Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
globalizarea-terorismul

globalizarea-terorismul

Ratings: (0)|Views: 666 |Likes:
Published by Radu Ionut

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Radu Ionut on Apr 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2013

pdf

text

original

 
Globalizarea : terorismul şi crima organizată
 
Am ales să abordez această temă în urma sesizării situaţiei în care , cupredominanţă, ne sunt prezentate efectele pozitive ale termenului. Conceptul deglobalizare presupune diverse şi complexe procese de raportare la spaţiul geografic,la dezvoltarea economică etc.Practic, globalizarea înseamnă dominaţie, libertate şi dependenţă,uniformitate şi mişcări libere de bunuri materiale, oameni şi idei la scară mondială,americanizare sau , de ce nu , occidentalizare. Toate acestea derulându- se în acelaşitimp implică automat o reordonare a timpului şi a distanţei. Globalizarea totală,dacă pot exagera dimensiunea fenomenului, ar însemna că trăsăturile locale seconfundă cu cele mondiale; lumea întreagă s-ar regăsi în fiecare localitate şi,concomitent, fiecare localitate, regiune sau naţiune se va regăsi pe întreg globul.După fraza enunţată mai sus, deducem că beneficiile sunt strâns legatede dezavantajele globalizării. Pe cale de consecinţă, o creştere în diversitate duce laun nou tip de conflicte: cele de nivel local nu se mai leagă de probleme locale, ciprivesc din ce în ce mai mult problemele sociale din lumea întreagă. Mai exact:populaţia locală şi guvernele nu mai deţin controlul asupra deciziilor cheie care levor modela vieţile. Astfel suntem dintr-o dată expuşi unor ameninţări ce provin dinmediul exterior, totodată având datoria şi responsabilitatea de a eradica eventualeleameninţări globale.Deşi termenul de globalizare se referă, mai concret, la îmbunătăţirearelaţiilor globale, integrare şi interdependenţă în aria economică, socială,tehnologică, culturală, politică, informatică şi nu în ultimul rând ecologică, nimeninu tratează cu răspundere corespunzătoare procesele conexe precum globalizareacrimei organizate sau a terorismului.Proiectul are scopul de a evidenţia necesitatea unui plan de securitatecare să se poate ridica la nivelul ameninţărilor vehiculate în acest spaţiu fără
1
 
bariere care îngăduie , uneori chiar încurajând, propagarea unei stări denesiguranţă la nivel mondial.Motivaţia mea rezidă în chiar perceperea greşită sau parţial corectă aopiniei publice în ceea ce priveşte uniformizarea la scară mondială, mai exact lapartea cu realizarea integrării internaţionale pe palierul militar sau de securitate.Îndrăznesc să introduc o digresiune pentru a contura o reacţie vizavi deriscurile complexului proces aflat în desfăşurare. Secretarul general al ONU, KofiAnnan, sublinia faptul că globalizarea reprezintă o sursă de provocări pentruumanitate, sugerând o organizare mondială capabilă să facă faţă provocărilor.Revenind acum să punctez cîteva caracteristici esenţiale ce fac referirecu precădere la subiectul proiectului. În primul rând trebuie reţinut faptul că fluxulrapid, care uneori generează discrepanţe, de bunuri, servicii, persoane, idei,informaţii, tehnologie, armament şi acţiuni criminale, constituie un palier alglobalizării.Din păcate efectele negative, în mod voluntar sau din contră, nu suntidentificate într-un timp util astfel încât conştientizarea lor să nu lase spaţiu şi timpde manifestare forţelor ostile securităţii la nivel mondial. Criminalitatea , căcidespre acest aspect este vorba, mai putin vizibilă dar desfăşurată sub toate formeleei ( aici includ traficul de armament, de droguri, imigraţia ilegală), dar şi terorismulconstituie o ameninţare datorită varietăţii, ingeniozităţii mijloacelor pe care leutilizează pentru atingerea scopurilor
1
.Crima organizată internaţională a crescut ca amploare, în ultimuldeceniu, în mare parte datorită unor motive proprii ( capitalul uman, material şifinanciar deosebit) dar şi datorită exploziei globalizării. Dorinţa de parvenireindividuală, cosmetizarea instituţiilor şi structurilor financiare pentru a facilitacomerţul mondial au relaxat restricţiile legate de procedurile vamale sau deacordare a vizelor , ceea ce a permis crimei organizate internaţionale să se infiltrezecu uşurinţă în structurile economiei; scopul final fragmentarea statală
2
.În această
1
 
 Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României
, publicată în Monitorul Oficial, nr. 163 din 7august 1991, p.1.
2
 
Strategia naţională de securitate a României,
2006, p.33.
2
 
eră, revoluţia tehnologică a creat posibilitatea şefilor de reţele să-şi derulezeafacerile prin intermediul reţelei de calculatoare şi telecomunicaţii.Trecând spre cea de-a doua faţă nedorită a globalizării pe care otratează proiectul, mă refer desigur la terorism, sunt nevoit să remarc oasemănare : violenţa excesivă. Existenţa unor cazuri prin care diverse organizaţiicriminale şi-au apărat interesele, îngreunează distingerea actelor acestora faţă decele ale organizaţiilor teroriste, cei din urmă fiind desigur motivaţi de fanatismulreligios sau ideologic.Integrarea culturilor naţionale implică intensificarea schimbului deinformaţii, rezultând sacrificarea valorilor identitare şi a tradiţiilor. Scopul acesteideducţii este de a ne arăta unul dintre posibilele puncte de plecare pentru oorganizaţie teroristă sau de a sublinia raţionamentul acestor structuri. Cauzeleacţiunilor teroriste nu se reduc doar la ideea de mai sus. Putem aduce în discuţie şisărăcia sau alte discrepanţe sociale, instaurate de ordinea mondială construită dupămodelul asuprire/exploatare. Prin proiecţia celor ce deţin puterea economică,politică, militară sau tehnologică, putem identifica terorismul ca având o definiţievariată şi de cele mai multe ori diferită.Deşi am arătat dificultăţile întâmpinate la definirea fenomenului,putem afirma că terorismul constă în folosirea deliberată şi sistematică amijloacelor de natură să provoace teroarea în vederea atingerii celor mai diversescopuri care în cele din urmă, au o finalitate politică. Terorismul promoveazăinterese, mesaje fondate pe uzul intimidării, ameninţării, forţei şi violenţei,reprezentând totodată exploatarea conştientă a terorii
3
.Cu toţii ştim că în zilele noastre terorismul a devenit internaţional sautransnaţional prin apariţia unor organizaţii şi grupuri care, prin metodele şi prinaria acţiunilor, depăşesc frontierele statale. Fie că vorbim despre terorismul susţinutde stat sau terorismul de stat, el poate fi încadrat în situaţiile în care anumite state-naţiuni, din motive proprii, finanţează şi sprijină mişcările, putem conchide că adevenit o componentă insidioasă a luptei pentru putere la nivel global.
3
 
 Legea 535/ 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
, publicată în Monitorul Oficial, nr.1.161din 8 decembrie 2004 , p.1
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciocorozm liked this
Bota Lavinia liked this
smanache liked this
Irina Bunciuc liked this
Vasea Boțan liked this
Di Andra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->