Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Declaration Form Nl

Declaration Form Nl

Ratings:
(0)
|Views: 49|Likes:

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Het Hongarije Nieuwsblad on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
NL
EUROPESE GEMEENSCHAP
1.Referentiekenmerk
2. Datum ontvangst aangifte:J NJ N6.1 Komt EU binnen 6.2 Verlaat EU7.
Gegevens van de aangever:
persoonpersoon / bedrijb.Nationaliteitb.Nationaliteitc.Geboortedatumc.Geboortedatumd.Geboorteplaatsd.Geboorteplaatse.Beroepe.Beroepf.Adresf.Adresg.Woonplaatsg.Woonplaatsh.Postcodeh.Postcodei.Landi.Landa.Nummera.Nummeb.Datum afgifteb.Datum afgifteb. Via:c. Land vanbestemming:e. Aankomstdatum
Handtekening & stempel bevoegde autoriteit
d. Vertrekdatum
 
Ja Nee (vermeld het aantal eerdere bezoeken)
18. Is het uw eerste bezoek aan dit land?g. Ref. nr. vervoer (bijv. vluchtnummer)
Handtekening aangever 
Opmerkingen van de bevoegde autoriteit
Ondergetekende verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld
13. Herkomst14. Beoogde
DD / MM / JJ
f. Vervoersbedrijf a.Naam:ontvanger (indien iemand anders dan uzelf)
17. Transportroute
DD / MM / JJ
16. Vervoermiddel
a. Land van vertrek:15. Beoogd gebruik
lucht zee weg spoor ander 
(aankruisen wat van toepassing is)
DEEL IV: TRANSPORTINFORMATIEDEEL III: HERKOMST & BESTEMMING VAN CONTANT GELD / MONETAIRE INSTRUMENTEN
b.Adres:
11. Bedrag
c. Andere (toelichten)
9. Gegevens van de eigenaar van contant geld indien dit niet de aangever is:8. Paspoort- of ID-gegevens:10. Paspoort- of ID-gegevens (indien bekend bij de aangever):12. Munteenheid
a. Bankbiljetten, muntstukkenb. Cheques, reischeques
DEEL II: BESCHRIJVING VAN CONTANT GELD / MONETAIRE INSTRUMENTEN
3.1 AANGIFTE ter controle van liquide middelen die de Gemeenschapbinnenkomen of verlaten overeenkomstig Verordening 1889/05, art. 3, lid 2:
c.Plaats afgiftec.Plaats afgifte
4. Bevoegde autoriteit bij wie de aangiftewordt gedaan:3.2 REGISTRATIE van gegevens(Verordening 1889/05, art. 4):5. Land:
DEEL I
6. Soort aangifte
(aankruisen wat vantoepassing is)
:
 
BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER
ALGEMENE INFORMATIE:
-
Iedere natuurlijke persoon die de Gemeenschap binnenkomt of verlaat, en liquide middelen ten bedrage van EUR 10.000 of meer vervoert,moet dat bedrag overeenkomstig deze verordening aangeven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat via welke deze middelen deGemeenschap binnenkomen of verlaten
 
[Verordening EG 1889/2005, artikel 3, lid 1].
- Er is niet aan de aangifteplicht voldaan indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn. In voorkomend geval kan de aangever worden gestraft en mogen liquide middelen overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden bij een administratievebeslissing in bewaring worden genomen [Verordening EG 1889/2005, artikel 3, lid 1 en artikel 9, lid 1].- Reizigers dienen er rekening mee te houden dat lidstaten overeenkomstig hun nationale wetgeving aanvullende maatregelen kunnentoepassen bij controles van liquide middelen (zogeheten intracommunautaire controles).
TOELICHTING
- De gele velden dienen te worden ingevuld door de aangever, de grijze velden door de douaneadministratie.- Gelieve dit formulier in blokletters in te vullen.
DEEL I
Vul uw gegevens in zoals ze in uw paspoort of identiteitsbewijs vermeld staan (de douaneadministratie kan een kopie hiervan maken).Paspoort- en ID-gegevens staan vermeld in vak 8.9-10: Indien u liquide middelen voor iemand anders vervoert, vermeld dan de gegevens van deze persoon (voor zover bekend, maar tenminste naam en adres). Paspoort- en ID-gegevens moeten worden vermeld in vak 10.
DEEL II
11a-c. Vermeld per instrument het exacte bedrag (in geval van verschillende monetaire instrumenten) en gebruik hierbij het Europeessysteem voor metingen; bijv. 12.500,30.12a-c. Vermeld de munteenheid in blokletters (bijv. EURO, US dollar, enz.)
Overeenkomstig Verordening EG 1889/2005, artikel 2, lid 2, moet u het volgende aangeven:a) verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder, zoals reischeques, verhandelbareinstrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, opnaam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen, en onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet opnaam van een begunstigde gesteld zijn;b) contant geld (bankbiljetten en muntstukken die als betaalmiddel in omloop zijn).
DEEL III
13. Herkomst: vermeld de herkomst van de aangegeven bedragen: erfenis, spaargeld, verkoop, bankrekening, enz.14. Vermeld naam en adres van de beoogde ontvanger indien het om iemand anders dan uzelf gaat.15. Vermeld kort het beoogde gebruik: bijv. onroerend goed, investeringen, enz.
DEEL IV
16. Kruis het juiste vak aan: "weg" betreft alle soorten wegvoertuigen (auto, bus, vrachtwagen, fiets, motor, enz.). Kruis alleen "ander" aan alsgeen van de andere vervoermiddelen is gebruikt (bijv. voetverkeer). Vermeld in dit geval de transportmethode bij 17 g (bijv. te voet).17a-g: Vermeld alle informatie betreffende de transportroute.18. Als het uw eerste bezoek aan dit land betreft, kruis "Ja" aan. Als u "Nee" aankruist, vermeld dan het aantal eerdere bezoeken.De aangifte moet worden ondertekend door de aangever. Op verzoek wordt aan de aangever een gewaarmerkt afschrift ter hand gesteld.
Verordening
1889/2005 art. 3, lid 3].
BELANGRIJK: INDIEN DIT FORMULIER VOORZIET IN DE REGISTRATIE VAN INFORMATIE ZOALS AANGEGEVEN IN 3.2, MOET HET NIET DOOR DE REIZIGER WORDEN ONDERTEKEND.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->