Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
98Activity
P. 1
Proposal Tugas Akhir Tentang CSR PT PLN

Proposal Tugas Akhir Tentang CSR PT PLN

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,897|Likes:
Published by Niko F. Barokost
Jika ingin mendapatkan Softcopy tentang "Proposal Tugas Akhir Tentang CSR PT PLN" secara gratis

silahkan klik link dibawah ini:

http://www.ziddu.com/download/9367206/ProposalTugasAkhirtentangCSRPTPLN.rtf.html

selamat menikmati :)
Jika ingin mendapatkan Softcopy tentang "Proposal Tugas Akhir Tentang CSR PT PLN" secara gratis

silahkan klik link dibawah ini:

http://www.ziddu.com/download/9367206/ProposalTugasAkhirtentangCSRPTPLN.rtf.html

selamat menikmati :)

More info:

Published by: Niko F. Barokost on Apr 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

 
Stmsmij Vxai Ik`bt 
I,Exfxj‚ILIJB_B_ BNSJHNHLVI_B VILAAXLA EIQID _M_BIJSHTX_I@IIL FB SV SJL (Shtshtm"„D,Shlfi`xjxilD9Jivit Dhjikila
Khkxiiil fil shlaitx` shtxi`iil tikii ivix kmtsmtib fb dhtdiaibishk kh`bfxsil niritikiv rila hnikbl kmkm` fb hti ajmdijbib ifiji` gikvihnsbtb* rila nix vbfik nix `itxkbvi `ifisb fb idif kh.49 blb, Fhlailkhkxivil bvx* finsik smbvbg nixsxl lhaivbg rila fbdhtbkil fitb shtxi`iil. shtxi`iil vhthdxv vhtii ilaiv dhit, Vbfik ifi rila nhlrilakij di`qikmtsmtib vhji` nhndhtbkil xndilail diab khniexil hkmlmnb* shlblakivilxndht firi nilxbi fil hdiaiblri, Hkbvhlb xivx shtxi`iil vbfik dbifbsbi`kil fhlail niritikiv hdiaib jblakxlail hkvhtlijlri* ifi `xdxlailvbndij dijbk ilviti shtxi`iil fhlail niritikiv, Shtxi`iil fil niritikivifiji` siilail `bfxs rila ijbla nhndhtb fil nhndxvx`kil, Kmlvtbdxb fil`itnmlbib khfxilri ikil nhlhlvxkil khdht`ibjil shndilaxlil dilai, Fxiishk shlvbla `itx fbsht`ivbkil iait vhtobsvi kmlfbb blhtab ilviti khfxilrih`blaai khdhtifiil shtxi`iil nhndiqi shtxdi`il kh iti` shtdibkil fil shlblakivil vitig `bfxs niritikiv, Fitb ishk hkmlmnb* shtxi`iil `itx dhtmtbhlvib nhlfisivkil khxlvxlail (
 stmgbv 
" fil fitb ishk mbij* shtxi`iil`itxnhndhtbkil kmlvtbdxb hoiti jilaxla khsifi niritikiv ribvxnhlblakivkil kxijbvi kh`bfxsil niritikiv fil jblakxlaillri, Shtxi`iilvbfik `ilri fb`ifiskil sifi vilaaxla eiqid rila dhtsbeik sifi shtmjh`ilkhxlvxlail-jidi shtxi`iil hnivi* vhvisb exai `itx nhnsht`ivbkil vilaaxla eiqid mbij fil jblakxlaillri,Sifi iqij vi`xl 4333* vhji` fbvilfib fhlail nxloxjlri aiaiil ditx fbkijilail kmnxlbvi shtxi`iil.shtxi`iil nxjvblibmlij ajmdij di`qi `itxvhtobsvi khhbndilail ilviti ishk.ishk hkmlmnb* mbij fil jblakxlail `bfxs*hfhnbkbil `blaai shtxi`iil fisiv vhtx dhtkhndila fb nii fhsil, Fiwbf O,Kmtvhl* hmtila stmghmt fitb _hkmji` Dblb @itwitf* I_* nhlaivikil di`qi
9
 
blvbvxb ajmdij* fb nili sxl dhtifi* `itx nhlaindbj vilaaxla eiqid xlvxk khshlvblail dhtini, Aiaiil blb rila khnxfbil jhdb` fbkhlij fhlail VilaaxlaEiqid _mbij Shtxi`iil ivix
Omtsmtivh
 
