilide soktu. Ama çeviremedi; kapı zaten açıktı.Dietrich midesinde bir burulma hissetti. Ya
ğ
mur kalan birkaç tel saçını da kafa derisine yapı
ş
tırırken anahtarelinde, donup kaldı. Kapıyı kilitlemeyi asla unutmazdı. Evine birileri girmi
ş
ti. Ve o birileri belki hâlâ eviniçindeydi.Beyni ona kaçmasını haykırıyordu. Arabaya bin ve sür! Ama nereye? E
ğ
er onu bir kez buldularsa yinebulurlardı. Ayrıca her
ş
eye yeniden ba
ş
layabilir miydi? Daha gençken bile yeterince zor olmu
ş
tu bunuyapmak. Ve aradan çok zaman geçmi
ş
ti.Korku kalbini bir mengene gibi sıktı.Ya sadece kapıyı kilitlemeyi unutmu
ş
sa? Belki de basit bir dikkatsizlikti. Ya tüm ya
ş
amını aptalca bir hatanedeniyle geride bı-raktıysa?Ba
ş
ını iki yana salladı. Deliceydi dü
ş
ündükleri. Artık korku içinde ya
ş
amak zorunda de
ğ
ildi.Öyle mi? O zaman neden halâ takıyorsun kolyeyi?Sinirli bir dokunu
ş
la gömle
ğ
inin alündaki zinciri yokladı. Onu o kadar uzun süredir takıyordu ki, artıkvarlı
ğ
ının bile farkında de
ğ
ildi.Evde birisinin olmadı
ğ
ından bu kadar eminsen, neden çıkartmıyorsun o
ş
eyi?AdamFawerDietrich orta yolda karar kıldı. Kolyeyi çıkartmayacaktı. Ama kaçmayacaktı da. Derin bir soluk alıp a
ğ
ır kapıyıitti. Kapı gıcırdayarak açıldı. O sesi daha önce hiç farketmemi
ş
ti. Ama daha önce hayatından endi
ş
e edereke
ş
ikte iki dakika da geçilmemi
ş
ti hiç.
Đ
çeriye girince ayakkabıları zeminde ıslak bir ses çıkarttı. Eliyle duvarı yoklayarak dü
ğ
meyi buldu ve ı
ş
ı
ğ
ıaçtı. Kar
ş
ısındaki süzgün benizli adamı görünce neredeyse kalp krizi geçirecekti. Gördü
ğ
ünün holdekiaynada yansıyan kendi yüzü oldu
ğ
unu anlayana kadar neredeyse kapıdan fırlıyordu.Güldü, ama çıkan ses bo
ş
ve biraz da titrekti.
Đ
çeriye girip kapıyı ardından kapattı, emniyet zincirini yuvasınageçirdi."Hey!" diye seslendi ürkekçe. "Kimse var mı? Polise haber verdim bile... O-o-nun için buradan hemen çıkıpgitsen iyi olur."Kulaklarını kabartıp dinledi, ama kendi sık soluk alı
ş
ının yanında duyabildi
ğ
i tek ses pencerelere vuranya
ğ
mur damlalarından geliyordu. Paranoyakça davranıyordu. Evde birileri olsa o zamana dek bir
ş
eyleryapmı
ş
olurlardı, de
ğ
il mi?Belki. Belki de de
ğ
il.Yava
ş
ça küçük çiftlik evinin içinde dola
ş
tı. Ayakkabılarını çıkartmaya korktu
ğ
undan, odadan odaya gittikçeardında ıslak bir iz bırakıyordu. Dola
ş
ması bitince solu
ğ
unu sinirli bir
ş
ekilde yava
ş
ça bıraktı. Yalnızdı.Paltosunu asmak için giri
ş
holüne döndü.Gardırobun kapısmı açınca birisi midesine esaslı bir yumruk indirmi
ş
gibi hissetti kendini. Çı
ğ
ğ
ı bo
ğ
azınasarılan bir çift el tarafından yarıda kesildi. Yıllardır kâbuslarına giren o tanıdık yüze bakakaldı.
