Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
67Activity
P. 1
Skripta upravljanje projektima (3)

Skripta upravljanje projektima (3)

Ratings: (0)|Views: 3,087 |Likes:
Published by ywannchica

More info:

Published by: ywannchica on Apr 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
1.Navesti I pojasniti karakteristike savremenih projekata
Karakteristika savremenih projekata su:- veliki obim I siroka struktura, kompleksnost, veliko broj podprojekata, faza, podfaza Iaktivnosti;- dugo vreme trajanja,- veliki budzet- veliki broj ucesnikaProjekat se definise kao slozeni I neponovljivi poduhvat koji se preduzima u predvidjenomvremenu I sa predvidjenim troskovima ( u sadasnjosti ) da bi se postigli odredjeni ciljevi u buducnosti.Slozenost savremenih projekata izrazava se kroz veliki obim I strukturu ovih poduhvata, dugovreme trajanja, veliki budzet I veliki broj ucesnika u realizaciji.Svaki projekat obicno sadrzi veliko broj podprojekata, faza, podfaza I pojedinacnih aktivnosti,koji cine razgranatu strukturu projekta. Veliki projekti imaju veliki broj faza I aktivnosti I obicnodugo traju.Velikoj slozenosti realizacije savremenih projekata doprinosi I veliko broj ucesnika u realizaciji projekta – kako preduzeca tako I pojedinacnih kadrova. Npr. U realizaciji investicionih Irazvojnih projekata ucestvuje veliki broj firmi : projektantske, inzenjering I konsaltingkompanije.Velikoj slozenosti realizacije savremenih projekata takodje doprinosi I cinjenica da se trosevelike kolicine resursa I velika finansijska sredstva. Posto su raspoloziva sredsvta za realizaciju projkta obicno pozajmljena ili ogranicena, neophodno je da se ona racionalno trose, kako bi se postigla odgovarajuca efikasnost u realizacijij projekta.
2. Upravljanje poslovnim sistemom
Savremeno shvatanje menadzmenta je to da je to posebna naucna disciplina koja se baviistrazivanjem problema upravljanja razlicitim drustvenim I poslovnim sistemima. Za uspesnu primenu u praksi potrebna su odredjena znanja I vestine. Upravljanje je slozen proces za cijuuspesnu realizaciju su potrebna razlicita znanja:- opsta menadzment znanja;- upravljanje projektima;- znanja Iz oblasti u kojoj se realizuje projekat.Kod upravljanja preduzecem postoje dva pristupa:- strateski pristup;- kibernetski pristup.Strateski pristup je noviji pristup koji se iskazuje kao:- kontinualni proces stalnog prilagodjavanja preduzeca promenljivoj okolini;- utvrdjivanje I definisanje ciljeva I strategije preduzeca, proces realizacije strategije I kotntrolunjene realizacije.- Integralni proces koji obuhvata : upravljanje proizvodnjom, upravljanje prodajom, upravljanjerazvojem.Kibernetski pristup upravljanja preduzecem se moze iskazati kao:- slozen drustveni proces sa karakteristikama poslovnog sistema I drustvenog sistema u komeegzistira;
 
