Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
studiu de caz.

studiu de caz.

Ratings: (0)|Views: 748 |Likes:
Published by anamaria24any
studiu
studiu

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: anamaria24any on Apr 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTEFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
678',8'(&$=
 
STABILIREA PRETULUI LA GAZE NATURALE 
STUDENTA:
ROSU ANAMARIA 
 
SPECIALIZAREA FINANTE BANCIANUL III
 
GRUPA II
 
 Stabilirea pretului la gaze naturale
 Pretul este un instrument al pietei si un indicator al realitatii. In virtutea functiei de corelare a cererii cuoferta el capata un caracter complex ce este amplificat in contextul actualului dinamism economico- social, atat decaracteristicile pietei pe care le manifesta, cat si de cadrul legislativ care reglementeaza formarea preturilor, el insusiperfectibil.
 
Voi 
stud 
ia
 
in
c
on
in
u
are
 
e
apele
e
st 
abilire
 
a
 
 pre
tu
u
 
la
g
azele
 
na
tu
rale.
 
y
 
Trecerea de la facturarea cantitilor de gaze naturale în uniti volumetrice la facturarea înuniti de energie
ORDIN nr. 56/03.06.2008
p
rivind a
p
robarea Metodologiei
p
entru trecerea de la facturarea cantitilor de gaze naturale în uniti volumetrice la facturarea în uniti de energie
 
Având în vedere dispoziiile art. 17, lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrileulterioare, În temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale deReglementare în Domeniul Energiei aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 410/2007,
P
reedintele Autoritii Naionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentulO R D I N
 
A
rt. 1
Se aprob Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantitilor de gaze naturale în unitivolumetrice la facturarea în uniti de energie, conform anexei care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Pentru operatorii economici titulari de licene din sectorul gazelor naturale, puterile calorifice mediisuperioare care stau la baza transformrii preurilor i tarifelor exprimate în RON/uniti volumetrice, în preuri i tarifeexprimate în RON/uniti de energie, se vor publica pe pagina de internet a Autoritii Naionale de Reglementare înDomeniul Energiei (ANRE).
Art. 3
Operatorul sistemului naional de transport va înainta ANRE, în termen de 15 zile de la publicareaprezentei metodologii, datele privind puterile calorifice superioare i cantitile aferente de gaze naturale msurate înpunctele de preluare în, respectiv predare din sistemul naional de transport, precum i calculul puterilor calorifice mediideterminate conform prezentei metodologii.
Art. 4
Operatorii sistemelor de distribuie vor înainta ANRE, în termen de 15 zile de la publicarea prezenteimetodologii, datele privind puterile calorifice superioare i cantitile aferente msurate în punctele de preluare agazelor naturale din sistemul naional de transport, din câmpurile de producie i din import, precum i calculul puterilorcalorifice medii determinate conform prezentei metodologii.
Art. 5
(1) Operatorii depozitelor de înmagazinare vor înainta ANRE, în termen de 15 zile de la publicareaprezentei metodologii, datele privind puterile calorifice superioare i cantitile aferente msurate în punctele depreluare i respectiv predare a gazelor naturale în i din sistemul naional de transport, precum i calculul puterilorcalorifice medii, determinate conform prezentei metodologii.(2) Operatorii prevzui la alin. (1) au obligaia de a notifica ANRE, pân cel târziu la data de 31 iulie 2008, stoculde gaze naturale existent în depozite la data de 1 iulie 2008, exprimat atât în uniti volumetrice cât i în uniti deenergie, în vederea stabilirii acestora, în mod distinct pentru fiecare depozit subteran i pentru fiecare proprietar algazelor naturale înmagazinate.
 
Art. 6
Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Metodologie pentru trecerea de la facturarea cantitilor de gaze naturale
 
 în uniti volumetrice la facturarea în uniti de energie
Art. 1 Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalitilor prin care preurile i tarifele reglementate, învigoare la data prezentei, exprimate în lei/unitate de volum, sunt transformate în vederea exprimrii acestora înlei/unitate de energie i a facturrii contravalorii gazelor naturale livrate i a serviciilor prestate în uniti de energie, începând cu data de 1 iulie 2009.Art. 2 Unitatea de energie pentru care sunt exprimate preurile i tarifele în sectorul gazelor naturale este 1MWhArt. 3 Puterea calorific superioar care este luat în calcul pentru transformarea preurilor i tarifelor, de laexprimarea în lei/unitatea de volum la exprimarea în lei/unitatea de energie, se calculeaz ca medie ponderat aputerilor calorifice superioare determinate i a volumelor de gaze naturale msurate în perioada 1 ianuarie 2007  30aprilie 2009, dup urmtoarea formul :
§§
!
niini
qq PCSms PCSmed 
11
*
 
unde
-
 
PCSmed  puterea calorific superioar calculat ca medie ponderat
-
 
PCSms
i
 puterea calorific superioar determinat sau calculat ca medie ponderat într-un anumit punctde predare sau de preluare pentru un volum q
i
de gaze naturale tranzitate prin acel punct
-
 
q
i
  volumul de gaze naturale tranzitate printr-un punct de predare sau de preluare, pentru care a fostmsurat o putere calorific superioar PCSms
i
 Art. 4 Valorile rezultate în urma transformrii preurilor i tarifelor reglementate exprimate în lei/unitate devolum în lei/unitate de energie se rotunjesc la dou zecimale, dup cum urmeaz:
-
 
dac cea de a treia cifr dup virgul rezultat din calcul este un numr între 0 i 4, atunci zecimala a douarmâne nemodificat;
-
 
dac cea de a treia cifr dup virgul rezultat din calcul este un numr între 5 i 9, atunci zecimala a douacrete cu o unitate;
Exemplu
1.
 
dac din calcul rezult 1,452 atunci rezultatul se rotunjete la 1,452.
 
dac din calcul rezult 1,457 atunci rezultatul se rotunjete la 1,46Art. 5 Pentru calculul puterii calorifice medii se iau în considerare doar puterile calorifice superioare ce au fostdeterminate sau calculate ca medie ponderat cu respectarea prevederilor regulamentelor privind msurarea gazelornaturale.
Trecerea preului gazelor naturale la productor de la exprimarea în lei/unitate devolum la exprimarea în lei/unitate de energie
Art. 6 Pentru calculul preului final al gazelor naturale livrate consumatorilor în baza unui contractreglementat, ANRE va considera ca pre recomandat la productor pentru piaa reglementat, exprimat înlei/MWh, cea mai mic valoare ce rezult din trecerea preului de 495 lei/
1000
mc la productor, în lei/MWh,dintre cele calculate pentru productorii care livreaz gaze naturale pentru piaa reglementat.
Art. 7 Determinarea celui mai mic pre rezultat se face astfel :

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anamaria Sweet liked this
Lica Emil liked this
Camelia Maria liked this
Lica Emil liked this
Lica Emil liked this
Lica Emil liked this
Cla Clau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->