Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sluzbeni Glasnik Grada Mostara Broj 1-10

Sluzbeni Glasnik Grada Mostara Broj 1-10

Ratings:
(0)
|Views: 272|Likes:
Published by armin17

More info:

Published by: armin17 on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 1 - Strana 1Siječanj / Januar 2010.Grada Mostara
 
ISSN 1840-0671
SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
Broj
 
1GodinaVIMostar, 29. 01. 2010. godinehrvatski, bosanski i
српски jezik
PREGLED SADRŽAJAGRADSKO VIJEĆE
1. ODLUKA
o utemeljenju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara (hrvatski jezik)
..................
3ODLUKA
o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara (bosanski jezik)
.................
5
ОДЛУКА
о формирању радних тијела Градског вијећа Града Мостара (српски језик)
 ...........
7
2. ZAKLJUČAK 
u svezi izrade Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za2010.godinu (hrvatski jezik)
..............................................................................................................
9
ZAKLJUČAK 
u vezi izrade Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za2010.godinu (bosanski jezik)
.............................................................................................................
9
ЗАКЉУЧАК
у вези израде Програма рада Градског вијећа Града Мостара за2010. годину (српски језик)
...........................................................................................................
10
GRADONAČELNIK 1. RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih umjetnostiGabrijela Jurkića Mostar (hrvatski jezik)
........................................................................................
10
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole likovnih umjetnostiGabrijela Jurkića Mostar (bosanski jezik)
 
......................................................................................
11
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора Средње школе ликовнихумјетности Габријела Јуркића Мостар (српски језик)
...............................................................
11
2. RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole likovnihumjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar (hrvatski jezik)
.......................................................................
12
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole likovnihumjetnosti Gabrijela Jurkića Mostar (bosanski jezik)
 
....................................................................
12
РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању члана Школског одбора Средње школеликовних умјетности Габријела Јуркића Мостар (српски језик)
..............................................
12
3. RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinskeškole Mostar (hrvatski jezik)
...........................................................................................................
13
RJEŠENJE
o razrješenju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednje građevinskeškole Mostar (bosanski jezik)
 
.........................................................................................................
13
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора Јавне установе Средњеграђевинске школе Мостар (српски језик)
.................................................................................
13
 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 1 - Strana 2Siječanj / Januar 2010.Grada Mostara
4. RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednjegrađevinske škole Mostar (hrvatski jezik)
.......................................................................................
14
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Javne ustanove Srednjegrađevinske škole Mostar (bosanski jezik)
 
.....................................................................................
14
РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању члана Школског одбора Јавне установе Средњеграђевинске школе Мостар (српски језик)
..................................................................................
15
5. RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora Srednje medicinske škole sestaramilosrdnica Mostar (hrvatski jezik)
.................................................................................................
15
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog odbora Srednje medicinske škole sestaramilosrdnica Mostar (bosanski jezik)
 
...............................................................................................
15
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Школског одбора Средње медицинске школесестара милосрдница Мостар (српски језик)
..............................................................................
16
6. RJEŠENJE
о kоnačnоm imenоvanju članоva Škоlskоg оdbоra Srednje medicinske škоlesestara milоsrdnica Mоstar (hrvatski jezik)
.....................................................................................
16
RJEŠENJE
о kоnačnоm imenоvanju članоva Škоlskоg оdbоra Srednje medicinske škоlesestara milоsrdnica Mоstar (bоsanski jezik)
 
...................................................................................
17
РЈЕШЕЊЕ
о коначном именовању чланова Школског одбора Средње медицинскешколе сестара милосрдница Мостар (српски језик)
...................................................................
17
 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 1 - Strana 3Siječanj / Januar 2010.Grada Mostara
GRADSKO VIJEĆE
1.
 Na temelju članka 64. Zakona o lokalnojsamoupravi („Narodne novine Hercegovačkoneretvanske županije“ broj: 4/00), članka 37.Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04), Izmjena Statuta GradaMostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:8/09), članka 45. Poslovnika Gradskog vijećaGrada Mostara („Gradski službeni glasnik GradaMostara“ broj: 12/04), Odluke o osnivanjuPovjerenstva za ravnopravnost spolova („Službeniglasnik Grada Mostara“ broj: 6/07) i Odlukeo osnivanju Povjerenstva za mlade („Službeniglasnik Grada Mostara“ broj: 6/07), Gradskovijeće Grada Mostara na 4. sjednici održanoj dana27.01.2010. godine, donijelo je
O D L U K U
o utemeljenju radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Mostara
Članak 1.
U Gradskom vijeću Grada Mostara utemeljujuse Odbori i Povjerenstva kao stalna radna tijela.Radna tijela se utemeljuju u cilju kvalitetnije pripreme i realiziranja odluka Vijeća. OdredbeStatuta Grada Mostara i Poslovnika o radu Gradskogvijeća koji se odnosi na Vijeće primjenjuje se i naOdbore i Povjerenstva.
Članak 2.
U Gradskom vijeću se utemeljuju sljedeći:
Odbori:
a) Odbor za nancije i poreznu politiku; b) Odbor za stambeno-komunalne poslove;c) Odbor za infrastrukturu i promet;d) Odbor za urbanizam, građenje i zaštituokoliša;e) Odbor za ekonomski razvoj;f) Odbor za društvene djelatnosti.
i
Povjerenstva:
a) Povjerenstvo za Statut, pravne akte inadzor zakonitosti; b) Povjerenstvo za izbor i imenovanje;c) Povjerenstvo za odnose savjerskim zajednicama i nevladinimorganizacijama;d) Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava,žalbe i predstavke;e) Povjerenstvo za suradnju i udruživanjelokalnih vlasti;f) Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja;g) Povjerenstvo za posebne kategorijestanovništva;h) Povjerenstvo za povratak izbjeglih iraseljenih osoba;i) Povjerenstvo za mlade; j) Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.
Članak 3.
U ODBORE GRADSKOG VIJEĆAIMENUJU SE:
I
Odbor za nancije i poreznu politiku
1. Zdravko Rozić, predsjednik 2. Adil Šuta, zamjenik predsjednika3. Obren Lozo, član4. ___________ , član5. Vahida Bebanić-Crnalić član
II Odbor za stambeno-komunalne poslove
1. Zoran Sopta, predsjednik 2. Milenko Paunovski, zamjenik 
 predsjednika
3. Elvedin Gadara, član4. Azemina Kurtović-Turkić, član5. Andro Vujević, član
III
Odbor za infrastrukturu i promet
1. Marko Gilja, predsjednik 2. Slađana Gotovac, zamjenik predsjednika3. Mensur Turkić, član4. Slađan Bevanda, član5. Elvir Zlomušica, član
IV
 
Odbor za urbanizam, građenje i zaštituokoliša
1. Faruk Ćupina, predsjednik 2. Ilija Vrljić, zamjenik predsjednika3. Ibrahim Rahimić, član4. Mirsad Huseinagić, član5. Neđeljko Prljeta, član

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->