Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KENDRA's Redeemer

KENDRA's Redeemer

Ratings: (0)|Views: 1,418|Likes:
Published by maciel2010

More info:

Published by: maciel2010 on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
KENDRA’S REDEEMER(Draft) Teaser:"MY plan was to woo you. Hindi kita pinilit na halikan ako sa ilog—I coerced you.Hindi ko rin balak na madaliin kang pakasal sa 'kin. I'm not cruel, I'm giving youtime to get used to me. At the risk of sounding pompous, sasabihin ko pa rin nahindi ka madedehado kung ako ang mapapangasawa mo." Tuluyan na siyanitong hinarap, saka humalukipkip na para bang ang laki-laki nitong mama, gustonitong protektahan ang sarili nito sa kanya. "May utak ka, alam mo kung anongpapasukin mo. Whichever angle you look at it, malaki ang pakinabang mo rito. You'll just have to chose kung anong gusto mo—hard way or easy way."Masama ang loob na nakipaglaban siya ng titig dito. "I already know thehard way," sarkastiko niyang sambit. "At anong easy way?"Nagkibit ito ng mga balikat. "We want each other. That's easier."Namula ang kanyang mukha sa galit. Akala ba talaga nito, dahil isangbeses siyang nagpahalik rito, he could get away with anything. "Is that so? Let'ssee. Pa'nong easy way ba ang gusto mo? Ganito ba?" In the blink of an eye,nahubad niya ang pantaas niya. Sinimulan niyang ibaba ang zipper ng kanyang jeans.Nakatingin ito sa kanya, hindi kumikilos. Ibinaba niya ang jeans niya.Hindi pa rin ito kumikibo. Sinimulan niyang kalasin ang strap ng bra niya. Tumalikod ito."Harapin mo ako, damn it! You've paid a hundred million pesos for this. Take it.""I paid a hundred million pesos for a wife who will make me proud. Don'tdegrade yourself like a common whore, Kendra. I will not stoop to taking youthat way."
 
KENDRA’S REDEEMER(Draft)NOELLE ARROYOPROLOGUENOONG DEKADA NG 1970'S, ang daan-daang mga ektarya ng lupain sa gitna ngmga bulubundukin sa isang liblib na parte ng Quezon ay binuksan ng mayamangnagmamay-ari niyon sa ilang mga kaibigan ito para ipagbenta. He was leavingthe Philippines for good.Isang kontratista na developer ng real estates ang nagsuhestyon na parahindi masira ang lugar ng komersyalismo, ipagbenta nito ang mga lupain sa mgakaibigan nitong handang maging mga hasyendero. The rich old man picked ahandful among his trusted friends, whom had picked acquaintances in turn tobuy a hundred hectares each for farmlands. Sa prosesong ito nagsimulangmabuo ang tatlong mga villages na sa huli ay pinarehistro bilang New RiverValley, Yellow Sun Valley, at West Wind Valley ng naunang mga tumira rito.More than thirty years later, dumami na rin kahit papaano ang mganakatira rito. The hacienda owners were protective of their lands here becausethese farmlands became their relatives' havens when they needed to rest fromtheir business in Manila and abroad. Nagkaanak at nagkaapo ang naunang mgaowners hanggang sa ang mga apo na ngayon ang namamalakad sa mgahacienda.And life moved on as it always did…ONENAKATAYO SI KENDRA sa gilid ng bukas na tarangkahang bakal ng nag-iisangkapilya nagseserbisyo sa New River Valley. Sa edad na disisiete, matangkad nakaysa pangkaraniwan ang dalaga, bahagyang nakukuba ang likod nito sapagtatangkang itago ang maaga ring nagsimulang mamukol na hinaharap, payatito at mahahaba ang mga biyas. Ang kanyang natural na kulot na buhok nahanggang halos beywang na ngayon ang haba ay nakasalapid. Sa suot na
 
bestidang puti at makintab pa kaninang itim na sapatos, mistula siyang isa samga estudyante sa New Valley Catholic School na naatasang maging usherettesa isang pormal na event na ginaganap sa auditorium.Pero wala roon si Kendra para maging tagatanggap ng bisita. Hindi pabumubuka ang kanyang bibig dahil wala pa siyang kasama, natural wala pasiyang kausap. Mabuti nga iyon, kahit papaano napapatagal ang mga sandalingmukha siyang anghel na nag-anyong taga-lupa para imbitahan ang mga taongmagsimba ngayong Linggo. O kaya kahit man lang magmukhang kasing hinhinni Zarah, ang pinakamaganda at pinakamabining dalaga sa kanilang village.Alam ni Kendra kung ano ang kanyang hitsura. Lahat ng nakakikilala sakanya ay nagsasabi na kamukha siya ng kanyang ina na namatay noong maliitpa siya. It was only through her mother's memory that she was keeping her hairlong and not because her father would scream bloody murder if she ever darecut it short.Ang problema, maliban sa pisikal na hitsura, wala na siyang nakikitangpwedeng masabing nakuha niya sa litrato ng isang napakagandang babaengmistulang masuyong nakangiti sa lahat nang makakikita habang nakadungaw saframe sa tabi ng kanyang kama. Unfortunately, kilalang kilala din ni Kendra angugali niya—she was anything but shy nor polite. Lalo namang hindi siyamalambing—kahit pa nasa paligid niya si Paul na kanyang all-time crush dito saNew River Valley kung saan siya lumaki at kung saan, gaya ng kanilang mgakapitbahay, ay nagmamay-ari ang kanyang ama ng ekta-ektaryang lupain.At bahagyang kumunot ang noo ng dalaga habang naiisip kung paanokaya niya magagawan nang paraan na makapagsabi ng isang bagay namakapagpapaalala kay Paul na kung hindi niya ito pinakopya nang konti sa finalexam nila sa Physics, hindi sana nito mame-maintain ang top grades nito atmagkaka-honor noong graduation.Bumuntunghininga nang pagkalalim-lalim ang dalaga habang bahagyangnaririnig ang mahinang drone ng sermon ng pari sa ikalawang misa na ngayongnagaganap sa loob ng kapilya. She was there the first mass, pero dahil wala paang kanyang hinihintay hindi pa siya makapasok. Hanggang third mass sakapilya sa umaga tuwing araw ng Linggo at wala na sa hapon maliban kung mayespesyal na okasyon o kaya ay kapag may simbang gabi sa Kapaskuhan.Nagsisimba si Paul tuwing Linggo at dahil wala ito kaninang first at ngayongsecond mass, siguradong sa ikatlong misa na ito dadalo.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
SazynMe liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
meileen16 liked this
Nicki Rose liked this
Crisanta Borbe liked this
flomina_03gensci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->