Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luan van

Luan van

Ratings: (0)|Views: 11,790|Likes:
Published by math0301

More info:

Published by: math0301 on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
1
B
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HÔ CHÍ MINH
 
---------------------
TƯỞNG THIỀU NGA
 
GI
ẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ 
VÀ TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO TÍN DỤNG TẠIVCB ĐỒNG NAI
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 
TP. H
Ồ CHÍ MINH
 – 2009
 
2
 B
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HÔ CHÍ MINH
 
--------------------
TƯỞNG THIỀU NGA
 
GI
ẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ 
VÀ TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO TÍN DỤNG TẠIVCB ĐỒNG NAI
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 
Chuyên ngành : Kinh t
ế
- Tài chính - Ngân hàngMã s
ố : 60.31.12
 
Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS B
ÙI KIM Y
ẾN
 TP. H
Ồ CHÍ MINH
 – 2009
 
3
M
ỤC LỤC
 
L
ỜI CAM ĐOAN
 DANH M
ỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
 DANH M
ỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
 GI
ỚI THIỆU
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI NỢ V
À TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG
ỦI RO TÍN DỤNG
...............................................................................................1
1.1. NH
ỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
.................................12
1.1.1. Khái ni
ệm rủi ro tín dụng
......................................................................121.1.2. Phân lo
ại rủi ro tín dụng
.......................................................................131.1.3.
Đặc điểm của rủi
ro tín d
ụng.
................................................................141.1.4. Nguyên nhân d
ẫn đến rủi ro tín dụng
....................................................141.1.5. Thi
ệt hại từ rủi ro tín dụng
....................................................................18
1.1.6. Đánh giá rủi ro v
à ch
ất lượng tín dụng
..................................................191.1.7. Bi
ện pháp xử lý rủi ro tín dụng.
............................................................20
1.1.7.1. Nguyên t 
ắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng.
 201.1.7.2. D
ấu hiệu nhận dạng rủi ro tín dụng
221.1.7.3. Bi
ện pháp xử lý rủi ro tín dụng.
23
1.2. NGHI
ỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ V
À TRÍCH L
ẬP DỰ PH
ÒNG R 
ỦI RO
TÍN D
ỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
 
23
 
1.2.1. Qu
ản lý nợ tại Ngân hàng thương mại
..................................................231.2.2. S
ự cần thiết phải phân loai nợ v
à trích l
ập dự ph
òng r 
ủi ro
tín d
ụng…..
12 
1.2.3. Các phương pháp phân loại nợ 
và trích l
ập dự ph
òng t
ại
 NHTM……...14
1.2.3.1. Phương pháp "định lượng" ……………………………………
………..14
1.2.3.1. Phương pháp "định tính" ………………………………………
……….15

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quan added this note
good
Ngoc Quynh liked this
Le Xuan Nguyen liked this
Le Xuan Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->