Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
415Activity
P. 1
Marco de referencia de la Investigación

Marco de referencia de la Investigación

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 61,699|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: GIOVANNY CASTRO MANJARREZ on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

 
 
_IK\OTZKH@H UNU_C@T HOC JOZ@T Hou`tx`foixn ho @hfkikzxt`jkni ho Ofutoz`zKi|ozxkm`jkúi ho fotj`hnz
Hnjoixo1 MKN\@II[ J@ZXTN F@IA@TTOQ F`tjn ho tolotoijk` ho c` Ki|ozxkm`jkúi
 
F@TJN HO TOLOTOIJK@ HO C@ KI\OZXKM@JKNI 
8)?)?)0)?)4)
A_ZXKLKJ@JKNI
HO C
 @
 
KI\
O
ZXKM@JKNI
 F
 @TJN
HO
T
O
L
O
T
O
IJK@
HO C
 @
 
KI\
O
ZXKM@JKNI
 C` ki|ozxkm`jkúi puo zo to`ckq` hodo xnf`t oi juoix` ocjninjkfkoixn to|k`foixo jnizxtukhn# uoz lntf` `txoho ui` ozxtujxut` xoútkj` {` orkzxoixo)F
 @TJN
 
X
O
NTKJN
 Oz c` hozjtkjkúi ho cnz ocofoixnz xoútkjnz c`ixo`hnznt uin n nt hklotoixoz `uxntoz { puo otfkxoi `cki|ozxkm`hnt luih`foix`t zu tnjozn ho jninjkfkoixn)F
 @TJN
 
JNIJ
OU
X_@
COc ki|ozxkm`hnt holkio { hockfkx`# zomñi zu jtkxotkn { ho`juothn jni zu f`tjn xoútkjn# `cmuinz jnijoxnzki|ncujt`hnz oi c`z |`tk`dcoz ho ki|ozxkm`jkúi)
 
 
F`tjn ho tolotoijk`
C` ndzot|`jkúi# hozjtkujkúi { oruckj`jkúi ho c` to`ckh`h po zo ki|ozxkm` hodoi dkj`tzo oic` uotzuojxk|` ho cnz ckio`fkoixnz xoútkjnz) Ozxn orkmo hoc ki|ozxkm`hnt c` khoixklkj`jkúi hoi f`tjn ho tolotoijk` zzxoix`hn oi oc jninjkfkoixn7 unt occn j`h` ki|ozxkm`jkúi xnf`oi joix` oc jninjkfkoixn uto|k`foixo jnizxtkhn) Unt cn po j`h` ki|ozxkm`jkúi b`jo u`txo ho c` ozxtjxt` xoútkj` {` orkzxoixo 
0
)Unt nxtn c`hn1Oc jninjkfkoixn jkoixælkjn oi z jniaixn jnfu`txo oc bojbn ho po zo |`co ho icoim`ao u`t` lntf`ckq`t zz utnunzkjknioz) Oz hojkt# po oc utnjozn ho jnizxtjjkúixoútkj`# ozxn oz# ho oruckj`jknioz# zo `un{` oi i` d`zo jnijoux`c po zo xt`hjo oizkminz { zæfdncnz hnx`hnz ho i` jkotx` |`cnt`jkúi hoixtn ho c`z utnunzkjknioz { hoixtn hoc` ozxtjxt` fkzf`) Oc coim`ao ` cnz po inz ozx`fnz tolktkoihn zni cnz jnijouxnz { c`d`zo ckimóæzxkj` zndto c` po zo `un{` 
4
)Cn `ixotknt orkmo hoc ki|ozxkm`hnt c` khoixklkj`jkúi ho i f`tjn ho tolotoijk` po unt c`zj`t`jxotæzxkj`z hozjtkx`z oz ho xkun xoútkjn { jnijoux`c)
F`tjn Xoútkjn
Oc f`tjn xoútkjn xkoio hnz `zuojxnz hklotoixoz) Unt i` u`txo# uotfkxo dkj`t oc xof`ndaoxn ho ki|ozxkm`jkúi hoixtn hoc jniaixn ho c`z xontæ`z orkzxoixoz jni oc utnuúzkxn ho utojkz`t oi j`c jnttkoixo hoc uoiz`fkoixn zo kizjtkdo { oi pë fohkh` zkmiklkj` `cmn io|nn jnfucofoix`tkn)
0
 
C`uto`in C`htúi ho Muo|`t`# Foxnhncnmæ` ho c` Ki|ozxkm`jkúi7 ) ?? 
 
4
 
Kdæh)# ) 8;
 
 
 
Unt nxt` u`txo# oc f`tjn xoútkjn oz i` hozjtkujkúi hox`cc`h` ho j`h` in ho cnz ocofoixnzho c` xontæ` po zotài hktojx`foixo xkckq`hnz oi oc hoz`ttnccn ho c` ki|ozxkm`jkúi) X`fdkëikijc{o c`z toc`jknioz fàz zkmiklkj`xk|`z po zo h`i oixto oznz ocofoixnz xoútkjnz)Ho ozx` f`iot`# oc f`tjn xoútkjn ozxà jnfucox`foixo hoxotfki`hn unt c`z iojozkh`hoz { j`t`jxotæzxkj`z ho c` ki|ozxkm`jkúi) Cn jnizxkx{o c` utozoix`jkúi ho unzxc`hnz zomñi`xntoz o ki|ozxkm`hntoz po b`joi tolotoijk` `c utndcof` ki|ozxkm`hn { po uotfkxoi i`|kzkúi jnfucox` ho c`z lntfc`jknioz xoútkj`z zndto c`z j`coz b` ho lih`foix`tzo oc jninjkfkoixn jkoixælkjn utnuozxn oi c`z l`zoz ho ki|ozxkm`jkúi# hozjtkujkúi { oruckj`jkúi)Unt x`ixn# oc f`tjn xoútkjn oz i l`jxnt hoxotfki`ixo ho c` ki|ozxkm`jkúi uoz zzhklotoixoz l`zoz ozxài jnihkjkni`h`z unt `pëc) @cmi`z ho c`z lijknioz hoc f`tjn xoútkjn zni c`z zkmkoixoz10)
 
Uotfkxo hojkhkt zndto pë h`xnz zotài j`ux`hnz { jàcoz zni c`z xëjikj`z ho tojncojjkúifàz `utnuk`h`z) Kfukho po zo tojna`i h`xnz kiñxkcoz po b`tæ`i fàz jnzxnz` c`ki|ozxkm`jkúi { hklkjcx`tæ`i oc `iàckzkz)4)
 
Utnuntjkni` i zkzxof` u`t` jc`zklkj`t cnz h`xnz tojncojx`hnz# {` po ozxnz zo `mtu`ioi xntin `c ocofoixn ho c` xontæ` u`t` c` j`c lotni tojnmkhnz):)
 
Ntkoix` `c ki|ozxkm`hnt oi c` hozjtkujkúi ho c` to`ckh`h ndzot|`h` { z `iàckzkz) Oi c`fohkh` oi po cnz jnixoikhnz hoc f`tjn xoútkjn zo jnttozunih` jni c` hozjtkujkúi ho c`to`ckh`h# zotà f`z làjkc ozx`dcojot c`z toc`jknioz oixto oznz hnz ocofoixnz# cn j`c jnizxkx{o c` d`zo hoc `iàckzkz8)
 
Kfukho po u`zoi ki`h|otxkhnz `c ki|ozxkm`hnt `cminz `zuojxnz zxkcoz po in uohoizot j`ux`hnz ` u`txkt hoc zoixkhn jnfñi n ho c` oruotkoijk`)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->