Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEMINARSK RAD Odnosi Sa Medijima

SEMINARSK RAD Odnosi Sa Medijima

Ratings: (0)|Views: 845|Likes:
Published by kljaja1967

More info:

Published by: kljaja1967 on Apr 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
SADRŽAJ
UVOD.....................................................................................................................21.ŠTA SU ODNOSI S MEDIJIMA......................................................................32. PLANIRANJE KOMUNIKACIJE S MEDIJIMA........................................52.1
 .Elementi planiranja komunikacije s medijima
...............................................52.2.
 Istraživanje medija
.............................................................................................73.ODNOSI S MEDIJIMA.....................................................................................83.1.
Upravljanje odnosa s medijima
.........................................................................93.2.
 Medije treba upoznati 
.......................................................................................104.ZAKLJUČAK.....................................................................................................145.LITERATURA....................................................................................................15
1
 
UVOD
Odnosi s javnošću su djelatnost koja je usmjerena na više pravaca: razvija se poseban načinophođenja, komuniciranja i kontaktiranja sa kupcima, poslovnim partnerima, kao i posebanodnos ophođenja među zaposlenima unutar jedne organizacije. Odnosi s javnošću su posebna vrsta poslovnih aktivnosti, koji se preduzimaju radi planiranog i smišljenogkomuniciranja, uspostavljanja i održavanja odnosa sa okolinom, sa ciljem da se stvori prostor za pozitivan publicitet organizacije, kao i istupanja protiv glasina i priča koje se povremeno javljaju. Odnosi s javnošću obuhvataju poseban oblik konteksta i odnosa premadobavljačima, konkurentima, finansijskim institucijama, javnim službama, medijima .U poslednje vrijeme velika pažnja poklanja se medijima kao posebnom dijelu odnosa s javnošću. Mediji predstavljaju kanal komuniciranja između organizacije i njenih ciljnihgrupa.Ako se posmatra u odnosu na druge dijelove informaciono-komunikacionog sistema, sektor aktivnosti specijalizovan za odnose s javnošću bilježi u poslednjih desetak godina najvećirast. Američko udruženje za odnose s javnošću (PRSA) tvrdi, posle svoje godišnjeskupštine 2000, da jedino ograničenje za dalji razvoj ove prosperitetne oblasti jestenedovoljan broj ljudi koji umiju da rade ovaj posao, jer tih poslova ima sve više i sve boljesu plaćeni.
1
Osobe koje obavljaju ovaj posao, u današnje vreme su poznate kao stručnjaciza odnose s javnošću..Prilikom angažovanja stručnjaka za odnose s javnošću , klijenti zahtijevaju od njih da imobezbijede javnu pažnju, odnosno publicitet. Publicitet je kvalitet koji nešto ili nekoga činividljivim, društveno zapaženim i važnim, predmetom o kome se misli ili govori.
2
Zastupnici agencija nastoje da upravo preko nekog medija, koji uživa određeni publicitet i povjerenje javnosti, pridobiju najveći dio javne pažnje u korist klijenata koji su ihangažovali. Poznato je da se novinarstvo još od samih početaka "hrani" negativnim publicitetom ili jednostavnije rečeno prednost se daje neočekivanim ili dramatičnim pojavama i događajima. Ukoliko se mediji na ovaj način ophode prema nekim osobama ili
1
M. Radojković, B. Stojković, “nformaciono komunikacioni sistemi”, Beograd: Clio, 2004, str. 185.
2
Ibidem, str. 186.
2
 
organizacijama (naravno, ukoliko postoji povod za to), tada takve osobe ili institucije"zarađuju" negativan publicitet.Zato su tu stručnjaci za odnose s javnošću koji umiju vrlo vješto da mijenjaju percepcijekod ljudi. Agencije za odnose sa javnošću svog klijenta upoznavaju o predstavi i mišljenjuo njemu, koji već postoje u javnosti, a zatim zajedno sa klijentom dopunjuju ili menjaju tusliku i prenose je javnosti putem medija. Stručnjaci za odnose s javnošću organizujukonferencije za štampu, promocije, te različite skupove.Dakle, u zavisnosti od načina na koji osvajaju javnu pažnju, stvara se i ključna razlikaizmeđu novinarstva i profesije odnosa s javnošću.Možemo zaključiti da odnosi s javnošću podrazumevaju i uključuju:
-
 publicitet,
-
oglašavanje,
-
odnose sa medijima,
-
marketing,
-
lobiranje,
-
 pripremu komunikacijskih projekata,
-
interno komuniciranje,
-
krizno komuniciranje ,
-
uredničke zadatke,
-
istraživanje javnog mnjenja (u saradnji sa agencijama za istraživanje tržišta).
1. ŠTA SU ODNOSI S MEDIJIMA?
3

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sgjovanovic liked this
zlata mujan liked this
zlata mujan liked this
zlata mujan liked this
zlata mujan liked this
vesna1989 liked this
Anja Popović liked this
zlata mujan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->