Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TUT VRAY2

TUT VRAY2

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by ptho255

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: ptho255 on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
http://www.suvn.net/forum/showthread.php?t=4339(WAREHOUSE CAY QUAN AO)Cu
i cùng thì cng hoàn thành c tuts Vray4SU dài h
i
Part Interior, sau h
n 2 tháng v
t l
n, mày mò, nh
n c s
 giúp 
ng h
c
a r 
t nhi
u a em SUVN cng nh
h
c h
i c r 
t nhi
u kinh nghi
m quý báu t
các Tuts, cácTips m
i ng

i ã chia s
trên di
n àn. Trong lúc biên so
n n
u có jì sai sót mong m
i ng

i ni
m tình th
l
i,và cng mong s
nh
n c nhi
u ý ki
n ph
n h
i v
nh
ng ch
c và ch
a
c c
a Tuts, 
m
i ng

i có thêm các phát hi
n m
i, các kinh nghi
m m
i.
Tutorial Vray 4 SketchUp "dài hi" Part II -Interior
 Bài hng dn s dng
Google SketchUp 6 Pro
Vray for SketchUp
(nu bn cha có 2 phn mm này, i tìmchúng ngay trc khi c tip)
 Bài Tuts này bao gm các ni dung sau :
 
1.
Ánh sáng cho ni thta
.
S dng VraySun và Sky (ánh sáng ban ngày)b
.
Không s dng VraySun (ánh sáng ban êm)c
.
Các loi èn c bit s dng cho Ni tht2
.
t và hiu chnh Camera3
.
To và hiu chnh Vt liua
.
Vt liu ko có Textureb
.
Vt liu có Texture4
.
 
1
s hiu chnh trong Vray Options5
.
Rendering và Post rendering
 
 Nh 
ng iu cn lu ý :
 ây làTuts Vray for SketchUp part 2, vì vy, iu kin u tiên là bn cn nh nhng gì ã c trongPart 1, c  bit là phn lý thuyt ý ngha các thông s và hiu chnh,  trong Tuts này tôi s ít nhc ti lý thuyt, ch trình bàych yu kinh nghim và thc hành thc t.Lu ý các yu t dng hình cho tht chun. Dù bn có render hay ko hoc render bng bt k phn mm nào khácthì bc dng hình cng là bc u quan trng nht. Qun lý bn v thành nhng
Group
ln, ví d nh Phn xây (gm các group tng, sàn, trn«), Furniture (các group hoc comp. bàn, gh, t k, chén da«)«  tin qun lý.Các
group
comp
.
cng cn nm trong các Layer tng ng ( vd group tng phi nm trong Layer Tng,comp. ca s phi nm trong layer Ca «)  tin n i bng tab
L
ayer
khi cn, tránh th hin nhiu th trên mànhình làm vic làm nng bn v.Hình di là mc ích ca chúng ta sau khi thc hành theo tuts này(Raw Render), ây là 1 scene trong 1 tuts caVray Max, 1 SU user ã dng li bng SU, tôi s s dng scene này  thc hin các setting trong Tuts Ni tht này.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized800x600.
 
 
Ánh sáng cho n
i th
t
 
a.S dng Vray Sun và Sky
  ây bàn v vic cn phòng ca bn có ca s và bn mun tác phm cui cùng ca bn có ánh nng lung linhchiu vào phòng, nu phòng ko có ca s hoc bn mun render cnh êm, xin mi coi các phn
b,c
.Trc ht bn phi chnh hng ánh sáng mt tri (chnh ngày và gi trong bng
Shadow
ca SU) sao cho ánh sáng chiu vào phòng là pnht (d nhiên là theo cm nhn ca bn),  ây tôi chn hng ánh sáng nh hình bên di
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized1280x800.
 
 Trong setting mc nh ca Vray4SU, trong tab Environment thì  c GI và BackGround c chn mc nh làdùng Vray Sky, bm vào ch M ca tab GI hoc Background  hin bng Texture editor, chú ý các thông s có mitên :
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized1280x800.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->