Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
115Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Retorica

Retorica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,810|Likes:
Published by alpai

More info:

Published by: alpai on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
 RETORICĂ ŞI TEORIA ARGUMENTĂRII 
 
CURSUL I
Motto: “Înainte exista sofistica.Învăţau oamenii cum să gândeşti despre orice şi ce să răspunzioricui. Pe urmă, veacuri întregi, s-a învăţat retorică. Învăţau copiii cum să vorbeşti, care sunt părţileunui discurs, şi cum să spui ceva, chiar când nu ai nimic de spus. Azi nu se mai învaţă sofistica şiretorica. Dar ceva trebuie să le fi luat locul. Oamenirea nu renunţă aşa de ajutor la dreptul ei de aschimba învăţătura vie în învăţătură moartă. Ce le-a înlocuit? Am crezut multă vreme că e dreptul. Nu,e pedagogia. ”
Constantin Noica, Jurnal filozofic, Editura Humanitas, Bucureşti,1990
“…nu socotim că discuţiile sunt o pagubă pentru fapte, ci lipsa de lămurire prin discuţie, făcutămai înainte de a porni la înfăptuirea a ceea ce trebuie”
Tucidide Războiul peloponesiac, Ed.Ştiinţifică, 1966, p.258 [Pericle, Discursul funebru]
 
RETORICAConcepte de bază
:
retorică : definiţii; retorica rediviva; funcţiile retoricii; literatură, critică literară, teorie literară, poetică; logică; argumentare1. Definiţii şi delimitări
Termenul “retorică” se referă la evoluţia şi complexitatea unui fenomen care acaracterizat timp de mai bine de două mii de ani atât reflecţiile, cât şi practicile cuprinse, într-o măsură mai mică sau mai mare, în sfera conceptuală a acestei denumiri. Caracterul multi-,inter- şi transdisciplinar al retoricii marchează ansamblul ştiinţelor umane de la filozofie lahermeneutică, de la comunicarea ştiinţifică la teoria figurilor de stil.Analiza câtorva definiţii ale termenului va arăta că nu se poate vorbi despre o perspectivă unitară asupra sensului acestuia şi adesea asupra asupra conceptului se proiecteazăo viziune proprie (unei epoci, unui cercetător, unei şcoli etc.).Dicţionarul Explicativ al Limbii Române [DEX’96, de aici înainte] defineşte retorica prin trei sensuri principale:1. “arta de a vorbi frumos”;2. “arta de a convinge un auditoriu de justeţea ideilor expuse printr-o argumentaţie bogată,riguroasă, pusă în valoare de un stil ales”; şi,3. “ansamblul regulilor care ajută la însuşirea acestei arte”
1.
Dicţionarul de ştiinţe ale limbii
2
[DSL, de aici înainte] propune următoarea definiţie:“ Artă şi ştiinţă a elaborării discursului în general, având funcţie primordială persuasivă, dar şifuncţie justificativă, demonstrativă sau deliberativă.”Aristotel a realizat o îmbinare între o definiţia substanţială: “retorica este tehnicadiscursurilor” şi o definiţie relaţională: “retorica este reversul dialecticii, căci amândouă sereferă la chestiuni comune tuturor oamenilor, fără să presupună o ştiinţă specială”
3
[
 Retorica
,I, 1].Diderot insistă asupra a trei accepţii
4
fundamentale pentru articolul “
 Retorică 
în
 Enciclopedie
:1. vorbirea frumoasă (
bien-dire
), arta de a vorbi bine.2. mijloace de exprimare şi de convingere proprii unei persoane.3. elocinţă sau stil declamator la retorului.Secolul al XX-lea va fi marcat de o
retorica rediviva
care este “Cheie de boltă aculturii noastre”
5
, reprezennd mai mult det un set de reguli…; prin amploareaobservaţiilor, precizia definiţiilor şi rigoarea clasificărilor, ea se constituie ca studiu sistematical resurselor limbajului”
6
Ceea ce pare însă că domină definiţiile actuale propuse pentru retorică este trăsăturareferitoare la implicarea profundă a acesteia în comunicare şi acţiune, în cotidian: “retorica
2
 
