Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
METODIKA lat

METODIKA lat

Ratings:
(0)
|Views: 3,999|Likes:

More info:

Published by: Jasmin Mulaosmanovic on Apr 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

 
METODIKA VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA
I.
Metodika vaspitno – obrazovnog rada
Metodika vaspitnog rada je jedna od najmanje definisanih oblasti u pedagogiji. Zašto?
1.
Metodika vaspitnog rada je sastavni dio svih drugih metodika (razni predmeti u oblasti)
2.
 Nastavniku je važnije gradivo od učenika (on se obraća gradivu ne učeniku. Gradacija: gradivo → nastavnik → pa tek učenik (epizodista)
3.
Teško je iz područja: intelektualno, moralno, estetsko, fizičko i radno područje izdvojiti metodiku svih metodika → metodiku vaspitnog rada
4.
Koncept tradicionalne nastave gdje učenik nije i subjekt i objekt nastave
Danas je važnije učiti dijete učenju
 
, a ne reprodukovanju činjenica (tu je značaj metodike vaspitnog rada) i osposobljavati ga za izbor, pronalaženje
 
, obradu i upotrebu informacija .
-
Arhiviranje i skladištenje i pohranjivanje informacija potiskuju pojmove pamćenja i reprodukovanje.
-
Savremeni svijet traži drugačiju ličnost od one koju produkuju tradicionalni vaspitno – obrazovni modeli
Pitanja savremene nauke za domen vaspitnog rada:a) značaj interpersonalnih odnosa u nastavi b) značaj socijalnih potreba za školsko postignućev) uticaj emocionalne klime na uspjeh učenikag) efekti ciljno vođenog učenja i dr.
-
Sve ovo govori o interesovanju za vaspitno – obrazovni rad
ODREĐENJE POJMA METODIKE VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA
Metodika vaspitnog rada je sistem pedagoško – metodičkih saznanja o putevima i mogućnostima ostvarivanja ciljeva i zadataka vaspitanja iobrazovanja
-
Ona je: - teorijska i praktična disciplina- realna i procesualna disciplina u odnosu između pedagogije, didaktike i prakse vaspitanja- zavisi od koncepcije, ciljeva i zadataka vaspitanja
Postoje tri nivoa metodike vaspitnog rada u odnosu na didaktiku i pedagogiju
 
1.
Aspekti metodike vaspitnog rada → stavljaju akcenat na sledeće faze funkcionisanja ličnosti:a) kognitivnu → saznanje, uvjerenje b) emocionalnu → doživljajiv) bihevioralnu → primjena, djelovanje- Ovi aspekti čine cjelinu i neodvojivi su u praktičnoj primjeni metodike vaspitnog rada
 
2.
Metodičke oblasti → postoje 4 oblasti:1.Naučno – predmetna oblast metodike: → čini rad učenika i nastavnika na časovima nastave. Svaki nastavni čas pruža mogućnosti za vaspitno djelovanje.- U školama moramo podići vaspitni aspekt na nivo obrazovnog2. Vaspitni rad u odjeljenskoj zajednici:- rad nastavnika (razrednika) na časovima odjeljenske zajednice- planiranje ekskurzija, dobrovoljnog rada- disciplinski problemi, odnos prema nastavi (uspjeh)3. Metodika vaspitno – obrazovnog rada u vannastavnim aktivnostima:- sekcije, klubovi, učeničke organizacije, dobrotvorni rad (vaspitna funkcija)4. Istraživanje vaspitne teorije i prakse: obuhvata sve ono što je interesantno za predmet metodike- Primjena svih modela koji dovode do efikasnijeg vaspitanja
3. Područja metodike vaspitnog rada: su:a) intelektualno vaspitanje: oslanja se na uvjerenja i ubjeđenja, na činjenice da ono što uči kritički sagleda odbacujući nepotrebne informacije b) moralno vaspitanje: je prostor etičke sfere- vrijedno – manje vrijedno- dobro – zlo- korisno – manje korisnov) estetsko vaspitanje: je primjena metoda i tehnika gdje osposobljavamo učenike da život ispune estetskim vrijednostimag) fizičko vaspitanje: - očuvanje zdravog tijela- svakodnevne vještined) radno vaspitanje: - primjenom u praksi znanje postajevlasništvo učenika
 
