Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A.E Van Vogt - Non-A 2 - Jucatorii Non-A

A.E Van Vogt - Non-A 2 - Jucatorii Non-A

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by Gheorghe Zamfir

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Gheorghe Zamfir on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
 
Juc
ã
torii Non-A
A.E. Van Vogt
1Non-axiome
Un sistem nervos uman este, poten
þ
ial,superior celui animal. În vederea dobân-dirii s
ã
n
ã
t
ã
þ
ii mentale
º
i a dezvolt
ã
riiechilibrate, fiecare individ trebuie s
ã
în-ve
þ
e s
ã
se adapteze lumii reale care-l în-conjoar
ã
. Exist
ã
metode de antrenamentcare permit realizarea acestei adapt
ã
ri.Umbre. Mi
º
care pe dealul pe care se ridicase odinioar
ã
Ma
º
ina jocurilor,acum pustiit. Dou
ã
siluete, dintre care una, diform
ã
, ciudat
ã
, se strecurau
ã
r
ã
grab
ã
printre copaci. Când se ivir
ã
din întuneric în lumina unui felinar
 – 
 sentinel
ã
singuratic
ã
pe aceast
ã
în
ã
l
þ
ime de unde puteai cuprinde ora
º
ul
 – 
 una dintre siluete se ar
ã
t
ã
a fi un biped obi
º
nuit.Cealalt
ã
era o umbr
ã
, f 
ã
cut
ã
din umbr
ã
, de întuneric prin care se z
ã
rea unfelinar.Un om,
º
i o umbr
ã
, cu mi
º
c
ã
ri de om, f 
ã
r
ã
s
ã
fie om. O umbr
ã
 
 – 
om, carese opri când ajunse la bariera ora
º
ului, care se întindea în vale,
º
i vocea îisun
ã
deodat
ã
, deloc firav
ã
, ci foarte uman
ã
.
 — 
Repet
ã
instruc
þ
iunile, Janasen.Dac
ã
omului îi era fric
ã
de ciudatul înso
þ
itor, nu se vedea. C
ã
sc
ã
u
º
or.
 — 
Mi-e cam somn, zise.
 — 
Instruc
þ
iunile.Omul gesticul
ã
, iritat.
 — 
Ascult
ã
, domnu' Discipol, gr
ã
i a lehamite, nu vorbi a
º
a cu mine.Înscenarea dumitale nu m
ã
sperie deloc. M
ã
 
º
tii. Fac treaba asta.
 — 
Insolen
þ
a dumitale, zise Discipolul, îmi va sl
ã
bi r
ã
bdarea.
ª
tii c
ã
 anumite energii temporale sunt puse în joc în propriile mele mi
º
c
ã
ri. T 
ã
r
ã
g
ã
n
ã
rile dumitale sunt calculate pentru a r
ã
ni,
º
i-
þ
i spun: dac
ã
 se-ntâmpl
ã
s
ã
fiu obligat s
ã
iau o pozi
þ
ie nepl
ã
cut
ã
din pricina acesteitendin
þ
e din partea dumitale, rela
þ
iile noastre vor lua sfâr
º
it.Era atâta cruzime în vocea Discipolului încât omul nu mai scoase o vorb
ã
.Începu s
ã
se întrebe de ce-l înfrunta pe acest individ deosebit de periculos, iarsingura explica
þ
ie era povara existen
þ
ei lui ca agent mercenar al unei fiin
þ
ecare-l domina din toate punctele de vedere.
 — 
Acum, repede, zise Discipolul, repet
ã
instruc
þ
iunile.Omul, re
þ
inut, începu. În vântul care le sufla în spate, vorbele lui n-aveaunici un sens; zburau în aerul nop
þ
ii ca ni
º
te n
ã
luci, ca umbrele care facsoarele. Era vorba de a profita de luptele de strad
ã
, care curând se vor sfâr
º
i.Va ap
ã
rea un loc liber la Institutul de emigrare. "Cu actele pe care le am voiob
þ
ine slujba cât timp va fi nevoie. Voi folosi întreaga autoritate a Institutului,
 
 
iar joi, pe cincisprezece, când
Pre 
º 
edintele Hardie 
va pleca spre Venus, voiprovoca la momentul potrivit un accident,Aceast
ã
manevr
ã
urm
ã
re
º
te împiedicarea unui anume Gilbert Gosseyn dea ajunge pe Venus, pân
ã
nu va fi prea târziu. Omul nu
º
tia cine era Gosseyn
º
i nici de ce ar fi prea târziu
 – 
îns
ã
procedeul era foarte clar.
 — 
 
