Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
147Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Invata limba franceza

Invata limba franceza

Ratings: (0)|Views: 13,483|Likes:
Published by Luchian
Invata repede si usor limba franceza !
Invata repede si usor limba franceza !

More info:

Published by: Luchian on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
FONETIC
Ă ŞI ORTOGRAFIE
(PHONÉTIQUE ET ORTOGRAPHE)
Alfabetul fonetic interna
ţional
 (L'alphabet phonétique international)
1. Vocale
(voyelles)
A. Vocale orale
(voyelles orales)
a)
simple
 şi nerotunjite
(simples et non-arrondies)[i]jol
i
[e]
e
 închis
 
(fermé)
é
t
é
[
ε]
e
deschis
 
(ouvert)m
è
re[a]
a
anterior (antérieur)p
a
p
a
b)
simple
 şi rotunjite
(simples et arrondies)[a]
a
posterior (postérieur)p
a
s[o]
o
deschis
 
(ouvert)
o
r[o]
o
 închis
 
(fermé)zér
o
[u]
u
 j
ou
rc)
compuse
 şi rotunjit 
e
(composées et arrondies)[y]
i
rotunjit (arrondi)s
u
r[ø]
e
 închis rotunjit
 
(fermé arrondi)d
eu
x[œ]
e
deschis rotunjit
 
(ouvert arrondi) n
eu
[ ]
e
mut sau surd (muet ou sourd)p
e
tit
B. Vocale nazale
(voyelles nasales)
a)
simple
 şi nerotunjite
(simples et non-arrondies)[
ε]
e
deschis nazalmat
in
b)
simple
 şi rotunjite
(simples et arrondies)[ã]
a
posterior nazalv
en
t[õ ]
o
deschis nazalb
on
c)
compuse
 şi rotunjite
(composées et arrondies)[œ]
e
deschis rotunjit nazalbr
un2. Semivocale
(sémi-voyelles ou sémi-consonnes)
[j]
i
consonne – numit
şi yod
p
ie
d[y]
y
consonnel
u
i[w]
u
consonne
ou
i
3. Consoane
(consonnes)
[b]
r
obe[p]
p
ère[d]
d
ur[r]
r
ue[f]
eu[s]
s
ur[g]
g
are[t]
t
ête[ j ]
 j
e[v]
v
ous[k]
s
ac[z]
z
éro[l] ba
l
[
ş ]
ch
at[m]
m
er[n
i
] campa
gne
[n]
n
ous
Sunetele
şi literele limbii franceze
(Les sons et les lettres de la langue française)
Sunetele
 
(Les sons)
4.
Limba francez
ă are 36 de sunete, dintre care 16 vocale, 17 consoane şi 3 semivocale.
A. Vocalele
(Les voyelles)
Dup
ă modul de articulare a lor, vocalele limbii franceze se grupează în: orale, nazale.
5.
Vocalele orale,
numite astfel fiindc
ă se rostesc numai cu ajutorul cavităţii bucale, sunt
simple
 şi
compuse:
a)
simple
 şi nerotunjit 
e
, alc
ătuite dintr-un singur sunet:
[i]
se roste
 şte ca
i
din limba român
ă şi este redat în limba franceză prin:
i
lit, si, finis
y
style, stylo, dactylo, lycée.[e]
se roste
 şte ca
e
din cuvântul românesc
a repeta
 
 şi este redat prin:
é
thé, été, année, opéra;
er
,
ier
(finale): berger, écolier-
termina
 ţia verbelor din grupa I:
donner, chanter
es
: în cuvintele les, des, ces, ses, mes, tes
ez
(final): nez, fez
în termina
 ţia persoanei a II-a plural 
: parlez, donnerez, alliez
ied, ef 
(final): pied, clef [
ε]
se roste
 şte mai deschis decât e din limba română şi este redat în limba franceză prin:
è
: m
è
re, p
è
re, cr
è
me, rivi
è
re
ê
: t
ê
te,
ê
tre, fen
ê
tre, for
ê
t
ai, aî 
: m
ai
s, f 
ai
t, portr
ai
t, conn
aî 
tre, par
aî 
t
 precum
 şi în terminaţiile indicativului imperfect şi ale condiţionalului prezent:
 je parlais, je finirais.
ai
final: bal
ai
, ess
ai
, vr
ai
Excep
 ţii:
gai, quai(e)
 , precum
 şi în terminaţiile persoanei I sing. a perfectului simplu şi viitorului I:
jeparlai, je finirai.
ay
: rayon, crayon
ei
: treize, Seine, baleine
eil
, -
eille
: soleil, vieille, appareil, Marseille
el
: appel, bel, nouvel, culturel
ès
final: après, congrès, progrès, succès
et
final: ticket, paquet, ballet.
e
 
