Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DATE GENERALE PRIVIND EFECTELE UTILIZÃRII CALCULATORULUI LA COPII SI ADOLESCENTI

DATE GENERALE PRIVIND EFECTELE UTILIZÃRII CALCULATORULUI LA COPII SI ADOLESCENTI

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 287 |Likes:
Published by Anatol_toma

More info:

Published by: Anatol_toma on May 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2010

pdf

text

original

 
DATE GENERALE PRIVIND EFECTELE UTILIZÃRIICALCULATORULUI LA COPII SI ADOLESCENTI
Roxana CHIRITÃ*, Gabriela CHELE**, Cristinel STEFÃNESCU***, MirceaILINCA****, Vasile CHIRITÃ*
Rezumat
 Care este efectul utilizãrii calculatorului asupra mintii copiior Este calcuatorul bun sau rãupentru copii Aceste întrebãri sunt în atentia pãrintilor si educatorilor raportându-ne laprezenta tot mai frecventã a calculatorului la servici, în scoli si acasã. Cercetãrile auidentificat cã utilizarea patologicã a calculatorului afecteazã functionarea socialã, psihologicãsi ocupationalã. Deci, bazându-ne pe datele gãsite în literatura de specialitate, acest articolexamineazã impactul utilizãrii calculatorului a copii si adolescenti.
Cuvinte cheie:
utilizarea calculatorului, copii, social, psihologic, ocupational.
Abstract
 What is the effect of the computer on the mind of a child It is the computer good for childrenor bad for them These questions are of great concern to parents and educators, faces as weare with the growing presence of computers in the workplace, in schools, and at home.Research has identified pathological computer use which has been associated withsignificant social, psychological, and occupational impairment. Therefore, based upon thefinding from literature, this paper examines the impact of computer use at children andteenagers.
Key words:
computer use, children, social, psychological, occupational.
* Profesor, Universitatea de Medicinã si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi, Sef de sectie , Spitalul Cinic de Psihiatrie"Socola" Iasi** Medic rezident, Spitalul Cinic de Psihiatrie "Socola" Iasi*** Sef de lucrãri, Universitatea de Medicinã si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi**** Profesor, Universitatea Tehnicã "Gh. Asachi" Iasi
Calculatorul intrã din ce în ce mai mult în viata noastrã de toate zilele, tinzând,sã devinã un bun de larg consum. Astãzi observãm cu totii tendintele deimplementare a tehnicilor de informatizare si de comunicare în viata cotidianã.Ca sã realizãm amploarea acestui fenomen, ajunge sã spunem cã la nivelulanului 2004, în Romania au fost înregistrate nu mai putin de 5 milioane de persoane care folosesc regulat Internetul, prognoza pentru 2005 fiind ca acestnumãr sã creascã la 5,5 milioane. Acest fenomen de masã are atât implicatii pozitive, cât si negative, ce nu pot fi neglijate. (1)Majoritatea specialistilor considerã cã nu trebuie sã ne întrebãm dacã instruireaelevilor se îmbunãtãteste prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizatemai bine calitãtile unice ale acestora, care le deosebesc de alte medii:interactivitatea, precizia operatiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentãrimultiple si dinamice ale fenomenelor si, mai ales, faptul cã pot interactionaconsistent si diferentiat cu fiecare elev în parte. Potrivit Departamentului pentruEducatie al SUA, 32% dintre copii au folosit Internetul înainte de a ajunge înscoala primarã. (2)În 2002, 83% din familiile americane care au cel putin un copil cu vârsta
 
cuprinsã între 2-17 ani, detin un calculator acasã si 78% din acestea suntconectate la internet. (3)Peste 90% din copii si adolescenti cu vârste cuprinse între 5-17 ani folosesccalculatorul si dintre acestia 59% navigheazã pe internet.(2)Astãzi, copiii afirmã utilizeazã frecvent calculatorul pentru educatie sidistractie. Studiile preliminare aratã cã impactul negativ poate fi semnificativmult mai sever decât ca cel datorat televizorului, filmelor sau muzicii. Doar 2%din copii (13-17ani) petrec mai mult de 8h pe sãptãmânã la calculator pentru jocuri si aceasta nu influenteazã timpul pentru televizor. Dar se constatã oscãdere a timpului pentru activitãti sportive sau sociale. (3) v Peste 90% dincopiii cu vârste între 13-17 ani stiu cum sã foloseascã computerul. Nu s-auevidentiat diferente între sexe în ceea ce priveste utilizarea sa. (4)Odatã cu cresterea rolului calculatorului în viata copiilor au apãrut siîntrebãrile: 1. Poate calculatorul sã motiveze cu adevãrat copii ca sã învete mai bine si mai repede 2. Trebuie ca copii sã înceapã sã utilizeze calculatorul de lavârsta de cinci ani pentru ca sã beneficieze de un servici bine plãtit mai târziu 3.Realizeazã calculatorul o "conectare" la viata realã 4. Cum va fi afectatãdezvoltarea lor psiho-comportamentalã Meritul activitãtilor desfãsurate lacalculator ar trebui reevaluate deoarece timpul petrecut acasã la calculator poateînlocui alte activitãti cu rol mai important pentru dezvoltarea copiilor.Pãrintii se simt fericiti si sunt coplesiti de bucurie atunci când copilul îsidescopeabilitãtile de a folosi calculatorul si apoi internetul.Desi cercetãrile asupra efectelor utilizãrii calculatorului sunt încã putine siambiguii totusi specialistii au evidentiat consecinte pozitive si negative. S-auurmãrit efectele asupra: stãrii fizice; dezvoltãrii psiho-cognitive; dezvoltãriirelatiilor si a interactiunii sociale; si a perceperii realitii. (3)
A) Efectele asupra stãrii fizice:
 Utilizarea îndelungatã a calculatorului constituie un important factor de risc pentru obezitate Poate determina initial disconfort/tensiune la nivelul muschilor spatelui, pentru ca ulterior sã observãm diferite pozitii vicioase ale coloaneivertebrale (scolioze, cifoze) (5)Favorizeaaparitia tendinitelor, numite chiar nintendinite (dunumele jocului Nintendo), caracterizate prin durere severã la nivelul tendonuluiextensorului degetului mare drept urmare a repetatelor apãsãri pe butoane dintimpul jocului (5)Este un factor trigger pentru crizele epileptice (epilepsia fotosenzitideterminatã de "licãririle frecvente" sau imaginile rapide luminoase). La 5%dintre epileptici aceasta poate fi precipitatã de stimuli externi ca de exempluflash light, sau alti stimuli vizuali: sursele de luminã naturalã, lumina soareluicare se reflectã pe suprafata apei, printre frunzele copacilor, si cele artificiale,TV, jocurile video, monitorul calculatorului, lumina stroboscobicã. (6)Reprezintã 10% din cazurile noi de epilepsie la grupul de vârstã 7-19 ani. Esterelativ rarã raportândune la incidenta epilepsiei de 1/4000 din populatiageneralã. Atacurile sunt precipitate de stimuli luminosi, cel mai des incriminat
 
