Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
A.E Van Vogt - Arsenalele Din Isher

A.E Van Vogt - Arsenalele Din Isher

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Published by Gheorghe Zamfir

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Gheorghe Zamfir on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
A.E. van Vogt
 — 
Arsenalele din Isher
 
1
 
PROLOG
IVR
Ã
 JITORUL A HIPNOTIZAT MUL 
 Þ 
IMEA?11 iunie (de la corespondentul nostru). Poli
þ
ia
º
igazetarii socotesc c
ã
, în scurt timp, va fi anun
þ
at public,prin reclame, faptul c
ã
Ora
º
ul Mijlociu va fi locul urm
ã
-toarei escale a unui maestru al magiei. Ei sunt preg
ã
ti
þ
is
ã
-l salute c
ã
lduros dac
ã
va binevoi s
ã
explice cuexactitate cum a p
ã
c
ã
lit sute de oameni, f 
ã
cându-i s
ã
 cread
ã
c
ã
au v
ã
zut o cl
ã
dire ciudat
ã
 
 — 
un fel de arsenal.Cl
ã
direa ar fi ap
ã
rut în spa
þ
iul ocupat, anterior
º
iactualmente, de localul familial "M
ã
tu
º
a Sally"
º
i decroitoria "Patterson". În interiorul celor dou
ã
localuri seaflau doar salaria
þ
ii, dar nici unul dintre ace
º
tia nuobservase vreun eveniment neobi
º
nuit.O firm
ã
mare
º
i str
ã
lucitoare indica fa
þ
ada arsenaluluin
ã
scut atât de miraculos din neant; ea a constituit primadovad
ã
c
ã
întreaga scen
ã
n-a fost decât o iluzie. Din oricepunct o priveai te urm
ã
reau cuvintele:
ARME DE CALITATE 
 
DREPTUL DE A CUMP 
à
RA ARME ESTE DREPTUL LA LIBERTATE 
 În vitrin
ã
se afla un sortiment bogat de arme mici
º
iarme mari, de forme ciudate, iar un panou lucios în
º
tiin
þ
a:
CELE 
 
MAI 
 
BUNE 
 
ARME 
 
ENERGETICE 
 
DIN 
 
 
A.E. van Vogt
 — 
Arsenalele din Isher
 
2
ÎNTREGUL 
 
UNIVERS 
 
CUNOSCUT 
 Inspectorul Clayton de la sec
þ
ia de investiga
þ
ii aîncercat s
ã
intre, dar u
º
a p
ã
rea încuiat
ã
. Câteva minutemai târziu, C.J. (Chris) McAllister, reporterul de la
Gazette-Bulletin,
a încercat
º
i el u
º
a, a deschis-o
º
i aintrat.Voind s
ã
-l urmeze, inspectorul Clayton a g
ã
sit-o dinnou încuiat
ã
. Se crede c
ã
McAllister a ajuns pân
ã
înspatele cl
ã
dirii, unde l-au v
ã
zut câ
þ
iva privitori. Imediatdup
ã
revenirea lui, cl
ã
direa ciudat
ã
a disp
ã
rut la fel debrusc cum ap
ã
ruse.Poli
þ
ia se declar
ã
nedumerit
ã
în privin
þ
a felului în caremarele magician a creat o asemenea iluzie detaliat
ã
 
º
i delung
ã
durat
ã
, în fa
þ
a unei mul
þ
imi atât de mari.NOTA REDAC
 Þ 
IEI:
Relatarea nu men 
þ 
ioneaz 
ã 
dac 
ã 
nemul 
þ 
umit 
ã 
, poli 
þ 
ia încercat s 
ã 
-l contacteze pe McAllister, dar, oricum, nu l-a  putut g 
ã 
si. Nu l-a g 
ã 
sit nici acum, dup 
ã 
atâtea s 
ã 
 pt 
ã 
mâni.Ce s-a întâmplat cu McAllister din clipa în care a g 
ã 
sit deschis 
ã 
º 
a magazinului de arme? 
 U
º
a magazinului de arme avea o ciud
ã
þ
enie. Nu numaic
ã
se deschidea la prima atingere, dar, dac
ã
o tr
ã
geai,sim
þ
eai c
ã
nu opune nici cea mai mic
ã
rezisten
þ
ã
 
