Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
78Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pelaburan : Islam vs Konvensional

Pelaburan : Islam vs Konvensional

Ratings:
(0)
|Views: 6,325|Likes:
Published by simson singawah

More info:

Published by: simson singawah on Apr 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
Sistem Kewangan Islam di Malaysia ISE 4032
 1
Pengenalan
Pelaburan adalah tindakan atau satu proses yang diambil pada wang atau aset kitadengan menjangkakan pulangan pada masa akan datang iaitu memperolehi hasil daripadanya.Seperkara yang perlu diberi perhatian adalah hasilnya tidak semestinya positif. Oleh itu,mestilah mengkaji dengan terperinci sebelum sesuatu pelaburan membawa hasil sebagaimanayang dijangkakan.Ilmu dalam bidang ini bukan sekadar mengetahui istilah-istilah pelaburan sepertirisiko, pulangan, nilai masa duit, inflasi dan sebagainya tetapi tahu mengaplikasikan. Jikadilihat dari statistik industri pengurusan pelaburan, sehingga akhir 2002, Malaysiamempunyai 79 buah syarikat pengurusan dana dan 38 buah syarikat pengurusan dana amanahdengan nilai dana melebihi RM 75 billion (Hajah Rohani Datuk Hj Mohd Shahir, 2005).Unsur-unsur penting pelaburan yang perlu di dalami adalah Pelaburan jangka pertengahan kepada jangka panjang seperti kita jangkakan pulangan untuk tempoh 10 tahunke 20 tahun akan datang, Pelaburan hendaklah dibuat ke atas pelbagai asset atau industridengan taburan yang sepatutnya, Risiko yang minima berbanding pulangan atau pulangansecara relatif dan Mengambil kira kesan inflasi sebahagian daripada kos atau jangkaan kosinflasi.
Definisi Al- Mudharabah
Di dalam bahasa Arab, al-Mudhrabah bermaksud musafir yang di ambil daripada perkataan ³dharb fi al-ardh. Ini terjadi kerana ramai pedagang berniaga dengan membabitkan perjalanan yang jauh untuk memperolehi barangan, mengaut keuntungan dan sebagainya.Al-Mudharabah diaplikasi dalam akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas.Konsep ini merujuk kepada perjanjian yang di antara satu pihak yang mengeluarkan modal(sahib ul-mal) dengan pengusaha (mudharid) di pihak lain, untuk membolehkan pengusahamenjalankan projek perniagaan atas dasar pembahagian keuntungan mengikut nisbah yangdipersetujui. Namun begitu, apabila berlaku kerugian, ia akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal.Sebenarnya, Al-Mudharabah telah pun menjadi amalan perkongsian sejak zaman jahiliyah sehinggalah sekarang. Rasulullah pernah bermudharabah dengan Siti Khadijah
 
Sistem Kewangan Islam di Malaysia ISE 4032
 2
dalam menjalankan perdagangan di antara Mekah dan Syria sehingga Siti Khadijah tertarik dengan rasulullah kerana kejujuran dan kebijaksannanya dan akhirnya mereka di jodohkanoleh Allah sebagai suami isteri.Tujuan sebenarnya mudharabah adalah mewujudkan kerjasama dalam bidang perniagaan antara masyarakat iaitu antara orang kaya yang tiada pengalaman dengan pengusaha yang berpengalaman. Selain itu, ianya bertujuan untuk mengelakkan pembekuanmodal atau harta oleh orang kaya tanpa sebarang pemanfaatan.
Perundangan Mudharabah
Iman-iman mazhab bersependapat mengatakan bahawa mudharabah adalah harusdimana ianya di haruskan oleh al-quran, al-sunnah, al-ijma¶ dan al-qiyas. Namun begitu,ianya terkecuali daripada gharar dan ijarah majhulah yakni sewa yang tidak diketahui.Ini dapat dibuktikan dengan dalil dari al-quran surah al-muzammil 73:20 yang berbunyi:
³dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpahkurnia Allah´.
Juga firman Allah S.W.T:
³Kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah´.
Kesemua ayat-ayat di atas menunjukkan sifat-sifat yang menerangkan tentangkeharusan kerja pada harta melalui kontrak mudharabah.
H
ukum Al-Mudharabah
Hukum pelaburan (al-mudharabah) adalah muamalat yang halal dalam islam yangmempunyai syarat-syarat yang telah diteteapkan oleh syarak. Selain itu, ianya juga di anggapharus dan tidak lazim kerana kedua-dua pihak iaitu pelabur dan pengusaha bolehmembatalkan kontrak pada bila-bila masa.
 
Sistem Kewangan Islam di Malaysia ISE 4032
 3
ukun-
ukun Kontrak Al-Mudharabah
B
agi mazhab hanafi, rukun mudharabah terbahagi kepada dua iaitu ijab dan qabul.
B
agi lafaz ijab, ianya mestilah memberi makna ynag serupa samada menggunakan lafazmudarabah, muqaradah mahupun muamalah.
B
agi lafaz qabul, jika tawaran dan penerimaantelah diterima oleh kedua-dua pihak, maka kontrak akan terbentuk.Rukun bagi mudharabah disisi jumhur terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemilik harta dan orang yang bekerja), perkara yang di kontrakkan (modal, kerja,untung) dan sighah (tawaran dan penerimaan). Untuk mazhab syafie pula mengira lima rukunmudharabah iaitu harta, kerja, untung, sighah dan dua pihak yang berkontrak.Kesimpulan yang dapat dibuat disini ialah rukun-rukun mudharabah adalah:PemodalPemgusahaModalKerja atau projek Sighah
Jenis-Jenis Mudharabah
Mudharabah terbahagi kepada dua jenis mengikut kuasa yang diberikan oleh pemodaldalam bidang muamalat iaitu mutlaqah dan muqayyadah.
B
agi mutlaqah iaitu mudharabah mutlak, bererti seseorang memberikan hartanyakepada seseorang tanpa batas. Ini bermaksud pengusaha diberikan kuasa sepenuhnya untuk menjalankan kerja tanpa sebarang sekatan dalam urusan kerja tersebut dan tidak terikatdengan masa tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Mudharabah jenis ini memberikan pengusaha bebas melakukan muamalat-muamalat seperti menjadi wakil dan mewakili oranglain menjalankan tugasnya, menguruskan wadiah dan lain-lain serta berjual beli untuk mendapatkan untung secara biasa.Untuk mudharabah muqayyadah pula iaitu terbatas, bererti seseorang menyerahkankepada orang lain modal sebagai mudharabah supaya dapat di niagakan harta tersebut ditempat-tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Ini bermaksud pengusaha di bataskan

Activity (78)

You've already reviewed this. Edit your review.
nurulizra1983 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Isa Zinon liked this
Ong Joo Soon liked this
Irwan Shah liked this
Izzati Adnan liked this
Nor Amalina liked this
Nor Hidayah liked this
Mohamad Sharifuz Zulfadli Kamarudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->