Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Proprietate Intelectuala

Curs Proprietate Intelectuala

Ratings: (0)|Views: 2,784|Likes:
Published by Petra Denisa

More info:

Published by: Petra Denisa on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
 
DREPTUL PROPRIET
ĂŢ
II INTELECTUALEÎN ROMÂNIA
Ş
I UNIUNEA EUROPEAN
Ă
.Silabus pentruÎnv
ăţă
mântul la Distan
ţă
 
 
CUPRINSI. Informa
ţ
ii generale...............................................................................................................3
 
Date de identificare a cursului...............................................................................................3
 
Condi
ţ
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
ţ
e prerechizite..................................................................................3
 
Descrierea cursului................................................................................................................4
 
Organizarea temelor în cadrul cursului. Bibliografia aferent
ă
..............................................4
 
Formatul
ş
i tipul activit
ăţ
ilor implicate de curs....................................................................5
 
Materiale bibliografice obligatorii........................................................................................5
 
Calendarul cursului...............................................................................................................6
 
Politica de evaluare
ş
i notare................................................................................................7
 
Elemente de deontologie academic
ă
....................................................................................8.
 
Studen
ţ
i cu dizabilit
ăţ
i.........................................................................................................8
 
Strategii de studiu recomandate...........................................................................................8
II. Suportul de curs................................................................................................................9
Modul I. PRIVIRE GENERAL
Ă
ASUPRA DREPTULUI PROPRIET
ĂŢ
IIINTELCTUALE.....................................................................................................2Modulul II. DREPTUL DE AUTOR........................................................................................5Modulul III. INVEN
Ţ
IA
Ş
I BREVETUL DE INVEN
Ţ
IE......................................................49Modulul IV. M
Ă
RCILE
Ş
I REGIMUL LOR JURIDIC..........................................................58
III. Anexe.................................................................................................................................76
 
Bibliografia complet
ă
a cursului.......................................................................................
 
Glosar................................................................................................................................
 
 
I. Informa
ţ
ii generale
 
Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:
Nume: KOCSIS JOZSEFBirou: Cabinet 217, et. 2, Facultatea deDrept, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-NapocaTelefon: 0264 595504Fax: 0264 595504E-mail: jkocsis@cluj.astral.ro 
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
DREPTUL PROPRIET
ĂŢ
IIINTELECTUALEAnul III, Semestrul IITipul cursului: op
ţ
ional.Tutor: KOCSIS JOZSEFE-mail: jkocsis@cluj.astral.ro 
Condi
ţ
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
ţ
e prerechizite
Pentru aceast
ă
disciplin
ă
, nu exist
ă
cursuri a c
ă
ror parcurgere
ş
i promovare s
ă
condi
ţ
ioneze înscrierea la cursul de fa
ţă
. Totu
ş
i, li se recomand
ă
cursan
ţ
ilor o bun
ă
cunoa
ş
tere a disciplinelor
Contracte speciale(1)
 ş
i Teoria general
ă 
a obliga
 ţ 
iilor (2)
, motiv pentru care li se indic
ă
 studen
ţ
ilor reactualizarea informa
ţ
iilor în cauz
ă
prin (re)parcurgerea unor lucr
ă
ri precum D.Chiric
ă
,
Tratat de drept civil. Contracte speciale,
Volumul I,
Vânzarea
 ş
i schimbul,
Editura C.H. Beck, Bucure
ş
ti, 2008, Fr. Deak,
Tratat de drept civil. Contracte speciale
, edi
ţ
ia a III-a,Universul juridic, Bucure
ş
ti, 2001; L. Pop,
Tratat de drept civil. Obliga
 ţ 
iile,
Vol. I,
Regimul juridic general sau Fiin
 ţ 
a obliga
 ţ 
iilor civile,
C. H. Beck, Bucure
ş
ti, 2006.
 
Descrierea cursului
Cursul î 
ş
i propune formarea de speciali
ş
ti în domeniul propriet
ăţ
ii intelectuale încondi
ţ
iile în care protec
ţ
ia drepturilor de autor
ş
i a drepturilor conexe constituie opreocupare permanent
ă
atât a legiuitorului comunitar cât
ş
i a celui na
ţ
ional, protec
ţ
ia
ş
igestiunea propriet
ăţ
ii industriale ocup
ă
un loc din ce în ce mai important în gestiuneaeconomic
ă
a întreprinderilor, iar contenciosul în domeniu a început s
ă
fie din ce în ce maifrecvent
ş
i în dreptul nostru. Cursul încearc
ă
s
ă
ofere o abordare cât mai ampl
ă
adomeniilor dreptului de autor, inven
ţ
iilor
ş
i m
ă
rcilor, cu prec
ă
dere din perspectivadreptului comunitar, cu luarea în considerare a ultimelor tendin
ţ
e ale practicii judiciare, înspecial a celei conturate la nivelul instan
ţ
elor comunitare. Astfel, vor fi abordate aspectece
ţ
in de obiectul dreptului de autor, de persoanele care pot avea calitatea de titulari aidreptului de autor, con
ţ
inutul dreptului de autor, adic
ă
prerogativele de ordin moral
ş
ipatrimonial pe care le confer
ă
crearea unei opere autorului, principalele contracte devalorificare a drepturilor patrimoniale de autor, gsetiunea
ş
i mijloacele de protec
ţ
ie aledreptului de autor. În privin
ţ
a inven
ţ
iilor vor fi studiate condi
ţ
iile pe care trebuie s
ă
le întruneasc
ă
o inven
ţ
ie pentru a putea fi brevetat
ă
, procedura de urmat pentru ob
ţ
inereaprotec
ţ
iei, drepturile pe care le confer
ă
titularului un brevet de inven
ţ
ie
ş
i regimul juridical acestor drepturi, precum
ş
i mijloacele de protec
ţ
ie ale acestora. În cadrul aspectelor cevizeaz
ă
m
ă
rcile vor fi abordate probleme care
ţ
in de semnele care pot fi alese ca m
ă
rci,condi
ţ
iile pe care semnul respectiv trebuie s
ă
le întruneasc
ă
pentru a putea fi înregistrat camarc
ă
, procedura de înregistrare a m
ă
rcii, regimul juridic al drepturilor conferite de

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tutuianu Ion liked this
Alynutza Ay liked this
Alynutza Ay liked this
Voda Liviu liked this
Andreea Mocian liked this
Alynutza Ay liked this
lavinialupulescu liked this
Iulian Dumitru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->