- funkcionisanje I razvoj poslovnog sistema je nemoguc bez upravljanja;- dinamicki proces koji se odvija kontinualno I omogucava kontinualno funkcionisanje poslovnog sistema;- sistemski pristup – poslovni sistem se razmatra kao slozeni sistem sa velikim brojem podsistema;- upravljanje poslovnim sistemom treba da bude celovito I da obuhvata sve funkcije poslovnogsistema;- upravljnje poslovnim sistemom nije moguce bez racunara, softvera I instaliranog poslovnoginformacionog sistema.
3.Upravljanje preduzecem – osnovni procesi
Prilikom proucavanja upravljanja preduzecem, kao komplesksnim I celovitim sistemom, javlja seveliki broj uticajnih faktora I veliki broj podsistema, tako da je ovaj kompleskan sistemnemoguce resiti u celini.Henri Fayol, funkciju upravljanja deli na sledece elemente:- predvidjanje ( sagledavanje buducih stanja I buducih akcija );- organizovanje ( obezbedjenje svih neophodnih faktora za funkcionisanje );- komandovanje ( uskladjivanje svih aktivnosti );- kontrola ( nadgledanje I proveravanje ).Prema Massi-ju funkcija upravljanja ima sledece elemente:- odlucivanje ( proces izbora najbolje akcije od raspolozivih );- organizovanje ( odredjivanje structure posla );- kadrovanje ( odabiranje, obuka I promocija kadrova );- planiranje ( predvidjanje buducih dogadjaja );- kontrolisanje ( merenje ostvarenih aktivnosti );- komuniciranje;- vodjenje. Na osnovu ovoga mogu se izdvojiti 4 podfunkcije:- planiranje – predvidjanje buducih stanja I zadataka- organizovanje – potrebna radna snaga, masine, resursi.- Rukovodjenje – davanje uputstava, podsticanje- Kontrola – merenje I ocenjivanje izvedenog, revizija.Ili- planiranje – utvrdjivanje ciljeva I zadataka- organizovanje – proces izgradnje organizacije za izrsenje planiranog zadatka- koordinacija – usmeravanje svih ucesnika- kontrola – merenje I ocenjivanje izvedenog, revizija.Osnovni podprocesi funkcije upravljanja su: planiranje, realizacija I kontrola. Faza planiranja jesvojim izlazom vezana za fazu realzacije dok je povratnom spregom vezana za fazu realizacije Ikontrole. Faza realizacije predstavlja konkretno izvrsenje alternativnog resenja. Ulazni elementisu informacije iz planiranja I informacije iz okoline. Izlaz je direktno vezan za fazu kontrole a povratnom spregom za fazu planiranja. Faza kontrole je poslednja faza procesa upravljanja ukojoj se vrsi poredjenje izmedju zadatih I ostvarenih izlaza. Izlaz iz faze kontrole je direktno povezan sa fazom planiranja a povratnom spregom sa fazom realizacije.Funkcije menadzmenta mogu se prikazati I kao: organizovanje, planiranje, rukovodjenje Ikontrola resursa preduzeca.
 
SHAPE \* MERGEFORMAT
4.Istorijski razvoj Projecet Management-a
Poceci razvoja Project Management-a mogu se pratiti od vremena I svetskog rata, kada je HenryGant konstruisao gantograme za kontrolu izgradnje brodova, pri cemu su gantogrami I danas jedan od najpopularnijih metoda u tehnickoj komunikaciji.U perodu od 1950. do 1960.godine ministarstvo odbrane USA I NASA razvili su CPM ( CriticalPath Method ) – metod kriticnog puta I PERT ( Program Evaluation and Review Technique ) – metoda ocene I revizije programa aktivnosti. U istom periodu razvijen je I PDM ( PrecedenceDiagramming Method ) – metod prvenstva, koji je svoju punu ekspanziju dobio razvojemracunarskih programa. Kao dalji razvoj moze se smatrati uvodjenje matricne organizacije I WBS( Work Brake Structure ) tehnike, takodje u NASA pocetkom sezdesetih godina proslog veka.1969.godine u USA osnovan je PMI ( Project Management Institute ). Integracija vremenarealizacije projekta zadatog obima, troskova I ostvarenog kvaliteta uvdena je u praksu1980.godine (slika)SHAPE \* MERGEFORMAT
5.Zajednicke osobine projekata
Zajednicke osobine projekata kao poduhvata su:cilj – svaki projekat ima svoj cilj;rokovi – odredjeni cilj se mora ostvariti u odredjenom roku;kompleksnost – mnogo faza, podfaza I aktivnosti;definisan obim I priroda zadataka;definisani resursi, koji su na raspolaganju za realizaciju poduhvata; posebna organizaciona struktura za izvrsenje poduhvata – projekta; poseban informacioni I kontrolni sistem.Projektom se moze smatrati svaki poduhvat, zadatak, problem, proces koji treba planirati Irealizovati, pri cemu je svaki projekat jedinstven I njegov ishod se ne moze predvideti sa potpunom sigurnoscu.Projekat je takodje I poduhvat koji treba realizovati u odredjenom vremenskom periodu, saodredjenom ciljem u okviru zadatih resursa.Opste karakteristike projekta kao neponovljivog poduhvata su: projekat predstavlja slozen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti I ucesnika; projekat ima sve osobine poslovnog procesa; projekat je poduhvat koji se planira; projekat podrazumeva rizik I neizvesnost; projekat je poduhvat koji je jedinstven, tj neponovljiv; projekat je vremenksi ogranicen I jednokratan; projekat sadrzi konacne ciljeve koje treba postici; poduhvat u koji su ukljuceni materijalni I ljudski resursi; poduhvat koji zahteva koordinaciju.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lepa Plavic liked this
vjestica@ liked this
dis705310 liked this
joxidejan liked this
Lepa Plavic liked this
Lepa Plavic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->