 
Çabuk olup bitmesi için dua etti. Ve gözlerinin kendisinde kalmasına izin verilmesi için.1. Bölüm2007Elijah ve Winter128 Aralık 200709:09 (Yargı Gecesi'ne 86 saat, 51 dakika kala)Kör adam bo
ş
göz çukurlarını saklayan kara gözlüklerinin ardından ileriye do
ğ
ru baktı. Gözleri yuvalarındansokulurken gördü
ğ
ü o parlak renk senfonisini, sivri uçlu tırnaklar retinalarını delerken duydu
ğ
u o keskin acıyıhâlâ anımsıyordu.Laszlo irkilerek o anıyı kafasmdan uzakla
ş
tırdı. Elini çenesine götürüp, hafif uzamı
ş
gri sakalını sıvazladı. Enazından gri oldu
ğ
unu dü
ş
ünüyordu. Ona kalsa, eline hâlâ siyah geliyordu. Ama kör birisi için renklerin neanlamı olabilirdi ki?Hiç.Ama Darian kör de
ğ
il.Di
ş
lerini sıktı. Onu dü
ş
ünmek bile gerilmesine neden oluyordu. Ayaklarının dibindeki Alman kurdu bunusezerek dikildi.Laszlo köpe
ğ
in kulaklarının arkasını ka
ş
ırken, "Tamam kızım, sorun yok," diye fısıldadı.Sascha, salyaları oturdukları kafenin ah
ş
ap dö
ş
emesine akarken hızla soluyordu. Kendini sakin olmayazorlayan kör adam etrafındaki dünyanm kokularını içine çekti. Yeni ö
ğ
ütülmü
ş
kahve ve kızarmı
ş
tost, onaüniversite yıllarını anımsatan parfüm ve kolonya kokuları, açık kapının hemen dı
ş
ındaki evsizli
ğ
in kirlikokusu.Laszlo parmaklarını önündeki devasa kapuçino barda
ğ
ına doladı; kâ
ğ
ıt barda
ğ
ın üzerinden hissetti
ğ
isıcaklık ho
ş
una gidiyordu. Bir taraftan Darian'm onu ekme olasılı
ğ
ını dü
ş
ünmemeye çalı
ş
ır-I ııAdamFawerken, bir taraftan da espresso makinesinin gürültülü tıslamasıyla hoparlörlerden gelen duygulu ve melankolikKate Bush
ş
arkısının üzerinden zihnini etrafındaki konu
ş
malara yöneltti.Birden burnuna çiçeklerin Parliament sigarasmınkine karı
ş
an tanıdık kokusu geldi. Koku ve sivri topukluçizmelerin zeminde çıkardı
ğ
ı sert tıkırtı ona Darian'm sonunda geldi
ğ
ini haber veriyordu. Kar
ş
ısındakisandalye çekildi. Sascha çenesini sahibinin ayakkabısının üstünden kaldırarak dikildi.Sonra Darian dudaklarmı hafifçe yana
ğ
ına dokundurarak Laszlo'yu öptü. "Seni yeniden görmek güzel." Sesibiraz kabaydı, ama altındaki sevecenlik barizdi."Seni de yeniden görmek güzel." Kör adam elleriyle bir hareket yaptı. "Yani, sözün geli
ş
i."Laszlo bir
şşşşş
ık sesi duydu; yüzünde bir sıcaklık hissetti, ardından yeni yakılmı
ş
kibritin kokusunu aldı.Darian uzun bir soluk koyuverince ılık bir duman bulutu yüzünü yaladı.
Đ
çine çekti
ğ
i duman burnunun içindekiince tüyleri titre
ş
tirdi."