Vaspitanje u praksi → metodike predmeta→ metodike odjeljenskog starješine i dr.
 Nove osnove za metodiku vaspitnog rada :- Tradicionalna nastava: situira metodiku u kontekstpoučavanja → nastavnik prenosiznanje- podloga ovome je moralisanje- Te moralne norme učenik ne saznaje nego mu ih nastavnik servira
Kako ustrojiti novu metodiku vaspitnog rada?
Učenje u relacijama:
-
„učenik“ → „gradivo
-
„nastavnik“ → „učenik“
-
„učenik“ → „nastavnik“RelacijaPredominantna osnova učenja i poučavanja N G (U)Poučavanje N UInterpersonalni odnosiU GUčenjeU M (medij)Multimedijsko učenje N MNastavna tehnologija uz primjenu moderene kulture u nastaviM GModreni medij za prenos i čuvanje informacija (TV, računari, internet...)
Poučavanje : → nastavnik preko gradiva djeluje na učenika (N → G → U)
Učenje : → učenik prejko nastavnika i gradiva dolazi do saznanja
Interpersonalni odnosi: → nabolje se uči u socijalnoj interakciji
Multimedijsko učenje : → konkuriše školi (10-20% informacija svega su učenici učili u školi)
-
Ekspanzija multimediskog učenja i sužavanje školskog saznanja
 Nastavna tehnologija uz primjenu moderne tehnike u nastavi :
-
nastavnu tehniku nastavnici slabo koriste
-
nastavna tehnologija je savremena organizacija nastave (takođe se slabo koristi)
-
razlog ovome su stereotipi nastavnika, ne vole novine
-
obrazovanje nastavnika zbog toga trebala bi biti urgentna oblast
Moderni medij za prenos i čuvanje informacija:(TV, radio, film, računari, internet...)
-
Interaktivno učenje, kooperativno učenje, radionice (savremeni primjeri)
 Nastavnici u svojim stavovima nose korjene tradicionalne nastave (to su: implicitne teorije o nastavi i učenju)
Metodika vaspitnog rada do sada je dakle bila u implicitnim teorijama i sistemu obrazovanja nastavnika (zato se sporije uvode i prihvataju novijemetode rada)
Konstituisanje metodike vaspitnog rada (zaključci) :a) memorisanje i reprodukcija činjenica imaju sve manje svrhe u školskom sistemu b) uvode se novi modeli nastave („učenje – učenja“)v) cilj je motivisati učenike za rad
Kako konstituisati metodiku vaspitnog rada ako je ona već sadržana u metodikama pojedinih disciplina?Razlozi:
-
 postoje univerzalni vaspitni metodi i postupci
 
koji vrijede za sve predmete u oblasti
-
do sada je vaspitna dimenzija u posebnim metodikama zapostavljena
-
 pomak od pedagogije poučavanja ka podagogiji učenja nije moguć bez smanjenja uticaja tradicionalističke didaktike
Predmetmetodike vaspitnog rada je između pedagogije, didaktike i prakse
Metodikama pojedinih predmeta nedostaju kvaliteti:a) interaktivno i kooperativno učenje b) emocionalna dimenzija motivacije, unutrašnja motivacija za učenjev) učeničko donošenje odluka- Taj novi kvalitet tim metodikama može samo dati metodika vaspitnog rada- Dakle
 
, tradicionalne metodike treba nadograditi novim metodama, tehnikama i postupcima poučavanja i učenja koje nudi metodika vaspitnog rada
II Predmet i zadaci metodike
Cilj : je usvajanje osnovnih znanja iz opštedruštvenih i civilizacijskih vrijednosti, razvijanje psihofizičkih sposobnosti, stvaralaštva i kritičkogmišljenja. Ovu definiciju čine:
-
sticanje osnovnih znanja iz opštih i civilizacijskih vrijednosti
-
razvijanje urođenih i stečenih psihofizičkih sposobnosti
-
razvoj i podsticanje kritičkog mišljenja
-
 podsticanje i razvijanje stvaralaštva na svim psihofizičkim uzrastima i svim oblastima (nastavnim predmetima)
Ciljevi nastave informatike su :1. Osposobljavanje i izvođenje operativno – tehničkih aktivnosti:- naučiti pravilnu upotrebu računara- pravilan odnos prema opremi- usvojiti osnovna znanja i rukovanje sa hardverom i softverom računara- elementarno shvatiti funkcionisanje računara2. Upoznati osnovne principe rada računara:- elementarno shvatiti funkcionisanje računara3. Steći osnovna znanja o novim tehnologujama i komunikacijama4. Upoznati programiranje i osnovne programe:- naučiti osnovne korisničke programe- steći osnovna zananja iz programiranja5. Razvijati pozitivne osobine ličnosti:- razvijati socijalizaciju ličnosti- razvijati potrebu rada u grupi- razvijati potrebe za daljnje učenje iz informatike
Predmet :
-
 predmet metodike je između pedagogije, didaktike i prakse
-
to je u najširem smislu vaspitanje ili proučavanje zakonitosti vaspitno – obrazovnog procesa
Zadaci :
-
istraživanje vaspitnih pojava, otkriva zakonitosti i zakone klasifikuje u poseban pedagoškui sistem
-
unapređivanje i usavršavanje vaspitno – obrazovne prakse
-
naučno praćenje i kritičko vrednovanje u vaspitno – obrazovnoj praksi
-
razvijanje metodologije naučnih istraživanja
-
korišćenje naučnih saznanja
III Specifičnosti vaspitno – obrazovnog rada
:
Vaspitanje je specifičan proces, ali i posebna društvena djelatnost
 Njime se usmjerava razvoj ličnosti svih njenih potencijala
Čovjek nije ličnost po činjenici šta sa sobom (genima) donosi na svijet već po onome šta čini živeći, radeći i vaspitavajući se
Vaspitanje utiče na razvoj ličnosti ali i na razvoj društva
Karakteristike vaspitanja su :

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
macakucizmama123 liked this
Dzevdet Rajkic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Danijela Simeunovic-Panic liked this
grbicdrasko liked this
Danijela Simeunovic-Panic liked this
Tanja liked this
zeljanknjige liked this
Minda1980 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->