Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
149Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Invata limba franceza

Invata limba franceza

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 14,033|Likes:
Published by Luchian
Invata repede si usor limba franceza !
Invata repede si usor limba franceza !

More info:

Published by: Luchian on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

text

original

 
FONETIC
Ă ŞI ORTOGRAFIE
(PHONÉTIQUE ET ORTOGRAPHE)
Alfabetul fonetic interna
ţional
 (L'alphabet phonétique international)
1. Vocale
(voyelles)
A. Vocale orale
(voyelles orales)
a)
simple
 şi nerotunjite
(simples et non-arrondies)[i]jol
i
[e]
e
 închis
 
(fermé)
é
t
é
[
ε]
e
deschis
 
(ouvert)m
è
re[a]
a
anterior (antérieur)p
a
p
a
b)
simple
 şi rotunjite
(simples et arrondies)[a]
a
posterior (postérieur)p
a
s[o]
o
deschis
 
(ouvert)
o
r[o]
o
 închis
 
(fermé)zér
o
[u]
u
 j
ou
rc)
compuse
 şi rotunjit 
e
(composées et arrondies)[y]
i
rotunjit (arrondi)s
u
r[ø]
e
 închis rotunjit
 
(fermé arrondi)d
eu
x[œ]
e
deschis rotunjit
 
(ouvert arrondi) n
eu
[ ]
e
mut sau surd (muet ou sourd)p
e
tit
B. Vocale nazale
(voyelles nasales)
a)
simple
 şi nerotunjite
(simples et non-arrondies)[
ε]
e
deschis nazalmat
in
b)
simple
 şi rotunjite
(simples et arrondies)[ã]
a
posterior nazalv
en
t[õ ]
o
deschis nazalb
on
c)
compuse
 şi rotunjite
(composées et arrondies)[œ]
e
deschis rotunjit nazalbr
un2. Semivocale
(sémi-voyelles ou sémi-consonnes)
[j]
i
consonne – numit
şi yod
p
ie
d[y]
y
consonnel
u
i[w]
u
consonne
ou
i
3. Consoane
(consonnes)
[b]
r
obe[p]
p
ère[d]
d
ur[r]
r
ue[f]
eu[s]
s
ur[g]
g
are[t]
t
ête[ j ]
 j
e[v]
v
ous[k]
s
ac[z]
z
éro[l] ba
l
[
ş ]
ch
at[m]
m
er[n
i
] campa
gne
[n]
n
ous
Sunetele
şi literele limbii franceze
(Les sons et les lettres de la langue française)
Sunetele
 
(Les sons)
4.
Limba francez
ă are 36 de sunete, dintre care 16 vocale, 17 consoane şi 3 semivocale.
A. Vocalele
(Les voyelles)
Dup
ă modul de articulare a lor, vocalele limbii franceze se grupează în: orale, nazale.
5.
Vocalele orale,
numite astfel fiindc
ă se rostesc numai cu ajutorul cavităţii bucale, sunt
simple
 şi
compuse:
a)
simple
 şi nerotunjit 
e
, alc
ătuite dintr-un singur sunet:
[i]
se roste
 şte ca
i
din limba român
ă şi este redat în limba franceză prin:
i
lit, si, finis
y
style, stylo, dactylo, lycée.[e]
se roste
 şte ca
e
din cuvântul românesc
a repeta
 
 şi este redat prin:
é
thé, été, année, opéra;
er
,
ier
(finale): berger, écolier-
termina
 ţia verbelor din grupa I:
donner, chanter
es
: în cuvintele les, des, ces, ses, mes, tes
ez
(final): nez, fez
în termina
 ţia persoanei a II-a plural 
: parlez, donnerez, alliez
ied, ef 
(final): pied, clef [
ε]
se roste
 şte mai deschis decât e din limba română şi este redat în limba franceză prin:
è
: m
è
re, p
è
re, cr
è
me, rivi
è
re
ê
: t
ê
te,
ê
tre, fen
ê
tre, for
ê
t
ai, aî 
: m
ai
s, f 
ai
t, portr
ai
t, conn
aî 
tre, par
aî 
t
 precum
 şi în terminaţiile indicativului imperfect şi ale condiţionalului prezent:
 je parlais, je finirais.
ai
final: bal
ai
, ess
ai
, vr
ai
Excep
 ţii:
gai, quai(e)
 , precum
 şi în terminaţiile persoanei I sing. a perfectului simplu şi viitorului I:
jeparlai, je finirai.
ay
: rayon, crayon
ei
: treize, Seine, baleine
eil
, -
eille
: soleil, vieille, appareil, Marseille
el
: appel, bel, nouvel, culturel
ès
final: après, congrès, progrès, succès
et
final: ticket, paquet, ballet.
e
 
