Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLERİ

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLERİ

Ratings: (0)|Views: 2,339 |Likes:
Published by siyahtutsaq

More info:

Published by: siyahtutsaq on Apr 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
KİMYASAL TÜRLER VEETKİLEŞİMLERİ
KİMYASAL TÜRLER ARASIETKİLEŞİMLER
A)Kimyasal Türler
 
Atom:
Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük birimineatom denir.Ya da fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basitbirimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atomdenir. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır vesadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu)ile incelenebilir
Özellikleri:
1. Elementlerin özelliğini taşıyan en küçük yapıtaşlarıdır.2. Atomlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basitbirimlerine ayrıştırılamazlar. (Ancak nükleer yöntemlerleparçalanabilirler.)3. Atomlar p,n,e- gibi daha küçük taneciklerden oluşmuşlardır.4. Bir elementi oluşturan tüm atomların, proton sayılarıdolayısıyla kimyasal özellikleri bir birinin aynıdır.5. Bir elementi oluşturan tüm atomların, nötron sayılarıdolayısıyla fiziksel özellikleri bir birinin aynı olmaya bilir. (Bu türatomlara izotop atomlar denir.)
Molekül
: Genel olarak molekül, saf kimyasal maddenin(element ya da bileşik) kendi başına bütün kimyasal bileşiminive özelliklerini taşıyan, en küçük parçasıdır.
Atomik Moleküller
; O2, N2, F2 , Cl2 , P4, S8 …
Bileşik Moleküller:
CO2, NO2, SO2...NOT: NaCl, AlCl3, NaNO3 gibi iyonik bileşikler gerçekte moleküldeğil iyonik kristaller olarak bilinirler.
 
 
İyon:
Bir atom, elektron verdiğinde verdiği elektron sayısıkadar + yükle yüklenir. Elektron aldığında, aldığı elektron sayısıkadar -yükle yüklenir. İşte bu + ve - yüklü atomlara
İYON
denir.+ yüklü iyonlara
KATYON
, - yüklü iyonlara da
ANYON
denir.
Radikalller:
 
Bazı moleküller tek sayıda değerlikelektronu
 
içerirler ve en azından atomlardan birisi oktetitamamlayamaz. Tek elektron içeren yapılara "
radikal
" adıverilir. Azot monoksit (
NO
) ve (
NO2
) de bunlara örnektir.Radikallerin çoğu yüksek reaktivite gösterirler, çünkü radikallerpaylaşılmamış tek elektronlarını bağ yapmada kullanırlar.
 
B)Bağ Enerjisi
 
Bağ enerjisi:
Kimyasal bağ oluşurken açığa çıkan enerji, bubağları kırmak için moleküle verilmesi gereken enerjiye eşittir.Bu enerjiye
bağ enerjisi
denir.Bağ enerjisi ne kadar büyükse oluşan bileşik o kadar sağlamdır.Moleküllerde iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça buzunlukları azalır ve bağ enerjileri artar. Bağın iyon karakteriarttıkça, iyonlar arasındaki çekme kuvvetleri artacağından bağıkoparmak daha çok enerji ister. İki atomlu moleküllerde 1 molXY’nin ayrışması için gereken enerjiye
molar bağ enerjisi
denir.
 Bağ enerjileri;
Kimyasal bağın ne derece kuvvetliolduğunun bir ölçüsüdür. Aynı iki atom arasındaki ikili ve üçlübağların enerjileri tekli bağlardan büyüktür. F - F, O = O vebağlarını kırmak için sırasıyla 155, 494 ve 942 kJ/mol gerekir.
H (g) + H (g) → H2 (g) + 436 kJ/mol
Bu tepkimeye göre, 1 mol H2 (g) molekülü atomlarındanoluşurken (432 kJ) açığa çıkar.Aynı koşullarda 1 mol H–H bağını kırmak için aynı miktar enerjigerekir:
H2 (g) + 432 kJ/mol → H (g) + H (g)
 
Kimyasal tepkimelerde bağ enerjisininhesaplanması;
H – H (g) + F – F (g)
2 (H – F) (g) tepkimesinde;
Kırılan bağlar:
H – H ve F – F bağlarıdır. Bağları kırmak içinenerji veririz.
Oluşan bağlar:
2( H – F) bağıdır. Bağ oluşunca enerji alırız.Verilen ve alınan enerjilerin farkı tepkimenin bağ entalpisini(enerji blançosunu) gösterir.
Bağları kırmak için
: 432+ 155 = 587 kJ/mol gerekir;
Oluşan bağlar:
İki H – F bağı oluşurken 2 x 565 = 1130 kJ/molaçığa çıkar(ekzotermik).
Net Enerji:
1130 – 585 = 545 kJ/mol'dür.H2 (g) + F2 (g)
2HF (g) + 545 kJ/mol (Δ H = -131 Kkal/mol) 
Not: Bağ enerjisi yaklaşık 40 kJ ve üzeri bağlargenelde güçlü etkileşimler diğer manada kimyasalbağlar; daha düşük enerjili etkileşimler zayıf etkileşimlerya da fiziksel etkileşimler olarak bilinirler.
GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
 
A)İyonik Bağ
 
Metaller Elektron vererek (+) , Ametaller de elektronalarak (–) yükle yüklenirler. Bu şekilde (+) ve (–) yükler arasındaoluşan elektrostatik çekime
İyonik Bağ
denir. İyonik bağ butemelden yola çıkılarak katyonlar ve anyonlar arasındakikuvvetli elektrostatik çekim olarak genelleştirilir.
Örnek:
 NaCl tepkimesinde;I.aşama; Na 1 elektron vererek + yükle yüklenir. (Na+)II.aşama;Cl 1 letron alarak – yükle yüklenir. (Cl-)III.aşama; Na+ ve Cl- iyonları arasında oluşanelektrostatik çekime iyonik bağ denir. 

Katyon ve anyon arasında gerçekleşir.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vahpinar liked this
Hafize Dal liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->