Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
La tiganci

La tiganci

Ratings: (0)|Views: 1,118|Likes:
Published by ciuciunghezu

More info:

Published by: ciuciunghezu on May 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
La tig a nci
Mircea Eliade recunoştea „îndin adolescenţămi-a plăcut să scriu nuvele, povestiri şi chiar nuvelefantastice”.Această înclinare spre fabulos se va accentua înurma vastelor sale lecturi şi a numeroaselor călatorii.El va fi atras mereu de spaţiul românesc şi de oraşulBucureşti: „pentru mine Bucureştiul este centrul uneimitologii inepuizabile”. Şi în nuvela „La ţinci”acţiunea se petrece în Bucureşti avîndu-l caprotagonist pe profesorul de muziGavrilescu.Nuvela ilustrează o alegorie a morţii sau a drumuluispre moarte. Intinerariul spiritual al eroului sedesfăşoaîn opt secvenţe care altuiesc nuvelaconstruită cu echilibru şi armonie clasică. Alterneazăplanul real cu cel ireal.Secvenţa I (expoziţiunea) prezită eroul în tramvai,este vorba de Gavirescu care se întorcea acasă de lalecţiile de pian date domnişoarei Otilia. În tramvai sediscută despre bordeiul ţigăncilor, de existenţa căruiase prefac că se scandalizează bărbaţii. Pentruprofesor acesta este un palat cu grădini şi nuci pecare el îl vede de trei ori pe săptămînă. Îşi aduceaminte a uitat servieta la meditie şi coboarărepede ca să ia tramvaiul în sens invers. În aceastăprisecvenţă autorul introduce cîteva leitmotive:căldura mare, biletul, confesiunea, colonelul Lavrence,bordeiul (spaţiul misterios), Elsa. Aşteptînd tramvaiuleste atras hipnotic de mirosul amărui al frunzelor denuc şi de nefireasca răcoare încî fără să-şi dea seamas-a aflat în faţa poii. Secveele II, III şi IV alenaraţiunii dezvoltă intriga marcată de pătrunderea luiGavrilescu la ţigănci. Desfăşurarea acţiunii se faceprin nararea întîmplărilor eroului în acest spaţiu, visullui.Intrînd la ţigănci este întîmpinat de baba care-icere „trei sute” ca să îl lase la bordei, să-şi aleagă ofată. Se întîlneşte cu trei fete, trebuind să identifice
 
pe cea de a treia dar nu reuşeşte. Pică într-un vis şiapoi se trezeşte cu gîndul că trebuie să-şi recuperezeservieta şi se duce la tramvai.Acest nucleu coine mai multe mituri mereuaprofundate în lucrările lui Eliade. Bordeiul trebuieprivit ca un mit al labirintului, un simbol al treceriidinspre viaţă spre moarte. Este un spaţiu al iniţierii înritualurile morţii. Trecerea prin bordei este o trecere„dincolo”. Cele trei fete amintesc de ursitori, ele îlsupun pa Gavrilescu unor încercări pe care el nu lepoate trece, dansează în jurul lui, îi cer să o ghiceascăpe ţigancă dar el le scapă mereu.Personajul alunecă mereu spre trecut vorbindu-ledespre episoadele cu Hildegard şi Elsa. El nu reuşeşteghiceasţiganca nici duultima încercare.Trebuie să interpretăm acest lucru în sensul căprofanul ratează intrarea lui în domeniul sacrului.Apare o nouă tentativă de intrare în real prin muzică.Secvenţa IV descrie visul lui Gavrilescu. Eroulvisează că încearcă să ghicească fetele, se pierde încamere ciudate cu tavane scunde şi neregulate, cupereţii uşor ondulaţi, cu paravane tot mai misterioase,cu coridoare pe care rătăceşte mereu în sens invers,cu obiecte ce-l terorizează.Visul se termină cu o scenă a luptei lui cu odraperie simbolică. Visul are mai multe semnificaţii.La început el apare ca o aspiraţie a eroului spreao altă realitate alături de Hildegard. Apoi în secvenţaIV visul devine simbolul coşmarului traversăriimateriei de către spirit a vieţii spre moarte însoţită despaime şi sufocări. Draperia îi apărea ca un giurgiu şi-l îngrozea ca jocul straniu al fetelor. Jocul ielelorpropune lui Gavrilescu drept probă ghicitul, simbol alriturilor de iniere în taina moii, o vamă luatăsufletului ca o ultimă şansă de despărţire a condiţieiumane.Cifra trei şi multiplu de trei este un alt mit alnuvelei care punctează momente semnificative.Secvenţa V ne apropie de punctul culminant al
 
nuvelei prezentîndu-nil pe Gavrilescu în încerecareade ai recupera servieta cu partituri. În stradapreoteselor nr. 18 nu mai cunoaşte pe nimeni, în loculdoamnei Voitinovici găseşte pe doamna Georgescu,iar despre Otilia alfă că plecase acum 8 ani după ce setorise cu inventatorul Fncu. Se întoarce sprecasă şi în tramvai revin aceleaşi obsesii (portofelul,căldura, etc.).Secvenţa VI (punctul culminant) se petrece acasăunde surprizele continuă. Elsa, soţia lui, plecase înGermania la familia ei în urmă cu 12 ani, cam de cîndaflase el a murit. Murise şi madam Trandafir şifoarte dezamăgit se hotărte se întoarlaţigănci.Secvenţa VII descrie drumul de acasă la ţigănci.Călătoria lui se realizează într-o atmosferă fantastică,noaptea cu un personaj misterios pe care Gavrilescu îlsimte un visător, o fire de artist. Acesta ca un mesageral moii îl ajupe profesor ajun„dincolotrecînd prin locuri impuse de tradiţie cum estebiserica.Secvenţa VIII încend cu intrarea definitivă aeroului la ţigănci unde nimic nu se schimbase. Baba îlaşteapă, îl recunoaşte, îi ia vama, îi arată din pragcasa cea mare rostind nişte cuvinte oraculare: „vezisă nu te rătăceşti”, „să te ţii drept pe coridor şi sănumeri şapte uşi şi cînd ajungi la a şaptea să baţi detrei ori şi să spui: eu sunt, m-a trimis baba”. Sleit deputeri trece prin coridor şi se încurcă iar, o găseşte peHildegard care îl aşteptese ca să-l conducă pe ultimuldrum şi îi spune „vino cu mine”. Pornesc spre pădurealunecînd dinspre veghe spre vis, spre moarte du-şide birjarul enigmatic şi de porunca lui Hildegard: „Ia-ospre pădure, pe drumul ăla mai lung şi mînă încet. Nune grăbim.”.Deznomîntul nuvelei nu aduce ieşirea dinambiguitate. Eroul se explică echivoc „se înmpceva cu mine şi nu ştiu ce, dacă nu te-aş fi auzitvorbind cu birjarul aş crede că visez.. Fata îl

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alice Va liked this
Lia Meli liked this
Andrea K. liked this
Diana Cozma liked this
Marius Victor liked this
Miruna Ştefania liked this
Andree LaLa liked this
Larry Larisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->