este întâlnirea dintre oameni şi limbaj în prezentarea diferenţelor şi identităţilor lor”
7
 Perioada sfârşitului de mileniu pare să favorizeze perspectiva pragmatică a termenului definitiniţial ca “arta de a vorbi bine” : “De la prietenie la dragoste, de la politică la economie,relaţiile se fac şi se desfac prin exces sau lipsă de retorică”
8
.Analiza definiţiilor de mai sus confirmă faptul că “retorica” reprezintă un termenatribuit unui concept complex care este folosit cu mai multe sensuri interdependente, nuîntotdeauna delimitate cu precizie.Încercînd să facem o medie semantică a definiţiilor de mai sus putem considera că cele maiimportante valori atribuite conceptului “retorică” sunt:- artă şi ştiinţă a elaborării discursului;- tehnică a ornării discursului;- disciplină,obiect de studiu;
- practică socială.
 Retorica rediviva
ocupă un loc central în cadrul procesului de comunicare actual, încare semnificaţia discursului se construieşte ca rezultantă a interacţiunii partenerilor (locutor/interlocutor; autor/lector, orator/auditor).Această perspectivă nouă susţine ideea conform căreia retorica nu mai este privită astăzi ca o“artă a ornamentării” discursului, ci mai degrabă ca un mod firesc al producerii acestuia : “fiecă vrem, fie că nu vrem, retorica s-a insinuat în cotidian cu multiplele sale forme şiconstructe, modificând modul nostru de gândire”
9
.Din acest punct de vedere, studiul retoricii şi al teoriei argumentării este esenţial pentru:- înţelegerea funcţionării discursului de orice tip (politic, mediatic, publicitar, didactic etc.);- facilitarea unei “lecturi” critice a textelor politice, publicitare, mediatice conform unei grilede decodare care presupune instituirea unor mecanisme de apărare/imunizare în faţamanipulării;- producerea unor discursuri adecvate situaţiilor de comunicare într-o era comunicaţionalăcare a depăşit stadiul “ informaţional”
10
.Unii autori
11
consideră retorica o matrice a ştiinţelor umane care reflectă în fondspiritul fiecăruia şi normele culturale ale timpului: “…Retorica a întreţinut inevitabil raporturi pe cât de multiple pe cât de variate cu ideologia în general, cât şi cu ideologiile particulare. Înmăsura în care în ideologie putem face să intre orice cu puţin prea puţină uşurinţă, înglobândîn ea tot ceea ce nu este ştiinţă, nici epistemologie (religie, morală, artă, filosofie etc., ar fi,desigur, mai comod să căutăm
ceea ce nu este
ideologie în retorică)
11
.Retorica impregnează ansamblul relaţiilor sociale, transpare în procesul comunicării,al interacţiunii umane, în cursul dezbaterilor politice, al discuţiilor cotidiane sau mediatice, al justificărilor şi probatoriilor juridice sau în demonstraţii ştiinţifice şi virtuozităţi oratorice. Aşacum arată D.Rovenţa-Frumuşani (2000:12) :“A argumenta nu este nicidecum un lux, ci onecesitate. A nu putea argumenta este o altă cauză de inegalitate culturală care se suprapunetradiţionalei inegalităţi economice. Or, sistemul democratic acordă tuturor cetăţenilor dreptulde a lua cuvântul prin instituirea libertăţii de expresie ca drept constituţional de bază. Deaceea, în secolul XX, după căderea regimurilor totalitare, istoria retoricii se va confunda cuistoria politică. ”Această extraordinară implicare a retoricii în comunicare este motivată şi de apariţia şicirculaţia unor sintagme specializate : retorică generală
12
sau generalizată, retorică restrânsă
13
noua retorică, microretorică, retorică lingvistică, retorica imaginii
14
, retorica visului, retoricaromanului, retorica titlului, retorica scriiturii, retorica poeziei, mesaj retoric, text retoric,retorică neagră
15
, retorică albă
16
etc.
2. Funcţiile retoricii
Unii autori
17
consideră că retorica are patru funcţii esenţiale:1. Funcţia persuasivă se axează pe diferite maniere
18
de a convinge un auditor:-
seducţia
ca scop şi efect al retoricii;
3

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Botezat Claudia liked this
Veronica Vozian liked this
Karolin Zlenco liked this
Ionela Lirnic liked this
Claudia Horobet liked this
Andreea Gabriela liked this
Claudia Horobet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->