_mobij Thsmlbdbjbvr
(O_T" (Dxfbitv`i*4336",Kmnbvnhl shtxi`iil xlvxk dhtkmlvtbdxb fijin shndilaxlil dilaifhlail nhnsht`ivbkil ishk gblilbij ivix hkmlmnb* mbij* fil jblakxlailbvxji` rila nhleifb bx xvini fitb kmlhs O_T, Bnsjhnhlvib O_T nhtxsikil shtqxexfil kmnbvnhl rila fbdilaxl mjh` shtxi`iil xlvxk nhndhtbkilkmlvtbdxb sifi shlblakivil kxijbvi kh`bfxsil niritikiv, Ifilri O_T fbBlfmlhbi fbivxt fijin Xlfila. Xlfila Lmnmt 63 Vi`xl 4331 vhlvilaShthtmil Vhtdivi, Siij 16 iriv 9 Xlfila.xlfila vhthdxv nhlrhdxvkil di`qi„Shthtmil rila nhleijilkil khabivil xi`ilri fb dbfila fil -ivix dhtkibvilfhlail xndht firi ijin qiebd nhjikilikil vilaaxla eiqid mbij filjblakxlail„, Fijin Xlfila.xlfila Lmnmt 48 Vi`xl 4331 vhlvila ShlilinilNmfij* siij 98 (d" nhlrivikil di`qi „hvbis shlilin nmfij dhtkhqiebdilnhjikilikil vilaaxla eiqid mbij shtxi`iil„, @ij blb fbjivitdhjikilab mjh`iniliv Xlfila. Xlfila Fiit 9268 nhlahlib shthkmlmnbil libmlij filkhhei`vhtiil mbij `itx fbivxt mjh` Lhaiti, _hjibl bvx* shnhtblvi` dhtkhblablilxlvxk nhlohai` fil nhlaxtilab txiklri jblakxlail rila fbikbdivkil mjh`mshtibmlij kmtsmtib rila vbfik nhnsht`ivbkil jblakxlail `bfxs filniritikiv fbhkbvitlri, Shtvilriil nhlahlib nhlaisi O_T shlvbla* vbfik oxkxs fbeiqid fhlail nhlrivikil di`qi O_T vhji` fbinilivkil XX, Ebki O_T fbilaais shlvbla `ilri kithli XX* shtxi`iil ikil ohlfhtxla vhtsiki filhvhlai` `ivb fijin nhjikilikil O_T,O_T nhtxsikil hdiabil jilaki` mjxb rila xfi` fbstikvbkkil hoitiajmdij sifi 43 vi`xl vhtik`bt blb* fhlail dhtdiaib vblakivil kblhtei, Fb Blfmlhbi*O_T iiv blb fisiv fbainditkil hdiaib smvhlbij hkijbax nhtbixkil, Smvhlbijkithli fbexnsib dilrik blfbkib smbvbg hshtvb5 shlrhjhlaaitiil STMSHT mjh`Khnhlvhtbil Jblakxlail @bfxs* shlailxahti`il
O_T Iqitf 
* Gmtxn DXNLxlvxk 
omnnxlbvr fhwhjmsnhlv 
(
omnfhw
"* libklri khilaamviil mtailbib.mtailbib shtxi`iil rila nhnstmnmbkil O_T* nitiklri hnblit fil
 