ª
i acum spune-mi care este ora accidentului?
 — 
9
º
i 28 diminea
þ
a, ora zonei zece.Urm
ã
un r
ã
gaz, în care Discipolul p
ã
rea s
ã
cugete.
 — 
Trebuie s
ã
te avertizez, zise în sfâr
º
it, c
ã
Gosstyn este un individdeosebit. Dac
ã
acest fapt afecteaz
ã
evenimentele sau nu, nu pot
º
ti. S-arp
ã
rea c
ã
nu-s motive serioase de îngrijorare dar nu se
º
tie. Fii cu b
ã
gare deseam
ã
.Omul ridic
ã
din umeri:
 — 
N-am decât s
ã
fac tot ce pot. Asta-i tot.
 — 
Vei fi îndep
ã
rtat la timp, ca de obicei. Vei putea a
º
tepta aici sau peVenus.
 — 
Venus, zise omul.
 — 
Perfect.Apoi, t
ã
cere. Discipolul se plimb
ã
agale ca pentru a sc
ã
pa deconstrângerea datorat
ã
prezen
þ
ei celuilalt. Silueta lui de umbr
ã
p
ã
rea
º
i maipu
þ
in material
ã
. Felinarul lucea
º
i mai viu prin substan
þ
a neagr
ã
a trupuluis
ã
u, dar aceast
ã
form
ã
ce
þ
oas
ã
, tot estompându-se, pierzându-
º
i claritateaconturului, r
ã
mânea întreag
ã
 
º
i-
º
i p
ã
stra forma. Pieri ca
º
i cum nici n-ar fifost. Janasen a
º
tept
ã
. Era un om practic
º
i destul de curios. El mai v
ã
zuseiluzii
º
i nu era convins c
ã
mai avusese parte de a
º
a ceva. Dup
ã
trei minute,solul prinse a se înro
º
i. Janasen se d
ã
du înapoi cu b
ã
gare de seam
ã
.Focul f 
ã
cu ravagii, dar tot reu
º
i s
ã
vad
ã
structura intern
ã
complex
ã
a uneima
º
ini, ale c
ã
rei piese se topir
ã
într-o mas
ã
inform
ã
în vâltoarea alb
ã
 
º
i
º
uier
ã
toare. Nu a
º
tept
ã
sfâr
º
itul, coborî pe potec
ã
în direc
þ
ia sta
þ
iei derobocare.* Transformarea energiei-timp continu
ã
conform ritmului propriuindeterminabil pân
ã
la 8
º
i 43 diminea
þ
a, prima joi din martie 2561.Accidentul lui Gilbert Gosseyn trebuia s
ã
aib
ã
loc la 9
º
i 28.8
º
i 43
 – 
pe astroportul de pe muntele care domina ora
º
ul,
Pre 
º 
edintele Hardie,
cu destina
þ
ia Venus, pluti pân
ã
la punctul de plecare, prev
ã
zut
ã
 pentru ora 1 a dup
ã
-amiezii. Trecuser
ã
dou
ã
s
ã
pt
ã
mâni de când Discipolul
º
i omul s
ã
u priveau ora
º
uldin înaltul lumii înecate în umbr
ã
. Dou
ã
s
ã
pt
ã
mâni
º
i o zi de când un fulgerelectric stârnit de un reflector de energie de la Institutul de Semantic
ã
 General
ã
ã
cuse s
ã
-i sar
ã
lui Thorson
þ
easta însângerat
ã
, având ca rezultatîncetarea dup
ã
trei zile a luptelor din ora
º
ul propriu-zis.Peste tot, robuneltele sfor
ã
iau, bâzâiau,
º
uierau
º
i lucrau sub controlulcreierelor electronice. În unsprezece zile, un ora
º
imens reînvia, nu f 
ã
r
ã
trud
ã
,nu f 
ã
r
ã
ca oamenii s
ã
se încovoaie al
ã
turi de ma
º
ini. Rezultatele erau dejacolosale. Alimentarea a revenit la normal, majoritatea urmelor b
ã
t
ã
liei audisp
ã
rut.
ª
i, luciu esen
þ
ial, teroarea for
þ
elor necunoscute care atacaser
ã
,
 