(urmat de o consoan
ă dublă, sau de două consoane, dar a doua să nu fie
l
sau
r
)
: belle,nouvelle, prennent, verrai, terre, allumette, bicyclette, sept, directeur, concert, veston.
e
+
consoan
ă în silabă accentuată 
: bec, fer
ay
: rayon, crayon[a]
se roste
 şte ca
a
din limba român
ă:
parte, table, sac, bras, dame, papa, malade.[
a
]
nu are corespondent în limba român
ă; se articulează în partea posterioară a cavităţii bucale:
pas, pâte, âne, bas.*[o]
se roste
 şte puţin mai închis decât 
o
din limba român
ă şi este redat prin:
o
(final) sau +cons.nepronu
ţată: zéro, stylo, matelot, mot, repos.
o + [z]:
rose, chose, Berlioz.
ô:
diplôme, fantôme, tôt, le nôtre.
au:
chaud, au, chaussée, animaux.
eau:
esau, beau, chapeau, oiseau.
o+(tion):
émotion, notion.[ ]
se roste
 şte puţin mai deschis decât 
o
din limba român
ă şi este redat prin:
o
(cons. pronun
ţată): or, horloge, sport, soldat, violon, homme, somme, bonne, notre, octobre,
photographe, poste.
au:
Paul, restaurant.
u+m
final: rhum, sanatorium, minimum, aluminium.[u]
se roste
 şte ca în limba română şi este redat prin:
ou:
ou, nous, jour, bijou, rouge.
aou:
août.
b)
 
compuse
 şi rotunjite,
alc
ătuite din combinarea a două suntete vocale:
[y]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
i
cu buzele rotunjite ca la rostirea lui
u
 
 şi este redat în limba
 
 franceză prin:
u:
tu, mur, murmure, une, du, lune.
û:
mûre, sûr.
eu:
 
în forme ale verbului
avoir
: participiul trecut 
 
eu
,
 perfectul
 
simplu
 
 j'eus
,
conj
.
imperf 
. (
que
 
 j'eusse
)
etc
.[ø]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
e
cu buzele rotunjite ca la rostirea lui
o
 
 şi este redat prin:
eu
 final
sau
urmat de consoan
ă nepronunţată 
: jeu, deux, yeux.
eu + t,k,z:
mente, Polyeucte, heureuse.
œu:
noeud, oeufs (pl), boeufs (pl).
ez
final: nez, chez.[œ]
se ob
 ţine prin pronunţarea lui
ε
cu buzele rotunjite ca la
o
 şi este redat prin:
eu +
consoan
ă nepronunţată 
(în afar
ă de t,k,z): heure, n
euf, seul, jeune, fleuve.
oeu +
consoan
ă pronunţată 
:
sœur, œuf (sing), bœuf (sing), œuvre.
oe:
œil.[ ]
 nu
se roste
 şte sau se rosteşte ca
e
rotunjit 
 şi este redat prin:
e
: le, de, me, te, se, ce, je, devant, premier, demi, genou, regarde.________________________* Ast
ăzi se face din ce în ce mai puţin deosebirea între aceste două feluri de a.
6.
Vocalele nazale,
numite astfel fiindc
ă la rostirea lor o parte a aerului este eliberat prin fosele
nazale, sunt
simple
 şi compuse.
a)
 
simple
 şi nerotunjite:
[
ε
]
este redat în limba francez
ă prin:
in, im
 
urmate de o consoam
ă (alta decât n, m) sau finale:
cinq, matin, quinze, institut, simple,timbre.
yn, ym
urmate de consoan
ă sau finale:
syndicat, syntaxe, synthèse, symbole.
aim:
faim.
ain
urmate de consoan
ă sau
final:
main, train, craindre, pain, vaincre.
ein
urmat de consoan
ă sau final:
teint, peintre, ceinture.
ien:
mien, tien, sien, bien, mécanicien.
b)
simple
 şi rotunjite
[ã]
este redat în limba francez
ă prin:
an, am,
urmate de consoan
ă (alta decât 
 n,
m) sau finale
: an, banc, dans, cadran, jambe, chambre,vendre, ample.
en, em
urmat de consoan
ă (alta decât 
 m, n
):
 
entendre, vendre, prendre, novembre, temple.
aon:
faon, paon, taon, Laon.[õ]
este redat prin:
on, om
urmat de consoan
ă (alta decât 
 m, n
) sau finale:
on, non, mon, long, garçon, rond, honte,front, compte, tombe, trompe, rompre.[œ]
este redat în limba francez
ă prin:
un
urmat de consoan
ă sau final 
: un, brun, aucun, chacun, lundi.
um
urmat de consoan
ă:
humble.
um
 final:
parfum.
B. Semivocalele
(Les semi-voyelles)
7.
Semivocalele sunt sunete intermediare între consoane
şi vocale, care se rostesc împreună cu altevocale într-o singură emisiune şi la producerea cărora se fac simţite vibraţiile coardelor vocale. Ele maisunt numite şi
semiconsoane (semi-consonnes).
[w]
se roste
 şte ca
u
din limba român
ă urmat de o altă vocală şi este redat în limba franceză prin:
ou
: oui, ouest, ouate, alouette, jouer.
oi:
noir, trois, mois, armoire, toilette.
ua:
square, équateur.
oe, oê:
moelle, poêle.[y]
se roste
 şte ca
y
(rotunjit)
urmat de o alt 
ă vocală şi este redat în limba franceză prin:
u
: lui, huit, suis, nuit, cuisine.

Activity (149)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alina Marc liked this
CRISTINA liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Corbu Anca liked this
aurora68 liked this
Viorel Boerescu liked this
Iuliana Opinca liked this
Daiana Barbu liked this
Oana Sarbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->