Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
69Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
interaksi antara tamadun islam dengan tamadun melayu serta kesannya

interaksi antara tamadun islam dengan tamadun melayu serta kesannya

Ratings: (0)|Views: 4,953|Likes:
Published by montel88

More info:

Published by: montel88 on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

1.0 INTERAKSI ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN
TAMADUN MELAYU SERTA KESANNYA
1.1 Pendahuluan

Sarjana dalam bidang ilmu tamadun berpendapat sesebuah tamadun tidak boleh hidup bersendirian. Oleh sebab itu, sesebuah tamadun sentiasa berinteraksi dan berhubung dengan tamadun \u2013 tamadun lain. Kewujudan interaksi ini berlaku kerana semua tamadun mengamalkan sikap toleransi yang tinggi serta saling hormat \u2013 menghormati. Sifat \u2013 sifat yang baik itu akan membuka ruang percambahan fikiran dan budaya serta dapat memperkayakan lagi tamadun berkenaan. Namun begitu, tidak dapat dinafikan interaksi antara tamadun akan meninggalkan beberapa kesan dalam tamadun berkenaan, sama ada kesan negatif atau kesan positif.

Perkataan tamadun merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tamadun atau civilization bermaksud kemajuan atau dalam tingkat penghidupan atau peradaban. Dari bahasa Arab, perkataan tamadun atau peradaban sering dikaitkan dengan beberapa istilah seperti madaniah dan hadarah. Perkataan tamadun lahir daripada perkataan maddana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota, serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Ibnu Khaldun, bapa ilmu ketamadunan dalam bukunya Muqaddimah menggunakan istilah umran untuk menerangkan konsep tamadun. Umran pada asalnya bermakna suatu tanah atau tempat yang didiami manusia yang mempunyai persediaan yang cukup bagi manusia dan keperluannya. Saiyid Qutb mendefinisikan tamadun Islam sebagai segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politk, ekonomi, dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah, serta bercirikan nilai \u2013 nilai moral Islam. Manusia tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat yang bermoral.

1

Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu \u2013 Indonesia (Malay \u2013 Indonesia Achipelago), Nusantara, Alam Melayu, Tanah Jawa dan sebagainya. Menurut Mohd Ghouse Nasuddin 1993, tamadun Melayu merujuk kepada satu rumpun bangsa yang berasal daripada satu punca, mempunyai asas kehidupan yang sama dan hanya berbeza dari segi pengaruh alam perskitaran. Dari segi kesenian ia adalah lebih luas, merangkumi kawasan dunia Melayu lama iaitu yang terletak di kawasan kepulauan dan benua Asia Tenggara dan berpusat di kerajaan \u2013 kerajaan Srivijaya, Majapahit, Melaka dan Kedaram. Manakala, dalam keadaan geopolitik, sekarang dunia Melayu lama merangkumi Malaysia, Brunei, Indonesia, Thai Selatan, sebahagian Kemboja dan Selatan Filipina.

Tamadun Islam merupakan penghayatan Islam sebagai sebuah cara hidup (way of the life) yang menyeluruh. Berbeza daipada tamadun \u2013 tamadun dunia yang lain, kelahirannya tidak disebabkan faktor \u2013 faktor material. Perkembangannya bermula dengan turunnya ayat al \u2013 Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W pada abad ke \u2013 7 Masihi. Baginda menjadi role model kepada seluruh umat Islam dalam pengembangan tamadun Islam sehingga kini agar pembinaan tamadun yang gemilang hendaklah berasaskan kepada penghayatan Islam itu sendiri. Kemajuan tamadun Islam tidak terbatas hanya pada kemajuan kebudayaan semata \u2013 mata, malahan ia merupakan kemajuan yang serentak dengan kerohanian. Tamadun Islam berbeza dengan tamadun dunia yang lain kerana ia meletakkan al \u2013 Din sebagai asas yang membentuk tamadun berbanding dengan tamadun lain yang diasaskan oleh manusia.

2
1.2 Konsep interaksi dalam konteks perkembangan tamadun

Interaksi secara mudahnya memberi maksud hubungan, pertemuan, komunikasi dan lain \u2013 lain yang berlaku dalam kelompok, masyarakat dan seterusnya negara. Ini bermaksud interaksi antara peradaban, bukanlah merujuk kepada interaksi antara tamadun itu sendiri, tetapi secara realitinya merujuk kepada interaksi antara individu atau masyarakat yang mana individu atau masyarakat tersebut mewakili sesuatu peradaban (tamadun).

Tiada peradaban yang tulen secara mutlak iaitu tiada tamadun yang wujud dan berkembang secara ekslusif iaitu bergantung kepada faktor dalaman semata \u2013 mata. Pengalaman dan penerimaan daripada peradaban yang lain melalui proses interaksi tamadun adalah proses yang biasa dalam pembinaan sesebuah peradaban, misalnya dalam proses pembinaan. Tamadun Melayu dapat dikesan melalui beberapa aspek seperti aspek fizikal, aspek agama, aspek bahasa, aspek pakaian, aspek makanan, gaya hidup dan sebagainya. Aspek \u2013 aspek ini merujuk kepada proses interaksi yang berlaku dengan tamadun atau peradaban luar.

Peradaban mempunyai jenis \u2013 jenis interaksi yang tersendiri. Jenis \u2013 jenis interaksi antara peradaban ialah interaksi fizikal, interaksi teologi dan agama, interaksi sains dan teknologi dan interaksi budaya. Interaksi fizikal ialah merujuk kepada hubungan yang berlaku dalam aspek biologi antara kaum. Ia berlaku di sepanjang sejarah manusia. Kemudian, menerusi interaksi toelogi dan agama, ramai berpendapat bahawa agama adalah satu sistem yang tertutup. Dari satu segi, ia memang benar kerana terdapat agama yang unik yang hanya dapat dipraktikkan oleh bangsa tertentu sahaja misalnya agama Shinto (Peradaban Jepun). Di samping itu, interaksi sains dan teknologi merupakan unsur yang paling ketara dalam mana \u2013 mana peradaban. Contohnya Peradaban Hidu yang kaya dalam bidang sains dan falsafah, sebahagian ideanya dalam aspek ini adalah hasil interaksinya dengan tamadun China. Selain itu, interaksi budaya merupakan interaksi yang paling jelas terlihat pada mana \u2013 mana tamadun. Interaksi budaya meliputi pelbagai aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, senibina, seniukir, muzik dan sebagainya.

3

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Priya Kalidas liked this
Li Yan liked this
Lee San liked this
Mahirah Yly liked this
Hayfa Khayla liked this
Hayfa Khayla liked this
Noraini Yusop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->