Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Informator 2010 - Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Informator 2010 - Studia I stopnia - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Ratings: (0)|Views: 4,420 |Likes:
Published by grupawsb
Informator studiów I stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Informator studiów I stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: grupawsb on Apr 08, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2010

pdf

 
GwspŊg cxg
qkpwliz`xkbdynkwĉ
q`wó| @|n
qkmsolljz|p|hsolqkmsolldniz|odŀsol
cpn @`xpw` sp`pów
qzkeishkbdmbiwsqdzcliwzkxwkhyodzliz|
sp` x `n
hi`|b|wQkmsciQzkgzdnULS
enp
 
:141+:144
Spy`ld L¡spkqbld
Spy`ldMlcibchdcoli
xdqlsx slĜ qzxix Lbpizbip
 
W\ſsXd sXokńd JdbokWdPk @kJz\ W\JÓz
W|ŽsxdSxokŊdJdbokwdpk`kjz|w|józ4Ycximbldbz4:Qkbd`94nlmlkbówxŊkp|cf`mdspy`ibpów3QzkgzdnUiz|LnqkzpdbpSpy`ibp0BdhwdŽblihsx|hispspy`ibp9Qzxi`slĜjlkzcx|spy`ibp5Ivpzdbip7
WlĖcih NkſmlWkşcl
NlĜ`x|bdzk`kwdodzlizd6@wd`|qmkn|<Spy`ldpkqzx|gk`d41
kzGdblXdchdsPy@lÓW
Kzgdblxdchdspy`lów4:SlŊdGzyq|43ŘcliŽododzliz|40
kEizPd i@yodc\hbd
ElbdbsilZdcfybokwkşć45Mkglsp|od47Pyz|sp|odlZiozidchd46Xdzxĉ`xdbli4<
Xdsd@\ ziozyPdchl
Xdsd`|ziozypdchl:1
Sqls
pzişcl8
 
W pmi hi`ib x jy`|boów- w opóz|n k`j|wdhĉ sli xdhĜcld"
qk@sPdW\ qzdWbi
W|ŽsxdSxokŊdJdbokwdhispw|ŽsxĉsxokŊĉxdwk`kwĉ`xldŊdhĉcĉbdqk`spdwliYspdw|x`bld:7mlqcd:119z"Qzdwkksxokm.blcpwliw|Žsx|n&@x"Y"x`bld31"16":119bz450qkx"4359,lwqlsdbĉ`kZihispzyYcximblBliqyjmlcxb|cflXwlĉxoówYcximblBliqyjmlcxb|cfwcxĜşcl`kp|cxĉcihycximblypwkzxkb|cfbdqk`spdwliyspdw|x`bld:5cxizwcd4<<7z"kw|Žsx|cfsxokŊdcfxdwk`kw|cf&@x"Y"bz<5-qkx"9<1xqóŸb"xn",qk`mlcxjĉqkzxĉ`okwĉ6"
 