Đş
letmenin sigara içilmesine sıcak baktı
ğ
ını pek sanmıyorum.""Manhattan'm nikotinden arındırılmı
ş
bölge oldu
ğ
unu hep unutuyorum." Laszlo, dumanın Darian konu
ş
tukçaburun deliklerinden çıkı
ş
ını hayal etti. "Gerçi, beni kapı dı
ş
arı edeceklerinden ku
ş
kuluyum.""Bunun cezalandırmayla ilgisi yok," dedi Laszlo on altı yıllık sessizli
ğ
in ardından konu
ş
malarındakihazırcevaplı
ğ
a
ş
a
ş
arak. "Nezaketle ilgili.""Her ikisi hakkındaki dü
ş
üncelerimi bildi
ğ
ini sanırdım.""Biliyorum."Laszlo'nun dudakları nostaljik bir gülümsemeyle kıvrıldı. Kadının ne kadar güzel oldu
ğ
unu anımsadı:Çikolata rengi ten,
ş
eytani bir hale gibi ba
ş
ını çevreleyen kızılımsı saçlar ve koyu renk, kedilerinkini andırangözlere yansımayan yayvan gülü
ş
. Ama yüzü artık yılların izlerini ta
ş
ıyor olmalıydı; tıpkı kendisininki gibi.12 |; EmpatiBo
ğ
azını temizledikten sonra cebinden katlanmı
ş
bir gazete çıkartıp ona uzattı. "Söyle bana, bu adameskiden tanıdı
ğ
ımız birilerine benziyor mu?" Bir kâ
ğ
ıt hı
ş
ırtısı duyuldu. Kadının
ş
a
ş
kınlı
ğ
ını sezen Laszlo,"Yüzeysel farklılıkların seni yanıltmasına izin verme," dedi. "Sanırım gözleri gerçek kimli
ğ
ini ele verecek."Darian bir anda irkilerek keskin bir soluk aldı."Onun kim... Kim oldu
ğ
unu nasıl bildin?" diye sordu."Radyoda konu
ş
urken duydum ve sesindeki bir
ş
eyler tanıdık geldi." Sakindi. "Onun için geçen hafta'Valentinus'u
ş
ahsen dinlemek için Chicago'ya uçtum. O zaman anladım.""Ama bu olanaksız."Laszlo kadma gerçe
ğ
i sindirmesi için zaman tanırken bir yandan da o son gece olanları dü
ş
ünüyordu.Hatasını düzeltmek için son bir
ş
ansı daha vardı, ama yapaca
ğ
ı
ş
eyin bu kez ona gözlerinden fazlasına malolmasından korkuyordu.
 
Aya
ğ
ıyla sinirli bir
ş
ekilde tempo tutan Darian sigarasından uzun bir nefes aldı.Laszlo kara gözlüklerini ve onların gerisindeki bo
ş
göz yuvalarını göstererek, "Onunla bu
ş
ekildesava
ş
amam," dedi. "En azından tek ba
ş
ıma yapamam bunu."Neredeyse bir dakika boyunca ikisi de konu
ş
madı. Kör adam ya
ş
anan sessizlik boyunca kadının
ş
üncelerini hayalinde canlandırdı:
Ş
a
ş
kınlık, korku ve nihayet hayal kırıklı
ğ
ı."Elijah ile VVinter'in pe
ş
indesin," dedi Darian. "Sana yardım etmelerini sa
ğ
lamak için.""Senin de bana yardım edece
ğ
ini umuyordum." Kar
ş
ısındaki kadının o i
ş
te kendisiyle birlikte olmasına nekadar ihtiyacı oldu
ğ
unun birden farkına varan Laszlo duraksadı."Ne konuda yardım edece
ğ
im? Valentinus'u öldürmen için mi?""Mecbur kalırsam evet." Ondan yayılan pani
ğ
in kokusunu sanki fiziksel bir
ş
eymi
ş
gibi alabiliyordu."Bunu borçlusun,| 13Adam FawerDarian. Beni bu i
ş
e sen bula
ş
tırdın.
Ş
imdi de çıkmam için bana rehberlik etmelisin."sKadın sessiz kaldı. Laszlo onu gözlerini huysuz bir çocuk gibi yere dikmi
ş
, duda
ğ
ını ısırırken canlandırdızihninde. Darian sonunda sıcak solu
ğ
u ve Laszlo'nun burnuna dolan parfüm kokusuyla öne e
ğ
ilerek yakla
ş
tı.Konu
ş
tu
ğ
unda sesi fısıltı düzeyindeydi, ama tonundaki yo
ğ
unluk etraftaki gürültüyü bastırıyordu."Beni buna zorlamaya kalkı
ş
mayaca
ğ
ını umuyorum.""Öyle bir
ş
eyi asla yapmam.""Neden?" dedi Darian buruk bir
ş
ekilde. "Ben sana yapmı
ş
tım."Kadının bu çıkı
ş
ı Laszlo'yu sarsmı
ş
tı, ama belli etmedi."Onları nerede bulaca
ğ
ını biliyor musun?" diye sordu Darian."
