Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPECIFICUL-MELOTERAPIEI

SPECIFICUL-MELOTERAPIEI

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by VACONDA

More info:

Published by: VACONDA on Apr 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2012

pdf

text

original

 
SPECIFICUL MELOTERAPIEI LACOPIII CU DEFICIENŢE MINTALE
Programa de terapie educaţională integrată destinată copiilor cudeficienţe acordă o importanţă deosebită terapiei de expresie, aici fiindincluse terapia de expresie grafică şi plastică şi terapia prin muzică – meloterapia.Activităţile cuprinse în cele două forme de terapie pot fi aplicate curezultate deosebite şi în alte instituţii decât cele ce au ca obiectiv principalrecuperarea copiilor cu deficienţe – cum ar fi grădinţele speciale, căminelespital sau chiar în programele de psihoterapie în care sunt incluşi adulţisau copii.
 Muzica
reprezintă arta de a exprima sentimente şi idei cu ajutorulsunetelor combinate într-o manieră specifică. Ea se bazează pe câtevaelemente specifice şi anume
ritmul 
,
armonia
şi
melodia
.
 Ritmul 
în muzică se referă la aşezarea accentelor tonice într-o frazămuzicală, în timp ce în versuri sau în proză el se referă la succesiuneasilabelor accentuate şi neaccentuate. Ritmul se rezumă – în muzică – în principal la caracteristicile mişcării. El prezintă rezonanţe diferite de la o persoană la alta sau în funcţie de vârstă, stare de sănătate, dispoziţiesufletească, de moment sau de nivel cultural.
 Armonia
se referă la îmbinarea melodioasă a sunetelor şi are la bazătehnica acordurilor, specifică compoziţiei.
 Ritmul 
şi
armonia
sunt elementele esenţiale ce compun o melodiesau un cântec.
 Melodia
ca rezultat final al unei creii muzicale reprezinosuccesiune de sunete îmbinate după regulile ritmului şi ale modulaţiei pentru a alcătui o unitate cu sens expresiv exprimată într-o compoziţiemuzicală sau cântec.În cadrul meloterapiei educatorul are în vedere în principal efectul pe care îl are muzica utilizată sub diferite forme, ca mijloc de recuperare aunor deficienţe cognitive, motorii, afective sau de personalitate.La
personalităţile normale
s-a demonstrat că muzica exercită oserie de efecte benefice cum ar fi:
Determină o serie de stări afective tonice
Induce o stare de linişte, care facilitează reducerea stărilor detensiune şi anxietate
Permite crearea unei stări de detaşare faţă de elementelegeneratoare de stres
Amplifică rezistenţa la efort
 
Facilitează comunicarea – în special cea nonverbală – între persoane
Contribuie la dezvoltarea unor funcţii şi procese psihice,începând cu cele primare, cum ar fi percepţiile şireprezentările şi termind cu cele complexe, cum ar fiimaginaţia, creativitatea (prin dans, de exemplu) şi imaginaţia
Ameliorează comportamentul şi socializează individulÎn cazul copiilor cu handicap meloterapia este folosită – în special –  pentru stabilirea unui alt tip de comunicare, diferit de cel verbal. La aceştiaeste mai puţin important nivelul de dezvoltare al aptitudinilor muzicale.Principalul obiectiv al meloterapiei este acela de
a stabili contactul cucopilul cu deficienţe şi de a facilita comunicarea cu terapeutul şi cu participanţii la şedinţa de terapie
. În acest caz se pot utiliza, de exemplu,instrumentele de percuţie, castanietele, tamburinele, xilofonul sau chiar  propriul corp.La
copiii deficienţi mintali hiperactiv
, muzicoterapia poate fiutilizată pentru ameliorarea inhibiţiei voluntare a actelor motorii şi pentrurealizarea unor performanţe.La cei cu
instabilitate emoţională
utilizarea muzicoterapieidetermină:
Diminuarea tensiunilor 
Reducerea agresivităţii
Îmbunătăţeşte cooperarea în interiorul grupului
Ameliorează munca de echipăMeloterapia îi ajută şi pe cei cu
tulburări relaţionale
deoarecefavorizează participarea spontala activiţile de grup. Cercetărileefectuate ne oferă indicaţii metodice despre preferinţele copiilor pentrudiverse forme de activităţi de meloterapie, în funcţie de nivelul lor deactivism. Subiecţii cu nivel crescut de activism aleg dansul, cei cu nivelmediu de activism aleg grupa de toboşari, iar cei cu nivel scăzut deactivism aleg grupele de cor sau acompaniament.Terapia prin muzică poate fi organizată în mod individual sau îngrupuri. În grădiniţele şi şcolile speciale este bine să se grupeze copiii înfuncţie de performanţele de care sunt capabili în domeniul muzicii şi înfuncţie de nivelul retardului lor mental.Activităţile de meloterapie cu cei cu deficienţe mentale severe sauasociate este indicat să se realizeze în şedinţe individuale.Din punct de vedere al modului de desfăşurare a activiţilomeloterapia se poate împărţi în două forme: activă şi receptivă.
Forma activă
constă în diverse activităţi muzicale, desfăşurate chiar de subiecţi (muzică intrumentală sau vocală), executate individual sau îngrup.
2
 
Forma receptivă
este cea în care subiecţii audiază muzica.Pasivitatea lor nu este totală deoarece activitatea de recepţie solicită, prin ea însăşi, un anumit grad de participare din partea acestora.În cadrul activităţilor de meloterapie desfăşurate în învăţământulspecial de educatori şi logopezi trebuie urmărite următoarele
obiective
:
Dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale
Formarea şi dezvoltarea auzului muzical cu elementele salecomponente – simţ melodic, ritmic, armonico-polifonic
Educarea vocii ca principal mijloc de redare a muzicii şi deexersare a sunetelor 
Formarea unor deprinderi practice muzicale (de cânt, ritmice,melodice, armonico-polifonice, de interpretare, de utilizare ainstrumentelor)
Educarea deprinderilor de a asculta muzică
Integrarea unităţilor de învăţământ în viaţa artistică
Cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii
Echilibrarea personalităţii copilului prin cultivarea unor trăsături de caracter pozitive
Dezvoltarea sociabilităţii copilului prin participarea laactivităţile organizate pe grupuri de copiiÎn cazul copilor cu deficienţe mai severe se pot stabili o serie deobiective importante legate de:
Îmbunătăţirea orientării spio-temporale şi coordonăriimotrice
Educarea expresivităţii mimico-gesticulare
 Nuanţarea exprimării verbale
Dezvoltarea sensibilităţii cromatice muzicale determinareaunor stări de deconectare, bucurie, încântare etc.Îmbunătăţirea motricităţii voluntare prin meloterapieLa copiii cu retard mental, cu cât gravitatea acestuia este mai mare,cu atât deficitul de motricitate este mai mare. Astfel, mişcarea pe fondmuzical este bine să se desfăşoare în următoarele etape:-ascultarea ilor într-o to, punerea în mişcare la zgomotul produs de aceasta şi oprirea la încetarea sa
-
executarea de mişcări pe ritmuri de tobă; pe măsură ce ritmul seaccelerează se poate trece la sărituri şi chiar alergări-desfăşurarea de mri pe anumite melodii folosind modelulanterior 
-
executarea de jocuri de mişcare pe acompaniament muzical
-
executarea de dansuri simple cu mişcări ample
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mirahya liked this
crocoali liked this
marius cristescu liked this
dhalsin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->