Stmsmij Vxai Ik`bt  shjivb`il O_T htvi shndhlvxkil fbwbb-fhsitvhnhl rila nhlilailb O_T fb dhtdiaib shtxi`iil* vhtxvini kmtsmtib, Shtxi`iil.shtxi`iil dhtkiji jhdb`khobj exai xfi` nxjib nhlabkxvb khohlfhtxlail blb, Fb bb jibl* nib` vhtfisivkhdbeikil hkmlmnb.smjbvbk shnhtblvi` fil stmfxk `xkxn rila kxtila kmlfxbg fijin nhlfmtmla blwhvib rila tini` mbij fil jblakxlail,SV SJL (Shthtm" nhtxsikil shtxi`iil shlrhfbi hlhtab jbvtbk xlvxk  shndilaxlil fil khhei`vhtiil niritikiv Blfmlhbi* fbnili iji` ivx iahlfivhlvila shlrhfbiil hlhtab jbvtbk sifi kxtxl 4393 -f 4396 fhlail fbnxjiblrimshtiblri stmrhk shtohsivil 93,333 nhai qivv fb sxiv shndilakbv Sijidx`ilTivx* Siobvil* Jidxil* Objiois Ditx* Thndila* _xtijiri* Jmlvit* Blftinirx* Vea,Iqit.iqit* Sibvml* _xndiaxv* Kijbnilvil* _xndiahj* _xjiqhb* LVV-LVD*Nijxkx Sisxi (qqq,sjl,om,bf", Fbinsbla bvx diaibnili SV SJL (Shthtm"nhleijilkil wbblri ‚Fbikxb hdiaib Shtxi`iil Khji Fxlbi rila Dhtvxndx`khndila* Xlaaxj fil Vhtshtoiri fhlail dhtvxnsx sifi Smvhlb Blilb„ filnbblri ‚Nhleijilkil dblb khjbvtbkil fil dbfila jibl rila vhtkibv* dhtmtbhlvib sifi khsxiil shjilaail* ilaamvi shtxi`iil* fil shnhaila i`in, Nhleifbkilvhliai jbvtbk hdiaib nhfbi xlvxk nhlblakivkil kxijbvi kh`bfxsil niritikiv,Nhlaxsirikil iait vhliai jbvtbk nhleifb shlfmtmla khabivil hkmlmnb,Nhleijilkil khabivil xi`i rila dhtqiqiil jblakxlail„htvi nmvvmlri „jbvtbk xlvxk kh`bfxsil rila jhdb` dibk„, SV SJL (Shthtm" nhnbjbkb stmatin O_T filStmatin Khnbvtiil fil Dbli Jblakxlail (SKDJ", Shlhtisil stmatin.stmatinO_T SV SJL (Shthtm" hxib fhlail wbb fil nbb shtxi`iil hdiaib shtxi`iil khji fxlbi rila dhtvxndx` khndila fil nhleijilkil dblbkhjbvtbkil rila dhtmtbhlvib sifi khsxiil shjilaail* ilaamvi shtxi`iil* fil shnhaila i`in rila vhtkibv fhlail wbb fil nbb O_T vhtqxexflrikh`itnmlbil `xdxlail SV SJL (Shthtm" fhlail niritikiv* htvi nhndilvx shlahndilail khninsxil niritikiv iait fisiv dhtshtil fijin shndilaxlil,Ifisxl stmatin khtei rila fbjikxkil nhjbsxvb sitvbbsib shndhtfiriiljblakxlail-S?J fil stmatin khnbvtiil fhlail xi`i khobj fil nhlhlai` htvi dbli jblakxlail (SKDJ", Gikvmt shlfmtmla khdht`ibjil shlhtisil O_T fb SVSJL (Shthtm" nhjbsxvb5 fxkxlail fitb hjxtx` kmnbitb fil fbthkb htvi
?

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Apa Hatta Dunia liked this
Titania Tanti liked this
Ririn Andawari liked this
Infat Sirin liked this
Badrut Tamam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->