 
venind din stele, sistemul solar, sl
ã
bea cu fiecare f 
ã
râm
ã
de informa
þ
ie venit
ã
 de pe Venus, cu fiecare zi care trecea.*8
º
i 30 diminea
þ
a, pe Venus, în fos
ã
, într-o vreme baza galactic
ã
secret
ã
aCelui Mai Mare Imperiu din sistemul solar. Patricia Hardie, în al s
ã
u arboreapartament, studia un ghid general prescurtat. O tân
ã
r
ã
femeie sub
þ
ire ac
ã
rei frumuse
þ
e ascuns
ã
pu
þ
in de o însu
º
ire mai curioas
ã
: autoritatea.B
ã
rbatul care deschise u
º
a
º
i intr
ã
, se opri pentru a o privi; îl auzise, dar nul
ã
sa s
ã
se vad
ã
.Eldred Crang a
º
tept
ã
, un pic amuzat, dar nu ofensat. O respecta, o admirape Patricia Hardie, dar ea nu-
º
i terminase antrenamentul filozofic non-A
º
i,prin urmare, ea poseda înc
ã
ni
º
te tehnici fixe de reac
þ
ie de care nu-
º
i d
ã
deaseama, desigur. Fiind observat
ã
, ea trecu de procesul incon
º
tient de acceptarea intruziunii lui, fiindc
ã
se întoarse la el.
 — 
Deci, zise ea.Încurajat, Eldred înaint
ã
.
 — 
Nu merge, zise el.
 — 
Câte mesaje?
 — 
 
ª
aptesprezece.El scutur
ã
din cap:
 — 
Mi-e team
ã
c
ã
am cam întârziat. Am subîn
þ
eles c
ã
Gosseyn va reu
º
i s
ã
 se întoarc
ã
aici. Acum, singura noastr
ã
n
ã
dejde este faptul c
ã
el se g
ã
se
º
te întransportorul care p
ã
r
ã
se
º
te azi P
ã
mântul în direc
þ
ia Venus.Urm
ã
un moment de t
ã
cere Femeia f 
ã
cu ni
º
te semne în ghid cu uninstrument ascu
þ
it Când atingea pagina, materia lucea alb
ã
struie. În cele dinurm
ã
ridic
ã
din umeri:
 — 
N-avem ce face. Cine s-ar fi gândit c
ã
Enro va descoperi atât de curândceea ce face
þ
i! Din fericire a
þ
i fost iu
þ
i, iar solda
þ
ii lui din acest sector suntdeja împr
ã
º
tia
þ
i într-o duzin
ã
de baze
º
i folosi
þ
i acum în alte scopuri.Ea surâse admirativ
ã
.
 — 
A fost ingenioas
ã
, drag
ã
prietene, încredin
þ
area acestor solda
þ
i grijiiblânde a comandan
þ
ilor bazelor. Au cu to
þ
ii nevoie de mai mul
þ
i oameni însectoarele lor încât atunci când un ofi
þ
er responsabil le d
ã
câteva milioane,ace
º
tia aproape c
ã
i-ar ascunde. Cu ani în urm
ã
Enro a fost obligat s
ã
 conceap
ã
un sistem complicat pentru a ajunge s
ã
reg
ã
seasc
ã
armatelepierdute în acest fel.Ea se întrerupse:
 — 
A
þ
i determinat cât timp am mai putea r
ã
mâne?
 — 
Ve
º
ti proaste în privin
þ
a asta, zise Crang. Au primit ordine, pe Gela 30,s
ã
o debran
º
eze pe Venus din sectorul "matricelor" individuale în momentulîn care vom fi amândoi pe Gela. Mai las
ã
transporturile
º
i asta e ceva, dar mis-a spus c
ã
toate distorsoarele personale vor fi debran
º
ate în dou
ã
zeci
º
ipatru de ore, fie c
ã
mergem sau nu pe Gela.El se încrunt
ã
.
 — 
Dac
ã
Gosseyn s-ar gr
ã
bi! Cred c
ã
voi putea s
ã
-i fac s
ã
mai rabde ozi-dou
ã
ã
r
ã
s
ã
v
ã
dezv
ã
lui identitatea. M
ã
gândesc c
ã
ar trebui s
ã
neasum
ã
m acest risc. P
ã
rerea mea este c
ã
Gosseyn este mai important decâtnoi.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
fenderrolandkorg liked this
mariget liked this
Ganea Ionel liked this
Ganea Ionel liked this
euhunter liked this
a_machedon liked this
lawrence96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->