Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ézs 47

Ézs 47

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Gyimóthy Zsolt

More info:

Published by: Gyimóthy Zsolt on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2010

pdf

text

original

 
Ézs 47
KereszthivatkozásokProtestáns Újfordítás47:1
 Jób 2:8
 Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült.
Ézs 13:1-22„Jövens Babinia pusztul” JSir 2:10
Némán ülnek a földön Sion lányának vénei, port hintettek a fejükre,zsákruhába öltöztek. Földre hajtják fejüket Jeruzsálem szüzei.
47:2
2Móz 11:5
és meghal minden elsőszülött Egyiptom földjén, a trónján ülő fáraóelsőszülöttje csakúgy, mint a kézimalmot hajtó szolgáló elsőszülöttje,meg az állatok minden elsőszülöttje is.
Bír 16:21
De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába.Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában.
47:3
Ézs 13:8
 Megriadnak, kínos fájdalmak fogják el őket, gyötrődnek, mint a szülő nő. Riadtan néznek egymásra, és arcuk lángban ég.
Hós 2:12
 Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem mentimeg tőlem.
Náh 3:5
Én most rád támadok - így szól a Seregek URa -, ruhádat az arcodraborítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat azországoknak!
 Jel 17:6
Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinakvérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam.
47:6
Zsolt 79:1-3
 Ászáf zsoltára. Ó Isten! Pogányok törtek örökségedre, meggyaláztákszent templomodat, romhalmaztették Jeruzsálemet. Szolgáidholttestét az ég madarainak adk eledelül, veid testét a ldvadjainak. Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, mint a vizet, és nemtemette el őket senki.
Zsolt 79:10-11
Ne mondhassák a ponyok: Hol van az ő Istek? Legyennyilvánvalóelőttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáidkiontott ért! Jusson eléd a foglyok hajtása, tartsd meg ahalálraítélteket, mert hatalmas a te karod!
Zsolt 137:8
Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért,amit velünk elkövettél.
Ézs 49:25-26
Igen! - ezt mondja az ÚR. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és azerőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Elnyomóiddal megetetem sajáthúsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a musttól. Akkor majdmegtudja mindenki, hogy én vagyok az ÚR, a te szabadítód, ésmegváltód, Jákób erős Istene.
Gyál, 2010. április 17. 1/7
 
Ézs 47
Ézs 51:13.17
Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetetta földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzóharagjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzóharagja?! … Ébredj már, ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Kiittad már aharag poharát, melyet az ÚR keze tartott eléd, az öblös poharat,amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted.
 Jer 50:17
 Meghajszolt bárány Izráel, oroszlánok kergették. Először Asszíriakirálya marcangolta, utoljára pedig Nebukadneccar, Babilónia királyarágta le csontjait.
 Jer 51:34-35
 Megevett, tönkretett engem Nebukadneccar, Babilónia királya, üresedénnyé tett. Elnyelt, mint egy rkány, megtöltte hatcsemegéimmel, és elűzött engem. A rajtam elkövetett erőszak szálljonBabilonra - mondja ezt Sion lakója! Vérem Káldea lakóira - mondja ezt Jeruzsálem!
 JSir 5:12
 A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték.
Zak 1:15
Hol vannak elődeitek?! És a próféták talán örökké élnek?
47:7
 Jel 18:7-8
amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyásszal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja: Fenségesenülök itt, mint egy királynő, özvegy nem vagyok, gyászt sem látok soha.Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások: halál, gyász és éhínség; éstűzzel fogják megégetni, mert erős Úr az Isten, aki megítéli őt”.
47:8
Ez 28:2
Emberfia! Szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja az én Uram, az ÚR:Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyénlakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak tetartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten.
Zof 2:15
Ez lesz a vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondoltamagában: Nincs több olyan, mint én! Milyen pusztává lesz: vadaktanyájává! Aki csak arra jár, fölszisszen, és kezével legyint.
 Jel 17:8
 A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, deelmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírvanevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy avadállat volt és nincsen, de megjelenik.
47:9
 Jel 18:23
És nem világít benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasaivoltak, mert a te varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép:
47:10
 Jób 22:13-14
És te azt kérdezted: Mit tud az Isten? Ítélkezhet-e a sötét felhőnkeresztül? Sűrű felhők rejtik el őt, nem lát, és az ég peremén jár-kel.
Zsolt 10:11
 Azt mondja magában: Elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát megsoha!
Zsolt 94:7
 Azt gondolják, nem látja az ÚR, nem veszi észre Jákób Istene.
Gyál, 2010. április 17. 2/7
 
Ézs 47
Ez 8:12
 Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Látod, hogy mit művelnek Izráelházának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél?! Mert ezt mondják: Nem lát bennünket az ÚR! Elhagyta az ÚR ezt azországot!
Ez 9:9
De ő így felelt nekem: Izráel és Júda házának a bűne igen-igen nagy,hiszen tele van az ország rontással, és tele van a rostörvénysértéssel, mert azt mondják, hogy elhagyta az ÚR az országot,és nem lát az ÚR.
Ez 28:4
Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstötszereztél kincstáraidba.
47:12-13
4Móz 23:23
Nem fog a vazss bon, sem az igézet Izelen. Idejébenmegmondják Jákóbnak, Izráelnek, hogy mit tesz az Isten.
Ézs 44:25
 A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseketmeghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság.
Dán 2:2
Ekkor azt mondta a kily, hogy vjanak gusokat, igézőket,varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg: mi volt a királynak azálma. Azok eljöttek, és a király elé álltak.
47:14
Ézs 29:6
 Mert a Seregek URa meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagyzúgás, viharos forgószél és emésztő tüzes lángok közepette.
Ézs 30:30
Fölmorajlik az ÚR fenséges szava, láthatóvá lesz sújtó karja, felbőszültharagjában, perzsetűz ngjában, ornban, zivatarban és jégverésben.
Mt 3:12
Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját csűrbetakarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Magyarázatos Károli, Veritas, Budapest, 2001.47:1
5Móz 28:56
 Még az a gyengéd és elkényeztetett asszony is, aki olyan elkényeztetettés finomkodó volt, hogy a lábával sem akarta érinteni a földet, irigyennéz szeretett férjére, fiára és leányára,
 Jób 2:13
És mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzáegy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma.
Zsolt 137:8
Babilon pusztulásra méltó népe! Boldog lesz, aki megfizet neked azért,amit velünk elkövettél.
Ézs 14:11
Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése! Férgek a derékaljad, pondrók atakaród!
Ézs 21:9
 Jönnek már a lovasok, lovasok kettesével! Akkor megszólalt, és eztmondta: Elesett, elesett Babilon! Minden istenszobra a földön hever összetörve!
Ézs 23:12
Ezt mondta: Nem fogsz vigadni többé, Szidón leánya, te meggyalázottszűz! Rajta, kelj át Ciprusba, de ott sem lesz nyugtod!
Ézs 29:4
 Megalázottan fogsz beszélni a földből, és megtörten hangzik szavad a porból. Olyan lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szavad a porból suttog.
Gyál, 2010. április 17. 3/7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->