Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
125Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISU-ISU DI SEKOLAH

ISU-ISU DI SEKOLAH

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 7,308 |Likes:
Published by zackbram

More info:

Published by: zackbram on May 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TUGASAN INDIVIDU
Dewasa ini berbagai isu berkaitan pendidikan sering dipaparkan di dada akhbar.Fenomena ini berlaku kerana sekolah dilihat dari beberapa aspek yang amat berkait rapatdengan masyarakat seperti;i.aktiviti yang dijalankan di sekolah mempunyai kepentingan terhadapmasyarakatii.ibubapa sentiasa peka tentang program yang dijalankan di sekolahiii.pelajar sentiasa melaporkan kepada ibubapa sebarang kejadian atau aktivitiyang berlaku di sekolahiv.guru diamanahkan untuk bertindak sebagai ‛loco parentis’ di sekolahv.pengetua sebagai ketua bertanggungjawab dalam semua aspek di sekolah danvi.pengetua adalah penjaga kepada pelajar-pelajar Antara isu salah urus yang melibatkan pengurusan hal ehwal murid ialah isukeracunan makanan di kantin ataupun di asrama sekolah. Kejadian sebegini berlakudisebabkan oleh faktor kebersihan makanan dan penyediaan makanan yang tidak diberikan perhatian oleh pengurusan kantin ataupun asrama sekolah. Namun kecuaianatau sikap tidak ambil peduli pengurusan sekolah dalam memantau kantin dan asramasekolah secara konsisten dalam aspek kebersihan dan kualiti makanan menjadikan pihak sekolah sentiasa terdedah kepada kritikan masyarakat.Justeru itu langkah-langkah proaktif perlu diambil oleh pihak pengurusan sekolahsebelum isu ini berlaku. Antara langkah-langkah yang dapat diambil ialahi.menyediakan jadual pemantauan kantin/asrama yang tetap dan lebih kerap
 
ii.melantik guru bertugas khusus bagi tugas pemantauan di mana rekod pemantauan perlu dicatat di dalam buku log pemantauaniii.memastikan pekerja-pekerja kantin/asrama sentiasa mematuhi peraturan yangditetapkan oleh Kementerian Kesihataniv.bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan nasihatdalam aspek kebersihan fizikal dan proses penyediaan makananv.mengambil tindakan sewajarnya terhadap pengusaha kantin/asrama apabila berlaku kepincangan di dalam pengurusan kantin/asrama sekolah danvi.mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1995 (Keracunan Makanan DiSekolah-Sekolah)Isu berkaitan dengan kurikulum pula yang sering mendapat perhatianmasyarakat ialah mengenai dakyah bahawa kerajaan akan menghapuskan Sekolah JenisKebangsaan (SJK) Cina dan Tamil. Isu ini timbul berikutan adanya pihak-pihak tertentuyang cuba menangguk di air yang keruh dengan harapan ianya akan menjadi suatutarikan untuk mendapatkan sokongan politik. Walaupun isu ini lebih menjurus kepada peranan kerajaan dalam menentukan dasar pendidikan negara namun pihak sekolah tidak seharusnya mengambil langkah berdiam diri dan memencilkan diri dari cuba menjelaskankedudukan yang sebenar kepada masyarakat. Pihak sekolah khususnya pentadbir SekolahJenis Kebangsaan Cina dan Tamil perlu bertindak bagi menangani isu ini. Langkah yangdapat diambil termasuklah;i.mengadakan pertemuan dengan waris-waris bagi menjelaskan kedudukansebenar berkaitan isu ini
 
ii.menjemput wakil-wakil daripada kementerian pelajaran untuk memberikan penerangan yang terperinci berkaitan isu yang dibangkitkaniii.menegaskan bahawa Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Seksyen 28 adamenyebut tentang penubuhan sekolah kebangsaan dan sekolah jeniskebangsaan serta penyenggaraannya yang tertakluk di bawah bidang kuasamenteriiv.menjelaskan bahawa berlakunya perpindahan bukannya penutupan beberapasekolah jenis kebangsaan yang kurang murid dilakukan ke kawasan berpenduduk padatKegiatan kokurikulum juga merupakan suatu bidang yang sering mendapat perhatian masyarakat khususnya apabila berlaku kecuaian pihak sekolah dalammengendalikan sesuatu aktiviti. Kes-kes seperti pelajar mati lemas semasa berkhemah, pelajar maut akibat kemalangan jalanraya semasa dalam perjalanan mengikuti aktivitikokurikulum dan lainnya merupakan kes-kes yang sering terpampang di dada akhbar.Kecuaian pihak sekolah mengawal keselamatan pelajar semasa aktiviti kokurikulumdijalankan, mengabaikan aspek keselamatan semasa mengendalikan sesuatu aktiviti,guru tidak berada bersama pelajar semasa aktiviti kokurikulum dijalankan dan prosedur keselamatan tidak dipatuhi sepenuhnya merupakan punca-punca berlakunya sesuatukemalangan terhadap pelajar ketika menjalani aktiviti kokurikulum.Bagi mengelakkan daripada pihak sekolah dipersalahkan apabila sesuatukemalangan yang melibatkan pelajar itu berlaku semasa menjalani aktiviti kokurikulummaka pihak sekolah perlu mengambil langkah berjaga-jaga seperti;

Activity (125)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emyrani liked this
lyasophea liked this
sufian2 liked this
Norashida liked this
Au Lee Yen liked this
Rumpai Laut Azie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->