Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pregatirea Pt Liberare a Detinutilor

Pregatirea Pt Liberare a Detinutilor

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,401|Likes:
Published by Crissy_23

More info:

Published by: Crissy_23 on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Pregtirea Pentru liberarea deinuilor
Ghid practic
Chiinău
·
2009
 
§ 1. Delimitări conceptuale privind activitatea de pregătire pentru liberare a deţinuţilor
3
CaPitolul i.noiuni generale Privind aCtivitatea dePregtire Pentru liberare a deinuilor
§ 1. dmă ccp p c  păp   ţţ
Pregătirea deţinuţilor în vederea liberării trebuie să înceapă de îndată ceeste posibil după primirea într-o instituţie penală. De aceea, tratamentul de-ţinuţilor trebuie să evidenţieze nu excluderea lor din cadrul comunităţii, ciaptul că ei continuă să e o parte din ea. Agenţii ale comunităţii i lucrătorisociali trebuie să-i oere ajutorul pentru a asista personalul din instituţiilepenitenciare reeducarea socială a deţinuţilor, în menţinerea i îmbunătăţirearelaţiilor cu amiliile lor, cu alte persoane i cu agenţiile sociale. Trebuie lu-ate măsuri pentru păstrarea drepturilor legate de interesele civile, drepturilesecurităţii sociale i alte benecii sociale ale deţinuţilor în conormitate culegea i sentinţa.
(Regulile europene pentru penitenciare – adoptate de Comitetul Miniştrilor al CE la 12 ebruarie 1987 – în cea de a 404-a şedinţă a miniştrilor deputaţi)
Având la bază aceste considerente, percepem procesul pregătirii deţinuţilorpentru liberare, ca parte a procesului de reabilitare, cu scopul sprijinirii acestoraîn vederea unei cât mai bune reintegrări sociale. Astel, durata pregătirii pentruliberare din detenţie este determinabilă doar pentru ecare persoană deţinutăîn parte, care începe din momentul intrării în penitenciar.Caracteristic totui pentru sistemele penitenciare în care executarea pedep-sei cu închisoarea se realizează neplanicat, i anume ără adaptarea eorturilorspecialitilor din penitenciar la necesităţile reale ale persoanelor deţinute, du-rata procesului de pregătire pentru liberare din detenţie este percepută ca indperioada ultimilor 3-6 luni de pedeapsă.Indierent de perioada declarată de un sistem penitenciar sau altul, este im-portant ca ideea centrală a procesului pregătirii pentru liberare să urmăreascăîn permanenţă recuperarea socială a persoanelor deţinute.În general, pregătirea pentru liberare a deţinuţilor trebuie să ţină cont dedouă imperative:necesitatea ca întregul sistem penitenciar să e preocupat de această pro-
blemă (un climat de preeliberare îndreptat spre exterior i spre viitor);
 
C:
Dorina Ardeleanu 
a:
Vladimir Cojocaru
(capitolul I, §§ 1, 3, 4)
Victor Zaharia
(capitolul I, § 2)
Igor Cepraga
(capitolul II)
Iuliana Adam
(capitolul III)
Adrian Vulpescu
(capitolul IV)
Publicaţia apare cu sprijinul nanciar al Fundaţiei „Soros-Moldova” i al Agen-ţiei Suedeze pentru Dezvoltare i Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile expuseîn prezenta publicaţie nu reectă neapărat punctul de vedere al nanţatorilor.
 