º
i c
ã
esteimponderabil
ã
. McAllister avu impresia c
ã
i s-a topitclan
þ
a în mân
ã
.R
ã
mase locului surprins. Se gândea la inspectorulClayton care, cu un minut înainte, g
ã
sise u
º
a încuiat
ã
.Acest gând st
ã
ruia ca un semnal. Dinapoia lui r
ã
sun
ã
 tun
ã
tor vocea inspectorului:
 — 
Las
ã
, McAllister, m
ã
ocup eu de asta!
 
A.E. van Vogt
 — 
Arsenalele din Isher
 
3
Dincolo de u
º
ã
, în magazin, era întuneric, preaîntuneric ca s
ã
vad
ã
ceva
º
i, lucru
º
i mai ciudat, ochii nu ise acomodau cu bezna aceea intens
ã
. Instinctul s
ã
u dereporter îl f 
ã
cu s
ã
înainteze spre masa de întuneric maidens care venea din spatele dreptunghiului u
º
ii. Cu coadaochiului v
ã
zu mâna inspectorului atingând clan
þ
a pe caredegetele lui o sloboziser
ã
doar cu o clip
ã
mai devreme.
ª
tiu pe loc c
ã
, dac
ã
inspectorul ar fi izbutit s
ã
se opun
ã
,nici un reporter n-ar fi p
ã
truns în cl
ã
dire. Avea capul înc
ã
 întors într-acolo, privindu-l mai degrab
ã
pe poli
þ
ist decâtîntunericul din fa
þ
ã
,
º
i, tocmai când d
ã
dea s
ã
mai fac
ã
unpas înainte, se produse lucrul acela deosebit.Clan
þ
a nu-i permise inspectorului Clayton s-o ating
ã
.Se r
ã
suci într-un mod ciudat; acolo se mai afla înc
ã
oform
ã
curioas
ã
, pu
þ
in estompat
ã
. Cu o mi
º
care prearapid
ã
pentru a fi observat
ã
, u
º
a propriu-zis
ã
atinse bruscc
ã
lcâiul lui McAllister. O atingere u
º
oar
ã
, imponderabil
ã
.Înainte de a putea gândi sau reac
þ
iona la ceea ce seîntâmplase, elanul mi
º
c
ã
rii sale de înaintare îl adusesedeja în
ã
untru. Când înfrunt
ã
întunericul, i se încordar
ã
 chinuitor to
þ
i nervii. De-abia dup
ã
ce u
º
a se închise bine,McAllister sc
ã
p
ã
de acel chin scurt
º
i nea
º
teptat. În fa
þ
ã
seafla un magazin luminat str
ã
lucitor, în spate lucruri denecrezut!Pentru McAllister, urm
ã
un moment de nedumerire:r
ã
mase cu trupul r
ã
sucit stângaci, doar vag con
º
tient deinteriorul magazinului, dar teribil de însp
ã
imântat, înscurta clip
ã
dinaintea întreruperii, de ceea ce se afladincolo de t
ã
bliile transparente ale u
º
ii prin care tocmaiintrase.Nu se vedea nic
ã
ieri nimic. Totul era de nep
ã
truns.Nici inspectorul Clayton, nici vreo gloat
ã
de privitorig
ã
l
ã
gio
º
i cu gurile c
ã
scate, nici un
º
ir de magazine mizerepeste drum. Nu era nici m
ã
car aceea
º
i strad
ã
. De fapt numai exista nici o strad
ã
. În schimb se vedea un parclini
º
tit. Dincolo de el, str
ã
lucitor în soarele amiezii, se

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan liked this
doru.aurel liked this
kostika46 liked this
elibeautiful liked this
Dan liked this
Dan liked this
sherryka liked this
michellemmFp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->