Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The ethnolinguistic decription of national lexicon in Kazakh language related to female needlework

The ethnolinguistic decription of national lexicon in Kazakh language related to female needlework

Ratings: (0)|Views: 658|Likes:
Published by takappar
Synopsis of a thesis (Abstract of Dissertation)

Linguistic aspects of Qazaq language researched by Qazaq scientist. Written in Qazaq, Russian, English
Synopsis of a thesis (Abstract of Dissertation)

Linguistic aspects of Qazaq language researched by Qazaq scientist. Written in Qazaq, Russian, English

More info:

Published by: takappar on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2010

pdf

text

original

 
ӘӨЖ811.512.122’373:74 Қолжазба құқығында
ӘЛІМЖАНОВА АЙША АНЫҚБАЙҚЫЗЫҚазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланыстыхалықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты
10.02.02 – қазақ тіліФилология ғылымдарының кандидатығылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т Ы
Қазақстан РеспубликасыАлматы, 2008
1
 
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіА. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында орындалды.
Ғылыми жетекшісі:
филология ғылымдарының докторы,академик
Ә. ҚайдарРесми оппоненттер:
филология ғылымдарының докторы
М. Малбақов
филология ғылымдарының кандидаты
Ә. АлмауытоваЖетекші ұйым:
Абылай хан атындағы Қазақхалықаралық қатынастар жәнеәлем тілдері университетіДиссертация 2008 жылы «7» қарашада сағат 14.00-де ҚР БжҒМА. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жанындағы 10.02.02 – қазақтілі және 10.02.06 түркі тілдері мамандықтары бойынша филологияғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғайтынД. 53.38.01. диссертациялық кеңестің мәжілісінде қорғалады (050010,Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 29).Диссертациямен ҚР Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылымикітапханасында танысуға болады (050010, Алматы қаласы, Шевченко көшесі,28).Автореферат 2008 жылы «7» қазанда таратылды.Диссертациялық кеңестіңғалым хатшысы филологияғылымдарының докторы, профессорЖ. А. Манкеева
2
 
КІРІСПЕЗерттеудің өзектілігі.
Қазіргі тіл білімінде этномәдени тіл бірліктерінбелгілі бір тақырыптар төңірегінде топтастыра отырып, оларды түрлі бағыттақарастыру кең үрдіс алып келеді. Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана емес,ол өзінің кумулятивтік (сақтап – жеткізушілік) қасиетінің арқасында адамқолымен жасалған материалдық және рухани мәдениетті болашақ ұрпаққажеткізуші құрал. Тілдің осындай қызметінің арқасында ғана халықтың өмірсүру дағдысының, халықтық тәжірибелік білімнің, дәстүр жалғастығыныңсабақтастығы сақталып, олар жаңғыртылып, жетілдіріліп отырады. Осыменбайланысты қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, материалдық және руханимәдениеті мен дүниетанымын тіл арқылы зерттеп сипаттау қазіргі тілбілімінің этнолингвистика, лингвомәдениеттану, лингвоелтану, когнитивтіклингвистика сияқты бағыттарының негізі болып отыр. Осы тұрғыданалғанда, ата-бабаларымыздың материалдық және рухани мәдениетінің айқынкөрінісі, ретінде әйел қолөнерінің туындылары практикалық та, эстетикалықта қызметті қатар атқарған.Бұл ретте әр алуан лексикалық бірліктердің «екінші деңгейдегімағыналарын этнолингвистикалық мағыналарын» тіл білімі тұрғысынанбасқа ғылым салалары деректірімен ұштастыра отырып зерттеу, көпшіліктіңжадынан шыға бастаған әйел қолөнеріне байланысты атауларды жаңа сападақайта жаңғыртудың, сол арқылы ана тіліміздің байлығын, оныңоралымдылығын арттыра түсудің мәні ерекше. Бұл мәселенің өзі осыжұмыстың өзектілігін белгілейді.Қолөнерінің қазақ мәдениетін қалыптастырудағы қызметі мен оныңәлеуметтік-гендерлік табиғатын анықтау («еркектерге тән іс», «әйелдерге тәніс» деп бөлінетінін және соған қатысты атаулардың құрамын анықтау), соларқылы қазақ әйелінің қоғамдағы орны мен рөлін айқындау бүгінгі күндеріарнайы зерттеуді қажет ететін тақырыптардың бірі болып отыр.Әйел қолөнері бұйымдарының ономасиологиялық тұрғыдан уәжділікқасиеттерін анықтауды тілдік және тілдік емес (экстралингвистикалық)мәнділіктермен байланыстыра қарастыру және «ұлт пен тіл біртұтас» дегенқағидаға сай этнолингвистикалық бағытта кешенді зерттеу жүргізу детақырыптың өзектілігін дәлелдей түседі.Ұлттық мәдениетімізді зерттеп білуге зор мән беріліп отырған бүгінгікүнде мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыруға өз үлесінқоса алатындығы да жұмыстың өзектілігін айқындайтындығы күмәнтудырмаса керек.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері.
Зерттеу мақсаты – материалдық және рухани мәдениеттің сабақтастығын бейнелейтін әйелқолөнеріне байланысты атаулардың, оларға қатысты ұғым-түсініктердіңэтнолингвистикалық табиғатын, олардың тілдік жүйедегі орнын, әйелқолөнерінің болмыс-бітімін ономасиологиялық жүйе негізінде анықтау. Бұлмақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу көзделді:
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
number_1_ liked this
ferhatkarabulut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->