Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luan van

Luan van

Ratings:
(0)
|Views: 11,933|Likes:
Published by math0301

More info:

Published by: math0301 on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
1
B
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HÔ CHÍ MINH
 
---------------------
TƯỞNG THIỀU NGA
 
GI
ẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ 
VÀ TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO TÍN DỤNG TẠIVCB ĐỒNG NAI
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 
TP. H
Ồ CHÍ MINH
 – 2009
 
2
 B
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HÔ CHÍ MINH
 
--------------------
TƯỞNG THIỀU NGA
 
GI
ẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ 
VÀ TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO TÍN DỤNG TẠIVCB ĐỒNG NAI
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 
Chuyên ngành : Kinh t
ế
- Tài chính - Ngân hàngMã s
ố : 60.31.12
 
Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS B
ÙI KIM Y
ẾN
 TP. H
Ồ CHÍ MINH
 – 2009
 
3
M
ỤC LỤC
 
L
ỜI CAM ĐOAN
 DANH M
ỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
 DANH M
ỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
 GI
ỚI THIỆU
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI NỢ V
À TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG
ỦI RO TÍN DỤNG
...............................................................................................1
1.1. NH
ỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
.................................12
1.1.1. Khái ni
ệm rủi ro tín dụng
......................................................................121.1.2. Phân lo
ại rủi ro tín dụng
.......................................................................131.1.3.
Đặc điểm của rủi
ro tín d
ụng.
................................................................141.1.4. Nguyên nhân d
ẫn đến rủi ro tín dụng
....................................................141.1.5. Thi
ệt hại từ rủi ro tín dụng
....................................................................18
1.1.6. Đánh giá rủi ro v
à ch
ất lượng tín dụng
..................................................191.1.7. Bi
ện pháp xử lý rủi ro tín dụng.
............................................................20
1.1.7.1. Nguyên t 
ắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng.
 201.1.7.2. D
ấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng
221.1.7.3. Bi
ện pháp xử lý rủi ro tín dụng.
23
1.2. NGHI
ỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ V
À TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO
TÍN D
ỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
 
23
 
1.2.1. Qu
ản lý nợ tại Ngân hàng thương mại
..................................................231.2.2. S
ự cần thiết phải phân loai nợ v
à trích l
ập dự ph
òng r 
ủi ro
tín d
ụng…..
12 
1.2.3. Các phương pháp phân loại nợ 
và trích l
ập dự ph
òng t
ại
 NHTM……...14
1.2.3.1. Phương pháp "định lượng" ……………………………………
………..14
1.2.3.1. Phương pháp "định tính" ………………………………………
……….15

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quan added this note
good
Van Nguyen van Nguyen liked this
Van Nguyen van Nguyen liked this
Ngoc Quynh liked this
Le Xuan Nguyen liked this
Le Xuan Nguyen liked this
Van Nguyen van Nguyen liked this
Van Nguyen van Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->