(urmat de o consoan
ă dublă, sau de două consoane, dar a doua să nu fie
l
sau
r
)
: belle,nouvelle, prennent, verrai, terre, allumette, bicyclette, sept, directeur, concert, veston.
e
+
consoan
ă în silabă accentuată 
: bec, fer
ay
: rayon, crayon[a]
se roste
 şte ca
a
din limba român
ă:
parte, table, sac, bras, dame, papa, malade.[
a
]
nu are corespondent în limba român
ă; se articulează în partea posterioară a cavităţii bucale:
pas, pâte, âne, bas.*[o]
se roste
 şte puţin mai închis decât 
o
din limba român
ă şi este redat prin:
o
(final) sau +cons.nepronu
ţată: zéro, stylo, matelot, mot, repos.
o + [z]:
rose, chose, Berlioz.
ô:
diplôme, fantôme, tôt, le nôtre.
au:
chaud, au, chaussée, animaux.
eau:
esau, beau, chapeau, oiseau.
o+(tion):
émotion, notion.[ ]
se roste
 şte puţin mai deschis decât 
o
din limba român
ă şi este redat prin:
o
(cons. pronun
ţată): or, horloge, sport, soldat, violon, homme, somme, bonne, notre, octobre,
photographe, poste.
au:
Paul, restaurant.
u+m
final: rhum, sanatorium, minimum, aluminium.[u]
se roste
 şte ca în limba română şi este redat prin:
ou:
ou, nous, jour, bijou, rouge.
aou:
août.
b)
 
compuse
 şi rotunjite,
alc
ătuite din combinarea a două suntete vocale:
[y]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
i
cu buzele rotunjite ca la rostirea lui
u
 
 şi este redat în limba
 
 franceză prin:
u:
tu, mur, murmure, une, du, lune.
û:
mûre, sûr.
eu:
 
în forme ale verbului
avoir
: participiul trecut 
 
eu
,
 perfectul
 
simplu
 
 j'eus
,
conj
.
imperf 
. (
que
 
 j'eusse
)
etc
.[ø]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
e
cu buzele rotunjite ca la rostirea lui
o
 
 şi este redat prin:
eu
 final
sau
urmat de consoan
ă nepronunţată 
: jeu, deux, yeux.
eu + t,k,z:
mente, Polyeucte, heureuse.
œu:
noeud, oeufs (pl), boeufs (pl).
ez
final: nez, chez.[œ]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
ε
cu buzele rotunjite ca la
o
 şi este redat prin:
eu +
consoan
ă nepronunţată 
(în afar
ă de t,k,z): heure, n
euf, seul, jeune, fleuve.
oeu +
consoan
ă pronunţată 
:
sœur, œuf (sing), bœuf (sing), œuvre.
oe:
œil.[ ]
 nu
se roste
 şte sau se rosteşte ca
e
rotunjit 
 şi este redat prin:
e
: le, de, me, te, se, ce, je, devant, premier, demi, genou, regarde.________________________* Ast
ăzi se face din ce în ce mai puţin deosebirea între aceste două feluri de a.
6.
Vocalele nazale,
numite astfel fiindc
ă la rostirea lor o parte a aerului este eliberat prin fosele
nazale, sunt
simple
 şi compuse.
a)
 
simple
 şi nerotunjite:
[
ε
]
este redat în limba francez
ă prin:
in, im
 
urmate de o consoam
ă (alta decât n, m) sau finale:
cinq, matin, quinze, institut, simple,timbre.
yn, ym
urmate de consoan
ă sau finale:
syndicat, syntaxe, synthèse, symbole.
aim:
faim.
ain
urmate de consoan
ă sau
final:
main, train, craindre, pain, vaincre.
ein
urmat de consoan
ă sau final:
teint, peintre, ceinture.
ien:
mien, tien, sien, bien, mécanicien.
b)
simple
 şi rotunjite
[ã]
este redat în limba francez
ă prin:
an, am,
urmate de consoan
ă (alta decât 
 n,
m) sau finale
: an, banc, dans, cadran, jambe, chambre,vendre, ample.
en, em
urmat de consoan
ă (alta decât 
 m, n
):
 
entendre, vendre, prendre, novembre, temple.
aon:
faon, paon, taon, Laon.[õ]
este redat prin:
on, om
urmat de consoan
ă (alta decât 
 m, n
) sau finale:
on, non, mon, long, garçon, rond, honte,front, compte, tombe, trompe, rompre.[œ]
este redat în limba francez
ă prin:
un
urmat de consoan
ă sau final 
: un, brun, aucun, chacun, lundi.
um
urmat de consoan
ă:
humble.
um
 final:
parfum.
B. Semivocalele
(Les semi-voyelles)
7.
Semivocalele sunt sunete intermediare între consoane
şi vocale, care se rostesc împreună cu altevocale într-o singură emisiune şi la producerea cărora se fac simţite vibraţiile coardelor vocale. Ele maisunt numite şi
semiconsoane (semi-consonnes).
[w]
se roste
 şte ca
u
din limba român
ă urmat de o altă vocală şi este redat în limba franceză prin:
ou
: oui, ouest, ouate, alouette, jouer.
oi:
noir, trois, mois, armoire, toilette.
ua:
square, équateur.
oe, oê:
moelle, poêle.[y]
se roste
 şte ca
y
(rotunjit)
urmat de o alt 
ă vocală şi este redat în limba franceză prin:
u
: lui, huit, suis, nuit, cuisine.

Activity (147)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Corbu Anca liked this
aurora68 liked this
Viorel Boerescu liked this
Iuliana Opinca liked this
Daiana Barbu liked this
Oana Sarbu liked this
Ursan Ionela liked this
Irina Timercan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->