4
Capitolul I. Noţiuni generale privind activitatea de pregătire pentru liberare a deţinuţilor § 2 Exigenţe internaţionale în domeniul pregătirii pentru liberare din locurile de detenţie
5
necesitatea unor programe speciale derulate de specialiti în asistenţă
socială.Aceste componente sunt complementare i indispensabile. Dacă pregătireaîn vederea liberării constă doar într-un program educativ, care nu beneciazăde sprijin, prin alocarea de timp i spaţiu adecvat pentru deţinuţi, un astel deprogram riscă să e simbolic i inecient.Lucrul cu condamnatul va  ecient doar atunci când se va cunoate de ceare nevoie deţinutul, pentru a putea inuenţa comportamentul i personalitateaacestuia. În acest sens este necesar ca pentru condamnaţii veniţi în instituţiapenitenciară să e întocmit un plan individual de lucru /de intervenţie, întoc-mirea căruia să e eectuată în dependenţă de:evaluarea comisiei – va  îndeplinită din punct de vedere: psihologic,
social, educaţional, vocaţional, proesional, a abilităţilor sociale i cri-minologic;raportul de evaluare psiho-social presentenţial, dacă a ost întocmit;
nevoile sociale, colare, proesionale .a.
Intervenţia se realizează în baza planului minimal de intervenţie, elaborat înbaza rezultatelor evaluării iniţiale. Iar punerea în libertate, oricât de îndepărtatăîn timp ar , trebuie să e ţinta acestui plan i toate lucrurile din perioada dedetenţie trebuie să e orientate spre acea zi.Intensitatea intervenţiei este direct proporţională cu nivelul riscului carear putea duce la protecţia comunităţii i prevenirea unor viitoare inracţiuni,să utilizeze în mod constructiv timpul petrecut în penitenciar, să dezvolte i săconsolideze abilităţile sociale, cognitive sau de autocontrol, să menţină legăturainractorului cu amilia i comunitatea i să oere un punct de plecare pentrusupravegherea postliberatorie.Totui, în ultima perioadă a detenţiei (3-6 luni) necesită a  intensicateactivităţile de pregătire pentru liberare prin intermediul programelor speciali-zate ce real să poată mări gradul de reintegrare socială a deţinutului, orientatela conturarea unor deprinderi necesare pentru viaţa de la libertate:Deprinderi pentru viaţa cotidiană:
Deprinderi de igienă per sonală;
 – 
Gestionarea banilor;
 – 
Deprinderi pentru locuire i olosirea resurselor comunităţii:
A avea propria locuinţă;
 – 
Cum să apelăm la ajutorul instituţiilor i serviciilor publice?
 – 
Deprinderi pentru viaţa în societate:
Asumarea propriei identităţi;
 – 
Familia mea;
 – 
Controlul emoţiilor i gestionarea conictelor;
 – 
Comunicarea;
 – 
Ce pot ace în timpul liber?
 – 
Deprinderi pentru activitatea individuală i muncă:
Deprinderi de gestionare a timpului;
 – 
Deprinderi de învăţare;
 – 
Deprinderi de muncă;
 – 
Cum îmi pot crea propria mea aacere?
 – 
Şi oricare alte activităţi menite să contribuie la apropierea deţinutului larealitatea vieţii sociale de aară. Deoarece societatea ateaptă ca în penitenciarsă abordăm deţinuţii în aa mod încât acetia să-i înbunătăţească abilităţile dea se adapta la cerinţele societăţii atunci când sunt pui în libertate.Într-un sens mai larg, există o premisă în sistemul judiciar că închisorilepot reduce rata criminalităţii, îndeosebi recidivismul. Cât privete rata crimi-nalităţii, există îndoieli serioase în rândul criminologilor din întreaga lumedespre eectul pozitiv al închisorilor. Prea multe ţări au trecut prin experienţacă creterea nivelului pedepselor nu a inuenţat deloc rata criminalităţii.De asemenea, se ateaptă ca penitenciarul să oere inormaţii i cunotinţepentru celelalte organe ale sistemului judiciar. Legislatorii, judecătoriile i alţiactori au necesitatea de a cunoate ce se realizează în închisori i ce oportunităţise oeră deţinuţilor.Iar asistenţii sociali din închisori trebuie să cunoască oarte bine societatea,cel puţin acele părţi ale societăţii care au legătură cu planicarea eliberării. Celemai importante sunt aspectele precum piaţa muncii, educaţia, servicii sociale,sectorul locativ i altele. Nu e sucient să ai cunotinţe bune, trebuie organizatei relaţii personale bune cu persoane care activează în aceste domenii.
§ 2 eţ ţ  m pă p  c  ţ
Înainte de punerea în libertate a deţinuţilor condamnaţi, acetia trebuie săe ajutaţi sub ormă de proceduri i programe speciale, care asigură trecereade la viaţa din instituţia penitenciară la viaţa din societate. Diversitatea pro-gramelor de pregătire pentru liberare reprezintă un indicator al gradului deuncţionalitate a sistemului penitenciar. Aceste programe permit deţinuţilorde a revizui i reanaliza abilităţile i competenţele pe care le au, a le spori

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Pantilimon liked this
Andrada Neagu liked this
David Leuca liked this
d280299 liked this
Andrada Balan liked this
cora4eva5699 liked this
sergheiadrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->