Đ
kisi de
ş
ehirde.""Kolyelerini hâlâ takıyorlar mı?""Evet," dedi kör adam; sesi suçluluk ve pi
ş
manlıkla doluydu.Darian solu
ğ
unu koyuverdi. "Öyleyse sanırım o
ş
eyleri geri almamızın zamanı geldi."Ekranda gezinip duran renkli
ş
ekilleri, mavimtırak bir küpün sarımsı piramide, sonra da kan kırmızısı küreyedönü
ş
mesini bo
ş
gözlerle izleyen Valentinus konu
ş
mayı bir kez daha dinledi.Laszlo'nun korktu
ğ
u her ne kadar açıkça anla
ş
ılsa da, kendine olan güveni de seziliyordu. Adam saldırmayahazırlanıyordu. Darian ise ayrı bir olaydı. Duydu
ğ
u deh
ş
et mutlaktı. Aslında o zayıftı. Ne Laszlo kadar akıllı,ne de onun kadar güçlüydü. Ve onun zayıf noktasıydı.Valentinus da o nedenle üç yıllık aramaya ra
ğ
men Laszlo'yu bulmayı ba
ş
aramayınca dikkatini Darianüzerine yo
ğ
unla
ş
tırmı
ş
tı. Onun da iyi saklanmı
ş
olaca
ğ
ını tahmin ediyordu, ama hem kay-141Empatinakları, hem de -en önemlisi- iradesi vardı. Yine de, özel dedektiflere neredeyse yarım milyon dolarödedikten sonra onu kahvaltı masasında otururken kaderin bir cilvesi sayesinde bulmu
ş
tu.Bir gün gazeteyi açmı
ş
ve Darian'ı spor sayfasından ona bakar halde görmü
ş
tü. Dodgers Stadyumu'nun enön sırasında, Kenny Lofton o unutulmaz kurtarı
ş
ını yaparken yarım metre arkasında oturuyordu. Her nekadar foto
ğ
raf biraz bulanıksa ve kadın son gördü
ğ
ünden beri on altı yıl ya
ş
lanmı
ş
sa da, kim oldu
ğ
uhakkında en ufak bir ku
ş
ku yoktu.Darian'm yüzü de o son günkü tüm görüntüler gibi sonsuza kadar beynine kazınmı
ş
ta Valentinus'un.Aynı gün, ö
ğ
len bile olmadan adamları bileti almak için kullanılan kredi kartının izini bulmu
ş
tu; on iki saatsonraysa adı artık Darian VVright olan kadın hakkında bilinmesi gereken her
ş
eyi ö
ğ
renmi
ş
ti. Bankada -görünü
ş
e göre birkaç iyi tezgâhlanmı
ş
bo
ş
anmayla gelmi
ş
- yirmi milyon dolardan fazla parası olan zengin birkadındı.Valentinus onunla yüzle
ş
meye can atıyordu, ama asıl istedi
ğ
i Laszlo idi. Onun için de, haftanın yedi günü,24 saat çalı
ş
acak bir özel dedektif ve kelle avcısı ekibi tutmu
ş
tu. Bir buçuk yıllık bir bekleyi
ş
ten sonraDarian'a sonunda Valentinus'un bekledi
ğ
i telefon gelmi
ş
ti. Kimli
ğ
i belirsiz adamm yer ve saat belirtmesineancak yeten konu
ş
ma bir dakikadan az sürmü
ş
tü, kaydedilen ses hiçbir ku
ş
kuya yer bırakmamı
ş
tı.Ertesi ak
ş
am Astor Place'deki Starbucks'm normal temizleme ekibi Valentinus'un elemanlarıyla de
ğ
i
ş
tirilmi
ş
,her masa ve sandalyenin altına, iki tuvalete ve depo odasına alıcılar yerle
ş
tirilmi
ş
ti. Valentinus ertesi sabahkonu
ş
maları dinlemeye ba
ş
larken her
ş
eye hazırlıklı oldu
ğ
unu zannediyordu. Ama sonra Laszlo hiçbeklemedi
ğ
i bir
ş
eyi açıklamı
ş
tı: Elijah ile VVinter'in kimli
ğ
ini.Laszlo'nun dediklerine bakılırsa, her ikisinin de payla
ş
tıkları geçmi
ş
leri hakkmda en ufak bir fikri yoktu.Onlara ne oldu
ğ
unu| 15AdamFawer

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mdnlyc liked this
Aysegul Yıldırım Kaptanoğlu liked this
Murat Özen liked this
Kemal Şenlik liked this
yasmin jensen liked this
Ahenk Su Şahin liked this
kakarata liked this
Emre Can Kacar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->