fiind televizorul. La acestea se pot asocia lipsa de somn, stresul sau alte cauzecare scad pragul convulsivant.La 50% dintre cei cu epilepsie fotosenzitivã EEG este normal iar modificãrileapar la stimularea fotonicã intermitentã.Un studiu european care investigheazã acest tip de epilepsie la 352 de copii siadolescenti din patru orase mari ale Europei, aratã cã jocul Super Mario World provoacã crizele epileptice mult mai frecvent decât televizorul. Dar depinde side tipul de televizor, cele jucate la un televizor de 50Hz determinã mai frecventcrize de epilepsie decât cele pe televizoare de 100 Hz. (7)Atacurile sunt declansate la cei mai multi de stimuli luminosi cu 16-25 Hz, desis-au întâlnit si cazuri la care pragul inferior era sub 3 Hz sau peste 60 Hz. (8)Acestea apar cel mai frevent înainte de 20 de ani, la fete mai des decât la bãieti.Tabloul clinic poate fi diferit dar crizele tonicoclonice sunt cele mai frecvente,uneori pot apare la început crize mioclonice. (9) Persoanele cu epilepsiefotosenzitivã prezintã atacuri doar când se expun la factorii triggeri mai susenuntati.Opiniile actuale ale specialistior se referã la faptul cã jocurile video si de pecalculator nu sunt triggeri pentru epilepsie det daexisun patterncaracteristic al individului. La persoanele cu epilepsie este posibil ca atacurilesã fie declansate prin concentrarea intensã si sustinutã necesarã la aceste jocuri.(9) Nu existã dovezi concludente care sã evidentieze epilepsia indusã de monitorulcalculatorului. Noile monitoare LCD (liquid crystal displays) si TFT (Thin FilmTransistors) sunt superioare calitativ si de preferat ca sã fie utilizate. Dar totusimonitorul rãmâne un factor trigger prin timpului îndelungat petrecut în fataacestuia, a concentrãrii intense necesare activitãtii. (7) Timpul tot mai mare pecare îl petrec în faþa calculatorului duce la reducerea duratei de somn,coºmaruri, inversarea programului de somn. Unul din cinci copii, dintre cei caredeþin un computer, îºi petrece mai puþin timp dormind decât proprii pãrinþi laaceeaºi vârstã. Timpul fiind mai mic cu 2 pânã la 5 ore. Rezultatele au fostobþinute în urma interogãrii a peste 1000 de pãrinþi care au instalat copiilor uncalculator în dormitor. (8) Deprivarea de somn cauzeazã obosealã excesivã ceinterferã cu funcþionarea socialã ºi ºcolarã, poate duce la scãderea rezistenþeisistemului imun având ca consecinþã creºterea vulnerabilitãþii pentru boalã.(10) Alte efecte: cefalee, tulburãri de alimentaþie (bulimie), scãderea acuitãþiivizuale, modificãri ale frecvenþei cardiace (9).
B) Efectele asupra dezvoltãrii psiho-cognitive:
 Utilizarea îndelungatã a calculatorului poate determina tulburãri emotionale:anxietate, iritabilitate, tolerantã scãzutã la frustrare, pânã la depresie. (10)Multi adolescenti preferã foloseascomputerul atunci nd se simtabandonati de familie sau când stau mult timp singuri acasã, pãrintii fiind laservici sau sunt ocupati cu diverse probleme. (11)Peele (1991) explicã mecanismul psihologic al utilizãrii calculatorului: "Îti dãsentimentul si senzatia de satisfactie pe care nu esti capabil sã le obtii în alt

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
VintageSoul7 liked this
Alexandraa Adda liked this
steliana73 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->