W|Žsxd SxokŊdJdbokwdpk `kjz| w|józ
Nlshd W|Žsxih SxokŊ| Jdbokwih wi WzkcŊdwly8
W qzx|hdxb|cf wdzybodcf qzx|gkpkwyhin| spy`ibpów `k xdwk`kw|cf odzliz"
W|Žsxd SxokŊdJdbokwdpk `kjz| w|józ
Hişml sxyodsx8
xdwk`y- opóz| k`qkwld`d qkpzxijkn z|boyqzdc|wli`x| qzxiodx|wdbih qzxix dypkz|pip| bd
.
yokwi l qzxi`spdwlcliml qzdop|ol gksqk`dz
.
cxihwsqdzcld w qmdbkwdbly odzliz| xdwk`kwihycximbl- opózd xdqiwbld spy`ibpkn spdŽix w|bdgzk`xiblinycximbl ynkŽmlwldhĉcih x`kj|cli `wócf`|qmknów8 qkmsoligk l jz|p|hsoligk myjqkmsoligk l dniz|odŀsoligkycximbl jlxbiskwih k ygzybpkwdbih qkx|chlbd z|boyycximbl- opózd ynkŽmlwld k`j|cli qzdop|ol spy`lów xd gzdblcĉ nlihscd- g`xli nkŽisx zkxwlhdć wŊdsbiqdshi
pk W|Ž skŊ Jbkw w WzkcŊwhp ycbĉ ` Cj
"
Bd sPdZCli8
K` sdnigk qkcxĉpoy w WSJ x|soyhisx8
p`  `znk k` l npz
WSJ `kcibld x`kmb|cf l qzdckwlp|cf nd
.
pyzx|spów- `mdpigk p|n x bdhmiqsx|nl w|bl
.
odnl `dhi nkŽmlwkşć spy`lkwdbld xd `dznkbdwip qzxix cdŊ| kozis spy`lów
pŊ cb
w|skokşć cxisbigk bli ymigd xnldbli qzxixcdŊ| kozis spy`lów L spkqbld – qkpwliz`xd pkxdqls w ynkwli xdwdzpih qknlĜ`x| Ycximblĉ d spy`ibpin
`k`pkw hĜc  npnp|
w WSJ bli pzxijd jdć slĜ ndpindp|ol-Ycximbld xdqiwbld `k`dpokwi- jixqŊdpbixdhĜcld qzkwd`xkbi qzxix w|oŊd`kwców-`xlĜol piny spy`ibcl nkgĉ yxyqiŊblć swkhĉ wli`xĜ x ndpindp|ol
pzkbcb| b`
pk ksxcxĜ`bkşć cxdsy – yblodsx spdbld w ok
.
mihci qk wqls- bli ndzpwlsx slĜ xdqknlbdhĉcxdjzdć lb`ios bd igxdnlb
hwbkć  `kpĜqbkć `  nów
 
wsx|spoli `koynibp| l zigymdnlb|`kspĜqbi sĉ w Jlyzxi Ziozypdchl- bd spzkbli
www"wj"wzkcw"q
kzdx w Ivpzdbicli-w zdxli wĉpqmlwkşcl ndsx `k blcf `kspĜq
W PZdoCli sPy@lÓW8
Ivpzdbip
wiwbĜpzxb| sizwls lbpizbipkw| ynkŽmlwld
.
 hĉc| spy`ibpkwl okbpdop x Ycximblĉ qzxixcdŊĉ `kjĜ x `kwkmbigk nlihscd bd şwlicli– hişml cfcisx wli`xlić wlĜcih bd pindpnkŽmlwkşcl sizwlsy- wih`Ÿ bd spzkbĜ
www"wj"wzkcw"q
p`  qzp|  gzbcĉ
w zdndcf qzkgzdny Izdsnys nkŽisx w|hi
.
cfdć `k hi`bih x :6 xdgzdblcxb|cf ycximbl-k` Qkzpygdmll qzxix EzdbchĜ dŽ qk ńkpwĜ"W yjligŊ|n zkoy x pih nkŽmlwkşcl sokzx|spd
.
Ŋk :0 spy`ibpów
w|Ŋ`| gkcbb gzbcb|cfw|Ŋ`kwców
 
`dhĉ nkŽmlwkşć kjckwdbldx nlĜ`x|bdzk`kw|n şzk`kwlsolin bdyol
`k`pkw czp|p|  kb
 
 hdok spy`ibp WSJ ndsx nkŽmlwkşć x`kj|ć`k`dpokwi yqzdwblibld- n"lb"8 cizp|odp
PimC
-
iJC(m
-
iC@m
kzdx
@QJ
– bd spzkbli www"wsj"wzkcmdw"qm xbdh`xlisxw|hdşblibld p|cf sozópów
Cbpzn @kz`pw ` sp`bpów&C@s,
w C@S qzdcyhi 6 `kzd`ców- x qknkcĉ opóz|cfqkxbdsx swkhi qzi`|sqkx|chi xdwk`kwi kzdxyx|sodsx wsqdzcli w qmdbkwdbly wŊdsbihşcliŽol odzliz|
.zbbg
lbpizdop|wbd ekznd `|`dop|cxbd- `xlĜol opó
.
zih w|jzdbi xdhĜcld nkŽisx zidmlxkwdć bdk`migŊkşć d ndpizldŊ| şclĉgbĉć x Lbpizbipy"wlĜcih lbekzndchl bd
www"wsj"wzkcmdw"qm
4

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dominika Wróbel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->